Društvo Carrier Global Corporation i njegova društva kćeri i povezana društva (zajednički, „društvo Carrier”) predani su zaštiti privatnosti posjetitelja naših mrežnih mjesta („mrežna mjesta”) i korisnika naših mobilnih aplikacija („aplikacije”). Važno je da naši korisnici razumiju kako prikupljamo, upotrebljavamo i otkrivamo osobne podatke (kako je definirano u nastavku). Društvo Carrier provelo je tehničke, administrativne i fizičke mjere radi zaštite svih osobnih podataka koje možemo prikupljati.

U ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti opisane su naše prakse glede osobnih podataka koje prikupljamo na mrežnim mjestima i aplikacijama, osim ako ne postoji zasebna obavijest o zaštiti privatnosti za pojedino mrežno mjesto ili aplikaciju.

Društvo Carrier ima zasebnu opću obavijest o zaštiti privatnosti koja obuhvaća osobne podatke koje društvo Carrier može prikupljati i obrađivati odvojeno od svojih mrežnih mjesta i aplikacija. Ako se prijavite za posao putem ovog mrežnog mjesta, način na koji se društvo Carrier koristi osobnim podatcima koje ustupite u odjeljku Karijere propisan je u obavijesti društva Carrier o zaštiti privatnosti kandidata koja se nalazi u tom odjeljku Karijere, a ne u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti. Za pojedince u Sjedinjenim Američkim Državama društvo Carrier ima obavijest o zaštiti privatnosti HIPAA-e (Health Insurance Portability and Accountability Act – američki zakon o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja) i pravila zaštite privatnosti za brojeve socijalnog osiguranja. Društvo Carrier može upotrebljavati kolačiće i druge tehnologije za praćenje na svojim mrežnim mjestima i aplikacijama; proučite naša pravila o upotrebi kolačića.

Koje osobne podatke prikuplja društvo Carrier? Kako društvo Carrier prikuplja te osobne podatke?

„Osobni podatci” znači informaciju putem koje se utvrđuje identitet fizičke osobe ili se može utvrditi. Društvo Carrier prikuplja, upotrebljava i obrađuje vaše osobne podatke da bi vam pružilo usluge, proizvode ili informacije koje zatražite.

Prikupljanje osobnih podataka za vas je transparentno i imat ćete priliku odlučiti želite li ih pružiti ili ne. Ako se odlučite ne pružiti nikakve osobne podatke, društvo Carrier možda neće moći završiti vašu transakciju ili vam pružiti informacije, usluge ili proizvode koje ste zatražili.

Društvo Carrier prikuplja podatke, uključujući osobne podatke, od trenutka kad pošaljete obrazac ili zahtjev ili registrirate proizvod pri društvu Carrier, kao što su: ime i prezime, fizička adresa, poduzeće za koje radite, telefonski broj, adresa elektroničke pošte i broj faksa i sve ostale osobne podatke koje pružite društvu Carrier. Društvo Carrier može od vas zatražiti i informacije o proizvodu koji registrirate (npr. identifikator uređaja) ili o osobi/poduzeću koja/koje ga je postavila/postavilo ili ga održava.

Društvo Carrier može i prikupljati podatke tijekom vaše upotrebe naših mrežnih mjesta ili aplikacija, primjerice identifikatore uređaja, adrese IP-a, datoteke zapisnika i podatke o lokaciji. Proučite odjeljak „Kako društvo Carrier upotrebljava kolačiće ili druge tehnologije za praćenje?” u nastavku radi više informacija.

Vaši pružatelji mobilnih ili internetskih usluga mogu imati proturječno gledište o zaštiti privatnosti ili pravila koja im dopuštaju zadržavanje, upotrebu i/ili čuvanje vaših osobnih podataka kad posjetite mrežna mjesta ili upotrebljavate aplikacije, ali društvo Carrier nije odgovorno za način na koji druge strane prikupljaju vaše osobne podatke kad pristupate mrežnim mjestima ili aplikacijama niti ima nadzor nad tim načinom prikupljanja.

Zašto društvo Carrier prikuplja vaše osobne podatke?

Svrha je našeg prikupljanja tih podataka pružanje prilagođenih usluga i sadržaja relevantnih za vaše specifične potrebe i interese. Vaše podatke društvo Carrier može upotrebljavati da bi izvršilo naše ugovorne obveze, provjerilo vašu autentičnost kao korisnika i dopustilo vam pristup određenim područjima našeg mrežnog mjesta, aplikacija ili mrežnih mjesta društvenih mreža ili vam dopustilo prijavu na radno mjesto u društvu Carrier.

Osim kad se upotrebljava u svrhu izvršavanja ugovora s vama ili ispunjavanja zakonske obveze, upotrebljavat ćemo vaše osobne podatke samo radi legitimnih poslovnih interesa kako je navedeno u nastavku. Osobni podatci prikupljeni na mrežnim mjestima ili aplikacijama mogu se upotrebljavati u sljedeće svrhe:

 • izvršavanje osnovnih poslovnih radnji, primjerice komuniciranja s korisnicima i poslovnog planiranja;
 • pružanje usluga ulagačima;
 • pružanje zatraženih informacija, stavki ili usluga;
 • odgovaranje na vaš zahtjev ili daljnja obrada obrasca koji ste poslali;
 • oglašavanje proizvoda, usluga, promocija i događanja povezanih s društvom Carrier;
 • poboljšanje naših proizvoda, usluga, mrežnih mjesta i aplikacija;
 • potvrđivanje vašeg identiteta radi jamčenja sigurnosti jedne od drugih ovdje navedenih namjena;
 • analiziranje vašeg ponašanja na našim mrežnim mjestima i aplikacijama;
 • odgovaranje na legitiman zakonski zahtjev tijela za provođenje zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • pribavljanje podataka o vašoj lokaciji radi pružanja zatraženih informacija ili usluga;
 • zaštita od prijevara ili istraživanje sumnjivih ili stvarnih nezakonitih aktivnosti;
 • razvijanje novih ponuda, poboljšanje kvalitete naših proizvoda, poboljšanje i personalizacija korisničkog iskustva i bolja priprema budućeg sadržaja na temelju vaših interesa i interesa naše opće korisničke populacije; ili
 • provođenje istraga da bismo zajamčili poštovanje zakonskih obveza odnosno poštovali zakonske obveze.

Gdje se osobni podatci pohranjuju?

Budući da je društvo Carrier globalno poduzeće s lokacijama u mnogo zemalja, možemo prenositi vaše podatke od jednog pravnog subjekta na drugi ili iz jedne zemlje u drugu unutar društva Carrier da bismo ostvarili gore navedene namjene. Te zemlje uključuju, najmanje, Sjedinjene Američke Države, države članice Europske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarsku, Kanadu i druge zemlje, uključujući neke u Aziji. Prenosimo vaše osobne podatke u skladu s mjerodavnim zakonskim zahtjevima i samo u onoj mjeri koliko je potrebno u gore utvrđene svrhe.

Društvo Carrier oslanja se na raspoložive pravne mehanizme da bi omogućilo zakonski prijenos osobnih podataka preko državnih granica. U onoj mjeri u kojoj se društvo Carrier oslanja na standardne ugovorne klauzule (poznate i pod nazivom ogledne klauzule) ili obvezujuća korporativna pravila za ovlaštenje prijenosa, društvo Carrier poštuje te zahtjeve, uključujući i slučajeve kad postoji sukob između tih zahtjeva i ove obavijesti o zaštiti podataka.

Upotrebljava li društvo Carrier vaše osobne podatke da bi stupalo u kontakt s vama?

Društvo Carrier može upotrebljavati osobne podatke koje mu pružite da bi s vama stupilo u kontakt glede proizvoda, usluga, promocija, posebnih ponuda, anketa i drugih informacija koje bi vas mogle zanimati. Ako radije ne biste primali takve obavijesti, upotrijebite funkciju „otkaži pretplatu” na mrežnim mjestima ili aplikacijama ili nam to javite slanjem e-poruke na [email protected].

Društvo Carrier pobrinut će se da se u bilo kakvim marketinškim obavijestima poslanima elektroničkim putem nalazi jednostavna metoda za otkazivanje preplate. Napominjemo sljedeće: ako otkažete pretplatu na marketinške obavijesti, možete nastaviti primati obavijesti o našem računu ili transakcijama koje obavite s nama.

Upotrebljavamo vaše osobne podatke i da bismo vam odgovorili na izravni upit ili ako se registrirate za primanje obavijesti na bilo kojem od naših mrežnih mjesta, primjerice u odjeljku Ulagači ako je primjenjivo.

Dijeli li društvo Carrier podatke koje prikupi s trećim stranama?

Društvo Carrier može dijeliti vaše osobne podatke sa svojim povezanim društvima i društvima kćerima, primjerice poduzećima u kojima društvo Carrier ima kontrolu, kroz izravno ili neizravno vlasništvo, u gore utvrđene svrhe. Kada to radimo, vaši se osobni podatci dijele u skladu s našim obvezujućim korporativnim pravilima.

Osim toga, društvo Carrier pruža pristup osobnim podatcima ili ih dijeli s trećim stranama kad je to potrebno, primjerice s provjerenim pružateljima usluga, savjetnicima i izvođačima kojima je odobren pristup objektima i sustavima društva Carrier ili koji pružaju usluge društvu Carrier i s vladinim agencijama i drugima kako se zahtijeva zakonom. Osobito, društvo Carrier dijeli vaše osobne podatke izvan društva Carrier samo u sljedeće svrhe:

 • s pružateljima usluga, zastupnicima, distributerima, agentima ili izvođačima koje je društvo Carrier zadržalo radi pružanja usluga u vaše ime. Društvo Carrier dijeli vaše osobne podatke samo s trećim stranama kojima je društvo Carrier ugovorno ograničilo upotrebu ili otkrivanje tih podataka osim u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluga u naše ime ili za usklađenost sa zakonskim zahtjevima;
 • radi poštovanja zakonskih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na poštovanje poreznih i zakonskih obveza, dijeljenje podataka s radničkim sindikatima i radničkim vijećima i odazivanje na sudski postupak ili legitimni pravni zahtjev tijela za provođenje zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • radi istraživanja sumnjivih ili stvarnih nezakonitih aktivnosti;
 • radi sprečavanja fizičke štete ili financijskih gubitaka; ili
 • podrške prodaje ili prijenosa cijele ili dijela naše djelatnosti ili imovine (uključujući tijekom bankrota).

Vaši se osobni podatci također održavaju i obrađuju ih naši pružatelji usluga u Sjedinjenim Američkim Državama, državama članicama Europske unije, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Kanadi, Aziji i u drugim državama u sklopu primjerenog pravnog i ugovornog okvira.

Kako društvo Carrier osigurava osobne podatke?

Društvo Carrier obavezalo se zajamčiti sigurnost i integritet osobnih podataka. Društvo Carrier poduzelo je razumne fizičke, tehničke i administrativne postupke radi zaštite vaših osobnih podataka. No, zbog prirode internetskih komunikacija ne možemo jamčiti ili osigurati da je vaš prijenos nama siguran.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobni podatci koje ustupite društvu Carrier čuvaju se samo onoliko dugo koliko je razumno potrebno za svrhe u koje su prikupljeni, pri čemu se uzima u obzir naša potreba za ispunjavanjem ugovornih obveza, rješavanjem problema korisničke podrške, usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i pružanjem novih ili poboljšanih proizvoda i usluga korisnicima. To znači da možemo zadržati vaše osobne podatke razumno razdoblje nakon što prestanete upotrebljavati mrežna mjesta ili aplikacije društva Carrier. Nakon tog razdoblja vaši se osobni podatci brišu iz svih sustava društva Carrier bez obavijesti.

Kako možete ispraviti, izmijeniti ili izbrisati svoje podatke koje ima društvo Carrier?

Možete zatražiti pristup, ažuriranje, ispravak, izmjenu ili brisanje svojih podataka u bilo kojem trenutku. Društvo Carrier ulaže razuman trud da bi pravovremeno ažuriralo i/ili uklonilo vaše osobne podatke. Da bi zaštitilo korisnikovu privatnost i sigurnost, društvo Carrier poduzima korake za potvrdu korisnikovog identiteta prije davanja bilo kakvog zatraženog pristupa ili izvršavanja izmjena. Da biste pristupili, ažurirali, ispravili, izmijenili ili izbrisali svoje osobne podatke, postavili pitanja ili izrazili zabrinutost glede zaštite podataka i privatnosti, pošaljite e-poruku na adresu [email protected] Neki od naših mrežnih mjesta, aplikacija i računa društvenih mreža omogućavaju vam ispravke izravno na mrežnom mjestu bez potrebe za daljnjim obraćanjem društvu Carrier.

Napominjemo da ćemo vam pomoći u zaštiti osobnih podataka, ali vaša je odgovornost zaštititi lozinke i druge pristupne vjerodajnice od drugih.

Što biste trebali razumjeti glede poveznica trećih strana koje se mogu pojavljivati na ovom mrežnom mjestu?

U nekim slučajevima društvo Carrier može navesti poveznice na mrežna mjesta nad kojima društvo Carrier nema kontrolu i društvo Carrier uložit će razuman trud da bi ih identificiralo kao takve. No, društvo Carrier nema kontrolu nad tim mrežnim mjestima trećih strana i nije odgovorno za sadržaj ili prakse zaštite privatnosti na drugim mrežnim mjestima. Nadalje, u ovoj obavijesti o zaštiti podataka nisu uređeni podatci koje o vama prikupe treće strane.

Kako društvo Carrier upotrebljava kolačiće ili druge tehnologije za praćenje?

Kolačići

Društvo Carrier može upotrebljavati kolačiće na ovom mrežnom mjestu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na računala korisnika i tamo se pohranjuju. Upotrebljavamo kolačiće da bismo omogućili mrežnom mjestu da prepozna stare korisnike, olakša korisnicima pristup mrežnom mjestu i omogući mrežnom mjestu sastavljanje agregatnih podataka koji omogućuju poboljšanja sadržaja. Kolačići ne oštećuju računala ili datoteke korisnika. Ako ne želite ovom ili bilo kojem drugom mrežnom mjestu društva Carrier omogućiti pristup kolačićima, trebali biste prilagoditi postavke na programu preglednika na način da se upotreba kolačića uskrati ili onemogući. No, ako uskratite ili onemogućite kolačiće ili sličnu tehnologiju, time si možete onemogućiti i pristup dijelu našeg sadržaja ili upotrebu nekih od značajki na našem mrežnom mjestu. Društvo Carrier može i upotrijebiti kolačiće i sličnu tehnologiju koje postavlja jedan od naših poslovnih ili partnera za oglašavanje da bi omogućilo društvu Carrier da sazna koji su oglasi zaslužni za dovođenje korisnika na naše mrežno mjesto.

Osim toga, društvo Carrier nadzire korisničke obrasce prometa na svojim mrežnim mjestima prema korisnikovom imenu domene, vrsti preglednika, datumu i satu pristupa i prikazanim stranicama. Naši mrežni poslužitelji prikupljaju imena domene, ali ne i adrese elektroničke pošte posjetitelja. Te se informacije prikupljaju da bi se izmjerio broj posjetitelja našeg mrežnog mjesta i odredio koja područja mrežnog mjesta korisnici smatraju korisnima na temelju količine prometa na određenim područjima. Društvo Carrier upotrebljava te informacije da bi poboljšalo iskustvo korisnika na mrežnom mjestu i bolje pripremilo budući sadržaj na temelju interesa korisnika.

Mrežne pratilice

Ovo mrežno mjesto može upotrebljavati i mrežne pratilice. Mrežna pratilica obično je piksel na mrežnom mjestu koji se može upotrijebiti da bi se pratilo je li korisnik posjetio određeno mrežno mjesto radi pružanja ciljnog oglašavanja. Mrežne pratilice upotrebljavaju se u kombinaciji s kolačićima, što znači da, ako isključite kolačiće preglednika, mrežne pratilice neće moći pratiti vašu aktivnost. Mrežna pratilica i dalje se broji kao posjet mrežnom mjestu, ali se ne bilježe vaše jedinstvene informacije.

Informacije koje prikupe mrežne pratilice mogu uključivati informacije o adresama IP-a (vidi u nastavku). Informacije mrežne pratilice upotrebljavaju se i u sljedeće svrhe:

 • oglašavanje i reviziju e-poruka, izvješćivanje;
 • personalizaciju;
 • izvješćivanje o prometu na mrežnom mjestu i
 • brojenje jedinstvenih posjetitelja.

Adrese IP-a

Adresa internetskog protokola (IP) jest broj koji upotrebljavaju računala na mreži da bi identificirali vaše računalo svaki put kad se prijavite na internet.

Društvo Carrier može prikupljati i pratiti adrese IP-a radi, između ostalog:

 • održavanja sigurnosti mrežnog mjesta;
 • ograničavanja pristupa našem mrežnom mjestu određenim korisnicima;
 • rješavanja tehničkih problema i
 • boljeg razumijevanja načina upotrebe mrežnih mjesta društva Carrier.

Datoteke zapisnika

Društvo Carrier (ili treće strane u ime društva Carrier) mogu prikupljati informacije u obliku datoteka zapisnika koje bilježe aktivnosti i statistike na mrežnom mjestu glede navika mrežnih korisnika.

Datoteke zapisnika upotrebljavaju se samo u interne svrhe. Upotrebom datoteka zapisnika društvo Carrier može stalno unaprjeđivati i prilagođavati svoja mrežna mjesta i aplikacije.

Ti nam unosi između ostalog pomažu u prikupljanju:

 • internih marketinških i demografskih studija;
 • vrste korisnikovog preglednika i operativnog sustava;
 • informacija o korisnikovoj sesiji (primjerice URL-u, datumu i satu kad je naše mrežno mjesto posjećeno i koje su stranice posjećene i koliko su dugo pregledavane na našem mrežnom mjestu) i
 • ostalih sličnih navigacijskih ili podataka o klikovima radi strujanja.

Informacije na društvenim mrežama

Informacije na društvenim mrežama uključuju bilo koje informacije za koje društvenoj mreži treće strane date dopuštenje za dijeljenje s razvojnim inženjerima aplikacija treće strane, primjerice društvom Carrier. Informacije na društvenim mrežama uključuju bilo koje informacije koje su dio vašeg profila na društvenoj mreži treće strane. Te društvene mreže mogu uključivati, ali nisu ograničene na Twitter, Facebook, google+.

Da biste saznali kako mi (ili drugi razvojni inženjeri aplikacija treće strane) možemo pribaviti vaše informacije s neke društvene mreže, idite na stranicu s postavkama odgovarajuće društvene mreže. Nadalje, slažete se da možemo upotrebljavati vaše osobne podatke da bismo ih pridružili podudarnim informacijama s društvene mreže u svrhe oglašavanja.

Društvo Carrier ne može jamčiti za sigurnost informacija koje dijelite s trećim stranama, uključujući informacije koje dijelite s mrežnim mjestima društvenih mreža.

Više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama za praćenje možete saznati ako kliknete ovdje.

Kako društvo Carrier može upotrebljavati podatke o lokaciji?

Društvo Carrier globalni je pružatelj tehnologija za građevinarstvo. Naši sustavi i usluge za protupožarnu zaštitu, sigurnost, automatizaciju u građevinarstvu, grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje promiču integrirane visokoučinkovite zgrade koje su sigurnije, pametnije i održive. U tom smislu, u nastavku su navedeni neki primjeri kad se mogu tražiti podatci o lokaciji radi pružanja nekih usluga koje društvo Carrier nudi:

 • radi unaprjeđenja kapaciteta građevnih proizvoda, primjerice upotreba vaših podataka o lokaciji u jednoj od naših zgrada radi dinamičkog prilagođavanja postavki ventilacije, grijanja i hlađenja, paljenja i gašenja svjetala ili otključavanja vrata;
 • ako ste posjetitelj ili zaposlenik u našem sjedištu, možemo upotrijebiti vaše podatke o lokaciji da biste pronašli najbliži pisač ili konferencijsku sobu da bismo vam pružili poboljšano iskustvo u našem sjedištu;
 • da bismo omogućili našim agentima za nekretnine koji upotrebljavaju naše usluge Supra™ da bi pribavili ili pružili informacije o objavama ili predstavljanjima za vrijeme upotrebe aplikacija Supra ili
 • da bismo odredili koji je servisni tehničar najbliži servisnom pozivu.

Osim toga, društvo Carrier može upotrijebiti podatke o lokaciji u svrhe nalaženja lokacije i/ili bilježenja vremena za zaposlenike ili izvođače.

U svim ovim slučajevima društvo Carrier traži dopuštenje za prikupljanje vaših podataka o lokaciji i, dakle, prikupljanje tih podataka za vas je transparentno – imat ćete priliku odlučiti želite li pružiti podatke o lokaciji ili ne. Ako se odlučite ne pružiti podatke o lokaciji, društvo Carrier možda neće moći pružiti zatraženu uslugu ili završiti zatraženu transakciju.

Koje bi dodatne informacije specifični korisnici trebali znati?

Roditelji, skrbnici i djeca: naše aplikacije i mrežna mjesta namijenjeni su posjetiteljima koji imaju najmanje 18 godina ili su punoljetni prema zakonodavstvu prebivališta. Društvo Carrier ne traži svjesno podatke od djece niti im prodaje proizvode i usluge. Ako ne udovoljavate gore utvrđenim dobnim uvjetima, ne upisujte osobne podatke na ovo ili bilo koje drugo mrežno mjesto ili aplikaciju društva Carrier.

Korisnici iz Kalifornije:

ako imate prebivalište u Kaliforniji, od 1. siječnja 2020. imate određena prava prema kalifornijskom zakonu o privatnosti potrošača iz 2018. (California Consumer Privacy Act, „CCPA”), uključujući i:
 1. znati koje smo kategorije osobnih podataka o vama prikupili i upotrijebili, uključujući i kako su osobni podatci prikupljeni i svrhu prikupljanja i upotrebe;
 2. znati koje se kategorije osobnih podataka prodaju ili otkrivaju trećim stranama i, ako su podatci prodani ili otkriveni, kategorije trećih strana koje su ih primile;
 3. pristupiti prikupljenim specifičnim osobnim podatcima o vama;
 4. zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

Zahtjevi za ostvarivanje prava prema CCPA-i podliježu provjeri društva Carrier i podliježu određenim ograničenjima prema CCPA-i. Nećemo diskriminirati osobe s prebivalištem u Kaliforniji ako ostvaruju bilo koje od primjenjivih prava prema CCPA-i. Osobe s prebivalištem u Kaliforniji imaju pravo usprotiviti se prodaji svojih osobnih podataka prema CCPA-i, ali društvo Carrier ne prodaje osobne podatke trećim stranama. Ako se naše prakse promijene, ažurirat ćemo ovu obavijest o zaštiti privatnosti i poduzeti sve potrebne radnje radi usklađenosti s mjerodavnim zakonima.

Osobe s prebivalištem u Kaliforniji koje žele ostvariti svoja prava prema CCPA-i mogu se obratiti društvu Carrier na adresu [email protected] ili upotrijebiti mrežni obrazac koji se nalazi ovdje. Možete nam se i javiti na broj 1-833-617-0050. Kad nam se obraćate radi ostvarivanja prava, u naslov i tekst svog zahtjeva napišite „California Privacy Rights” i opišite prirodu svog zahtjeva.

Jednom godišnje osobe s prebivalištem u Kaliforniji mogu zatražiti i dobiti podatke koje je društvo Carrier podijelilo s drugim poduzećima u vlastite svrhe izravnog marketinga tijekom prethodne kalendarske godine (kako je definiran u kalifornijskom zakonu „Shine the Light Law”). Ako je primjenjivo, te informacije uključivale bi popis kategorija osobnih podataka koji su podijeljeni i imena i prezimena i adrese svih trećih strana s kojima je društvo Carrier podijelilo te podatke tijekom neposredno prethodne kalendarske godine. Da biste dobili te informacije, pošaljite e-poruku na adresu [email protected], pri čemu u naslov i tekst svoje poruke napišite „California Shine the Light Privacy Request”.

Korisnici iz Europske unije i drugih zemalja koje imaju zakone o zaštiti privatnosti: imate pravo uložiti pritužbu mjerodavnom nacionalnom tijelu (ili tijelu savezne države) za zaštitu podataka; to tijelo možda se naziva i nadzorno tijelo. Imate i pravo: (i) zatražiti pristup i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka; (ii) zatražiti ograničavanje; ili (iii) uložiti prigovor na obrađivanje određenih osobnih podataka i zatražiti prenosivost podataka pod određenim okolnostima. Da biste stupili u kontakt s društvom Carrier radi zahtjeva za pristup, ispravak, brisanje, prigovor ili traženje ograničavanja ili prenosivosti, poslužite se metodama za kontakt navedenima na kraju ove obavijesti.

Korisnici iz SAD-a: društvo Carrier ne prikuplja brojeve socijalnog osiguranja na svojim mrežnim mjestima.

Kako društvo Carrier može izmijeniti ovu obavijest o zaštiti privatnosti?

Kako se društvo Carrier širi i unaprjeđuje svoja mrežna mjesta i aplikacije ili kako se zakonski zahtjevi budu mijenjali, možda budemo trebali ažurirati ovu obavijest o zaštiti privatnosti. Ova obavijest o zaštiti privatnosti može se povremeno mijenjati bez prethodne obavijesti. Preporučujemo vam da redovito pregledavate ovu obavijest o zaštiti privatnosti i provjeravate ima li promjena. Datum posljednje inačice bit će naveden na dnu pravila.

Kako možete stupiti u kontakt s društvom Carrier?

Ako imate komentara ili pitanja ili postoji nešto drugo što možemo učiniti da bismo maksimalno povećali vrijednost ovog mrežnog mjesta, pošaljite e-poruku administratoru mrežnog mjesta društva Carrier.

Ako želite pristupiti svojim osobnim podatcima, ispraviti ih, ažurirati ili izbrisati ili imate pitanja o općenitim praksama društva Carrier glede zaštite privatnosti ili pritužbu, pošaljite e-poruku na adresu [email protected]

Ako se nalazite u zemlji čija su pravila zaštite privatnosti propisana Općom uredbom o zaštiti podataka i želite se obratiti lokalnom službeniku za zaštitu podataka, navedite to u svojoj e-poruci i vaš ćemo upit uputiti prikladnoj osobi. Ako se želite usprotiviti dijeljenju osobnih podataka s nama ili želite uklanjanje svojih osobnih podataka, kliknite na ovu poveznicu.

Posljednje ažuriranje: 18. prosinca 2019.