Skip to main content
green-world

Kestävä Kehitys

Luontainen johtaja kestävässä kehityksessä

Kestävä kehitys on Carrierin toiminnan ydin, joten meille se on täysin luonnollista.

Carrier on johtava toimija kestävän kehityksen saralla, olipa kyse innovatiivisista ratkaisuista, ekologisista tehtaista tai tehokkuutta parantavista palveluista. Liiketoimintamme perustuu ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. Olemme luonnollisten kylmäaineiden edelläkävijä päivittäistavarakaupan alalla. Investoimme jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voimme parantaa tuotteitamme ja prosessejamme ympäristöystävällisellä tavalla.

Pienemmät ympäristövaikutukset ja parempi energiatehokkuus?
Kuulostaa coolilta..

Carrierin liiketoiminnassa otetaan ympäristö huomioon, joten on luonnollista, että inspiraatio yhteen sen merkittävimmistä teknisistä läpimurroista kestävän kehityksen saralla on saatu ilmakehästä. Kyse on hiilidioksidista – kaasusta, jota esiintyy luonnollisesti ilmakehässä ja on saatavilla maailmanlaajuisesti. Nyt sitä käytetään myös kylmäaineena ympäristöystävällisissä kylmäjärjestelmissämme.

Carrier on edelläkävijä CO2:n käytössä kaupan kylmäjärjestelmätekniikassa, ja se on panostanut merkittävästi ylikriittisten CO2-järjestelmien kehittämiseen yli 10 vuoden ajan. Tänä aikana olemme hyödyntäneet edistyksellisiä valmistusprosesseja, uusia patentoituja komponentteja ja uusia materiaaleja, jotta CO2:sta tulisi käyttökelpoinen kylmäaine. Kehitystyön tuloksena on CO2OLtec®-jäähdytysjärjestelmä.

Carrierin CO2OLtec®-järjestelmä on yksi ympäristöystävällisimmistä kaupan kylmäjärjestelmäratkaisuista. Siinä käytetään luonnolliseen kylmäaineeseen CO2:een perustuvaa tekniikkaa tavoitteena vähentää päivittäistavarakaupan kasvihuonekaasupäästöjä. CO2OLtec®-järjestelmä mahdollistaakin jopa 50 prosentin vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä perinteisiin HFC-kylmäjärjestelmiin verrattuna. Lisäksi järjestelmän kylmäainevuodoista johtuva vaikutus ilmaston lämpenemiseen on mitättömän pieni.

Innovatiivinen CO2OLtec®-tekniikka lanseerattiin vuonna 2009, ja nykyisin se on käytössä jo 1400 myymälässä eri puolilla Eurooppaa. CO2OLtecia käyttävät asiakkaat ovat vähentäneet CO2-päästöjä yhteensä yli 389 000 tonnilla, mikä vastaa noin 87 000 auton poistumista liikenteestä.

Vaikuttavinta lienee se, että CO2OLtecin ansiosta asiakkaat voivat toimia ympäristöystävällisesti, mutta silti säilyttää optimaalisen suorituskyvyn ja luotettavuuden. Lisäksi tuloksena on keskimäärin 10 prosenttia pienemmät energiakustannukset leudoissa ja kylmissä ilmastoissa. Tämä koskee suurinta osaa Euroopasta eli niin sanotun CO2-rajan yläpuolella olevia alueita, joiden keskimääräinen vuosilämpötila on enintään 15 astetta.

Carrier on luonnollisesti sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta myös Etelä-Euroopassa. Carrierin tavoitteena on tuoda käyttökelpoinen CO2-tekniikka koko Eurooppaan. Se onkin pyrkinyt poistamaan Etelä-Euroopan CO2-rajan ja kehittämään CO2-järjestelmiä, jotka toimivat alueella vähintään yhtä tehokkaasti kuin tavanomaiset kylmäjärjestelmät.

Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa Carrier on asentanut useita CO2OLtec®-kylmäjärjestelmiä, joita on erityisesti parannettu paremman energiatehokkuuden saavuttamiseksi lämpimämmässä ilmastossa. Missä tahansa päin Eurooppaa toimitkaan, Carrier tarjoaa ympäristöystävällisiä ja taloudellista etua tuottavia kylmäjärjestelmiä.

CO2OLtec®-kokonaisratkaisuissa yhdistyvät kestävä kehitys, jäähdytys, lämmitys ja viilennys.

Carrier – kaupan kylmäjärjestelmät toimittaa energiatehokkaita kylmäjärjestelmien kokonaistoimituksia ja palveluita päivittäistavarakaupan alalle. Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaita pienentämään ympäristövaikutusta, parantamaan energiatehokkuutta ja optimoimaan suorituskykyä, eikä pelkästään jäähdytyksen osalta. CO2OLtec®-kokonaisratkaisumme on erinomainen esimerkki tästä.

Innovatiivinen CO2OLtec®-kokonaisratkaisu yhdistää myymälän kaikki kylmäjärjestelmät, lämmityksen ja viilennyksen samaan järjestelmään. Kun CO2-tekniikkaa käytetään sekä jäähdytykseen että myymälän lämmitykseen ja viilennykseen, perinteisiä lämmitysjärjestelmiä ja niiden vaatimia fossiilisia polttoaineita ei tarvita.

Näin se toimii: jäähdytyksessä syntynyt hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään tilojen lämmitykseen CO2OLheat®-moduulin avulla. Järjestelmä käyttää sisäänrakennettua lämpöpumppua lisälämmön synnyttämiseen kylminä kuukausina ja mahdollistaa supermarketin viilentämisen aina tarvittaessa. Jäähdytys-, lämmitys- ja viilennyslaitteiden monimutkaista integrointia hallitaan Carrierin ohjausjärjestelmällä, joka on erityisesti kehitetty optimaalisen energiatehokkuuden varmistamiseen.

Mitä tulee energiatehokkuuteen, CO2OLtec®-kokonaisratkaisun avulla päivittäistavarakauppias voi pienentää energiakustannuksiaan jopa noin 35 prosentilla. Koska ratkaisussa käytetään luonnollista kylmäainetta CO2:ta, asiakkaan järjestelmän hiilijalanjälki voi pienentyä jopa 58 prosentilla, eikä alati muuttuvista kylmäainesäädöksistä tarvitse huolehtia.

CO2OLtec®-kokonaisratkaisun ansiosta voit luottaa siihen, että lämpötila säilyy optimaalisena asiakkaiden, henkilöstön ja tuotteiden kannalta ympäri vuoden. Samalla syntyy merkittäviä etuja sekä ympäristön että liiketoiminnan tuloksen kannalta.

Luomme tämän päivän ratkaisuja huomista ajatellen.

Carrierille kestävä kehitys ei ole pelkkää sanahelinää, vaan se on kuulunut toimintaamme olennaisesti alusta lähtien. Sitoumuksemme kestävään kehitykseen tarkoittaa myös sitä, että etsimme jatkuvasti uusia tapoja auttaa asiakkaita pienentämään energiankulutusta ja säästämään luonnonvaroja tulevia sukupolvia varten. Carrierin päivittäistavaran kylmäjärjestelmät tarjoavat loistavan tilaisuuden juuri tähän.

Nykyaikaisissa supermarketeissa kylmäjärjestelmät ovat selvästi suurin yksittäinen energiasyöppö. Itse asiassa yli 40 prosenttia keskivertomyymälän kokonaisenergiankulutuksesta aiheutuu jäähdytyksestä. Lisäksi jopa 60 prosenttia kylmäjärjestelmän TEWI (Total Equivalent Warming Impact) -arvosta muodostuu energiankulutuksesta. Nämä luvut havainnollistavat, millainen vaikutus tehokkaampien järjestelmien käyttöönotolla voi olla ympäristöön ja energiakustannuksiin.

Carrier on sitoutunut tekemään yhteistyötä asiakkaiden kanssa toimintakustannusten ja ympäristövaikutuksen pienentämiseksi, vaikka energian hinta nousee jatkuvasti, energiankulutus kasvaa pidempien aukioloaikojen myötä ja kylmätuotevalikoima laajenee entisestään. Carrier pyrkii ratkaisemaan nämä haasteet tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja, kuten CO2OLtec®-järjestelmän. Siinä käytettävä luonnollinen kylmäaine CO2 voi auttaa asiakkaita vähentämään energiakustannuksia jopa 10 prosenttia leudoissa ja kylmissä ilmastoissa.

Lisäksi Carrierin CO2OLtec®-kokonaisratkaisu yhdistää koko myymälän jäähdytyksen, tilojen lämmityksen ja viilennyksen samaan järjestelmään, mikä voi pienentää energiakustannuksia jopa 35 prosentilla.

Carrier tarjoaa myös täydellisen valikoiman viilennettyjen ja pakastettujen elintarvikkeiden esillepanokalusteita, joissa on paremmat energiansäästöominaisuudet. Tämä kuuluu e*cube-tuoteohjelmaamme.

e*cube viittaa kaikkien Carrierin tuotteiden ja palveluiden energiankulutuksen, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parannustoimenpiteisiin:

  • energia: energiansäästöä koko elinkaaren ajan
  • tehokkuus: pysyvästi hyvä suorituskyky lämpötilan, elintarvikkeiden laadun ja energiatehokkuuden kannalta
  • ympäristö: huomattavasti pienempi hiilijalanjälki koko jäähdytysjärjestelmän osalta.

Näiden periaatteiden pohjalta Carrier on kehittänyt energiaa säästävät uuden sukupolven Evolution 6 -kalusteet vähittäismyymälöihin. Tämä kylmäkalustemallisto asettaa uudet standardit esillepanotilalle ja jäähdytysteholle kaikenlaisissa myymälöissä.

Uusien ratkaisujen ohella tarjoamme palvelusopimuksia, kaukovalvontaa ja nykyisten kalusteiden päivityksiä. Näin tuemme parantunutta suorituskykyä ja varmistamme parhaan mahdollisen tehokkuuden. Lisätietoja näistä palveluista on Huolto ja tekninen tuki -sivulla.

Noudatamme kestävän kehityksen arvoja kaikessa toiminnassamme.

Carrierin näkökulma kestävään kehitykseen perustuu osittain ajatukseen siitä, että vain vihreä yritys voi luoda vihreitä tuotteita. Carrier – kaupan kylmäjärjestelmät on ollut osa Carrieria ja United Technologiesia vuodesta 2004. Siitä lähtien se on jatkuvasti asettanut realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Carrier on kaikessa toiminnassaan sitoutunut ohjelmiin ja hankkeisiin, jotka liittyvät sen ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuussuoritukseen.

Mittaamme jatkuvasti yrityksemme tulosta kestävän kehityksen tavoitteisiin nähden ja raportoimme siitä. Näitä tavoitteita ovat muun muassa määritetyt kasvihuonekaasupäästöjen, vedenkulutuksen ja teollisuusjätteen määrän vähennykset sekä työturvallisuuden edistäminen. Sitoumuksemme ympäristöä, työterveyttä ja työturvallisuutta kohtaan ulottuu myös toimittajiimme.

Carrierin kansainvälisessä toimittajien ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuushankkeessa keskitytään varmistamaan, että kaikki tärkeimmät toimittajat täyttävät odotuksemme. Niitä ovat muun muassa turvalliset työolosuhteet kaikille työntekijöille sekä ympäristövaikutusten minimointi.

Mitä nämä ympäristötavoitteet ja -saavutukset tarkoittavat asiakkaidemme kannalta? Carrierin asiakkaana voit luottaa siihen, että yhteistyökumppanisi kestävään kehitykseen tähtäävät tavoitteet eivät jää puheen tasolle. Kestävä kehitys on kiinteä osa yrityskulttuuriamme.

Ympäristölainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Sitoumuksemme auttaa asiakkaitamme vaatimustenmukaisuudessa sen sijaan pysyy.

Euroopassa on vireillä lukuisia ympäristöön ja tuotteiden ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä monimutkaisia säädöksiä. Asioita mutkistaa entisestään se, että säädökset muuttuvat ajan mittaan. Onneksi Carrier tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita, joten säädökset eivät tuota päänvaivaa asiakkaille.

Seuraavassa on katsaus eurooppalaisten säädösten uusimpiin tuuliin:

  • Uudet eurooppalaiset F-kaasusäädökset (EU/517/2014) koskevat Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota, ja niissä määrätään vaiheittaisesta luopumisesta HFC-kylmäaineista ja niiden käyttörajoituksista kiinteissä jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa. Säädöksissä määrätään myös HFC-jäähdytysjärjestelmien pakollisten vuototarkastusten tihentämisestä sekä kylmäaineen täydennysten ja täydennystiheyden asianmukaisesta kirjaamisesta.
  • Useat Euroopan maat ovat säätäneet tai esittäneet veroja, jotka perustuvat kylmä- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien HFC-kylmäaineiden GWP-arvoon.
  • Jotkin EU-maat tarjoavat verohelpotuksia tai tukia luonnollisten kylmäaineiden käytön edistämiseksi ja niitä käyttävien järjestelmien energiatehokkuuden parannuksiin.

Carrierin ratkaisujen avulla voit välttää ongelmat ja jopa hyödyntää julkishallinnon kannustinten taloudelliset edut. Esimerkiksi CO2OLtec®-ratkaisuissamme käytetään luonnollista kylmäainetta hiilidioksidia, jonka GWP on 1. Kun otat CO2OLtec®-ratkaisun käyttöön, GWP:hen liittyvät verot, F-kaasusäädökset ja HFC-kylmäaineisiin liittyvät mahdolliset tulevat säädökset eivät aiheuta päänvaivaa.

CO2OLtec® on vain yksi esimerkki Carrierin innovatiivisista ratkaisuista, jotka voivat auttaa vähentämään energiankulutusta ja ympäristövaikutusta sekä välttämään säädöksiin liittyvät ongelmat. Kaupan kylmäjärjestelmäkumppaninasi Carrier tekee yhteistyötä kanssasi, jotta olet paremmin perillä muuttuvista säädöksistä sekä siitä, miten tuotteemme ja palvelumme voivat auttaa niiden suhteen.


Voit lukea Carrierin kannan F-kaasuja koskeviin uusiin EU-säädöksiin (EU/517/2014) napsauttamalla tätä.
TUTUSTU CO2OLteciin KATSOMALLA VIDEO.
Tutustu integroidun ratkaisumme etuihin
NÄKYVYYTTÄ JA TEHOKKUUTTA.
LUOTA MEIHIN, KUN TAVOITTEENA ON HYVÄ MYYNTI JA MATALAT LÄMPÖTILAT.
Carrierin kanta EU:n F-kaasu- asetukseen