Tietosuojailmoitus

UTC Climate, Controls & Security ja sen tytäryhtiöt ja kumppanit (yhdessä ”CCS”) ovat sitoutuneet suojaamaan tämän verkkosivuston (”verkkosivusto”) vierailijoiden ja sen mobiilisovellusten (”sovellukset”) käyttäjien yksityisyyttä. On tärkeää, että käyttäjämme ymmärtävät, miten keräämme, käytämme ja luovutamme eteenpäin henkilötietoja (alla määritellyllä tavalla).

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan käytäntöjämme, jotka koskevat CCS:n verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kautta kerättyjä henkilötietoja, ellei tietyllä verkkosivustolla tai mobiilisovelluksella ole erillistä tietosuojailmoitusta.

Mitä henkilötietoja CCS kerää? Miten se kerää näitä tietoja?

”Henkilötiedot” ovat tietoja, joiden avulla luonnollinen henkilö on tunnistettavissa tai voidaan tunnistaa. CCS voi kerätä, käyttää ja käsitellä henkilötietojasi, jotta se voi tarjota sinulle pyytämiäsi palveluja, tuotteita tai tietoja.

Tietojen keräämisestä ilmoitetaan aina sinulle, ja sinulla on mahdollisuus päättää, haluatko sallia tietojesi keruun. Jos päätät olla antamatta jotain pyydettyjä henkilötietoja, CCS ei välttämättä pysty suorittamaan tapahtumaasi tai tarjoamaan pyytämiäsi tietoja, palveluja tai tuotteita.

CCS voi kerätä sinua koskevia tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, kun lähetät lomakkeen tai pyynnön tai rekisteröit tuotteen CCS:n tietokantaan. Näitä tietoja ovat mm. nimi, fyysinen osoite, käyttäjän työnantaja, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faksinumero. CCS voi myös pyytää sinua antamaan tietoja tuotteesta, jonka olet rekisteröimässä, tai sen asentaneesta tai sitä ylläpitävästä henkilöstä tai yrityksestä.

CCS voi myös kerätä tietoja verkkosivustojemme tai sovelluksiemme käytöstä. Näitä tietoja ovat mm. laitetunnukset, IP-osoite, lokitiedostot ja sijaintitiedot. Alla ”Miten CCS käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita?” -kohdassa on lisätietoja aiheesta.

Meidän saattaa olla tarpeen kerätä muita tietoja tiettyä käyttämääsi tai pyytämääsi lomaketta, ominaisuutta tai muuta palvelua varten. Tällaisten tietojen sisältö vaihtelee tiedonkeruutavan ja nimenomaisen tietojen keruutarkoituksen/-tarkoitusten mukaan.

Miksi CCS kerää henkilötietojasi?

Keräämme näitä tietoja, jotta voimme tarjota erityistarpeesi ja mielenkiinnon kohteesi huomioivia mukautettuja palveluja ja sisältöjä. CCS voi käyttää tietojasi, jotta CCS voi täyttää sopimusvelvoitteensa, todentaa sinut käyttäjänä ja tarjota sinulle pääsyn tietyille verkkosivustomme, sovellustemme tai yhteisöpalvelusivustojemme alueille tai antaa sinulle mahdollisuuden hakea työpaikkaa CCS:n palveluksessa.

Verkkosivustossa tai sovelluksessa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa tarkoituksissa:

 • pyydettyjen tietojen, tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen
 • CCS:ään liittyvien tuotteiden, palvelujen, kampanjoiden ja tapahtumien markkinointi
 • CCS:n tuotteiden, palvelujen, kyselyjen, verkkosivustojen ja sovellusten parantaminen
 • sen analysointi, miten käyttäydyt verkkosivustossamme ja sovelluksissamme
 • sijoittajapalvelujen tarjoaminen
 • jos olet hakemassa työpaikkaa, mielenkiinnon kohteidesi arviointi ja/tai CCS:n työpaikkahakemuksen täyttämisen mahdollistaminen
 • sijaintietojesi hankkiminen pyydettyjen tietojen ja palvelujen tarjoamista varten
 • petoksilta suojautuminen tai epäillyn tai todetun laittoman toiminnan tutkiminen
 • pakote- ja terroristiluetteloiden seulominen lain edellyttämällä tavalla
 • lakia täytäntöönpanevien viranomaisten tai muiden valtionhallinnon valvovien elinten antamien lain mukaisten pyyntöjen täyttäminen
 • uusien tarjousten kehittäminen, tuotteiden laadun parantaminen, käyttäjäkokemuksen parantaminen ja mukauttaminen sekä tulevan sisältökehityksen parantaminen sinun ja yleisen käyttäjäkantamme mielenkiinnon kohteiden mukaan tai
 • lain asettamien velvoitteiden noudattamisen ja täyttämisen varmistavien tutkimusten suorittaminen,

Lukuun ottamatta tilannetta, jossa henkilötietojasi käytetään sinun kanssasi solmitun sopimuksen tueksi tai lain asettaman velvoitteen täyttämiseksi, henkilötietojasi käytetään yllä esitetyssä tarkoituksessa vain laillisten liiketoimintaintressien edistämiseen.

Missä henkilötietoja säilytetään?

Koska CCS ja sen emoyhtiö United Technologies Corporation (”UTC”) ovat maailmanlaajuisia yrityksiä, joilla on toimipaikkoja useissa maissa, voimme siirtää tietojasi yhdeltä oikeushenkilöltä toiselle tai maasta toiseen CCS- ja UTC-konsernien yrityksissä yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten. Näitä maita ovat vähintään Yhdysvallat, Euroopan unionin jäsenvaltiot, Kanada ja muut maat, mukaan lukien muutamat Aasian maat. Siirrämme henkilötietojasi soveltuvien lain asettamien vaatimusten mukaisesti ja ainoastaan sikäli kuin se on tarpeen yllä määritetyissä tarkoituksissa. CCS- ja UTC-konsernien yritysten sisällä tietoja siirretään konsernin sitovien sääntöjen mukaisesti.

CCS suorittaa henkilötietojen laillisen maasta toiseen siirtämisen saatavissa olevien lakimekanismien avulla. Sikäli kuin CCS käyttää siirtojen valtuuttamiseen vakiomuotoisia sopimuslausekkeita (joita kutsutaan mallilausekkeiksi) tai konsernin sitovia sääntöjä, CCS noudattaa näitä vaatimuksia myös silloin, jos näiden vaatimusten ja tämän tietosuojailmoituksen välillä on jokin ristiriita.

Käyttääkö CCS henkilötietojasi voidakseen ottaa yhteyttä sinuun?

CCS voi käyttää antamiasi henkilötietoja voidakseen ottaa sinuun yhteyttä tuotteisiin, palveluihin, kampanjoihin, erikoistarjouksiin, kyselyihin ja muihin sinua mahdollisesti kiinnostaviin tietoihin liittyen. Jos et halua saada tällaisia yhteydenottoja, käytä verkkosivustossa tai sovelluksessa olevaa ”peru tilaus” -toimintoa tai ilmoita meille asiasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. CCS takaa myös, että kaikkiin sähköisillä välineillä lähetettyihin markkinointiviesteihin sisältyy yksinkertainen tapa olla vastaanottamatta tällaisia viestejä tai perua niiden tilaus. Huomaa, että jos peruutat markkinointiviestien tilauksen, voit edelleen vastaanottaa tiliäsi tai palvelussamme tai sovelluksessamme suorittamiasi tapahtumia koskevia viestejä.

Luovuttaako CCS keräämiään tietoja eteenpäin?

CCS voi luovuttaa henkilötietojasi yllä mainituissa tarkoituksissa tytäryhtiöilleen, kuten UTC-konserniin kuuluville yrityksille, ja/tai sellaisille yrityksille, jotka CCS omistaa joko suoraan tai epäsuoraan ja joita CCS siten hallitsee.

CCS ei myy tai muutoin siirrä tai luovuta henkilötietojasi yllä yksilöityjen yritysten ulkopuolelle, paitsi

 • palveluntarjoajille, kauppiaille, jakelijoille, edustajille tai alihankkijoille, jotka CCS on palkannut tuottamaan palveluja puolestaan; CCS luovuttaa henkilötietojasi vain sellaisille kolmansille osapuolille, joiden kanssa CCS on solminut sopimuksen, joka määrää, että nämä osapuolet saavat käyttää tai luovuttaa tietoja ainoastaan siten kuin on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi CCS:n puolesta tai lain asettamien vaatimusten täyttämiseksi
 • lain asettamien velvoitteiden täyttämiseksi, kuten muun muassa lakia täytäntöönpanevilta viranomaisilta, oikeusistuimilta tai muilta valtionhallinnon valvovilta elimiltä tai viranomaisilta saadun lainmukaisen oikeudellisen pyynnön täyttämiseksi
 • epäillyn tai todetun laittoman toiminnan tutkimiseksi
 • fyysisen haitan tai taloudellisen tappion estämiseksi tai
 • CCS:n liiketoimintojen tai omaisuuden osittain tai kokonaan myymisen tai siirtämisen tukemiseksi (mukaan lukien konkurssin vuoksi).

Myös Yhdysvalloissa, Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Kanadassa, Aasiassa ja muissa maissa sijaitsevat palveluntarjoajamme voivat ylläpitää ja käsitellä henkilötietojasi.

Miten CCS suojaa henkilötietosi?

CCS on sitoutunut varmistamaan henkilötietojen suojauksen ja eheyden. CCS suojaa henkilötietojasi soveltamalla kohtuullisia fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä. Internetviestinnän luonteen vuoksi emme kuitenkaan voi taata tai vakuuttaa palvelussamme tai sovelluksessamme suorittamiesi tiedonsiirtojen tietoturvaa.

Miten voit korjata, muuttaa tai poistaa tietojasi, joita CCS pitää hallussaan?

Voit milloin tahansa pyytää saada henkilötietosi itsellesi tai pyytää niiden päivittämistä, korjaamista, muuttamista tai poistamista. CCS takaa kohtuullisin toimin tietojen päivittämisen ja/tai poistamisen ajoissa. CCS suojaa käyttäjien yksityisyyttä tai tietosuojaa varmistamalla käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyydetyn muutoksen tekemistä. Kun haluat pyytää saada henkilötietosi itsellesi, pyytää niiden muuttamista tai poistamista, ilmoittaa verkkosivustoon liittyvistä ongelmista tai kysyä kysymyksiä tai ilmoittaa huolenaiheista, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Osa verkkosivustoistamme, sovelluksistamme ja yhteisöpalvelutileistämme voi tehdä korjaukset suoraan joutumatta ottamaan erikseen yhteyttä CCS:ään.

Huomaa, että vaikka autamme sinua henkilötietojesi suojaamisessa, sinun vastuullasi on suojata salasanasi ja muut käyttöoikeustiedot muilta.

Mitä sinun on ymmärrettävä tässä verkkosivustossa mahdollisesti näkyvistä kolmannen osapuolen linkeistä?

Joissain tapauksissa CCS voi tarjota linkkejä verkkosivustoihin, jotka eivät ole CCS:n hallitsemia ja jotka CCS pyrkii kohtuullisin toimin yksilöimään sellaisiksi. CCS ei kuitenkaan valvo tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja, eikä CCS voi olla vastuussa muiden verkkosivustojen käyttämästä sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä. Tätä tietosuojailmoitusta ei myöskään sovelleta kolmansien osapuolten sinusta keräämiin tietoihin.

Miten CCS käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita?

Evästeet

CCS voi käyttää tässä verkkosivustossa evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan käyttäjien tietokoneille. Evästeiden avulla verkkosivusto voi tunnistaa toistuvat käyttäjät, helpottaa käyttäjien pääsyä verkkosivustoon ja antaa verkkosivustolle mahdollisuus koota tietoja, joiden avulla voidaan parantaa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Jos haluat, että tämä tai mikään muu CCS:n verkkosivusto ei voi käyttää evästeitä, sinun on muutettava selainohjelmasi asetuksia niin, että se hylkää tai poistaa käytöstä evästeet. Evästeiden tai vastaavanlaisen seurantatekniikan hylkääminen tai käytöstä poistaminen voi kuitenkin estää sinua käyttämästä omaa sisältöäsi tai osaa verkkosivuston ominaisuuksista. CCS voi myös käyttää evästeitä ja vastaavaa jonkin liiketoiminta- tai mainontakumppanimme asentamaa tekniikkaa sen selvittämiseen, mitkä mainokset tuovat käyttäjät verkkosivustoomme.

Lisäksi CCS tarkkailee käyttäjäliikennettä verkkosivustoissaan käyttäjien toimialueen nimen, selaintyypin, käyttöpäivämäärän ja -ajan sekä katseltujen sivujen perusteella. Verkkopalvelimemme keräävät sivustossa vierailevien käyttäjien toimialueiden nimet mutta eivät sähköpostiosoitteita. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mitata verkkosivustomme vierailijoiden määrää ja määrittää tiettyjen verkkosivuston alueiden liikennemäärän perusteella, mitä verkkosivustojen alueita käyttäjät pitävät hyödyllisinä. CCS käyttää näitä tietoja verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja tulevan sisältökehityksen parantamiseen käyttäjien mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Verkkojäljitteet

Tässä verkkosivustossa voidaan käyttää myös verkkojäljitteitä. Verkkojäljite on yleensä verkkosivustossa oleva pikseli, jota voidaan käyttää sen seuraamiseen, onko käyttäjä käynyt tietyssä verkkosivustossa ja jota käytetään kohdennetun mainonnan tarjoamiseen. Verkkojäljitteitä käytetään yhdessä evästeiden kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että jos poistat evästeet käytöstä selaimessasi, verkkojäljitteet eivät voi seurata kunnolla toimintaasi. Tällöin verkkojäljite lasketaan edelleen verkkosivustossa käynniksi, mutta yksilöllisiä tietojasi ei tallenneta.

Verkkojäljitteiden keräämiä tietoja voivat olla IP-osoitetiedot (jäljempänä on lisätietoja). Verkkojäljitteen tietoja käytetään myös

 • mainonnan ja sähköpostien tarkistamiseen ja raportointiin
 • sisällön mukautukseen
 • sivuston liikenteen raportointiin ja
 • yksilöllisten käyttäjien määrän laskemiseen.

IP-osoitteet

Internet-protokolla (IP) -osoite on numero, jota verkossa olevat tietokoneet käyttävät tietokoneesi tunnistamiseen joka kerta internetiin kirjautuessasi.

CCS voi kerätä IP-osoitteita ja pitää niistä kirjaa muun muassa

 • verkkosivuston turvallisuuden ja suojauksen ylläpitämistä varten
 • tiettyjen käyttäjien verkkosivustoihimme pääsyn rajoittamista varten
 • teknisten ongelmien selvittämistä varten ja
 • jotta CCS voi ymmärtää paremmin, miten sen verkkosivustoja käytetään.

Lokitiedostot

CCS (tai kolmannet osapuolet CCS:n puolesta) voi kerätä tietoja sellaisten lokitiedostojen muodossa, jotka tallentavat verkkosivustossa tapahtuvan toiminnan ja tilastoja verkon käyttäjien toimintatavoista.

Lokitiedostoja käytetään vain sisäisiä tarkoituksia varten. Lokitiedostoja käyttämällä CCS pystyy parantamaan ja mukauttamaan jatkuvasti verkkosivustojaan ja sovelluksiaan.

Lokitiedoston merkintöjen avulla voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • sisäiset markkinointi- ja väestötutkimukset
 • käyttäjän selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • tiedot käyttäjän istunnosta (kuten URL-osoite, verkkosivustossamme käynnin päivämäärä ja kellonaika, vieraillut sivut ja se, miten pitkään näitä sivuja on tarkasteltu verkkosivustossamme) ja
 • muut samankaltaiset selaus- tai sivukyselysarjojen tiedot.

Yhteisöpalvelujen tiedot

Yhteisöpalvelutietoja ovat kaikki tiedot, jotka sallit kolmannen osapuolen yhteisöpalvelun jakaa kolmannen osapuolen sovelluskehittäjien, kuten CCS:n, kanssa. Yhteisöpalvelutietoja ovat kaikki tiedot, jotka ovat osa profiiliasi kolmannen osapuolen yhteisöpalveluissa. Tällaisia yhteisöpalveluja voivat olla muun muassa Twitter, Facebook, google+.

Jos haluat saada selville, miten me (tai muut kolmannen osapuolen sovelluskehittäjät) voimme saada tietoja käyttämästäsi yhteisöpalvelusta, siirry asiaankuuluvan yhteisöpalvelun asetussivulle. Lisäksi hyväksyt, että voimme käyttää henkilötietojasi tietojen täsmäyttämiseen yhteisöpalvelujen tietojen kanssa mainontaa varten.

CCS ei pysty antamaan mitään takuuta kolmansien osapuolten kanssa jakamiesi tietojen tietoturvasta, mukaan lukien yhteisöpalvelusivustojen kanssa jakamasi tiedot.

Jos haluat lisätietoja evästeistä ja muista seurantatekniikoita, napsauta tätä.

Miten CCS voi käyttää sijaintietoja?

CCS on maailmanlaajuinen rakennustekniikoiden palveluntarjoaja. Paloturvallisuus-, turvallisuus-, rakennusautomaatio-, lämmitys-, tuuletus-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmämme ja -palvelumme mahdollistavat integroidut, erittäin suorituskykyiset rakennukset, jotka ovat turvallisempia, älykkäämpiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa sijaintietoja voidaan pyytää joidenkin CCS:n tarjoamien palvelujen tarjoamista varten:

 • rakennustuotteen ominaisuuksien parantaminen, esim. sijaintietojesi käyttäminen jossain rakennuksessamme tuuletus-, lämmitys- ja jäähdytysasetusten säätämiseen, valojen päälle tai pois päältä kytkemiseen tai ovien lukituksen avaamiseen
 • pääkonttorissamme vierailevan henkilön tai työskentelevän työntekijän sijaintitietojen käyttö, jolla voidaan auttaa paikantamaan lähin tulostin tai kokoushuone, mikä parantaa vierailu- tai työskentelykokemusta pääkonttorissamme
 • kiinteistöluettelon hankkimisen tai tarjoamisen mahdollistaminen Supra™-palvelujamme käyttäville kiinteistönvälittäjille tai tietojen näyttäminen Supran sovelluksissa tai
 • lähimpänä huoltopyynnön sijaintia sijaitsevan huoltoteknikon määrittäminen.

Lisäksi CCS voi käyttää sijaintietoja työntekijöiden tai alihankkijoiden sijaintien selvittämiseen ja/tai työajan kirjaamiseen.

Kaikissa näissä tilanteissa CCS pyytää lupaasi sijaintietojesi keräämiseen, joten näiden tietojen kerääminen on aina tiedossasi. Voit aina päättää, haluatko sallia sijaintitietojesi käytön. Jos päätät olla sallimatta sijaintietojesi käytön, CCS ei välttämättä pysty tarjoamaan pyydettyä palvelua tai suorittamaan pyydettyä tapahtumaa.

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi?

CCS:lle antamiasi henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin se on kohtuudella tarpeen niiden keräystarkoitusta varten, sopimusvelvoitteidemme täyttämisvelvoitteen täyttämiseksi, asiakaspalveluongelmien ratkaisemiseksi, lain asettamien vaatimusten täyttämiseksi ja uusien tai parannettujen palvelujen tarjoamiseksi käyttäjillemme. Säilytämme henkilötietojasi kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut CCS-verkkosivuston tai -sovelluksen käytön. Tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan kaikista CCS:n järjestelmistä ilmoitusta antamatta.

Mitä lisätietoja tiettyjen käyttäjien on tiedettävä?

Vanhemmat, huoltajat ja lapset: Sovelluksemme ja verkkosivustomme on tarkoitettu käyttäjille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita tai täyttävät jonkin muun asuinmaassa sovellettavan täysikäisyyden ikärajan. CCS ei tietoisesti pyydä lapsilta tietoja tai markkinoi tuotteita tai palveluja lapsille. Jos et täytä edellä mainittuja ikävaatimuksia, älä anna henkilötietojasi tähän tai missään muussa CCS:n verkkosivustossa tai sovelluksessa.

Kalifornialaiset käyttäjät: Kalifornian asukkaat voivat vuosittain pyytää ja saada tietoja, jotka CCS on jakanut yritysten kanssa omaan suoramarkkinointikäyttöönsä edellisen kalenterivuoden aikana (siten kuin Kalifornian ”Shine the Light Law” -laki määrittelee). Näitä tietoja ovat tarpeen vaatiessa luettelo luovutettujen henkilötietojen luokista sekä kaikkien niiden kolmansien osapuolten nimet ja osoitteet, joille CCS on luovuttanut nämä tiedot edellisenä kalenterivuotena. Jos haluat saada nämä tiedot itsellesi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]utc.com ja kirjoita sähköpostin aiheriville sekä viestin tekstiosaan ”California Shine the Light Privacy Request”.

EU-alueen käyttäjät: Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tai maakunnalliselle/osavaltion tietosuojaviranomaiselle, jota voidaan kutsua myös valvontaviranomaiseksi. Lisäksi sinulla on oikeus (i) pyytää saada itsellesi tai korjauttaa tai poistattaa henkilötietosi; (ii) pyytää tiettyjen henkilötietojen rajoittamista tai (iii) kieltää tiettyjen henkilötietojen käsittely sekä pyytää tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään tietyissä tilanteissa. Voit ottaa yhteyttä CCS:ään ja pyytää saada tiedot itsellesi, korjauttaa niitä, poistattaa ne, kieltää niiden käsittelyn, hakea niiden rajoittamista tai pyytää niiden siirtämistä toiseen järjestelmään jotain tämän ilmoituksen lopussa olevaa yhteydenottotapaa käyttäen.

Yhdysvaltalaiset käyttäjät: CCS ei kerää sosiaaliturvatunnuksia verkkosivustojensa kautta. CCS kerää kuitenkin sosiaaliturvatunnuksia, jos laki niin edellyttää, esimerkiksi työntekijöidensä verotusta ja palkanlaskentaa varten. Kun CCS kerää ja/tai käyttää sosiaaliturvatunnuksia, CCS ryhtyy asianmukaisiin toimiin suojaamalla tietojen luottamuksellisuuden, rajoittamalla niiden saantioikeuden vain niille, joiden on tarpeen tietää tiedot, ja toteuttamalla asianmukaiset tekniset suojaustoimet ja säilytyssuunnitelmat.

Miten CCS voi muuttaa tätä tietosuojailmoitusta?

Tätä tietosuojailmoitusta on mahdollisesti päivitettävä sitä mukaa kuin CCS laajentaa ja parantaa verkkosivustojaan ja sovelluksiaan. Tätä tietosuojailmoitusta voidaan aika ajoin muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä tietosuojailmoitus kannattaa tarkistaa säännöllisten muutosten varalta. Huomattavista muutoksista ilmoitetaan tietosuojailmoituksen alussa.

Miten voit ottaa yhteyttä CCS:ään?

Jos sinulla on kommentoitavaa tai kysymyksiä tästä tietosuojailmoituksesta tai jos haluat tietoja siitä, miten me käsittelemme tai miten palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietojasi, tai jos haluat kertoa jostain muusta, jonka avulla voimme auttaa sinua maksimoimaan tästä verkkosivustosta tai sovelluksesta saamasi hyödyn, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Jos sinulla on kysyttävää CCS:n yleisistä tietosuojakäytännöistä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Jos asut maassa, jossa sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta, ja haluat ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojavaltuutettuun, mainitse tämä sähköpostissasi, niin kyselysi ohjataan asianmukaiselle henkilölle. Jos haluat olla luovuttamatta henkilötietojasi meille tai haluat poistattaa henkilötietosi, napsauta tätä linkkiä.

Viimeksi päivitetty 28. elokuuta 2017