Gå til hovedindhold
green-world

Bæredygtighed

Naturligbæredygtighed

Hos Carrier medtænker vi bæredygtighed i alt, hvad vi gør. For os er det kun naturligt.

Fra innovative løsninger til grønne fabrikker og serviceydelser, der er udviklet til at øge effektiviteten, er Carrier førende inden for bæredygtighed. Klimavenlige løsninger er vores forretning. Vi var banebrydende inden for brugen af naturlige kølemidler i fødevaredetailhandlen, og vi investerer løbende i forskning og udvikling for at forbedre vores produkter og processer, idet vi beskytter det naturlige miljø.

Reduceret miljøpåvirkning og større energieffektivitet?
Det lyder cool.

Som et selskab, der driver forretning med tanke på miljøet, giver det mening, at et af vores mest bæredygtige teknologigennembrud er inspireret af selve atmosfæren. Vi taler om kuldioxid – en gas, der forekommer naturligt i atmosfæren, findes i hele verden, og som nu er kølemidlet i vores miljøbæredygtige kølesystemer.

Som pionerer inden for kommerciel CO2-køleteknologi har Carrier investeret omfattende i udvikling af transkritiske CO2-systemer i mere end 10 år. I den tid har vi anvendt avancerede fremstillingsprocesser, nye og patenterede komponenter og nye materialer til at gøre CO2 til et funktionsdygtigt kølemiddel. Resultatet er CO2OLtec® -kølesystemet.

Carrier CO2OLtec®-systemet repræsenterer en af branchens mest bæredygtige løsninger til kommerciel køling. Det anvender det naturlige kølemiddel CO2 til at reducere drivhuseffekten for fødevaredetailhandlere. Faktisk giver installationen af et CO2OLtec®-system en imponerende reduktion i drivhuseffekten på 50 % sammenlignet med traditionelle HFC-kølesystemer. Systemet har en minimal påvirkning på den globale opvarmning fra kølemiddellækager.

Siden det blev lanceret i 2009 har 1400 butikker over hele Europa været udstyret med den innovative CO2OLtec®-teknologi. Kunder, der anvender CO2OLtec®, har kollektivt reduceret udledning af CO2 med mere end 389.000 ton, som svarer til mere end 87.000 biler.

Måske er det mest imponerende, at CO2OLtec® hjælper kunder med at opnå dette imponerende bæredygtighedsniveau og opretholder samtidig en optimal ydeevne og driftssikkerhed samt reducerer energiomkostninger med et gennemsnit på 10 % i milde til kolde klimaer. Disse klimaer omfatter størstedelen af Europa – områder over den velkendte "CO2-ækvatorlinje" med gennemsnitlige årlige temperaturer på op til 15 ºC.

Carrier er selvfølgelig også dedikeret til at bringe energifordelene til Sydeuropa. Med henblik på at bringe funktionsdygtig CO₂-teknologi til hele Europa har Carrier arbejdet for at fjerne CO2-ækvatorlinjen i Sydeuropa og designe CO2-systemer, der er mindst lige så effektive som almindelige køleteknologier i denne region.

I Italien og Spanien har Carrier eksempelvis installeret flere CO2OLtec®-kølesystemer, der specifikt er blevet forbedret til at opnå større energieffektivitet ved højere temperaturer. Så ligegyldigt hvor du er i Europa, kan Carrier levere kølesystemer, der ikke er skadelige for planeten, og som er gavnlige for dit budget.

Med CO2OLtec®-integrerede løsninger samles bæredygtighed, køling, frost og rumopvarmning i en helhed.

Det kan godt være, at Carrier Commercial Refrigeration er en førende leverandør af højeffektive, nøglefærdige kølesystemer og serviceydelser inden for fødevaredetailindustrien. Men vores målsætning om at hjælpe kunder med at reducere miljøfodaftryk, øge energieffektivitet og optimere ydeevne strækker sig langt ud over køling. Vores CO2OLtec®-integrerede løsning er et perfekt eksempel.

Den innovative CO2OLtec®-integrerede løsning kombinerer en hel butiks køling og rumopvarmning i ét system. Brugen af denne CO2-teknologi til både køling og opvarmning af butikker fjerner behovet for at bruge traditionelle varmesystemer og fossilt brændstof.

Sådan fungerer det: Al den affaldsvarme, der skabes under køleprocessen, samles og omfordeles til rumopvarmning via CO2OLheat®-modulet. Systemet anvender en inkorporeret varmepumpe til at generere ekstra varme under de kolde måneder og gør det muligt at afkøle supermarkedet, når der er behov for det. Den komplekse integration af kølings- og opvarmningsanvendelser håndteres ved hjælp af Carriers styringssystem, der er designet specifikt til at sikre optimal energieffektivitet.

Fødevarebutikker vil opleve en højere energieffektivitet med reducerede energiomkostninger på op til 35 % ved at vælge CO2OLtec®-integreret løsning. Takket være brugen af det naturlige kølemiddel CO2 vil kunderne derudover opleve en reduktion på 58 % i systemets CO2-fodaftryk, uden samtidig at skulle bekymre sig om bestemmelser for kølemidler, der hele tiden fornys.

Med CO2OLtec®-integreret løsning kan du regne med optimal temperatur til kunder, personale og produkter hele året, og samtidigt gavner det både miljøet og din bundlinje.

Vi skaber løsninger i dag med tanke på fremtiden.

Hos Carrier er "bæredygtighed" mere end et ord – det har lige fra starten været en stor del af, hvem vi er. Og som en del af vores dedikation til bæredygtighed søger vi altid efter nye måder at hjælpe kunder med at reducere energiforbruget og bevare vores naturressourcer for de fremtidige generationer. Vores kølesystemer til fødevaredetailhandel er en utrolig mulighed for at opnå netop det.

I dagens supermarkeder er kølesystemer langt de største energiforbrugere. Faktisk kommer mere end 40 % af det samlede energiforbrug i en gennemsnitlig butik fra køling. Derudover kommer op til 60 % af TEWI-værdien (Total Equivalent Warming Impact) i et kølesystem fra energiforbrug. Disse tal illustrerer den påvirkning, som implementering af mere effektive systemer kan have på miljøet og energiomkostningerne.

Carrier ønsker at danne partnerskaber med kunder for at hjælpe til at reducere driftsomkostninger og miljøpåvirkning til trods for stigende priser på el, stigende energiforbrug på grund af længere åbningstider i butikken og en kontinuerlig udvidelse af det produktsortiment, som skal køles. Med henblik på at håndtere disse udfordringer tilbyder Carrier innovative løsninger, som f.eks. CO2OLtec®-systemet, der anvender det naturlige kølemiddel CO₂, for at hjælpe kunder med at reducere energiomkostninger med op til 10 % i milde til kolde klimaer.

Derudover kombinerer vores CO2OLtec®- integrerede løsning en hel butiks køling og rumopvarmning i ét system, hvilket giver en reduktion af energiomkostningerne på op til 35 %.

Carrier tilbyder også en komplet række kølereoler til kølede og frosne fødevarer med forbedret energibesparelse. Dette er omfattet i vores produktprogram, som hedder e*cube.

e*cube handler om forbedringsforanstaltninger i forbindelse med "energi, effektivitet, miljø" for alle vores produkter og servicer.

  • Energi: energibesparelse i hele udstyrets levetid
  • Effektivitet: konstant ydeevne med hensyn til temperatur, fødevarekvalitet og energieffektivitet
  • Miljø: betydelig reduktion i CO2-fodaftryk for hele kølesystemet

Med udgangspunkt i denne tilgang har vi udviklet Evolution 6, som er den nye generation af energibesparelsesløsninger til detailformater. Dette sortiment af kølereoler er det nye sammenligningsgrundlag for køleydelse til kunder i alle slags butikker.

Ud over nye løsninger tilbyder vi serviceaftaler, fjernservicer og opgraderinger af eksisterende kølereoler for at sikre en forbedret ydeevne og maksimal effektivitet. Find flere oplysninger om disse servicer på vores Service and Support-side

Hos Carrier udøver vi bæredygtighed både indvendigt og udvendigt.

Carriers tilgang til bæredygtighed er delvis rodfæstet i idéen om, at grønne produkter skal starte i et grønt selskab. Siden Carrier Commercial Refrigeration blev erhvervet af Carrier og blev en del af United Technologies i 2004, har vi kontinuerligt sat realistiske og opnåelige mål, der reducerer vores miljøpåvirkning.

I Carrier fokuserer vi på programmer og initiativer i relation til vores præstation inden for EHS (EHS el. environmental, health and safety el. miljø, sundhed og sikkerhed) på tværs af alle forretningsaktiviteter.

Vi måler og rapporterer løbende vores præstation i forhold til vores bæredygtighedsmål, som omfatter målrettede reduktioner i drivhusgasemissioner, vandforbrug og generering af industrielt affald samt fremme af medarbejdersikkerhed. Ud over vores forretningsaktiviteter nyder vores leverandører også godt af vores dedikation til miljøet, sundhed og sikkerhed.

Vores globale EHS-leverandørinitiativ fokuserer på at sikre, at 100 % af alle vigtige leverandører opfylder vores forventninger, som omfatter sikre arbejdsforhold for alle medarbejdere og minimering af miljøpåvirkningen.

Så hvad betyder disse miljørelaterede målsætninger og resultater for dig? Som kunde kan du være forvisset om, at du arbejder med en partner, der sætter handling bag ord ift. bæredygtighed. Det er en del af, hvem vi er, og vi gør det hele tiden.

Miljøbestemmelser ændrer sig hele tiden. Men vores ønske om at hjælpe dig med at overholde bestemmelserne forbliver uændret.

I Europa er reguleringsinitiativer for miljøet samt produkter og bygningers energieffektivitet talrige og komplekse. Og for at gøre disse sager mere indviklede så udvikler disse bestemmelser sig med tiden. Heldigvis tilbyder Carrier bæredygtige produkter og servicer, som sikrer, at lovmæssige spørgsmål ikke er et problem for dig.

Her er et hurtigt blik på nogle af de nyeste europæiske reguleringstrends:

  • I den nye europæiske lovgivning om F-gasser EU/517/2014 pålægges de 28 EU-medlemslande at gennemføre en gradvis reduktion af HFC-kølemidler samt specifikke restriktioner for brugen i stationære kølings- og airconditioningsanlæg. Samtidig påkræves hyppigere, obligatoriske lækagekontroller af HFC-kølesystemer med bogføring af genpåfyldninger af kølemiddel samt hyppigheden af disse.
  • Flere europæiske lande har vedtaget eller foreslået skatter på basis af det globale opvarmningspotentiale af HFC-kølemidler, der anvendes i kølesystemer og klimaanlæg.
  • Nogle EU-lande tilbyder skattefordele eller tilskud til brugen af naturlige kølemidler og til forbedringer af energieffektiviteten for sådanne systemer.

Carrier-løsninger kan hjælpe dig, så du nemt undgår problemer og endda opnår økonomiske fordele gennem vores løsninger. Vores CO2OLtec® -løsninger bruger eksempelvis det naturlige kølemiddel kuldioxid, som har et GWP på 1. Ved at implementere en CO2OLtec®-løsning beskytter du dig selv mod GWP-relaterede skatter, bestemmelser for F-gasser og evt. nye bestemmelser i forbindelse med HFC'er, der kan opstå i fremtiden.

CO2OLtec® er kun ét eksempel på de innovative Carrier-løsninger, der kan hjælpe dig med at reducere energiforbruget og miljøpåvirkningen, så du undgår alt det besvær, der hyppigt er tilknyttet regulatoriske spørgsmål. Som din partner i kommercielle køleløsninger er Carrier glad for at arbejde med dig, så du bedre kan forstå de skiftende bestemmelser, og forstå hvordan vores produkter og servicer kan hjælpe dig med at håndtere dem.


Klik her for at læse om Carriers holdning til den nye EU F-Gas forordning (EU / 517 / 2014)
SE ET VIDEOKLIP, OG LÆR OM CO2OLtec®
Oplev fordelene ved vores integrerede løsning
SYNLIGHED MØDER EFFEKTIVITET.
STOL PÅ OS, NÅR DET GÆLDER OM AT ØGE SALGET.
Carriers holdning til den nye
EU F-Gas forordning