Carrier Global Corporation og dets datterselskaber og associerede selskaber (samlet kaldet „Carrier“) er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for besøgende på vores websteder („websteder“) og brugere af vores mobilapplikationer („Apps“). Det er vigtigt, at vores brugere forstår, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver personlige oplysninger (som defineret nedenfor). Carrier har implementeret tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger til at beskytte personlige oplysninger, som vi måtte indsamle.

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vores praksis i forbindelse med personlige oplysninger, der indsamles via webstederne og apps, medmindre der er en separat meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for et bestemt websted eller en bestemt mobilapplikation.

Carrier har en separat generel fortrolighedserklæring,der dækker personlige oplysninger, som Carrier kan indsamle og behandle separat, uafhængigt af sine websteder og apps. Hvis du ansøger om et job via dette websted, er Carriers brug af de personlige oplysninger, du giver via afsnittet Karriere, underlagt Carriers meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for jobansøgere, der findes i afsnittet Karriere, og ikke denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvilke personlige oplysninger indsamler Carrier via sine websteder og apps? Hvordan indsamler Carrier sådanne personlige oplysninger?

Personlige oplysninger“ er oplysninger, hvorigennem en fysisk person kan identificeres eller måske kan identificeres. Carrier indsamler, bruger og behandler dine personlige oplysninger for at kunne levere tjenester, produkter eller oplysninger, som du anmoder om via vores websteder og apps.

Indsamlingen af personlige oplysninger vil være transparent for dig, og du vil have mulighed for at beslutte, om du vil give dem eller ej. Hvis du vælger ikke at give nogen af de ønskede personlige oplysninger, kan Carrier muligvis ikke gennemføre din transaktion eller levere de oplysninger, tjenester eller produkter, du har anmodet om.

Carrier indsamler oplysninger, herunder personlige oplysninger, fra dig, når du indsender en formular eller anmodning, registrerer et produkt hos Carrier eller bruger vores applikationer, såsom: navn, fysisk adresse, den virksomhed, du arbejder for, telefonnummer, e-mailadresse og faxnummer, den branche, du arbejder i, dine interesser samt andre personlige oplysninger, du giver til Carrier. Carrier kan også bede dig om at give oplysninger om det produkt, du registrerer eller ønsker support til (f.eks. en enhedsidentifikator) eller den person/virksomhed, der installerede eller vedligeholder det.

Carrier kan også indsamle oplysninger gennem din brug af vores websteder eller apps, såsom brugernavn, enhedsidentifikatorer, IP-adresse, logfiler og placeringsdata. For flere detaljer, se venligst Carrier Carrier Cookies Policy.

Dine mobil- eller internettudbydere kan have en modstridende privatlivsholdning eller politik, der giver dem mulighed for at indhente, bruge og/eller opbevare dine personlige oplysninger, når du besøger webstederne eller bruger apps, men Carrier er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke, hvordan andre parter kan indsamle dine personlige oplysninger, når du får adgang til webstederne eller appsene.

Hvorfor indsamler Carrier dine personlige oplysninger?

Vores formål med at indsamle disse oplysninger er at levere tilpassede tjenester og indhold, der er relevant for dine specifikke behov og interesser. Dine oplysninger kan blive brugt af Carrier til at udføre vores kontraktlige forpligtelser, besvare din anmodning, godkende dig som bruger og give dig adgang til visse områder af vores websted, apps eller sociale mediesider eller give dig mulighed for at ansøge om en stilling hos Carrier.

Medmindre det bruges til støtte for en kontrakt med dig eller til at opfylde en juridisk forpligtelse, vil vores brug af dine personlige oplysninger kun være til legitime forretningsinteresser som beskrevet nedenfor.

Personlige oplysninger indsamlet på webstederne eller apps kan bruges til at:

 • Give ønskede oplysninger, varer eller tjenester;
 • Svare på din anmodning eller yderligere behandle din indsendte formular;
 • Annoncere produkter, tjenester, kampagner, kurser og begivenheder relateret til Carrier;
 • Udføre grundlæggende forretningsdrift, såsom kommunikere med kunder og forretningsplanlægning
 • Udvikle nye tilbud, forbedre kvaliteten af vores produkter, tjenester, websteder og apps, forbedre og personliggøre brugeroplevelsen og for bedre at kunne forberede fremtidigt indhold baseret på dine interesser og vores generelle brugerbestands interesser
 • Bekræfte din identitet for at sikre sikkerhed til et af de andre formål, der er anført her;
 • Analysere din adfærd på vores hjemmeside og apps;
 • Indhente dine lokaliseringsdata for at kunne levere de ønskede oplysninger eller tjenester;
 • Yde investortjenester Beskytte mod svig eller undersøge formodet eller faktisk ulovlig aktivitet Reagere på en legitim juridisk anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre statslige tilsynsmyndigheder; eller
 • Gennemføre undersøgelser for at sikre overholdelse af og overholde juridiske forpligtelser.

Hvor opbevares personlige oplysninger??

Da Carrier er en global virksomhed med lokationer i mange forskellige lande, kan vi overføre dine oplysninger fra en juridisk enhed til en anden eller fra et land til et andet inden for Carrier for at opfylde de formål, der er anført ovenfor. Disse lande omfatter som minimum USA, Mexico, medlemslandene i Den Europæiske Union, Storbritannien, Schweiz, Indien, Kina og andre lande. Vi overfører dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav og kun i det omfang, det er nødvendigt til de formål, der er angivet ovenfor.

Carrier er afhængig af tilgængelige juridiske mekanismer for at muliggøre lovlig overførsel af personlige oplysninger på tværs af grænser. I det omfang Carrier baserer sig på standardkontraktbestemmelserne (også kaldet modelklausulerne) eller dets bindende virksomhedsregler for at godkende overførsel, vil Carrier overholde disse krav, herunder også hvor der kan være en konflikt mellem disse krav og denne fortrolighedserklæring.

Bruger Carrier dine personlige oplysninger til at kontakte dig?

Carrier kan bruge de personlige oplysninger, du giver, til at kontakte dig om produkter, tjenester, kampagner, specialtilbud, undersøgelser og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig. Hvis du foretrækker ikke at modtage sådanne meddelelser, bedes du bruge funktionen „afmeld“ i kommunikationen, webstederne eller apps eller indsende din anmodning via Carrier-webformularen, der er tilgængelig på hjemmesiden her.

Carrier vil sikre, at enhver markedsføringskommunikation, der sendes elektronisk, giver dig en enkel metode til at fravælge eller afmelde dig. Bemærk, at hvis du afmelder dig markedsføringskommunikation, kan du fortsat modtage vigtige meddelelser om din konto eller transaktioner med os.

Vi vil også bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig som svar på en direkte forespørgsel, eller hvis du registrerer dig for at modtage kommunikation på nogen af webstederne, såsom afsnittet Investorer, hvis det er tilgængeligt.

Deler Carrier de oplysninger, som selskabet indsamler, med tredjeparter?

Carrier kan dele dine personlige oplysninger med sine tilknyttede selskaber og datterselskaber, såsom selskaber, som Carrier har kontrol over, gennem enten direkte eller indirekte ejerskab, til de formål, der er angivet ovenfor.

Derudover vil Carrier give adgang til eller dele personlige oplysninger efter behov med tredjeparter, såsom betroede serviceudbydere, konsulenter og entreprenører, der får adgang til Carriers faciliteter og systemer, eller som leverer tjenester til Carrier, og med offentlige myndigheder og andre som krævet ved lov. I særdeleshed vil Carrier kun dele dine personlige oplysninger uden for Carrier med:

 • Tjenesteudbydere, forhandlere, distributører, agenter eller entreprenører, som Carrier har hyret til at udføre tjenester på vores vegne. Carrier deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter, som Carrier kontraktmæssigt har begrænset fra at bruge eller videregive oplysningerne, medmindre det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller for at overholde lovkrav;
 • Overholde juridiske forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, at overholde skatte- og lovgivningsmæssige forpligtelser, dele data med arbejdere/fagforeninger og samarbejdsudvalg og svare på en retssag eller en legitim juridisk anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre statslige tilsynsmyndigheder
 • Undersøge formodet eller faktisk ulovlig aktivitet.

Dine personlige oplysninger vil også blive vedligeholdt og behandlet af vores tjenesteudbydere i USA, Mexico, medlemslandene i Den Europæiske Union, Storbritannien, Schweiz, Indien, Kina og i andre jurisdiktioner inden for en passende juridisk og kontraktmæssig ramme.

Hvordan sikrer Carrier personlige oplysninger?

Carrier er forpligtet til at sikre sikkerheden og integriteten af personlige oplysninger. Carrier har vedtaget rimelige fysiske, tekniske, organisatoriske og administrative procedurer for at beskytte dine personlige oplysninger. På grund af internetkommunikationens karakter kan vi dog ikke garantere, at din overførsel til os er sikker.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

De personlige oplysninger, du giver til Carrier, opbevares kun, så længe det med rimelighed er nødvendigt til de formål, hvortil de blev indsamlet, under hensyntagen til vores behov for at overholde kontraktlige forpligtelser, løse kundeserviceproblemer, overholde lovkrav og levere nye eller forbedrede produkter og tjenester til brugerne. Det betyder, at vi kan opbevare dine personlige oplysninger i en rimelig periode, efter at du stoppede med at bruge Carriers websteder eller apps. Efter denne periode vil dine personlige oplysninger blive slettet fra alle Carriers systemer uden varsel.

Hvordan kan du rette, ændre eller slette dine oplysninger hos Carrier?

Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til, opdatere, rette, ændre eller slette dine personlige oplysninger. Carrier vil gøre en rimelig indsats for rettidigt at opdatere og/eller fjerne dine personlige oplysninger. For at beskytte brugerens privatliv og sikkerhed vil Carrier tage skridt til at verificere brugerens identitet, før der foretages en ønsket adgang eller ændring. For at få adgang til, opdatere, rette, ændre eller slette dine personlige oplysninger, stille spørgsmål eller for at give udtryk for bekymringer vedrørende databeskyttelse og privatliv indsend din anmodning via Carriers webformular, der er tilgængelig på webstedet her. Nogle af vores websteder, apps og sociale mediekonti giver dig mulighed for at foretage rettelser direkte på webstedet uden at skulle kontakte Carrier yderligere.

Bemærk, at selvom vi vil hjælpe dig med at beskytte dine personlige oplysninger, er det dit ansvar at beskytte dine adgangskoder og andre adgangsoplysninger fra andre.

Hvad skal du forstå om de tredjepartslinks, der kan vises på dette websted?

I nogle tilfælde kan Carrier levere links til ikke Carrier kontrollerede websteder, som Carrier vil gøre en rimelig indsats for at identificere som sådan. Carrier kontrollerer dog ikke sådanne tredjepartswebsteder og kan ikke være ansvarlig for indholdet eller den privatlivspraksis, der anvendes af andre websteder. Desuden regulerer denne fortrolighedserklæring ikke oplysninger, der indsamles om dig af tredjeparter.

Hvordan kan Carrier bruge placeringsdata?

Carrier er en global leverandør af byggeteknologier. Vores brandsikrings-, sikkerheds-, bygningsautomatiserings-, varme-, ventilations-, airconditionerings- og kølesystemer og - tjenester fremmer integrerede, højtydende bygninger, der er sikrere, smartere og bæredygtige. Som sådan er følgende nogle eksempler på, hvornår der kan blive anmodet om lokaliseringsdata, for at levere nogle af de tjenester, som Carrier har at tilbyde:

 • For at forbedre bygningsproduktets kapacitet, f.eks. bruge dine lokaliseringsdata i en af vores bygninger til dynamisk at justere ventilations-, varme- og køleindstillinger, til at tænde eller slukke lyset eller til at låse døre op
 • Hvis du er besøgende på eller medarbejder på vores kontorer, skal du bruge dine lokaliseringsdata til at hjælpe dig med at finde den nærmeste printer eller konferencelokale for at give en forbedret oplevelse på vores kontorer;
 • For at afgøre, hvilken servicetekniker der er tættest på et serviceopkald.

I alle disse tilfælde vil Carrier bede om tilladelse til at indsamle dine lokaliseringsdata, så indsamlingen af disse data vil være transparent for dig - du vil have mulighed for at beslutte, om du vil give dine lokaliseringsdata eller ej. Hvis du vælger ikke at angive dine lokaliseringsdata, kan Carrier muligvis ikke levere den ønskede service eller gennemføre den ønskede transaktion.

Hvilke yderligere oplysninger skal specifikke brugere kende?

Forældre, værger og børn: Vores apps og websteder er beregnet til besøgende, der er mindst 18 år eller har myndighedsalderen i deres bopælsjurisdiktion. Carrier anmoder ikke bevidst om oplysninger fra eller markedsfører produkter eller tjenester til børn. Hvis du ikke opfylder de alderskrav, der er angivet ovenfor, skal du ikke indtaste dine personlige oplysninger på dette eller andre Carrier-websteder eller -apps.

Brugere fra Californien: Hvis du er bosiddende i Californien, med virkning fra 1. januar 2020, har du visse rettigheder i henhold til California Consumer Privacy Act fra 2018 (som ændret ved California Consumer Privacy Rights Act) („CCPA“), herunder retten til:

 1. At kende til de kategorier og/eller specifikke dele af personlige oplysninger, som Carrier indsamler, til hvilke formål Carrier bruger disse oplysninger, og de kategorier af oplysninger, som Carrier videregiver til tredjeparter.
 2. At få adgang til kategorier af personlige oplysninger om dig, som Carrier indsamler, bruger, videregiver og deler.
 3. Correct any inaccurate information Carrier may have collected about you.
 4. At slette personlige oplysninger, som Carrier har indsamlet fra dig, og kræve, at tjenesteudbydere gør det samme, med forbehold af visse undtagelser.
 5. At fravælge Carriers salg eller deling af dine personlige oplysninger.
 6. At rette eventuelle unøjagtige oplysninger, som Carrier måtte have indsamlet om dig.
 7. At begrænse brugen eller videregivelsen af følsomme oplysninger, såsom dit personnummer, finansielle kontooplysninger, geografisk placering.
 8. Fjernelse af indhold, hvis du er under 18 år - California Business and Professions Code Section 22581 tillader dig at anmode om og få fjernet indhold eller oplysninger, du har offentliggjort.
 9. Udøve dine privatlivsrettigheder uden frygt for diskriminerende handlinger.

Anmodninger om at udøve rettigheder i henhold til CCPA er underlagt verifikation af Carrier og er også underlagt visse begrænsninger, der er fastsat af CCPA. Vi diskriminerer ikke indbyggere i Californien for at udøve nogen af deres gældende CCPA-rettigheder. Mens indbyggere i Californien har ret til at fravælge salget af deres personlige oplysninger under CCPA, sælger Carrier ikke personlige oplysninger til tredjeparter. Hvis vores praksis ændrer sig, opdaterer vi denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at overholde gældende lovgivning.

Indbyggere i Californien, der ønsker at udøve deres CCPA-rettigheder, kan kontakte Carrier via Carriers webformular, der er tilgængelig på hjemmesiden her. Du kan også kontakte os på 1-833-617-0050.

California Civil Code Section 1798.83, også kendt som „Shine The Light“ -loven, tillader indbyggere i Californien årligt at anmode om og indhente oplysninger, som Carrier delte med andre virksomheder til deres egen direkte markedsføringsbrug inden for det foregående kalenderår. Hvis det er relevant, vil disse oplysninger omfatte en liste over de kategorier af personlige oplysninger, der blev delt, og navnene og adresserne på alle tredjeparter, som Carrier delte disse oplysninger med i det umiddelbart foregående kalenderår. For at få disse oplysninger bedes du kontakte Carrier via Carriers webformular, der er tilgængelig på hjemmesiden her.

Brugere fra Den Europæiske Union og andre lande med privatlivslovgivning: Du har ret til at indgive en klage til din nationale eller statslige databeskyttelsesmyndighed, som også kan være kendt som en tilsynsmyndighed. Du har også ret til at: (i) anmode om adgang til og rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger; (ii) søge begrænsninger på; eller (iii) gøre indsigelse mod behandlingen af visse personlige oplysninger og søge dataportabilitet under visse omstændigheder. For at kontakte Carrier om en anmodning om at få adgang til, rette, slette, gøre indsigelse eller søge begrænsninger eller portabilitet, bedes du kontakte Carrier via Carriers webformular, der er tilgængelig på hjemmesiden her.

Brugere fra det kinesiske fastland: Du har ret (1) til at blive informeret om, hvorfor og hvordan Carrier behandler dine personlige oplysninger, (2) at søge begrænsning eller indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, (3) at få adgang til eller få en kopi af dine personlige oplysninger, (4) at rette og opdatere dine personlige oplysninger, (5) at søge dataportabilitet, (6) at slette dine personlige oplysninger, hvis det ikke er i strid med lovkrav; (7)) at trække samtykke til yderligere behandling af dine personlige oplysninger tilbage, og (8) til at annullere din konto, som du har registreret. Carrier skal straks reagere på dine rettigheder på en rimelig måde. Kontakt Carrier via Carriers webformular, der er tilgængelig på hjemmesiden her.

Brugere fra USA: Carrier indsamler ikke CPR-numre via sine websHvordan kan Carrier ændre denne fortrolighedserklæring?

Efterhånden som Carrier udvider og forbedrer sine websteder og sine apps, eller når juridiske krav ændres, kan vi være nødt til at opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring kan ændres fra tid til anden uden forudgående varsel. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne fortrolighedserklæring for eventuelle ændringer. Datoen for den seneste version vil blive identificeret nederst i politikken.

Hvordan kan du kontakte Carrier?

Hvis du ønsker at få adgang til, rette, opdatere eller slette dine personlige oplysninger, eller hvis du har spørgsmål om Carriers privatlivspraksis generelt eller en klage, skal du indsende din anmodning via Carriers webformular, der er tilgængelig på hjemmesiden her. I tilfælde af at du befinder dig i et land, der er underlagt den generelle databeskyttelsesforordning og gerne vil kontakte den lokale databeskyttelsesrådgiver, bedes du angive dette i formularen, og din forespørgsel vil blive rettet til den relevante person.

Sidst opdateret: oktober 2023