1903-engineers-buffalo-forge-company_h

Om Carrier

Carrier ble bygd på Willis Carriers oppfinnelse av moderne air condition i 1902, og er verdensledende inn varme-, air condition- og kjøleløsninger. Vi bygger kontinuerlig på historien med bevist innovasjon med nye produkter og tjenester som forbedre komforten og effektiviteten globalt.

1902-sackett-wilhelm-first-modern-air-conditioning-system_c

Oppfinnelsen som forandret verden

I 1902 løste Willis Carrier en av menneskehetens mest unnvikende utfordringer ved å kontrollere innemiljøet gjennom moderne air condition. Oppfinnelsen hans muliggjorde utallige bransjer, og fremmet global produktivitet, helse og personlig komfort.

I dag finner vi Carriers innovasjoner i hele verden og i nesten alle sider ved hverdagslivet. Vi skaper komfortable og produktive miljøer, uavhengig av klimaet. Vi sikrer den globale matforsyningen ved å bevare kvaliteten og ferskheten på maten og drikkene. Vi sikrer helse og velvære ved å muliggjøre egnet transport og levering av viktig medisinsk utstyr under krevende forhold. Vi tilbyr løsninger, tjenester og utdannelse for å lede den grønne byggebevegelsen.

Dette er bare noen av måtene som Carrier arbeider for å gjøre verden til et bedre sted å bo, arbeide og leke.

Oppfylle kundenes behov

Carrier delivers global solutions across a broad range of applications in heating, air-conditioning, refrigeration and beyond.

carrier-residential-systems-keep-families-comfortable
Komfort i hjemmet

Millioner av mennesker stoler på Carriers ledelse og ekspertise i levering av effektive løsninger for oppvarming og kjøling av hjemmet.

carrier-commercial-hvac-solutions-cool-office-buildings
Byggeløsninger

Ved å sette standarden for resultater, energieffektivitet og bærekraftighet, tilbyr Carrier løsninger innen air condition, byggekontroller og energitjenester for byggelivssyklusen.

carrier-transicold-vector-trailer-refrigeration-unit
Kjøletransport

Carrier transporter kjøleutstyr, overvåkingsløsninger for kjølekjeder og reservekomponenter som sikrer sikker, pålitelig transport av mat og drikke, medisinsk utstyr og andre bedervelige varer til personer og bedrifter i hele verden.

woman-hypermarket-fresh-vegetables
Kommersiell kjøling

Vi betjener drikke-, matservice- og mathandelbransjene, ogg våre kjøleløsninger blir bygd på neste generasjons teknologier for å bevare ferskhet, sikre sikkerhet og forbedre utseendet på global handel av mat og drikke.

willis-carrier-portrait-1920-silhouette
Naturlig ledelse

Helt fra begynnelsen har Carrier vært en naturlig leder. Ikke bare fordi vi skapte et helt nytt og innovativt produkt, men fordi ved satt standarden for miljøansvar da vi skapte det. Siden 1994 har vi ledet bransjen i utfasing av ozon-nedbrytende kjølemidler og samtidig introdusert mange av verdens mest energieffektive varme-, air condition- og kjølesystemer.

Bevaring av miljøet og å beskytte våre begrensede naturlige ressurser er en sentral læresetning for virksomheten. Vi anerkjenner den kritiske viktigheten av å opprettholde en ansvarsfull balanse mellom komforten vi skaper i dag og verden vi skal leve i i morgen.

Lær mer på
Featured Stories
carrier-conservation-meter
Keeping Conservation Cool

The Carrier CO₂NSERVATION Meter demonstrates our ongoing commitment to the environment, and it isn't slowing down anytime soon.

blue-sky-lower-co2
Keeping Refrigeration Innovative

By using recycled carbon dioxide (CO₂) as a refrigerant instead of synthetic refrigerants, Carrier is helping balance sustainability with efficiency and performance in commercial refrigeration systems.

strawberries-in-containers
Keeping Strawberries Refrigerated

As delicate as they are delicious, strawberries must make an amazing journey to get from the field to your fingertips – and precise Carrier technology makes it all possible.

comfortable-girl-with-pet
Keeping Homes Warm

While the outdoor weather is beyond your control, Carrier’s efficient heating solutions ensure that the indoor forecast is always entirely up to you.