Carrier Global Corporation og dets datter- og søsterselskaber (herefter samlet kaldet "Carrier") lægger vægt på at beskytte personoplysninger tilhørende besøgende på vores websteder (herefter kaldet "websteder") og brugere af vores mobilapplikationer (herefter kaldet "apps"). Det er vigtigt, at vores brugere forstår, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver personoplysninger (som defineret herunder). Carrier har indført tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, vi indsamler.

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger beskriver vores praksis i forhold til personoplysninger, der indsamles gennem websteder og apps, medmindre der findes en særlig meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for et bestemt websted eller en bestemt app.

Carrier har en særlig generel meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for personoplysninger, som Carrier indsamler og behandler separat og adskilt fra sine websteder og apps. Hvis du søger job via dette websted, er Carriers brug af de personoplysninger, du afgiver via afsnittet Karriere, underlagt Carriers meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for jobansøgere, der findes på det pågældende afsnit Karriere, ikke denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. For personer i USA har Carrier en HIPAA-meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og en politik om beskyttelse af personnumre ("social security"-numre). Carrier kan bruge cookies og andre sporingsteknologier på sine websteder og i sine apps. Se vores cookiepolitik for nærmere oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler Carrier? Hvordan indsamler Carrier personoplysninger?

"Personoplysninger" er oplysninger, der identificerer eller kan bruges til at identificere en fysisk person. Carrier indsamler, anvender og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig de tjenester, produkter eller oplysninger, som du anmoder om.

Indsamlingen af personoplysninger vil være synlig for dig, og du vil få lejlighed til at beslutte, om du ønsker at afgive oplysningerne eller ej. Hvis du vælger ikke at afgive nogen af de personoplysninger, der bedes om, vil Carrier muligvis være ude af stand til at gennemføre din transaktion eller til at tilbyde dig de oplysninger, tjenester eller produkter, du har anmodet om.

Carrier indsamler oplysninger, herunder personoplysninger, fra dig, når du indsender en formular eller anmodning eller registrerer et produkt hos Carrier, f.eks. navn, fysisk adresse, den virksomhed, du arbejder for, telefonnummer, e-mailadresse og faxnummer samt eventuelle andre personoplysninger, som du giver til Carrier. Carrier kan også bede dig afgive oplysninger om det produkt, du registrerer (f.eks. en enhedsidentifikator), eller om den person/virksomhed, der har installeret eller vedligeholder det.

Carrier kan også indsamle oplysninger gennem din brug af vores websteder eller apps, f.eks. enhedsidentifikatorer, IP-adresser, logfiler og placeringsdata. Se afsnittet "Hvordan anvender Carrier cookies og andre sporingsteknologier?" herunder for yderligere oplysninger.

Din mobiloperatør eller internetudbyder kan have andre holdninger til eller politikker for beskyttelse af personoplysninger, som giver dem lov til at registrere, anvende og/eller gemme dine personoplysninger, når du besøger vores websteder eller anvender vores apps, men det er Carrier ikke ansvarlig for, og vi har ingen kontrol over, hvordan andre parter måtte indsamle dine personoplysninger, når du benytter vores websteder eller apps.

Hvorfor indsamler Carrier dine personoplysninger?

Vores formål med at indsamle disse oplysninger er at kunne levere tilpassede tjenester og tilpasset indhold, der er relevant for dine specifikke behov og interesser. Carrier kan anvende dine oplysninger til at leve op til kontraktlige forpligtelser, godkende dig som bruger og give dig adgang til visse dele af vores websted, apps eller sociale medier eller give dig mulighed for at ansøge om en stilling hos Carrier.

Bortset fra tilfælde, hvor dine personoplysninger anvendes til opfyldelse af en kontrakt med dig eller en retlig forpligtelse, vil vi kun anvende dine personoplysninger til legitime forretningsmæssige interesser som angivet herunder. Personoplysninger, der indsamles på websteder eller apps, kan anvendes til at:

 • gennemføre grundlæggende forretningsmæssige aktiviteter såsom at kommunikere med kunder og planlægge driften
 • yde service over for investorer
 • stille ønskede oplysninger, varer eller tjenester til rådighed
 • besvare henvendelser fra dig eller viderebehandle en formular indsendt af dig
 • reklamere for produkter, tjenester, kampagner og arrangementer knyttet til Carrier
 • forbedre vores produkter, tjenester, websteder og apps
 • bekræfte din identitet af hensyn til sikkerheden i forbindelse med et af de andre formål, der er anført i denne liste
 • analysere din adfærd på vores websted og i vores apps
 • reagere på en legitim retlig anmodning fra de retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder
 • indhente dine placeringsdata for at kunne tilbyde de ønskede oplysninger eller tjenester
 • beskytte mod svindel eller efterforske mistanke om eller faktiske ulovlige aktiviteter
 • udvikle nye produkter, forbedre kvaliteten af vores produkter, forbedre og tilpasse brugeroplevelsen og udarbejde fremtidigt indhold bedre ud fra dine og andre brugeres interesser
 • gennemføre undersøgelser for at sikre efterlevelse af og for at efterleve juridiske forpligtelser.

Hvor gemmes personoplysninger?

Eftersom Carrier er en global virksomhed med afdelinger i mange forskellige lande, vil vi muligvis overføre dine oplysninger fra én juridisk enhed til en anden eller fra ét land til et andet inden for Carrier med henblik på at opfylde de formål, der er anført herover. Disse lande omfatter som minimum USA, EU's medlemslande, Storbritannien, Schweiz, Canada og andre lande, herunder visse lande i Asien. Vi vil overføre dine personoplysninger i overensstemmelse med relevante juridiske krav og kun i den udstrækning, der er nødvendig med henblik på de formål, der er anført herover.

Carrier benytter sig af tilgængelige juridiske mekanismer til at muliggøre lovlig overførsel af personoplysninger på tværs af grænser. I den udstrækning, Carrier henholder sig til standardkontraktbestemmelserne (også kendt som modelbestemmelserne) eller bindende virksomhedsregler som grundlag for overførsler, vil Carrier overholde disse krav, herunder i tilfælde, hvor der måtte være en uoverensstemmelse mellem kravene og denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Bruger Carrier dine personoplysninger til at kontakte dig?

Carrier kan bruge de personoplysninger, du afgiver, til at kontakte dig om produkter, tjenester, kampagner, særtilbud, spørgeundersøgelser og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig. Hvis du foretrækker ikke at modtage denne type henvendelser, beder vi dig bruge funktionen "Afmeld nyhedsbrev" på webstederne eller i appsene eller give os besked ved at sende en e-mail til [email protected].

Carrier vil sørge for, at markedsføringsmeddelelser, som sendes elektronisk, vil give adgang til en nem måde, hvorpå du kan fravælge modtagelsen af eller afmelde nyhedsbrevet. Bemærk, at hvis du afmelder modtagelse af markedsføringsmeddelelser, vil du muligvis fortsat modtage meddelelser om din konto hos os eller dine transaktioner med os.

Vi vil også bruge dine personoplysninger til at kontakte dig med svar på direkte forespørgsler, eller hvis du tilmelder dig modtagelse af meddelelser på et af vores websteder, f.eks. afsnittet for investorer, hvis det er tilgængeligt.

Deler Carrier de oplysninger, I indsamler, med tredjeparter?

Carrier kan dele dine personoplysninger med sine datter- og søsterselskaber, herunder selskaber, som Carrier har indflydelse på gennem enten direkte eller indirekte ejerskab, med de ovenfor anførte formål.

Desuden vil Carrier efter behov give adgang til personoplysninger til eller dele personoplysninger med tredjeparter såsom tjenesteudbydere, konsulenter og underleverandører, vi har tillid til, og som har adgang til Carriers faciliteter og systemer, eller som leverer en tjeneste til Carrier, og med myndigheder og andre, når loven stiller krav herom. Carrier vil udtrykkeligt kun dele dine personoplysninger med parter uden for Carrier i følgende tilfælde:

 • Med tjenesteudbydere, forhandlere, distributører, agenter eller underleverandører, som Carrier har hyret til at udføre tjenester på vores vegne. Carrier vil kun dele dine personoplysninger med tredjeparter, som er kontraktligt forpligtet over for Carrier til kun at anvende eller videregive oplysningerne i den udstrækning, det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller leve op til lovkrav.
 • For at leve op til juridiske forpligtelser eller lovkrav, herunder, men ikke begrænset til overholdelse af skatte- og myndighedskrav, deling af data med fagforeninger og samarbejdsudvalg og i forbindelse med retssager eller legitime retlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder.
 • For at efterforske mistanke om eller faktiske ulovlige aktiviteter.
 • For at forhindre fysiske skader eller økonomiske tab.
 • I forbindelse med salg eller overdragelse af alle eller en del af vores forretning eller aktiver (herunder i tilfælde af konkurs).

Dine personoplysninger vil også opbevaret og behandlet af vores tjenesteudbydere i USA, EU's medlemsstater, Storbritannien, Schweiz, Canada, Asien og andre jurisdiktioner inden for en passende juridisk og kontraktlig ramme.

Hvordan beskytter Carrier personoplysninger?

Carrier lægger vægt på at sikre personoplysningers sikkerhed og integritet. Carrier har indført rimelige fysiske, tekniske og administrative procedurer for at beskytte dine personoplysninger. Men på grund af naturen af internetkommunikation kan vi ikke garantere eller stå inde for sikkerheden, når du sender oplysninger til os.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

De personoplysninger, du afgiver til Carrier, opbevares kun så længe, som det med rimelighed er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, under hensyntagen til vores behov for at leve op til kontraktlige forpligtelser, afklare spørgsmål i forbindelse med kundeservice, leve op til retlige krav og kunne tilbyde nye eller forbedrede produkter eller tjenester til brugerne. Det betyder, at vi kan gemme dine personoplysninger i en rimelig tidsperiode, efter at du er holdt op med at bruge Carriers websteder eller apps. Efter denne periode vil dine personoplysninger blive slettet fra alle Carriers systemer uden varsel.

Hvordan kan du berigtige, ændre eller få slettet de oplysninger om dig, som Carrier opbevarer?

Du kan når som helst anmode om indsigt i og opdatering, berigtigelse, ændring og sletning af dine personoplysninger. Carrier vil gøre en rimelig indsats for inden for rimelig tid at opdatere og/eller slette dine personoplysninger. For at beskytte brugerens privatliv og sikkerhed vil Carrier tage skridt til at bekræfte brugerens identitet, før der gives indsigt eller foretages ændringer. Hvis du ønsker at få indsigt i eller berigtige, ændre eller få slettet dine personoplysninger, stille spørgsmål om eller udtrykke bekymring over datasikkerhed og databeskyttelse, skal du sende en e-mail til [email protected]. Nogle af vores websteder, apps og konti på de sociale medier giver mulighed for at foretage rettelser direkte på det pågældende websted, i den pågældende app eller på den pågældende konto uden behov for at kontakte Carrier.

Bemærk, at selv om vi vil hjælpe dig med at beskytte dine personoplysninger, er det dit ansvar at beskytte dine adgangskoder og andre legitimationsoplysninger.

Hvad skal du vide om de til tredjepartslinks, der kan forekomme på dette websted?

I visse tilfælde kan Carrier linke til websteder, der ikke er kontrolleret af Carrier. Carrier vil gøre en rimelig indsats for at identificere disse links. Men Carrier kontrollerer ikke sådanne tredjepartswebsteder og kan ikke påtage sig ansvaret for indholdet på andre websteder eller for de metoder til beskyttelse af personoplysninger, som disse websteder benytter. Desuden er tredjeparters indsamling af dine personoplysninger ikke underlagt denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Hvordan anvender Carrier cookies og andre sporingsteknologier?

Cookies

Carrier kan anvende cookies på dette websted. Cookies er små tekstfiler, der sendes til og gemmes på brugeres computere. Vi bruger cookies til at gøre det muligt for webstedet at genkende nye besøg fra samme bruger, fremme brugernes adgang til webstedet og gøre det muligt for webstedet at indsamle aggregerede data med henblik på forbedring af indholdet. Cookies beskadiger ikke brugernes computere eller filer. Hvis du ikke ønsker, at denne eller andre Carrier-websteder skal have adgang til cookies, skal du ændre indstillingerne i din browser eller blokere for eller deaktivere brugen af cookies. Hvis du blokerer for eller deaktiverer cookies eller tilsvarende teknologier kan du imidlertid miste adgang til noget af vores indhold eller til at anvende nogle af funktionerne på vores websteder. Carrier kan også anvende cookies og lignende teknologier anbragt af en af vores forretningsforbindelser eller reklamepartnere for at gøre det muligt for Carrier at vide, hvilke reklamer der har ført brugeren til vores websted.

Desuden overvåger Carrier brugernes trafikmønstre på sine websteder ud fra brugerens domænenavn, browsertype, datoen og klokkeslættet for besøget og de sider, brugeren har besøgt. Vores webservere indsamler besøgendes domænenavne, men ikke deres e-mailadresser. Denne information indsamles for at registrere antallet af besøgende på vores websted og finde ud af, hvilke dele af webstedet brugerne finder nyttige ud fra mængden af trafik til de forskellige dele. Carrier anvender disse oplysninger til at forbedre brugernes oplevelse af webstedet og til at udarbejde fremtidigt indhold ud fra brugernes interesser.

Webbeacons

Dette websted kan også anvende webbeacons. Et webbeacon er som regel en pixel på et websted, der kan bruges til at spore, om en bruger har besøgt et bestemt websted, med henblik på at levere målrettede reklamer. Webbeacons anvendes sammen med cookies, hvilket betyder, at hvis du deaktiverer cookies i din browser, vil webbeacons ikke kunne spore dine aktiviteter. Et webbeacon vil stadig tælle et besøg på webstedet, men dine unikke oplysninger bliver ikke registreret.

Oplysninger, der indsamles af webbeacons, kan omfatte information om IP-adresser (se herunder). Oplysninger fra webbeacons anvendes også til:

 • reklamer og kontrol af e-mails samt rapportering
 • personlig tilpasning
 • rapportering om trafik på webstedet
 • optælling af antal unikke besøgende.

IP-adresser

En IP-adresse (internetprotokoladresse) er et tal, der anvendes af computere på et netværk til at identificere din computer, hver gang du logger på internettet.

Carrier kan indsamle og gemme IP-adresser bl.a. for at:

 • opretholde sikkerheden på webstedet
 • begrænse adgangen til vores websteder til visse brugere
 • løse tekniske problemer
 • få en bedre forståelse af, hvordan Carriers websteder anvendes.

Logfiler

Carrier (eller tredjeparter på Carriers vegne) kan indsamle oplysninger i form af logfiler, der registrerer aktiviteter på webstedet og statistik over brugernes vaner.

Logfiler anvendes udelukkende til interne formål. Takket være logfiler kan Carrier løbende forbedre og tilpasse deres websteder og apps.

Dataene hjælper os bl.a. med at indsamle:
 • data til interne marketing- og demografiske undersøgelser
 • oplysninger om brugernes browsertype og styresystem
 • oplysninger om en brugers session (herunder URL, dato og klokkeslæt for besøget på vores websted, samt hvilke sider der blev besøgt og hvor længe)
 • tilsvarende navigerings- eller klikstrømsdata.

Oplysninger fra sociale netværk

Oplysninger fra sociale netværk er enhver oplysning, som du giver et socialt tredjepartsnetværk lov til at dele med tredjeparts-appudviklere såsom Carrier. Oplysninger fra sociale netværk omfatter alle oplysninger, der er en del af din profil på et socialt tredjepartsnetværk. Sådanne sociale netværk kan omfatte, men er ikke begrænset til Twitter, Facebook og google+.

Du kan få mere at vide om, hvordan vi (og andre tredjeparts-appudviklere) kan få adgang til dine oplysninger fra et socialt netværk, ved at besøge det pågældende sociale netværks side med indstillinger. Samtidig accepterer du, at vi må anvende dine personoplysninger til at matche oplysninger i forhold til et socialt netværk i reklameøjemed.

Carrier kan ikke udstede garantier for sikkerheden af oplysninger, som du deler med tredjeparter, herunder oplysninger, som du deler med sociale netværk.

Du kan finde yderligere information om cookies og andre sporingsteknologier ved at klikke her.

Hvordan kan Carrier anvende placeringsdata?

Carrier er en global leverandør af byggeteknologier. Vores brandsikkerheds-, sikkerheds-, bygningsautomatiserings-, opvarmnings-, ventilations-, luftkonditionerings- og kølesystemer og -tjenester fremmer integrerede, højtydende bygninger, der er sikrere, smartere og bæredygtige. Nedenstående er eksempler på, hvornår Carrier kan anmode om placeringsdata for at kunne levere nogle af de tjenester, vi tilbyder:

 • For at forbedre byggeprodukternes muligheder, f.eks. ved at bruge dine placeringsdata i en af vores bygninger til dynamisk at justere ventilation, opvarmning og køling, tænde og slukke for lyset eller låse døre op
 • Hvis du besøger vores hovedkontor eller arbejder der, kan vi bruge dine placeringsdata til at hjælpe dig med at finde nærmeste printer eller mødelokale, så du får en bedre oplevelse, mens du befinder dig i vores hovedkontor
 • For at gøre det muligt for ejendomsmæglere, der anvender vores Supra™-tjenester, at hente eller afgive ejendomsoplysninger eller at vise information ved hjælp af Supras apps
 • For at afgøre, hvilken servicetekniker der er tætteste på en serviceopgave.

Desuden kan Carrier anvende placeringsdata til placerings- og/eller tidsregistrering for medarbejdere eller underleverandører.

I alle disse tilfælde vil Carrier bede dig om tilladelse til at indsamle dine placeringsdata, så indsamlingen er tydelig for dig – du vil have mulighed for at beslutte, om du ønsker at give os dine placeringsdata. Hvis du vælger ikke at dele dine placeringsdata, kan Carrier muligvis ikke levere den ønskede tjeneste eller gennemføre den ønskede transaktion.

Hvad skal bestemte brugergrupper ellers vide?

Forældre, værger og børn: Vores apps og websteder er beregnet til besøgende, der er mindst 18 år gamle eller har nået myndighedsalderen i den jurisdiktion, hvor de bor. Carrier indhenter ikke bevidst oplysninger fra og markedsfører ikke bevidst produkter eller tjenester til børn. Hvis du ikke lever op til ovenstående alderskrav, må du ikke indtaste dine personoplysninger på dette websted/i denne app eller på noget andet Carrier-websted eller i nogen anden Carrier-app.

Brugere fra Californien:

Hvis du er indbygger i Californien, har du pr. 1. januar 2020 visse rettigheder i henhold til California Consumer Privacy Act af 2018 ("CCPA"), herunder retten til at:

 1. vide, hvilke kategorier af personoplysninger om dig, som vi har indsamlet og anvendt, herunder hvordan personoplysningerne er blevet indsamlet og med hvilket formål og til hvilken brug
 2. vide, hvilke kategorier af personoplysninger der sælges eller videregives til tredjeparter, og, såfremt de sælges eller videregives, hvilke kategorier af tredjeparter der modtager dem
 3. få indsigt i konkrete personoplysninger, der er indsamlet om dig
 4. anmode om, at dine personoplysninger slettes.

Retten til at anmode om at udøve sine rettigheder i henhold til CCPA skal bekræftes af Carrier og er desuden underkastet visse begrænsninger, der fremgår af CCPA. Vi vil ikke forskelsbehandle indbyggere i Californien som følge af, at de vælger at udøve deres rettigheder i henhold til CCPA.  CCPA giver indbyggere i Californien ret til at forbyde salg af deres personoplysninger, men Carrier sælger ikke personoplysninger til tredjeparter. Hvis vores praksis på området ændres, vil vi opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og iværksætte eventuelle skridt, der er nødvendige for at overholde gældende lovgivning.

Indbyggere i Californien, som ønsker at udøve deres rettigheder i henhold til CCPA, kan sende en e-mail til Carrier på [email protected] eller via webformularen, der findes her. Du kan også kontakte os på telefon 1-833-617-0050.  Hvis du kontakter os med henblik på at udøve dine rettigheder, beder vi dig skrive "California Privacy Rights" i emnefeltet og i selve e-mailens tekst og beskrive din anmodning.

Indbyggere i Californien har ret til en gang årligt at anmode om og modtage de oplysninger, som Carrier har delt med andre virksomheder til brug i forbindelse med sin egen direkte markedsføring i det foregående kalenderår (som defineret i Californiens "Shine the Light"-lov). Hvis relevant skal denne information indeholde en liste med de kategorier af personoplysninger, som er blevet delt, og navne og adresser på alle tredjeparter, med hvilke Carrier har delt oplysningerne i det umiddelbart foregående kalenderår. Du kan få disse oplysninger ved at sende en e-mail til [email protected] med teksten "California Shine the Light Privacy Request" i emnefeltet og i selve e-mailens tekst.

Brugere fra EU og andre lande med lovgivning om personoplysninger: Du har ret til at klage til din nationale datatilsynsmyndighed eller databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet. Du har også ret til at: (i) anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, (ii) begrænse behandlingen af dine personoplysninger og (iii) gøre indsigelse mod behandlingen af visse personoplysninger, ligesom du under visse omstændigheder har ret til dataportabilitet. Hvis du ønsker at kontakte Carrier for at anmode om indsigt i eller berigtigelse eller sletning af personoplysninger, for at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger eller for at udøve retten til dataportabilitet, bedes du anvende en af de metoder til at kontakte os, der er anført til sidst i denne meddelelse.

Brugere fra USA: Carrier indsamler ikke personnumre ("social security"-numre) gennem sine websteder.

Hvordan kan Carrier ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger?

Efterhånden som Carrier udvider og forbedrer sine websteder og apps eller lovkravene ændres, kan det være nødvendigt for os at opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger kan blive ændret fra tid til anden uden forudgående varsel. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer. Datoen for den seneste version vil fremgå nederst i meddelelsen.

Hvordan kan du kontakte Carrier?

Hvis du ønsker indsigt i eller berigtigelse, opdatering eller sletning af dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål om Carriers generelle praksis i forhold til beskyttelse af personoplysninger eller ønsker at klage, kan du sende en e-mail til [email protected].

Hvis du befinder dig i et land, der er underlagt EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), og ønsker at kontakte den lokale databeskyttelsesrådgiver, bedes du angive dette i din e-mail, hvorefter din forespørgsel vil blive videresendt til rette vedkommende. Hvis du ønsker at fravælge at dele dine personoplysninger med os eller at få dine personoplysninger slettet, skal du følge dette link.

Sidst opdateret: 26. oktober 2021