Hållbarhet

Oavsett om det gäller att minska vårt bidrag till växthuseffekten, leda utfasningen av ozonförstörande köldmedia, eller införande av många av världens mest energieffektiva byggnadslösningar, så har vi med hållbarhet i allt som vi gör. För oss är det bara helt naturligt.
 • Engagemang

  Green products start at a green company.

  Gröna produkter börjar med ett grön företag. På Carrier är förvaltning av miljön ett kärnvärde som varje dag återspeglas i våra produkter, tjänster och verksamheter och i vår företagskultur.

 • Ledarskap

  Robert McDonough leads Carrier's commitment to sustainability.

  Carrier har varit en naturlig ledare ända från start. Carrier satte standarden för branschen som man skapade genom uppfinnandet av den moderna luftkonditioneringen. Vi siktar lika högt mot att sätta standarden för hållbarhet.

 • Innovation

  Energy efficiency is a hallmark of green Carrier products.

  Carriers produkter använder energi till nyttigt arbete. I vår forskning och utveckling utmanar vi oss själva till att skapa produkter som förbrukar mindre resurser och som producerar mindre utsläpp.

 • Förbättra

  Carrier believes in continuous improvement of green products and services.

  Genom innovationer inom design och tillverkning, vi förbättra våra produktionsprocesser, våra produkter och tjänster och, i slutändan, Vi hjälper dig att förbättra din vardag.

Carrier's Charlotte facility is LEED certified by USGBC.
Vårt omfattande miljö-, hälso-, och säkerhetsprogram har funnits i mer än 20 år. Där för har kunnat nå mål som att minska våra utsläpp av växthusgaser med 35 procent och vår vattenanvändning med 27 procent i absoluta tal mellan 2006 och 2011. Vi nöjer oss inte med vad vi åstadkommit, tre fabriker har certifierats av U.S. Green Building Council®, enligt LEED®s värderingssystem.

Utforska Carriers engagemang

Vad betyder miljöförvaltning för Carrier? Läs Mer

Utforska gröna byggnader

Vad betyder gröna byggnader för Carrier? Läs Mer

Willis Carrier was a pioneer in the protection of the natural environment.

Willis Carrier var en ledare inom hållbarhet. Med precisa kylprocesser gjorde hans uppfinning att oräkneliga branscher kunde undvika spill och att bevara resurser åt framtida generationer. Idag är bevarandet av vår miljö och skydda våra ändliga resurser fortfarande en grundsats för vår verksamhet och vi delar aktivt med oss av vårt kunnande om hållbarhet till markaden.

Utforska ledarskap

Läs varför Carrier alltid har varit en naturlig ledare Läs Mer

Utforska gröna byggnader

Vad betyder gröna byggnader för Carrier? Läs Mer

Utforska trender inom gröna byggnader

Läs studien 2012 World Green Building Trends Läs Mer

Our engineers design with the environment in mind.
Carrier konstruerar utifrån miljön och sätter upp mål för hur våra produkter ska prestera i förhållande till miljön. Vi erbjuder branschledande och energieffektiva alternativ för våra kunder inom nästan alla produktkategorier. Och vi fotsätter att investera i forskning och utveckling och använder den senaste tekniken för att skapa ännu hållbarare lösningar.

Upptäcka genom innovation

Carriers CO2NSERVATION Meter visar engagemang för högeffektiva produkter och tjänster. Läs Mer

Utforska gröna byggnader

Vad betyder gröna byggnader för Carrier? Läs Mer

Carrier maintains a culture of improvement when it comes to the natural environment.
Ordet "förbättra" representerar Carriers tro på ständig förbättring av våra produkter och tjänster, våra kunders upplevelser och vår miljöpåverkan. Vi siktar mot att förbättra människor liv genom styrning av inomhusmiljön, skydd av världens livsmedelsresurser och sökande av lösningar som minimerar vår påverkan av natur och miljö.

Utforska förbättra

Hur "förbättrar" vi vid Carrier? Läs Mer

Utforska gröna byggnader

Vad betyder gröna byggnader för Carrier? Läs Mer

Carriers koldioxidmått

Antal ton koldioxid som SPARATS.

Passagerarfordon som FÖRSVUNNIT under ett år.
Hemelanvändning som SPARATS funder ett år.
Växthusgasutsläpp som undvikits sedan 2000 Läs mer