Sekretessregler

Inledning

Dessa sekretessregler anger hur United Technologies Corporations dotterbolag och samarbetspartners som verkar i rapporteringsenheten UTC Climate, Controls & Security ("CCS"), samlar in och behandlar information som hämtas via webbplatser, webbsidor och mobila tillämpningar (platser). Vi vid CCS anser att du som vår besökare via Internet har rätt att få veta hur vi behandlar information som samlas in när du besöker våra platser, inräknat typ av insamlad information och hur vi använder den. Riktlinjerna här gäller enbart ditt besök på den här platsen och inte några länkningar till andra domäner på Internet.

Insamling och användning av information

Några delar av denna plats kan begära att användaren fyller i ett registreringsformulär. Vi skickar ett välkomstbrev som bekräftelse på registreringen med e-post till användare s´om registrerat sig själva eller sina produkter via våra platser. Registrerade kunder kan välja om de vill motta information om produkter, tjänster, meddelanden och specialerbjudanden. Av respekt för användarnas integritet kan han eller hon välja att avstå från att få dessa meddelanden. Användare som har uppgivit personlig information på våra platser och inte har valt att avstå från dessa meddelanden kan ibland bli kontaktade med produkterbjudanden. Vi kan också kontakta en användare via e-post eller telefon om att förse oss med önskade tjänster gällande problem i samband med användarens förfrågan. Användare som vill uppdatera sin information kan göra detta enligt anvisningarna i avsnittet "Kontakta oss eller uppdatera din information" nedan.

Användare kan också erbjudas alternativet att registrera sina produkter via platsen (produktregistrering). Beroende på vilken produkt som registreras kan användaren behöva uppge kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer, modell och serienummer på produkten som ska registreras och datorinformation, bland annat typ, version och språk för operativsystemet. Information som behövs är relaterad till produkten som registreras och för kommunikation med dig. CCS använder informationen för att ge dig bättre stöd och om du inte väljer att inte ta emot den typen av meddelanden, information om produktuppdateringar, specialerbjudanden, reklam och uppdaterad information om nya tjänster och program från CCS. CCS kan fråga efter och samla in annan demografisk information.

Användaren kan ges alternativet att skicka in en fråga och annat via platsen genom att fylla i ett formulär. Användaren måste uppge namn, e-postadress och kontaktinformation så att vi kan besvara frågan eller begäran. Kontaktformuläret kan också vidarebefordras till en tredje part som CCStår CCS med att svara på kundförfrågningar gjorda genom våra platser.

Det kan också vara möjligt att skicka visst innehåll till dina vänner. I förekommande fall kan vi be dig uppge din väns namn och e-postadress. Vi använder denna information för att skicka innehåll till din vän.

Platsregistrering, produktregistrering, bli återförsäljare och information från kontaktformulär samlas in av CCS. En e-postbekräftelse skickas automatiskt till användaren när han eller hon skickar in dessa formulär.

Vi begär in ditt namn och e-postadress så att vi kan besvara din förfrågan eller dina kommentarer om du kontaktar oss via länken "Kontakta oss" på den här platsen. Du kan välja om du vill uppge ytterligare information som vi också önskar få.

CCS kan komma att använda insamlad information för att skapa och publicera webbinnehåll eller programinnehåll som är mest relevant för dig och för ändamål som de beskrivs ovan.

Utlämnande av din information

Utom för vad som beskrivs i avsnittet "Affärsöverlåtelser" nedan, så lämnar vi inte ut insamlad information till någon utom CCS personal eller de tredjeparter som behöver informationen för att CCStå kunden med svar, eller som på annat sätt utför tjänster åt oss, bland annat transportföretag och leverantörer. Utom för vad som beskrivs i avsnittet "Affärsöverlåtelser" nedan, utlämnar vi ingen av din personliga information till andra tredjeparter utan att först inhämta ditt tillstånd, förutom när lagkrav säger annat.

Dessutom kan CCS lämna ut insamlad personlig information om CCS i god tro anser att vi har laglig rätt att göra så, eller att utlämnandet är nödvändigt för att skydda dig, för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, som svar på anspråk eller för att skydda CCS, våra kunders, och allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.

Affärsöverlåtelser

I den händelse att ett av CCS dotterbolag överlåts genom sammanslagning, försäljning, förvärv, omorganisation, omstrukturering eller liknande typ av transaktion, kan vi överföra din personliga information tillsammans med övriga överförda tillgångar.

Cookies

Precis som många andra företag använder vi webbläsarkakor på den här webbplatsen. Kakor är texter som lagras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Vi använder kakor för att informera oss om det är första gången du besöker oss och för att hjälpa oss att se vilka delar av platsen som intresserar dig mest. Kakor kan förbättra din upplevelse av platsen genom att spara på vad du föredrar att se när du besöker en viss webbplats. Via"Hjälp"-avsnittet i verktygsfältet i de flesta webbläsare kan du ta reda på hur du hindrar läsaren från att ta emot nya kakor, hur du kan få meddelande om att du tagit emot nya kakor och hur du tar bort befintliga. Men kom ihåg att utan att acceptera kakor kan du eventuellt missa en del funktioner på våra webbplatser.

För varje besökare hämtar CCS webbserver automatiskt in och lagrar information, bland annat besökaren IP-adress/domännamn och hänvisande webbplatser. Vi använder informationen för att förstå besökarnas trafikmönster genom våra webbplatser, bland annat för att förbättra användningen av dem. Din dator tillhandahåller automatiskt informationen varje gång du loggar in om du inte har aktiverat den blockeringsteknik som finns i vissa webbläsare.

En del nyare läsare har inbyggda "Spåra inte"-funktioner. När de är aktiverade skickar de flesta av dessa en signal eller önskemål om att du inte vill bli spårad. Dessa platser (eller tredjepartsinnehåll på dem) kan fortsätta att fungera på ett sätt som du uppfattar som spårning, även om du inte vill att så ska ske, beroende på platsens integritetspraxis. Eventuellt respekterar platsen inte om din önskan att inte bli spårad på grund av spårning som den beskrivs i avsnittet "Godkänd delning". Om dina inställningar och vår plats är tillräckligt finmaskiga för att medge Godkänd delning och samtidigt förhindra spårning för beteendestyrd annonsering, kommer platsen att försöka göra rimliga försök att respektera dina inställningar. CCS gör dock inga utfästelser och lämnar inga garantier för effekterna som dina val medför på grund av bland annat följande: (a) sådan sållning är eventuellt inte möjlig eller effektiv för någon eller några webbläsare, mekanismer eller tekniker och våra försök vara men behöver inte vara effektiva för att förhindra spårning överhuvudtaget eller under en given tidsrymd, (b) inte alla tredjeparter respekterar våra försök, (c) CCS styr inte över tredjeparter och tekniker (även om vi har ett kontrakt) och (d) tekniker som du och tredjeparter använder förändras över tid och våra försök fungerar eller fungerar inte för de olika teknikerna.

Webfyrar

Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera platsen, spåra användarens rörelser och för att samla in demografisk information för sammanställningar. Vissa sidor på vår plats kan innehålla "webbfyrar" (kallas också internetetiketter, pixeltaggar och klara GIF-bilder). Dessa webbfyrar tillåter tredjeparter att samla in bland annat IP-adressen till datorn som laddade ned sidan där fyren finns, URL för sidan där fyren finns, tidpunkten när sidan med fyren hämtades, vilken webbläsare som användes och informationen i kakan från tredjepart. Vi lagrar data som samlats in via webbfyrar i loggfiler. CCS använder också webbfyrar från tredjepart för att administrera internetannonsering. Webbfyrarna får vi från våra annonspartners, bland andra Google Analytics och Omniture. Med hjälp av filerna kan Google Analytics och Omniture hitta en unik kaka i din webbläsare, vilket i sin tur gör att vi får reda på vilka annonser som får användare att besöka vår webbplats. Kakan i din webbläsare placerades där av CCS eller någon annan annonsör som samarbetar med Analytics. Informationen som vi samlar både med kakor och webbfyrar är anonym och kan inte kopplas till personer. Den innehåller inte ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Mer information om Google Analytics, bland annat hur du väljer bort att inte delta finns påwww.google-analytics.com. Mer information om Omniture, bland annat hur du väljer bort att inte delta finns på www.omniture.com.

Säkerhet

CCS vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda våra abonnenters personliga information som vi samlar in via våra platser mot obehörig åtkomst, användning och offentliggörande. CCS kan dock inte garantera att våra säkerhetsåtgärder skyddar mot alla obehöriga försök att komma åt, använda och avslöja din personliga information.

Delning

Vi delar sammanställd demografisk information med våra partners. Denna är inte kopplad till någon information som kan kopplas till enskilda personer. Vi säljer inte och avslöjar inte personlig information om våra besökare på platsen utan först ha deras medgivande. Vi kan komma att dela information som vi fått från användare med tjänsteleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster på vårt uppdrag. Detta leverantörer är begränsade av kontrakt från att utnyttja eller utlämna informationen utom då det krävs för att utföra tjänster på vårt uppdrag eller för att uppfylla lagkrav. Dessutom kan vi utlämna information om dig om (i) vi är skyldiga att göra det enligt lag eller i juridiska processer, (ii) till lagvårdande myndigheter och andra myndigheter eller (iii) när vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysiska skador eller ekonomiska förluster eller i samband med undersökningar av misstänkta eller inträffade illegala aktiviteter. Vi förbehåller oss rätten att överföra information som vi har om dig i den händelse att vi säljer eller överför hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar. Om sådan försäljning eller överföring inträffa kommer vi att inom rimliga gränser försöka få mottagaren att använda den personliga information du har gett os via våra platser enligt de regler som anges i dessa Sekretessregler.

Länkar

Våra platser kan innehålla länkar till andra platser. Tänk på att CCS inte ansvarar för sekretessreglerna som gäller för andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare när de lämnar vår plats att studera sekretessreglerna för andra platser som kan samla in personlig information.

Enkäter

Vi kan ibland be besökare på våra platser att fylla in enkäter och opinionsundersökningar om sina aktiviteter, åsikter och intressen. Dessa enkäter hjälper oss att ge dig bättre service och att förbättra våra webbplatser. Vi kan med dessa undersökningar samla in personlig information som namn och e-postadress eller demografisk information som postnummer eller åldersgrupp. Vi behåller ingen personlig information om dig i samband med ditt deltagande i en enkät om du inte specifikt medger detta.

Komplettering av information

Vi sammanställer viss icke-personlig information när du besöker platserna. Sammanställd och icke-personlig information är inte kopplad till en enskild identifierbar besökare eller användare. Det ger oss information om bland annat hur många som besökt vår plats och vilka sidor. Genom att samla in informationen får vi veta hur vi bäst ska anpassa våra platser till besökare och användare. Vi samlar in informationen endera via "kakor" eller med "webbfyrar" enligt beskrivningen ovan.

Meddelande om ändringar

Dessa sekretessregler uppdateras med regelbundna eller oregelbundna mellanrum utan att detta meddelas dig för att spegla förändringar om våra metoder att informera via Internet. Vi kommer att tydligt meddela på vår plats viktiga förändringar av våra sekretessregler med angivande av datum för senaste ändringen angivet högst upp i meddelandet. Ändringar i sekretessreglerna gäller från den tidpunkt de publicerades på platsen och din vidare användning av platsen efter publiceringen innebär att du accepterar, och godkänner att du är bunden av, dessa ändringar.

Vidarebefordring av info till utlandet

Vi kan komma att vidarebefordra personlig information som vi samlar in via platsen till andra länder där vi har verksamhet men det sker endast för de ändamål som beskrivs ovan. När vi vidarebefordrar din information till andra länder, skyddar vi den som beskrivits ovan om inte annat förskrivs av gällande lagstiftning.

Särskilt bör kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer, som gör affärer med vissa av CCS europeiska dotterbolag, vara medvetna om att dessa CCS dotterbolag vidarebefordrar olika typer av kund-, leverantörs-, och tjänsteleverantörers information (vilket inkluderar din, och möjligen vissa av dina anställdas, personliga information) från det europeiska ekonomiska området till USA för elektronisk lagring, bearbetning och användning av dess amerikanska partners i samband och till hjälp för CCS verksamhet och dess relationer med kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer. Särskilt gäller att denna informationsöverföring görs för att förenkla CCS försäljning och leveranser av varor och tjänster till dess kunder och för att förenkla insamling av betalningar för dessa varor och tjänster, för att förenkla CCS inköp av varor och tjänster från dess leverantörer och tjänsteleverantörer och för att förenkla betalning av dessa varor och tjänster, liksom för att bidra till att utforma avtal med kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer, till internutbildning, och för att förhindra missbruk, bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Samtycke till användning

Genom att tillhandahålla personlig information till CCS platser är alla användare, inräknat utan begränsningar användare i Europeiska unionens medlemsstater, fullt medvetna om och samtycker utan förbehåll till insamling och användning av sådan information i USA.

Barn integritet

Platsen vänder sig inte till barn under 13 år och vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år på platserna. Vi raderar informationen om vi upptäcker att vi oavsiktligt mottagit personlig information från en besökare under 13 år på platsen.

Hur du kontaktar oss och uppdaterar din information

Kontakta oss brevledes på adressen nedan om du har frågor om, eller kommentarer till, dessa sekretessregler, eller om du vill uppdatera informationen som vi har om dig och dina önskemål:
Carrier Transicold Europe,
Direction Communication,
L’Européen Bâtiment D
4, Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison (FRANCE)
Or contact us by Email [email protected] or by phone (+33) 01.41.42.28.00
All rights reserved, Copyright © United Technologies Corporation 2013. All rights reserved.