china-carrer-people-02

Vi vill ha världens bäst utbildade personal. Programmet med stipendier till anställda är ett av världens mest omfattande företagssponsrade utbildningssystem. Programmet ger anställda möjligheter att hålla sig uppdaterade inom där de arbetar eller att hitta nya karriärvägar och ger följande fördelar:

  • UTC betalar undervisning, studieavgifter och litteratur vid godkända institutioner
  • Programmet är tillgängligt för alla anställda globalt
  • Betalning sker direkt till utbildningsinstitutet för att minimera kringkostnader
  • Anställda kan ta en examen inom valfritt ämne, oavsett om det kan relateras till anställningen
  • Samarbetande universitet anordnar program vid våra enheter för att bibehålla flexibiliteten
  • Antagna kan få upp till tre timmars studietid per vecka

UTC har investerat mer än en miljard dollar i vidareutbildning av våra anställda. Anställda har tagit fler än 35 000 examina i fler än 50 länder sedan 1996. Men stipendieprogrammet är mer än bara siffror. Det handlar om en investering i människor som UTC gör som ett sätt att locka och behålla en motiverad och engagerad personal. Alla heltids- och deltidsanställda runt om i världen kan söka programmet efter ett års oavbruten anställning. Just nu deltar fler än 8 000 anställda i stipendieprogrammet. 


NYCKELFAKTA

35,000+

Avlagda examina sedan 1996

$1B+

investerade sedan 1996

8,000+

Anställda som deltagit

50+

Länder där anställda deltagit