CARRIER LEVERERAR FRISKHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Carrier vet att "färskt" inte bara betyder hur nyss varan skördades eller tillverkades. Det handlar också om hur den har transporterats. Därför har vi transportkyllösningar som medger exakt styrning av temperatur och fuktighet och bevarar alla typer av känsligt gods oavsett vart det ska.

TRANSPORTKYLA VID LANDTRANSPORT

Carrier sätter med nästa generationens tekniker upp ännu högre standarder för kylanläggningar i containrar, lastbilar och släpvagnar, samtidigt som bränsleförbrukningen, utsläppen och bullret minskar.

TRANSPORTKYLA VID SJÖTRANSPORT

Carrier har under mer än 40 år varit branschledande inom containerkyla för sjötransporter. Vi är den leverantör av innovativa och tillförlitliga containerkylanläggningar som föredras av världens rederier och leasingföretag.

RESERVDELAR OCH SUPPORTTJÄNSTER SOM HÅLLER DIG IGÅNG

Solen går aldrig ner över Carriers reservdelsförsörjning. Fler än 600 återförsäljare, distributörer och reservdelsdepåer gör att Carrier Transicold kan leverera alla reservdelar och tjänster som krävs för att hålla våra kunder igång på vägar, järnvägar och vattenvägar runt om i världen.