Om Carrier

Carrier är världsledande inom uppvärmning, luftkonditionering och kylning och grundas på Willis Carriers uppfinning av den moderna luftkonditioneringen år 1902. Vi utvecklar ständigt vår historia av nytänkande med nya produkter och tjänster som gör världen bekvämare och effektivare.

Uppfinningen som förändrade världen

År 1902, löste Willis Carrier ett av mänsklighetens svåraste utmaningar genom att styra inomhusklimatet med modern luftkonditionering. Hans uppfinning gav upphov till otaliga branscher som främjat global produktivitet, hälsa och personlig bekvämlighet.

Carriers innovationer finns nu över hela världen och inom praktiskt taget alla aspekter i vårt dagliga liv. Vi skapar bekväma och produktiva miljöer oavsett klimat. Vi skyddar världens matförsörjning genom att bevara kvalitet och fräschör på mat och dryck. Vi tryggar hälsa och välbefinnande genom att se till att vitala mediciner transporteras och distribueras på rätt sätt under krävande förhållanden. Vi har lösningar, tjänster och utbildning för att leda gröna byggnader-rörelsen.

Detta är bara en handfull av de sätt som hur Carrier arbetar för att göra världen till en bättre plats att leva, arbeta och leka i.

Naturligt ledarskap

Carrier har varit en naturlig ledare ända från start. Inte bara för det enkla faktum att vi skapade en helt ny och innovativ produkt, utan för att när vi gjorde det så satte vi upp en standard för miljöansvar. Vi har sedan 1994 lett branschen i utfasandet av ozonförstörande kylmedier samtidigt som vi lanserat många av världens energieffektivaste system för uppvärmning, luftkonditionering och kylning.

Bevarande av vår miljö och skyddande av vår världs ändliga resurser är ett central tema i vår verksamhet. Vi inser hur viktigt det är att hålla en ansvarsfull balans mellan den komfort vi skapar idag och den värld vi ska leva i imorgon.

Fylla kundens behov

Carrier levererar globala lösningar till en mängd tillämpningar inom uppvärmning, luftkonditionering, kylning och mer än så.

  • Komfort i hemmet – miljoner människor litar på Carriers ledarskap och kunskap att leverera effektiva lösningar för uppvärmning och kylning av deras bostäder.
  • Byggnadslösningar
  • Carrier erbjuder lösningar som sätter standarden för prestanda, effektivitet och hållbarhet inom luftkonditionering, byggnadsstyrning och energitjänster under byggnadens hela livscykel.
  • Transportkyla – Carriers transportkylanläggningar, kylkedjeövervakningslösningar och reservdelar tryggar säkra och tillförlitliga transporter av livsmedel och drycker, mediciner och annat känsligt gods till människor och verksamheter runt hela världen.
  • Kommersiell kyla – tillhandahåller kyllösningar till dryckes- och livsmedelsproducenter och butiker byggda på nästa generationens tekniker som bevarar fräschören, tryggar säkerheten och förbättrar butiksförsäljningen av mat och dryck globalt.


Natural Leadership and Sustainability at UTC