Zrównoważony rozwój

Niezależnie od tego czy chodzi o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, wycofywanie czynników chłodniczych zubażających warstwę ozonową, czy też wprowadzanie wielu najefektywniejszych energetycznie rozwiązań w budownictwie na świecie, w firmie Carrier uwzględniamy aspekty zrównoważonego rozwoju we wszystkim co robimy. Dla nas jest to oczywiste.
 • Zaangażowanie

  Green products start at a green company.

  Ekologiczne produkty powstają w ekologicznej firmie. W firmie Carrier zarządzanie w duchu dbałości o środowisko naturalne stanowi wartość podstawową, co znajduje odzwierciedlenie w naszych produktach, usługach i działaniach, a także w kulturze naszego przedsiębiorstwa.

 • Leadership

  Robert McDonough leads Carrier's commitment to sustainability.

  Firma Carrier stała się od samego początku naturalnym liderem. Wraz z wynalezieniem nowoczesnej klimatyzacji firma Carrier wyznaczyła standardy dla utworzonej przez siebie branży. Naszym celem jest ustanowienie równie wysokich standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

 • Innowacyjność

  Energy efficiency is a hallmark of green Carrier products.

  Produkty firmy Carrier przekształcają energię w użyteczną pracę. W naszych pracach badawczych i projektowych stawiamy sobie za cel tworzenie produktów, które zużywają mniej zasobów naturalnych i wytwarzają mniej zanieczyszczających emisji.

 • Udoskonalanie

  Carrier believes in continuous improvement of green products and services.

  Termin „udoskonalanie” odzwierciedla wiarę firmy Carrier w nieustanne doskonalenie naszych produktów i usług, doświadczenia naszych klientów i naszego oddziaływania na środowisko. Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi poprzez kontrolowanie środowiska w pomieszczeniach, ochronę dostaw żywności i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających ograniczenie do minimum naszego oddziaływania na środowisko naturalne.

Carrier's Charlotte facility is LEED certified by USGBC.

Nasz wszechstronny program dotyczący BHP i ochrony środowiska pozostaje w mocy już od ponad 20 lat. Właśnie dlatego byliśmy w stanie osiągnąć wyznaczone cele, takie jak ograniczenie o 35% emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie o 27% zużycia wody w wielkościach bezwzględnych w okresie od 2006 do 2011 roku. Nigdy nie zadowalając się dotychczasowymi osiągnięciami, możemy pochwalić się trzema fabrykami, którym amerykańska organizacja Green Building Council® przyznała prestiżowy certyfikat nadawany wg systemu oceny LEED®.

Zapoznaj się z zaangażowaniem firmy Carrier

Co oznacza zarządzanie w duchu dbałości o środowisko naturalne dla firmy Carrier? Czytaj Więcej

Na temat budownictwa ekologicznego ?

Co termin „zielony budynek” oznacza dla firmy Carrier? Czytaj Więcej

Willis Carrier was a pioneer in the protection of the natural environment.

Willis Carrier był liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jego wynalazek, wykorzystujący precyzyjne procesy chłodzenia, umożliwił niezliczonym branżom przemysłowym unikanie marnotrawstwa i ochronę środowiska będącego podstawą egzystencji przyszłych pokoleń. W dzisiejszych czasach ochrona środowiska i naszych ograniczonych zasobów naturalnych pozostaje podstawową zasadą prowadzenia naszej działalności biznesowej, my zaś aktywnie dzielimy się naszą fachową wiedzą w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Poznaj Przywództwo

Dowiedz się dlaczego firma Carrier zawsze była i jest naturalnym liderem. Czytaj Więcej

Poznaj Zielone budynki

Co termin „zielony budynek” oznacza dla firmy Carrier? Czytaj Więcej

Poznaj trendy dotyczące zielonych budynków

Przejrzyj opracowanie zatytułowane Trendy w światowym zielonym budownictwie w 2012 roku Czytaj Więcej

Our engineers design with the environment in mind.
W firmie Carrier projektujemy nasze produkty z myślą o ochronie środowiska i ustanawiamy dla naszych produktów docelowe kryteria w aspekcie ekologicznym. W niemal każdej kategorii oferujemy naszym klientom najlepsze w branży, energooszczędne rozwiązania. I w dalszym ciągu inwestujemy w badania i rozwój, wdrażając najnowsze innowacje techniczne w celu tworzenia jeszcze bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Innowacyjność

OCHRONA Przewoźnika Miernik pokazuje przywiązanie do produktów i usług o wysokiej wydajności. Czytaj Więcej

Poznaj Zielone budynki

Co termin „zielony budynek” oznacza dla firmy Carrier? Czytaj Więcej

Carrier maintains a culture of improvement when it comes to the natural environment.
Termin „udoskonalanie” odzwierciedla wiarę firmy Carrier w nieustanne doskonalenie naszych produktów i usług, doświadczenia naszych klientów i naszego oddziaływania na środowisko. Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi poprzez kontrolowanie środowiska w pomieszczeniach, ochronę dostaw żywności i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających ograniczenie do minimum naszego oddziaływania na środowisko naturalne.

Poznaj Udoskonalanie

W jaki sposób „udoskonalamy” w firmie Carrier? Czytaj Więcej

Poznaj Zielone budynki

Co termin „zielony budynek” oznacza dla firmy Carrier? Czytaj Więcej

Carrier CO2NSERVATION Meter

Tony metryczne OSZCZĘDZONEGO CO2e.

Pojazdy osobowe USUNIĘTE przez jeden rok.
Energia elektryczna ZAOSZCZĘDZONA w gospodarstwach domowych przez jeden rok.
Pomiar zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych od 2000 roku. Czytaj więcej