Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności objaśnia, w jaki sposób spółki zależne i podmioty powiązane korporacji United Technologies Corporation, działające w ramach jednostki sprawozdawczej UTC Climate, Controls & Security (zwanej dalej „CCS”), gromadzą i przetwarzają informacje otrzymane za pośrednictwem witryn internetowych, stron internetowych i aplikacji mobilnych (portali). W jednostce CCS wyrażamy przekonanie, że nasz internetowy gość ma prawo znać nasze sposoby postępowania dotyczące gromadzenia informacji podczas odwiedzania naszych stron, łącznie z rodzajem gromadzonych informacji i sposobem ich wykorzystywania. Zamieszczone tutaj wskazówki dotyczą wyłącznie wizyty na tej witrynie internetowej, ale nie obejmują żadnych przekierowań do adresów URL, które łączą użytkownika z inną domeną internetową.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Na niektórych stronach internetowych wymagane może być wypełnienie przez użytkownika formularza rejestracyjnego. Użytkownikom, którzy zarejestrują siebie lub swoje produkty za pośrednictwem naszych stron internetowych wysyłamy powitalny e-mail, potwierdzający rejestrację. Zarejestrowani klienci mogą wybrać otrzymywanie informacji dotyczących produktów, usług, ogłoszeń i ofert specjalnych. Z szacunku dla prywatności naszych użytkowników zamieszczamy opcję, która umożliwia rezygnację z otrzymywania tego typu wiadomości. Użytkownicy, którzy podali swoje dane osobowe na naszych stronach internetowych, ale nie zaznaczyli opcji rezygnacji z otrzymywania wiadomości, mogą od czasu do czasu otrzymywać oferty dotyczące produktów, jeśli wybrali opcję otrzymywania tych informacji. Możemy również komunikować się z użytkownikiem w celu dostarczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu wymaganych usług odnoszących się do problemów związanych z prośbami użytkownika. Użytkownicy, którzy chcieliby zaktualizować swoje dane mogą to uczynić w sposób wyjaśniony poniżej w sekcji „Jak skontaktować się z nami lub zaktualizować swoje dane”.

Użytkownik może również skorzystać z opcji zarejestrowania swojego produktu za pośrednictwem strony internetowej (rejestracja produktu). W zależności do rejestrowanego produktu, wymagane może być podanie przez użytkownika informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu, model i numer seryjny rejestrowanego produktu oraz informacje dotyczące systemu komputerowego, takie jak rodzaj systemu operacyjnego, wersja systemu operacyjnego i język systemu operacyjnego. Wymagane informacje mają związek z rejestrowanym produktem oraz danymi niezbędnymi do komunikacji z użytkownikiem. CCS wykorzystuje te informacje do zapewnienia użytkownikowi wyższych poziomów wsparcia technicznego oraz — jeśli użytkownik nie wybierze opcji rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości — do poinformowania o aktualizacjach produktów, ofertach specjalnych, promocjach oraz zaktualizowanych informacjach dotyczących nowych usług lub programów oferowanych przez CCS. CCS może zwrócić się z prośbą i gromadzić opcjonalne informacje demograficzne.

Użytkownik może mieć możliwość przesłania pytania lub zgłoszenia problemu za pośrednictwem strony internetowej, wykorzystując do tego celu formularz obsługi klienta/formularz kontaktowy. Wymagane jest podanie przez użytkownika imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz informacji kontaktowych umożliwiających odpowiedź na zadane pytanie lub zgłoszony problem. Ponadto formularz obsługi klienta/formularz kontaktowy może zostać przekazany naszemu zewnętrznemu dostawcy usług, który pomaga jednostce CCS w odpowiadaniu na prośby klientów zgłaszane za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Użytkownik może również wysyłać niektóre treści stron swoim znajomym. Jeśli ma to zastosowanie, prosimy wówczas o podanie imienia i nazwiska użytkownika oraz adresu e-mail znajomego. Wykorzystujemy te informacje do wysłania wybranej zawartości stron znajomemu użytkownika.

Użytkownik może mieć możliwość zwrócenia się z prośbą, aby jednostka CCS skontaktowała się z nim w sprawie wymagań, jakie należy spełnić, aby zostać dealerem. Wymagane jest podanie przez użytkownika imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz innych informacji kontaktowych umożliwiających odpowiedź na prośbę użytkownika.

CCS gromadzi informacje uzyskane podczas rejestracji na stronie internetowej, rejestracji produktu, zapytania o sposób zostania dealerem, a także informacje uzyskane z formularza obsługi klienta/formularza kontaktowego. W przypadku przesłania któregokolwiek z tych formularzy użytkownik otrzymuje automatyczne potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail.

W razie kontaktu za pośrednictwem łącza „Kontakt” umieszczonego na tej stronie, prosimy o podanie takich informacji jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na przesłane pytania i uwagi. Użytkownik może również przekazać dodatkowe informacje, o które poprosimy.

CCS może wykorzystać gromadzone informacje do utworzenia i opublikowania strony internetowej lub aplikacji najbardziej odpowiadającej potrzebom użytkownika, a także do innych celów opisanych poniżej.

Ujawnianie informacji użytkownika

Z wyjątkiem przypadków wyjaśnionych w zamieszczonej poniżej sekcji „Przekształcenia biznesowe”, nie ujawnimy gromadzonych informacji nikomu z wyjątkiem personelu jednostki CCS lub naszym zewnętrznym dostawcom, którzy będą potrzebować tych informacji do celów związanych z obsługą klientów, takich jak odpowiedź na prośbę o pomoc bądź informacje, lub którzy świadczą swoje usługi naszej firmie, na przykład przedsiębiorstwom spedycyjnym i dostawcom. Z wyjątkiem przypadków wyjaśnionych w zamieszczonej poniżej sekcji „Przekształcenia biznesowe”, nie ujawnimy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, chyba że istnieć będzie podstawa prawna.

Ponadto jednostka CCS może wykorzystywać lub ujawniać zgromadzone informacje osobowe w dobrej wierze, gdy jednostka CCS jest prawnie do tego upoważniona lub jeśli jest to w uzasadniony sposób konieczne do ochrony użytkownika, spełnienia wymogów postępowania prawnego, odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub do ochrony praw, majątku bądź bezpieczeństwa publicznego, własnego bezpieczeństwa jednostki CCS, naszych klientów oraz naszych pracowników.

Przekształcenia biznesowe

W przypadku gdy jeden z podmiotów zależnych lub stowarzyszonych z jednostką CCS przechodzi przekształcenie biznesowe, takie jak fuzja, zbycie, nabycie, reorganizacja, restrukturyzacja lub inna podobnego typu transakcja, możemy przekazać posiadane informacje osobowe wraz z innymi przekazywanymi aktywami.

Pliki cookie

Jak wiele innych firm wykorzystujemy na tej witrynie pliki cookie przeglądarki. Pliki cookie przeglądarki to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na twardym dysku komputera podczas odwiedzania pewnych stron internetowych. Pliki cookie informują nas na przykład, czy użytkownik odwiedzał wcześniej nasza stronę, czy też jest nowym odwiedzającym, a ponadto pozwalają nam zidentyfikować funkcje witryny, które najbardziej interesują danego użytkownika. Pliki cookie mogą zwiększyć możliwości użytkownika, dzięki zapisywaniu jego preferencji podczas przeglądania konkretnych stron Dostępna w większości przeglądarek zakładka „Pomoc” zawiera informacje na temat wyłączania funkcji zapisywania nowych plików cookie, włączania powiadamiania o odbieraniu nowych plików cookie oraz blokowania już istniejących plików cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny internetowej.

W przypadku każdego odwiedzającego witrynę CCS serwer internetowy jednostki CCS automatycznie rozpoznaje i zapisuje informacje, takie jak kombinacja adresu IP/nazwy domeny odwiedzającego oraz wszelkie odnośne strony internetowe. Wykorzystujemy te informacje w celu lepszego rozpoznania preferencji osób odwiedzających nasze strony internetowe i dzięki temu w celu ulepszenia i zwiększenia użyteczności tych stron. Komputer użytkownika przekazuje te informacje automatycznie podczas każdego logowania, chyba że użytkownik włączy blokowanie tej funkcji, dostępne w niektórych przeglądarkach.

Niektóre nowsze przeglądarki zawierają funkcje „Nie śledź”. Większość z tych funkcji, po włączeniu, wysyła sygnał do odwiedzanych witryn internetowych, że użytkownik nie życzy sobie być śledzonym. Te witryny internetowe (lub zamieszczona na nich przez stronę trzecią treść) mogą w dalszym ciągu podejmować czynności odbierane przez użytkownika jako śledzenie, pomimo tego, że użytkownik określił swoje preferencje, w zależności od stosowanych na tych witrynach zasad ochrony prywatności. Jeśli przeglądarka użytkownika lub inny podobny mechanizm wysyła do naszej witryny internetowej sygnał „Nie śledź”, witryna internetowa może go nie honorować ze względu na śledzenie opisane w tej sekcji („Zatwierdzone udostępnianie”). Jeśli ustawienia użytkownika i naszej witryny są wystarczająco zróżnicowane, aby umożliwiać zatwierdzone udostępnianie, wykluczają jednak równocześnie śledzenie służące stosowaniu reklamy behawioralnej przez strony trzecie, witryna dołoży wszelkich wysiłków uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby honorować ustawienia użytkownika. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że CCS nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących wpływu dokonanego przez użytkownika wyboru/rezygnacji, ze względu na poniższe uwarunkowania: (a) tego typu zróżnicowane podejście może nie być dostępne lub skuteczne w przypadku niektórych lub wszystkich przeglądarek, mechanizmów bądź technologii, w związku z czym nasze wysiłki, mające na celu całkowite wykluczenie śledzenia lub wykluczenie go w jakimś określonym okresie, mogą okazać się nieskuteczne; (b) niekoniecznie wszystkie strony trzecie będą honorować nasze wysiłki; (c) CCS nie kontroluje stron trzecich ani używanych przez nie technologii (nawet jeśli mamy podpisaną z nimi umowę) oraz (d) technologie wykorzystywane przez użytkownika i strony trzecie będą ulegać od czasu do czasu zmianom, w związku z czym nasze wysiłki mogą nie być skuteczne w przypadku każdej technologii.

Sygnalizatory sieci Web

Wykorzystujemy adresy IP do analizowania trendów, administrowania witrynami, śledzenia ruchu użytkowników i gromadzenia obszernych danych demograficznych przeznaczonych do ogólnego użytku. Niektóre strony naszej witryny mogą zawierać „sygnalizatory sieci Web” (znane również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe i przezroczyste GIF-y). Te sygnalizatory sieci Web umożliwiają stronom trzecim uzyskiwanie informacji takich jak adres IP komputera, na który załadowana została strona z sygnalizatorem, adres URL strony, na której występuje sygnalizator, czas przeglądania strony zawierającej sygnalizator, rodzaj przeglądarki użytej do przeglądania strony oraz informacje w plikach cookie ustawionych przez stronę trzecią. Do zapisywania danych gromadzonych za pośrednictwem sygnalizatorów sieci Web używamy plików dziennika. CCS wykorzystuje również sygnalizatory sieci Web stron trzecich, aby ułatwić sobie zarządzanie reklamami internetowymi. Te sygnalizatory sieci Web są dostarczane przez naszych partnerów ds. zarządzania materiałami reklamowymi, takich jak Google Analytics i Omniture. Te pliki umożliwiają usługom Google Analytics i Omniture rozpoznawanie unikalnego pliku cookie w przeglądarce użytkownika, co z kolei umożliwia nam ustalenie, które reklamy zachęcają użytkowników do odwiedzenia naszej witryny internetowej. Plik cookie został umieszczony w przeglądarce użytkownika przez CCS lub innego reklamodawcę, który współpracuje z Google Analytics. W przypadku stosowania technologii plików cookie oraz sygnalizatorów sieci Web informacje, które gromadzimy i które udostępniamy, są anonimowe i nie umożliwiają zidentyfikowania określonej osoby. Informacje te nie zawierają nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika. Więcej informacji na temat usługi Google Analytics, łącznie z informacjami dotyczącymi sposobu rezygnacji z tych technologii, można znaleźć pod adresem www.google-analytics.com. Więcej informacji na temat usługi Omniture, łącznie z informacjami dotyczącymi sposobu rezygnacji z tych technologii, można znaleźć pod adresem www.omniture.com.

Bezpieczeństwo

CCS podejmuje rozsądne środki ostrożności w celu ochrony zbieranych na naszych stronach identyfikowalnych osobowo informacji swoich subskrybentów, przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem. CCS nie może jednak zagwarantować, że podejmowane środki ostrożności zapobiegną wszystkim nieuprawnionym próbom uzyskania dostępu, wykorzystania lub ujawnienia identyfikowalnych osobowo informacji użytkownika.

Udostępnianie

Będziemy dzielić się zgromadzonymi informacjami demograficznymi z naszymi partnerami. Nie wiąże się to z przekazywaniem jakichkolwiek informacji osobowych, które umożliwiają zidentyfikowanie poszczególnych osób. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy informacji osobowych dotyczących użytkowników naszych stron internetowych bez uprzedniego uzyskania ich zgody. Możemy udostępniać informacje naszych użytkowników dostawcom usług, którzy świadczą te usługi w naszym imieniu. Ci dostawcy usług mają, na mocy umowy, zakaz wykorzystywania lub ujawniania informacji, poza przypadkami niezbędnymi do wykonywania usług w naszym imieniu oraz w celu zachowania zgodności z wymogami prawa. Ponadto możemy ujawnić informacje dotyczące naszych użytkowników (i) jeśli wymaga tego prawo lub jeśli jest to konieczne dla spełnienia wymogów procesu prawnego, (ii) organom ścigania lub urzędnikom administracji państwowej lub (iii) gdy uznamy, że ujawnienie przedmiotowych informacji jest niezbędne lub pomocne do zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym bądź jest związane z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub faktycznego przestępstwa. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania dowolnych danych dotyczących naszych użytkowników w przypadku sprzedaży lub przekazania wszystkich lub niektórych części firmy bądź aktywów. W przypadku zaistnienia takiej sprzedaży lub przekazania dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby poinstruować stronę przejmującą o konieczności korzystania z informacji osobowych, przekazanych nam za pośrednictwem stron internetowych, w sposób zgodny z oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Łącza

Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych. Należy jednak pamiętać, że CCS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności danych obowiązujące w przypadku stron internetowych stron trzecich. Zachęcamy naszych użytkowników, aby zachowali ostrożność po opuszczeniu naszej strony i zapoznali się z polityką prywatności odwiedzanych stron internetowych, które mogą gromadzić dane umożliwiające identyfikację użytkownika.

Ankiety

Od czasu do czasu możemy poprosić osoby odwiedzające nasze strony o wypełnienie ankiet i sondaży internetowych dotyczących ich działalności, poglądów i zainteresowań. Te sondaże pomagają nam w lepszej obsłudze naszych użytkowników oraz w poprawie użyteczności naszych stron internetowych. Podczas przeprowadzania tych sondaży możemy zbierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail lub dane demograficzne, takie jak kod pocztowy lub przedział wiekowy. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych dotyczących naszych użytkowników w związku z ich uczestnictwem w sondażu, chyba że jednoznacznie wyrażą na to zgodę.

Uzupełnianie informacji

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych zbieramy pewne zbiorcze i nieosobowe dane. Zbiorcze i nieosobowe dane nie mają związku z pojedynczym, dającym się zidentyfikować użytkownikiem. Informują nas one jedynie m. in. o tym ile osób odwiedziło naszą witrynę i które strony były przeglądane. Gromadzenie tych informacji umożliwia nam jak najlepsze dostosowywanie naszych stron internetowych do potrzeb użytkowników. Zbieranie tych informacji odbywa się za pośrednictwem technologi plików cookie lub przy użyciu sygnalizatorów sieci Web, jak wyjaśniono powyżej.

Zawiadomienie o zmianach

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych może być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Ma to na celu odzwierciedlenie zmian dotyczących naszych praktyk pozyskiwania informacji online. Będziemy powiadamiać użytkowników w wyraźny sposób za pośrednictwem naszej witryny internetowej o wszelkich istotnych zmianach dotyczących naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, podając w górnej części tego oświadczenia datę ostatniej aktualizacji. Zmiany wprowadzone w oświadczeniu o ochronie danych osobowych wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na witrynie internetowej, zaś dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian będzie oznaczało przyjęcie i wyrażenie wiążącej zgody na te zmiany.

Przekazywanie informacji do innych krajów

Możemy przekazywać zebrane dane osobowe do innych krajów, w których prowadzimy działalność biznesową, ale będziemy to robić tylko w opisanych powyżej celach. W przypadku przekazywania danych użytkowników naszych stron internetowych do innych krajów, będziemy chronić te dane w sposób tu opisany, chyba że stosowne przepisy prawa wymagać będą innych procedur.
W szczególności klienci, dostawcy i usługodawcy współpracujący z niektórymi europejskimi podmiotami powiązanymi z CCS powinni mieć świadomość, że tego typu podmioty afiliowane z CCS przekazują różnego rodzaju informacje dotyczące klientów, dostawców i usługodawców (w tym również dane osobowe użytkowników naszych stron internetowych, a także być może dane osobowe ich pracowników) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych w celu elektronicznego przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania tych informacji przez amerykańskie podmioty afiliowane, w związku oraz w celu wspierania biznesu prowadzonego przez jednostkę CCS oraz jej relacji z ich klientami, dostawcami i usługodawcami. Przekazywanie tych informacji jest dokonywane w szczególności w celu ułatwienia jednostce CCS sprzedaży i dostawy towarów i usług klientom oraz w celu ułatwienia odbioru płatności za te towary i usługi, w celu ułatwienia jednostce CCS zakupu towarów i usług od jej dostawców i usługodawców oraz w celu ułatwienia dokonywania płatności za te towary i usługi, a także w celu zapewnienia pomocy przy zawieraniu umów z klientami, dostawcami i usługodawcami, przeprowadzaniu wewnętrznych szkoleń, zapobieganiu nadużyciom, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgoda na przetwarzanie

Przekazując wszelkie dane osobowe na strony internetowe CCS, wszyscy użytkownicy, w tym — bez ograniczeń — użytkownicy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w pełni rozumieją i wyrażają jednoznaczną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tego typu informacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ochrona prywatności dzieci

Zawartość witryny internetowej nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej trzynastu lat i na tych stronach nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia. W przypadku nieumyślnego odebrania danych osobowych od osoby w wieku poniżej trzynastu lat, która odwiedziła naszą stronę, usuniemy te informacje z naszej bazy danych.

Jak się z nami skontaktować lub zaktualizować swoje dane

This WEB site named « Carrier TRANSICOLD EUROPE » accesible by URL http://stage.carrier.com/truck-trailer/en/eu/ is the European website of Carrier Transicold Europe , a corporation with a capital of € 16 090 700, having its head office located in L’Européen Bâtiment D – 4, Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison,FRANCE being registered in the Commercial Register of Pontoise under reference no. B 410 041 776. and VAT registration number is FR52410041776.
The legal representative of Carrier Transicold is the managing Director.
This WEB site has been referred to the National Commission on Information Technology and Liberties, in pursuance of the French law of 6 January 1978.
This WEB site is hosted by Cognizant Technology Solutions US Corporation 500 Frank W. Burr Boulevard, Teaneck, NJ 07666.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź komentarzy dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych lub w przypadku chęci aktualizacji posiadanych przez nas informacji bądź preferencji, prosimy o pisemny kontakt na adres:


Carrier Transicold Europe,
Direction Communication,
L’Européen Bâtiment D
4, Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison (FRANCE)
Or contact us by Email [email protected] or by phone (+33) 01.41.42.28.00
All rights reserved, Copyright © United Technologies Corporation 2013. All rights reserved.

Copyright © United Technologies Corporation 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.