china-carrer-people-02

Chcemy mieć najlepiej wykształconą siłę roboczą na świecie. Program stypendiów pracowniczych jest jednym z najwszechstronniejszych sponsorowanych przez firmę programów edukacji pracowników na świecie. Program umożliwia pracownikom dostęp do pomocy dydaktycznych zawierających najnowsze informacje z wybranej dziedziny lub zapewnia nowe możliwości rozwoju zawodowego i oferuje następujące korzyści:

  • Spółka UTC pokrywa opłaty za naukę, opłaty akademickie oraz opłaty za książki w zatwierdzonych instytucjach edukacyjnych
  • Program jest dostępny dla naszych pracowników na całym świecie
  • Płatności są dokonywane bezpośrednio na konto instytucji edukacyjnej w celu zminimalizowania kosztów ponoszonych z własnej kieszeni
  • Pracownicy mogą uzyskać dyplom z dowolnej dziedziny, niezależnie od tego czy jest ona związana z wykonywaną przez nich pracą
  • Partnerskie uczelnie oferują programy nauczania w naszych zakładach, umożliwiając harmonijne łączenie życia zawodowego i prywatnego
  • Uprawnieni pracownicy mogą otrzymać tygodniowo do trzech godzin płatnego czasu wolnego poświęconego na naukę

Spółka UTC zainwestowała ponad 1 miliard dolarów w celu uzupełnienia formalnej edukacji swoich pracowników. Od 1996 r. pracownicy w ponad 50 krajach zdobyli ponad 35 000 dyplomów. Program stypendiów pracowniczych to jednak coś więcej niż historia oparta na liczbach. To inwestycja spółki UTC w ludzi, jako sposób na przyciągnięcie i zatrzymanie zmotywowanych i zaangażowanych pracowników. Do korzystania z tego programu uprawnieni są pracownicy spółki UTC zatrudnieni na całym świecie w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, po roku nieprzerwanej pracy. Obecnie w programie stypendiów pracowniczych uczestniczy ponad 8000 pracowników.


NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

Ponad 35 000

dyplomów zdobytych od 1996 r.

Ponad 1 mld USD

zainwestowanych od 1996 r.

Ponad 8000

uczestniczących pracowników

Ponad 50

krajów z uczestniczącymi pracownikami