Hvorfor Carrier

Hos Carrier er kulturen vår basert på ledelse, innovasjon og bærekraftighet. Vår globale rekkevidde og sterke forpliktelse til medarbeidernes engasjement gir alle medlemmene av Carrier-teamet muligheter til å vokse, lære og fremme karrierene sine. A career at Carrier leads to global reach at a top performing company.

Global rekkevidde

Carriers medarbeidere har verden for sine hender. Som del av UTC Climate, Controls & Security, en enhet av United Technologies Corporation, har Carrier støtten fra nesten 50 000 medarbeidere i 180 land. Et delt fokus på å løse verdensomspennende utfordringer gir Carriers mangfoldige arbeidsstyrke fortsette å sette sitt merke på alle deler av verden.

Lokalt engasjement

Carrier er et globalt selskap, men vi erkjenner også viktigheten av lokalt engasjement. Det betyr mye for oss at medarbeiderne bidrar i samfunnene hvor de bor og arbeider. Det er grunnen til at Carrier er stolte over å oppfordre til frivillig arbeid og bidrag til veldedige organisasjoner i mange forskjellige former.

Karrierer bygd på forpliktelser og verdier

Carrier er bygd på en arv av innovasjon og ledelse, og er et teknologidrevet selskap som erkjenner hvordan viktig personlige utvikling av medarbeidere og kundeservice er for våre resultater. Som en pioner innen samfunnsansvar og miljøforvaltning, innarbeider Carrier bærekraftighet i alt vi gjør. Bevaring av miljøet og å beskytte våre begrensede naturlige ressurser er en sentral læresetning for virksomheten. Vi tar rollen som en naturlig leder alvorlig.

Sterke forretningsresultater

United Technologies Corporation og Carrier blir konsekvent rangert blant de mest respekterte selskapene og merkevarene i verden, og er blant de beste i alle markedene vi betjener. Uansett hvordan det økonomiske miljøet er, oppfyller vi aggressive resultatmål og gir stabile investeringer for interessentene.