Carrier erkjenner at bare en mangfoldig arbeidsstyrke kan dekke behovene til en like mangfoldig, verdensomspennende kundebase. Carrier er guidet av en kjerneverdi som omfavner kulturelt og individuelt mangfold, og oppfordrer til nye ideer og forskjellige synspunkter fra alle nivåer i selskapet.

Carrier erkjenner at bare en mangfoldig arbeidsstyrke kan dekke behovene til en like mangfoldig, verdensomspennende kundebase. Carrier er guidet av en kjerneverdi som omfavner kulturelt og individuelt mangfold, og oppfordrer til nye ideer og forskjellige synspunkter fra alle nivåer i selskapet. 

Hos UTC er vår største aktiva mangfoldet til menneskene og deres ideer. Vår suksess som en global teknologileder hviler på deres unike talenter, perspektiver og erfaringer. Vår styrke er deres delta forpliktelse til å bygge en bedre og mer bærekraftig verden for oss alle.