DUURZAAMHEID

Of het nu gaat om het reduceren van CO2 uitstoot, het voortouw nemen bij het uitfaseren van voor het milieu schadelijke koudemiddelen of het introduceren van energiezuinige oplossingen voor klimaatbeheersing in gebouwen, bij Carrier staat duurzaamheid altijd centraal. Voor ons is het gewoon natuurlijk.
 • Commitment

  Green products start at a green company.

  Green products start at a green company. Groene producten starten bij een verantwoordelijk bedrijf. Bij Carrier is zorg voor het milieu een essentiële waarde die dagelijks zichtbaar is in onze producten, diensten en in onze bedrijfscultuur.

 • LEIDERSCHAP

  Robert McDonough leads Carrier's commitment to sustainability.

  Vanaf het begin heeft Carrier natuurlijk leiderschap getoond. Met de uitvinding van moderne airconditioning zet Carrier de norm voor de bedrijfstak die het heeft opgezet.Ons doel is net zo hoog bij het stellen van de norm voor duurzaamheid.

 • INNOVATIE

  Energy efficiency is a hallmark of green Carrier products.

  Carrier-producten zetten energie om in nuttig werk.In ons research en design dagen we onszelf uit om producten te maken die minder verbruiken en minder emissie produceren.

 • VERBETEREN

  Carrier believes in continuous improvement of green products and services.

  Door middel van innovaties in ontwerp en fabricage, verbeteren we onze productieprocessen, onze producten en diensten en, eindelijk, wij u helpen om uw dagelijkse leven te verbeteren.

Carrier's Charlotte facility is LEED certified by USGBC.
Ons uitgebreide milieu-, veiligheids- en gezondheidbeleid is al meer dan 20 jaar van kracht. Daarom zijn wij in staat geweest mijlpalen te bereiken zoals het verminderen van onze broeikasgasemissie met 35 procent en ons watergebruik met 27 procent op een absolute basis tussen 2006 en 2011. We rusten nooit op onze lauweren, we hebben drie fabrieken die gecertificeerd zijn door de VS Green Building Council® onder het LEED® classificatiesysteem.

Ontdek het commitment van Carrier

Wat betekent zorg voor het milieu voor Carrier? Lees meer

Ontdek "groene" gebouwen

Wat betekent groen bouwen voor Carrier? Lees meer

Willis Carrier was a pioneer in the protection of the natural environment.
Willis Carrier was een leider op het gebied van duurzaamheid.Door het gebruik van nauwkeurige koelprocessen stelde zijn uitvinding talloze bedrijven in staat hun productie te optimaliseren en natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties te sparen. Ook tegenwoordig blijft het behoud van het milieu en de bescherming van onze eindige natuurlijke hulpbronnen een leidend uitgangspunt van ons bedrijf, en we delen onze expertise op dit gebied actief in de markt.

Bekijk leiderschap

Lees waarom Carrier altijd een natuurlijk leider is geweest. Lees meer

Ontdek "groene" gebouwen

Wat betekent groen bouwen voor Carrier? Lees meer

Lees meer over trends voor groene gebouwen

Lees het 2012 World Green Building Trends- onderzoek Lees meer

Our engineers design with the environment in mind.
Bij Carrier ontwerpen we met het milieu in gedachten en stellen we eisen aan onze producten op het gebied van milieubelasting. In vrijwel elke bedrijfstak waarin we actief zijn bieden we toonaangevende, energie-efficiënte oplossingen aan. En we blijven investeren in research en ontwikkeling, met toepassing van de nieuwste technologische innovaties om nog meer duurzame oplossingen te creëren.

Lees meer over verbeteren

Carrier CO2BESPARINGSMETER toont betrokkenheid bij hoog-efficiënte producten en diensten. Lees meer

Ontdek "groene" gebouwen

Wat betekent groen bouwen voor Carrier? Lees meer

Carrier maintains a culture of improvement when it comes to the natural environment.
Het woord “verbeteren” vertegenwoordigt het geloof van Carrier in voortdurende verbetering van onze producten, klanttevredenheid en impact op het milieu.We richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van leven door middel van klimaatbeheersing, bescherming van de voedselvoorziening en het zoeken naar oplossingen die onze impact op het milieu minimaliseren.

Bekijk Verbeteren

Hoe "verbeteren" we bij Carrier? Lees meer

Ontdek "groene" gebouwen

Wat betekent groen bouwen voor Carrier? Lees meer

Carrier CO2BESPARINGSMETER

Metrische tonnen CO2 BESPAARD.

Passagiersvoertuigen VERWIJDERD voor één jaar.
Thuiselektriciteitsgebruik BESPAARD voor één jaar.
Meten van de vermindering van broeikasgasemissie sinds 2000. Lees meer