Privacybeleid

Inleiding

Deze Privacyverklaring behandelt hoe dochterondernemingen en aan UTC gelieerde bedrijven, die werken onder de rapportage-eenheid van UTC Climate, Controls& Security (“CCS”), informatie verzamelen en behandelen die is verkregen via hun websites, internetpagina's en mobiele toepassingen (sites). Bij CCS menen we dat u, als onze online bezoeker, het recht hebt te weten hoe ons beleid is met betrekking tot de gegevens die we verzamelen wanneer u onze sites bezoekt, inclusief het soort gegevens dat wordt verzameld en hoe we die gegevens gebruiken.De hier gegeven richtlijnen zijn alleen van toepassing voor uw bezoek aan deze site, maar betreffen geen redirect URL's die de gebruiker koppelen aan andere internetdomeinen.

Verzameling en gebruik van informatie

Om bepaalde delen van de site te kunnen bezoeken moet een registratieformulier worden ingevuld. We sturen gebruikers die zichzelf of hun producten via onze sites registreren een welkomst-e-mail om deze registratie te bevestigen.Geregistreerde klanten kunnen kiezen voor het ontvangen van informatie over producten, services, aankondigingen en speciale aanbiedingen. Uit respect voor de privacy van onze gebruikers is er ook de optie om dit soort communicatie niet te ontvangen.Gebruikers die persoonlijke gegevens op onze sites hebben ingevuld maar niet hebben aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen kunnen af en toe worden benaderd met productaanbiedingen als ze hebben gekozen voor het ontvangen van die informatie. We kunnen ook via e-mail of telefoon met een gebruiker communiceren om gevraagde services te leveren aangaande onderwerpen waar de gebruiker een vraag over heeft.Gebruikers die hun gegevens willen bijwerken kunnen dat doen zoals aangegeven in het deel “Hoe neemt u contact met ons op of wijzigt u uw gegevens” hieronder.

Een gebruiker kan ook de optie gebruiken om producten te registreren via de site (productregistratie). Afhankelijk van het product dat wordt geregistreerd kan een gebruiker gevraagd worden om contactgegevens in te vullen, zoals naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, het model en serienummer van het te registreren product en computersysteemgegevens, zoals soort besturingssysteem, de versie van het besturingssysteem en de taal van het besturingssysteem.De gevraagde gegevens hebben betrekking op het te registreren product en de voor communicatie benodigde gegevens.CCS gebruikt deze informatie om u te voorzien van technische support van een hoog niveau en, tenzij u deze communicatie niet wenst, u te wijzen op productupdates, speciale aanbiedingen, promoties en actuele informatie met betrekking tot nieuwe services of programma's die via CCS beschikbaar zijn.CCS kan verzoeken om optionele demografische informatie en deze info verzamelen.

Een gebruiker kan de optie hebben om via de site een vraag of opmerking in te dienen door middel van het klantenservice/contactformulier. De gebruiker wordt gevraagd om naam, e-mailadres en contactgegeven in te vullen zodat we de vraag of het verzoek kunnen beantwoorden. Daarnaast kan het klantenservice/contactformulier worden doorgestuurd naar onze serviceprovider die CCS ondersteunt bij het beantwoorden van vragen van klanten op onze sites.

U kunt mogelijk ook bepaalde content naar uw relaties verzenden. Indien dat van toepassing is vragen we uw naam en het e-mailadres van uw vriend. We gebruiken deze informatie om de content naar uw vriend te verzenden.

Een gebruiker kan de optie hebben om CCS te vragen contact met hem op te nemen over een mogelijk dealerschap.De gebruiker wordt gevraagd om naam, e-mailadres en andere contactgegevens op te geven zodat wij op het verzoek kunnen reageren.

De siteregistratie, productregistratie, verzoeken om dealerschap, en de klantenservice/contactformuliergegevens worden verzameld door CCS. Er wordt een automatische e-mailbevestiging naar de gebruiker verzonden als deze een van deze formulieren indient.

Als u ons mailt via de “Neem contact met ons op”-link op deze site vragen we u om informatie zoals uw naam en mailadres zodat we kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen. U kunt ervoor kiezen om meer door ons gevraagde gegevens in te vullen.
CCS kan alle verzamelde gegevens gebruiken om website of applicatie content te maken en/of die te publiceren indien dit relevant wordt geacht, en voor andere doeleinden zoals hierboven beschreven.

Bekendmaken van uw gegevens

Behalve zoals beschreven in het deel “Bedrijfswijzigingen” hieronder zullen wij geen verzamelde gegevens bekendmaken, anders dan aan CCS-medewerkers of onze als derden ingeschakelde partijen die deze gegevens nodig hebben voor klantenservicedoeleinden, zoals het reageren op een verzoek om assistentie of informatie, of aan andere voor ons werkende partijen zoals transportbedrijven en leveranciers. Behalve zoals beschreven in de onderstaande deel “Bedrijfswijzigingen” zullen wij niets van uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met derden zonder daarvoor eerst uw toestemming te vragen, behalve wanneer dat wettelijk vereist wordt.
Daarnaast kan CCS verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken of bekendmaken bij de redelijke aanname dat het CCS wettelijk is toegestaan om dit te doen, of dat dit redelijkerwijs nodig is om u te beschermen, om te voldoen aan wettelijke procedures of autoriteiten, om te reageren op claims, of om de rechten, de eigendommen of persoonlijk veiligheid van CCS, onze klanten, onze medewerkers of het publiek te beschermen.

Bedrijfswijzigingen

Als een van onze dochterondernemingen of aan ons gelieerde bedrijven een bedrijfswijziging doormaakt, zoals een fusie, afstoting, acquisitie, reorganisatie, herstructurering, of andere vergelijkbare soorten van transacties, kunnen we uw persoonlijke gegevens, samen met andere assets, doorgeven.

Cookies

Zoals vele bedrijven gebruiken we op deze website browsercookies. Browsercookies zijn tekstbits die op de harde schijf van uw computer worden gezet als u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken browsercookies om bijvoorbeeld te weten of u ons eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent, en om sitefuncties te kunnen bepalen waarvoor u de meeste belangstelling hebt.Browsercookies kunnen uw online ervaring verbeteren door het opslaan van uw voorkeuren terwijl u een bepaalde website bezoekt. Het “Help”-gedeelte van de werkbalk bij meeste browsers zegt u hoe u het accepteren van nieuwe browsercookies kunt stoppen, hoe u bericht krijgt als u nieuwe browsercookies krijgt en hoe u bestaande browsercookies kunt uitschakelen. Bedenk echter wel dat u zonder browsercookies wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle websitefuncties.

Bij elke bezoeker aan een CCS-site herkent de CCS webserver automatisch informatie en slaat deze op, zoals de IP-adres/domein-combinatie van de bezoeker en alle verwijzende websites. Wij gebruiken deze informatie om de verkeerspatronen van bezoekers op de site te doorgronden zodat wij bijvoorbeeld de bruikbaarheid van de site kunnen verbeteren. Uw computer geeft deze informatie automatisch bij elke keer dat u inlogt, tenzij u de blokkeertechnologie van sommige browsers inschakelt.

Sommige recentere browsers hebben “Niet volgen”-functies. De meeste van deze functies zenden, als ze zijn ingeschakeld, een signaal of voorkeur naar de websites die u bezoekt met de mededeling dat u niet gevolgd wilt worden.Die sites (of de content van derden op die sites) kunnen doorgaan met activiteiten die lijken op volgen, zelfs hoewel u deze voorkeur hebt aangegeven, afhankelijk van het privacybeleid van de site. Als uw browser of vergelijkbare software onze site het “Niet volgen”-signaal geeft, kan de site hier mogelijk niet aan voldoen vanwege de tracking zoals beschreven in deze paragraaf ("Goedgekeurd delen"). Als uw instellingen en onze site genuanceerd genoeg zijn om goedgekeurd delen toe te staan maar ook het bijhouden voor reclamedoeleinden door derden uitsluiten, dan zal de site commercieel redelijke pogingen doen om recht te doen aan uw instellingen.CCS doet echter geen toezeggingen over de effecten van opt-out-keuzes die u maakt om, onder meer, de volgende redenen:(a) een dergelijke genuanceerde behandeling is niet noodzakelijk beschikbaar of effectief voor enkele of alle browsers, software of technologieën, en onze pogingen kunnen wel of niet effectief zijn wat betreft het uitsluiten van het volgen gedurende alle tijd, of een bepaalde periode; (b) niet alle derden zullen noodzakelijkerwijs gevolg geven aan onze pogingen; (c) CCS heeft geen zeggenschap over derden of technologieën (zelfs als we een contract hebben), en (d) technologieën, gebruikt door u en derden zullen van tijd tot tijd veranderen en onze pogingen kunnen wel of niet effectief zijn voor elke technologie.

Web Beacons

We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te administreren, browsegedrag te volgen, en brede demografische informatie te verzamelen voor algeheel gebruik. Bepaalde pagina's op onze site kunnen “webbakens” bevatten (ook bekend als internettags, pixeltags en clear GIF's). Met deze webbakens kunnen derden informatie verkrijgen zoals het IP-adres van de computer die de pagina heeft gedownload waarop het bakensignaal wordt weergegeven, de URL van de pagina waarop het bakensignaal wordt weergegeven, de tijd dat de pagina met het bakensignaal werd bekeken, de soort browser die gebruikt werd voor het bekijken van de pagina en de informatie in cookies, geplaatst door die derde partij. We gebruiken logbestanden voor het opslaan van de gegevens die worden verzameld door webbakens.CCS maakt ook gebruik van webbakens van derden als hulp bij het beheer van online reclame/informatie. Deze webbakens worden geleverd door onze advertentiemanagementpartners, zoals Google Analytics en Omniture. Met deze bestanden kunnen Google Analytics en Omniture een unieke cookie op uw webbrowser herkennen, waarmee wij op onze beurt kunnen zien welke advertenties gebruikers naar onze website brengen. De cookie in uw webbrowser is geplaatst door CCS, of door een andere adverteerder die met Google Analytics werkt. Bij zowel de cookie- als de webbakentechnologie is de verzamelde en gedeelde informatie anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. De informatie bevat geen naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Ga voor meer informatie over Google Analytics, inclusief informatie over de opt-out van deze technologieën, naar www.google-analytics.com. Ga voor meer informatie over Omniture, inclusief informatie over de opt-out van deze technologieën, naar www.omniture.com.

Veiligheid

CCS neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om de persoonlijk identificeerbare informatie die we van onze klanten op onze sites verzamelen te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik en bekendmaking.CCS kan echter niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen elke onbevoegde poging tot toegang, gebruik of bekendmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie kunnen voorkomen.

Delen

We zullen verzamelde demografische informatie delen met onze partners. Dit is niet gekoppeld aan enig persoonlijk gegeven dat een individuele persoon kan identificeren.Zonder hun eerdere instemming verkopen wij geen persoonlijke gegevens over gebruikers van onze site en maken deze gegevens ook niet op andere wijze bekend.We kunnen door onze gebruikers geleverde gegevens delen met serviceproviders die we hebben aangetrokken om services voor ons uit te voeren.Deze serviceproviders worden contractueel beperkt in het gebruik of het bekendmaken van die gegevens, behalve indien nodig voor het voor ons uitvoeren van services of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen we gegevens over u bekendmaken (i) als dat nodig is om te voldoen aan de wet of wettelijke procedures, (ii) aan wettelijke autoriteiten of andere overheidsdienaren, of (iii) wanneer we menen dat het bekendmaken nodig of juist is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen in verband met een onderzoek naar verdachte of daadwerkelijk illegale activiteiten. We behouden ons het recht voor om informatie die we over u hebben over te brengen in het geval dat we het geheel of een deel van ons bedrijf of onze eigendommen verkopen of overdragen.Bij een dergelijke verkoop of overdracht zullen we het redelijke doen om de ontvanger ertoe te brengen de persoonlijke gegevens die u via de sites hebt geleverd te gebruiken op een manier die consistent is met deze Privacyverklaring.

Links

Onze sites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites. Bedenk dat CCS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van websites van derden. We adviseren onze gebruikers om op te letten als zij onze site verlaten en het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt die persoonlijk identificeerbare informatie kan verzamelen.

Onderzoeken

Van tijd tot tijd kunnen wij bezoekers van onze sites vragen online onderzoeken en opinieonderzoeken in te vullen over hun activiteiten, meningen en interesses. Deze onderzoeken helpen ons om u beter van dienst te zijn en de bruikbaarheid van onze sites te verbeteren.Bij het uitvoeren van deze onderzoeken kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen zoals uw naam en e-mailadres of demografische informatie zoals uw postcode of leeftijd.We bewaren geen persoonlijke gegevens over u in verbinding met uw deelname aan een onderzoek tenzij u specifiek akkoord gaat met het geven van die informatie.

Aanvulling van informatie

Wanneer u de sites bezoekt verzamelen we bepaalde algemene en niet-persoonlijke gegevens.Algemene en niet-persoonlijke gegevens hebben geen betrekking op enige identificeerbare bezoeker of gebruiker. De informatie vertelt ons bijvoorbeeld hoeveel gebruikers onze site bezoeken en welke pagina's zijn bezocht.Door het verzamelen van deze informatie leren we hoe we de site op maat kunnen maken voor onze bezoekers en gebruikers. We verzamelen deze informatie ofwel via “cookie”-technologie of met “webbakens,” zoals hierboven uitgelegd.

Melding van wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt en kan zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigingen inhouden in ons online informatiebeleid. We zullen een prominente aankondiging op de site plaatsen om u te waarschuwen over alle belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring en zullen bovenaan de verklaring aangeven wanneer de meest recente verbetering is ingevoerd.Wijzigingen in deze privacyverklaring worden effectief op het moment van plaatsing op de site, en uw doorgaande gebruik van de site na de aankondiging betekent het accepteren van, en de instemming met, die wijzigingen.

Transfer van info naar het buitenland.

We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen op de site verplaatsen naar andere landen waar we een bedrijfsvoering hebben, maar we zullen dit alleen doen voor doelen zoals hierboven beschreven. Als we uw informatie verplaatsen naar andere landen zullen we die informatie beschermen zoals hier beschreven, tenzij anders vereist door van toepassing zijnde wetten.

Met name klanten, leveranciers en serviceproviders die zaken doen met enkele Europese aan CCS gelieerde bedrijven moeten zich realiseren dat zulke aan CCS gelieerde bedrijven verschillende soorten gegevens van klanten, leveranciers en serviceproviders (inclusief uw gegevens en mogelijk bepaalde gegevens van uw medewerkers) vanuit de de Europese Economische Ruimte doorgeven naar de Verenigde Staten, voor elektronische opslag, verwerking en gebruik door de Amerikaanse gelieerde bedrijven, in verband met en ter bevordering van de bedrijfsactiviteiten van CCS en de relaties van CCS met zijn klanten, leveranciers en serviceproviders. Met name wordt deze informatiedoorgifte uitgevoerd ter bevordering van de verkoop en levering van goederen en diensten van van CCS aan zijn klanten en ter bevordering van het verzamelen en ontvangen van betalingen voor zulke producten en diensten, het bevorderen van het aankopen door CCS van producten en diensten van zijn leveranciers en serviceproviders en ter bevordering van de betaling voor zulke producten en diensten, en ter assistentie bij het uitvoeren van overeenkomsten met klanten, leveranciers en serviceproviders, interne training, de preventie van misbruik, fraude, het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Toestemming voor verwerking

Door het afgeven van persoonlijke gegevens op de sites van CCS begrijpen alle gebruikers, inclusief, zonder beperking, gebruikers in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, en stemmen deze er volledig en ondubbelzinnig mee in, dat zulke gegevens worden verzameld en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika.

Privacy van kinderen

De site is niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van dertien jaar en wij verzamelen op de sites niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van dertien jaar. Als we weten dat we onbedoeld op de site persoonlijke gegevens hebben ontvangen van een bezoeker onder de leeftijd van dertien jaar, dan zullen die informatie uit onze gegevens verwijderen.

Hoe neemt u contact met ons op of werkt u uw gegevens bij

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of u wilt dat wij de gegevens die wij over u of uw voorkeuren hebben bijwerken, schrijf dan een brief naar het volgende adres:

Carrier Transicold Europe,
Direction Communication,
L’Européen Bâtiment D
4, Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison (FRANCE)
Or contact us by Email [email protected] or by phone (+33) 01.41.42.28.00

This WEB site named « Carrier TRANSICOLD EUROPE » accesible by URL http://stage.carrier.com/truck-trailer/en/eu/ is the European website of Carrier Transicold Europe , a corporation with a capital of € 16 090 700, having its head office located in L’Européen Bâtiment D – 4, Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison,FRANCE being registered in the Commercial Register of Pontoise under reference no. B 410 041 776. and VAT registration number is FR52410041776.
The legal representative of Carrier Transicold is the managing Director.
This WEB site has been referred to the National Commission on Information Technology and Liberties, in pursuance of the French law of 6 January 1978.
This WEB site is hosted by Cognizant Technology Solutions US Corporation 500 Frank W. Burr Boulevard, Teaneck, NJ 07666.
Pursuant to Law no. 78-17 dated 6 January 1978 relating to information technology, computer files and liberties, you are hereby informed that you are entitled to access and rectify data concerning you. To do so, simply write to the following address:

All rights reserved, Copyright © United Technologies Corporation 2013. All rights reserved.