Udržitelnost

Ať již se jedná o snižování dopadů skleníkových plynů, postupné vyřazování chladiv poškozujících ozónovou vrstvu nebo zavádění mnoha špičkových a energeticky účinných systémů pro budovy, společnost Carrier se snaží integrovat udržitelnost do všeho, co dělá. Je to pro nás přirozené.
 • Závazek

  Green products start at a green company.

  Ekologické produkty začínají u ekologicky smýšlející společnosti. Ve společnosti Carrier je pojem ochrana a péče o životní prostředí klíčovou hodnotou, která se odráží každý den v našich produktech, službách a činnostech a v kultuře našeho podnikání.

 • Schopnost vést

  Robert McDonough leads Carrier's commitment to sustainability.

  Od samého počátku měla společnost Carrier jasnou vedoucí pozici. S vynálezem moderní klimatizace určila společnost Carrier standard pro jí vytvořený průmyslový obor. Stejně vysoko míříme i při stanovování standardů udržitelnosti.

 • Inovace

  Energy efficiency is a hallmark of green Carrier products.

  Produkty společnosti Carrier přetvářejí energii v užitečnou práci. Při našem výzkumu a vývoji se snažíme před sebe stavět vlastní výzvy a vytvářet produkty, které spotřebovávají méně zdrojů a produkují méně emisí.

 • Zlepšení

  Carrier believes in continuous improvement of green products and services.

  Prostřednictvím inovací v oblasti designu a výroby, budeme zlepšovat naše výrobní procesy, naše produkty a služby a, nakonec, Vám pomůžeme zlepšit svůj každodenní život.

Carrier's Charlotte facility is LEED certified by USGBC.

Náš komplexní program ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti je platný již více než 20 let. Proto jsme byli schopni dosáhnout skutečných milníků v našem snažení, například v redukování emisí skleníkových plynů o 35 procent a spotřeby vody o 27 procent v absolutních číslech mezi lety 2006 a 2001. Nikdy neusínáme na vavřínech a proto máme tři výrobní závody certifikované radou U.S. Green Building Council® pod značkou LEED®.

Prozkoumejte závazky společnosti Carrier

Co pro společnost Carrier znamená pojem ochrana a péče o životní prostředí? Čtěte více

Prozkoumejte zelené budovy

Co pro společnost Carrier znamená pojem zelená budova? Čtěte více

Willis Carrier was a pioneer in the protection of the natural environment.
Willis Carrier byl vedoucí osobností udržitelnosti rozvoje. S využitím přesného procesu chlazení jeho vynález umožnil bezpočtu průmyslových oborů vyhnout se vytváření odpadů a zachovat přírodní zdroje pro budoucí generace. Dnes je ochrana životního prostředí a zachování našich neobnovitelných přírodních zdrojů jedním ze středobodů našeho podnikání. Aktivně se snažíme sdílet naše odborné znalosti udržitelnosti rozvoje na trhu.

Prozkoumejte naše schopnosti vést

Zjistěte, proč měla společnost Carrier vždy pozici přirozeného lídra Čtěte více

Prozkoumejte zelené budovy

Co pro společnost Carrier znamená pojem zelená budova? Čtěte více

Prozkoumejte trend zelených budov

Prohlédněte si studii trendů zelených staveb „World Green Building Trends” z roku 2012 Čtěte více

Our engineers design with the environment in mind.

Ve společnosti Carrier navrhujeme výrobky s ohledem na životní prostředí a stanovujeme pro ně ekologické cíle. V téměř každé kategorii nabízíme našim koncovým zákazníkům moderní a energeticky účinná řešení. I nadále investujeme do výzkumu a vývoje a aplikujeme nejnovější technologické inovace, abychom vytvořili ještě lépe udržitelná řešení.

Více informací o inovacích

Carrier CO2NSERVATION Meter to ilustruje závazek produktů a služeb s vysokou účinností. Čtěte více

Prozkoumejte zelené budovy

Co pro společnost Carrier znamená pojem zelená budova? Čtěte více

Carrier maintains a culture of improvement when it comes to the natural environment.

Slovo „zlepšení“ představuje víru společnosti Carrier v neustálé zlepšování svých produktů a služeb, zkušeností našich zákazníků a dopadu našeho konání na životní prostředí. Zaměřujeme se na zlepšení životních podmínek lidí prostřednictvím regulace pokojového klimatu, uchování čerstvosti a kvality dodávek potravin po celém světě a hledání řešení, která minimalizují dopad na přírodní zdroje.

Prozkoumejte možnosti zlepšení

Jak „zlepšujeme“ ve společnosti Carrier? Čtěte více

Explore Green Buildings

What does Green Building mean for Carrier? Čtěte více

Měřidlo omezení emisí Carrier CO2NSERVATION

Metrické tuny USPOŘENÉHO CO2e.

Osobní vozidla ELIMINOVANÁ za jeden rok.
Elektrická energie USPOŘENÁ domácnostmi za jeden rok.
Měření eliminovaných emisí skleníkových plynů od roku 2000. Další informace