Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje, jak pobočky a přidružené společnosti koncernu United Technologies Corporation, které působí v rámci organizační jednotky UTC Climate, Controls & Security (dále jen „CCS“), shromažďují a zpracovávají informace přijaté prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací (dále jen „stránky“). Ve společnosti CCS věříme, že jako náš online návštěvník máte právo vědět, jak postupujeme při zpracování informací, které o vás při vaší návštěvě našich stránek zjistíme, včetně typu informací, které shromažďujeme a jak je používáme. Zásady zde popsané platí pro vaši návštěvu těchto stránek, nezahrnují však žádné přesměrované adresy URL, které by uživatele spojovaly s jinou internetovou doménou.

Shromažďování informací a jejich používání

Na některých částech stránek může být požadavek, aby uživatel vyplnit registrační formulář. Posíláme uživatelům, kteří se zaregistrují sami nebo své produkty prostřednictvím našich stránek, uvítací e-mail, kde registraci potvrzujeme. Registrovaní zákazníci si mohou zvolit zasílání informací o produktech a službách, oznámení a speciální nabídky. Kromě našeho respektu k ochraně osobních údajů uživatelů nabízíme možnost nezasílat tato komunikační sdělení. Uživatelé, kteří poskytli osobní informace na našich stránkách a kteří nezrušili zasílání těchto sdělení, mohou být občas kontaktování s nabídkami produktů, pokud si vybrali zasílání těchto informací. Můžeme rovněž komunikovat s uživatelem a poskytovat požadované služby s ohledem na požadavky uživatele a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Uživatelé, kteří chtějí být informováni, mohou tak učinit způsobem, který je vysvětlen v části Jak nás kontaktovat nebo aktualizace informací o vás níže v textu.

Uživatel má rovněž možnost registrovat své výrobky prostřednictvím stránek (registrace výrobku). V závislosti na tom, který produkt registruje, může být uživatel požádán o poskytnutí kontaktních informací, například jména, adresy, e-mailové adresy, názvu společnosti, firemní adresy, telefonního čísla, modelového čísla a sériového čísla registrovaného produktu a informací o počítačovém systému, například typ operačního systému, jeho verze a jazyk. Požadované informace souvisejí s registrovaným produktem a informacemi potřebnými pro další komunikaci s vámi. Společnost CCS používá tyto informace k tomu, aby vám poskytla vyšší úroveň technické podpor a pokud nezrušíte zasílání těchto sdělení, bude vás upozorňovat na aktualizace produktů, speciální nabídky, propagace a aktualizační informace, které se týkají nových služeb a programů dostupných od společnosti CCS. Společnost CCS si může vyžádat a shromažďovat volitelné demografické informace.

Uživatel může mít možnost odeslat dotaz nebo problém prostřednictvím stránek pomocí kontaktního/zákaznického formuláře. Uživatel musí poskytnout své jméno, e-mailovou adresu a kontaktní informace tak, abychom mohli odpovědět na jeho dotaz nebo žádost. Formulář kontaktu se servisním/zákaznickým oddělením může být předán našemu nezávislému poskytovateli služeb, který společnosti CCS pomáhá v odpovídání na dotazy zákazníků z našich stránek.

Můžete také odeslat určitý obsah svým přátelům. Pokud tak učiníte, požádáme vás o vaše jméno a e-mailovou adresu vašich přátel. Tyto informace používáme pro odeslání obsahu vašim přátelům.

Uživatel může mít možnost vyžádat si, aby jej společnost CCS kontaktovala kvůli tomu, jak se stát prodejcem. Uživatel musí poskytnout své jméno, e-mailovou adresu a další kontaktní informace tak, abychom mohli odpovědět na jeho dotaz.

CCS shromažďuje informace o registraci na stránkách, registraci výrobku, uzavření smlouvy s prodejcem a informace z kontaktního/zákaznického formuláře. Uživateli je odesláno automatické potvrzení e-mailem, když některý z těchto formulářů odešlou.

Pokud nám zašlete e-mail pomocí odkazu „Kontaktujte nás“ na těchto stránkách, požádáme vás o informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a připomínky. Můžete libovolně přidat další informace, které požadujeme.

Společnost CCS může používat shromážděné informace při tvorbě obsahu webových stránek nebo aplikací a zveřejňovat je, a to za účelem aby byl jejich obsah pro vás co nejzajímavější, stejně jako pro další účely popsané výše.

Zpřístupnění vašich informací

S výjimkou případů vysvětlených v níže uvedené části „Transformace společnosti“ nezpřístupníme žádné shromážděné informace jiné osobě, s vyjímkou zaměstnanců společnosti CCS nebo našich nezávislých poskytovatelů, kteří vyžadují další informace pro účely zákaznických služeb, například kvůli odpovědi na žádost o pomoc či o informaci, nebo společností, které nám poskytující jiné služby, například přepravní společnosti či dodavatelé. Kromě toho, jak je vysvětleno v části „Obchodní změna“ níže, nezpřístupníme žádné osobní informace, které by bylo možné identifikovat, jiným výrobcům, bez předchozího získání vašeho souhlasu a to kromě případů vyžadovaných zákonem.

Navíc může společnost CCS používat nebo zpřístupnit osobní údaje, které jsme shromáždili v dobré víře, že je společnost CCS k tomu oprávněna dle zákona, nebo v případě, že je takové konání opodstatněné kvůli vaší ochraně, nebo splnění zákonného postupu nebo požadavků orgánů, v rámci reakce na jakékoli nároky nebo kvůli ochraně práv, vlastnictví nebo osobní bezpečnosti společnosti CCS, našich zákazníků, zaměstnanců nebo veřejnosti.

Transformace společnosti

V případě, že některá z poboček nebo přidružených společností CCS projde transformací, například fúzí, prodejem, akvizicí, reorganizací, restrukturalizací nebo jiným podobným typem transakce, můžeme předat vaše osobní údaje společně s dalším převáděným majetkem.

Soubor cookie

Podobně jako mnoho dalších společností používáme na této webové stránce soubory cookie. Soubory cookie prohlížeče jsou kousky textu vložené do vašeho počítače na disk, když navštívíte některé webové stránky. Používáme soubory cookie například k tomu, abychom se o vás dozvěděli, že jste nás již někdy navštívili, nebo zda jste novým návštěvníkem a pomáhají nám identifikovat některé vlastnosti stránek, o které můžete mít větší zájem. Soubory cookie prohlížeče mohou zlepšit vaši online práci tím, že uloží vaše předvolby během návštěvy webových stránek. Část panelu nástrojů „Nápověda“ u většiny prohlížečů obsahuje informace o tom, jak zakázat přijímání souborů cookie, jak se informovat o tom, když obdržíte nový soubor cookie a jak deaktivovat stávající soubory cookie v prohlížeči. Nezapomeňte, že bez souborů cookie v prohlížeči nemusíte mít možnost využívat všechny výhody funkcí nabízených našimi webovými stránkami.

Webový server společnosti CCS automaticky rozpozná a uloží informace o každém návštěvníkovi webové stránky CCS. Jedná se např. o kombinaci IP adresy/názvu domény návštěvníka a všechny odkazované webové stránky. Používáme tyto informace k tomu, abychom porozuměli způsobu procházení návštěvníka našimi webovými stránkami například pro zlepšení jejich použitelnosti. Váš počítač poskytuje tyto informace automaticky při každém vašem přihlášení, pokud jste nezapnuli blokování dostupné v některých prohlížečích,

Některé novější prohlížeče mají integrovanou funkci „Nesledovat“. Většina těchto funkcí po zapnutí odešle signál nebo nastaví předvolby webových stránek, které navštěvujete, a signalizuje tak, že si nepřejete být sledováni. Tyto stránky (nebo obsah jiných výrobců na těchto stránkách) může dále používat činnosti, které můžete považovat za sledování, ačkoliv jste výslovně vyjádřilo svou žádost v tomto ohledu, v závislosti na způsobu ochrany osobních údajů ze strany webu. Pokud váš prohlížeč nebo podobný mechanismus označí naše stránky signálem „Nesledovat“, nemusí naše stránky toto dodržet v důsledku způsobů sledování popsaných v této části („Schválené sdílení“). Pokud se vaše nastavení a naše stránky dostatečně odlišují, aby to umožnilo Schválené sdílení, ale rovněž je zabráněno sledování pro účely reklamy zaměřené na sledování chování od jiných výrobců, provedou stránky komerčně přiměřené pokusy o dodržení vašich nastavení. Společnost CCS však neposkytuje žádné záruky ohledně účinku libovolných voleb zákazu příjmu informací, které nastavíte, například v důsledku následujícího: (a) takové rozdíly v chování nejsou nutně dostupné nebo účinné pro všechny prohlížeče, mechanismy nebo technologie a naše pokusy mohou, avšak nemusí být vůbec účinné k zamezení sledování nebo po jistý časový úsek; (b) ne všichni jiní výrobci budou dodržovat všechny naše pokusy; (c) společnost CCS nekontroluje jiné výrobce ani technologie (i když máme smlouvu), a (d) technologie používané vámi a jinými výrobci se občas mění a naše pokusy mohou, ale nemusí být pro každou technologii účinné.

Webové signály

Používáme IP adresy k analyzování trendů, správu stránek, sledování pohybu uživatele a shromažďování rozsáhlých demografických informací pro agregované použití. Některé stránky našeho webu mohou obsahovat „webové signály“ (rovněž známé jako internetové značky, pixelové značky nebo prázdné soubory GIF). Tyto webové signály umožňují jiným výrobcům získat informace například o IP adresách počítače, který stáhl stránky, na kterých se signál objeví, o adrese URL stránek, na kterých se signál objeví, o čase, po který byly stránky obsahující signál sledovány, o typu prohlížeče použitého k zobrazení stránek a informace v souborech cookie nastavené jiným výrobcem. Používáme protokolovací soubory k ukládání dat, která jsou shromážděna prostřednictvím webových signálů. Společnost CCS rovněž používá webové signály jiných výrobců k tomu, aby lépe spravovala online reklamy. Tyto webové signály jsou poskytovány námi a partnery, například Google Analytics a Omniture. Tyto soubory umožňují Google Analytics a Omniture rozpoznat unikátní soubory cookie ve webovém prohlížeči, což nám umožňuje zjistit, které reklamy přivedly uživatele na webové stránky. Soubory cookie ve webovém prohlížeči byly umístěny společností CCS nebo jiným zadavatelem reklamy, který pracuje s Google Analytics. Pomocí technologie souborů cookie a webových signálů nejsou informace, které o vás zjistíme a sdílíme, nijak osobně identifikovatelné a jsou anonymní. Neobsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Další informace o Google Analytics, včetně informací o tom, jak zakázat tyto technologie, naleznete na webu www.google-analytics.com. Další informace o Omniture, včetně informací o tom, jak zakázat tyto technologie, naleznete na webu www.omniture.com.

Zabezpečení

Společnost CCS používá přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně svých odběratelů a jejich identifikovatelných osobních údajů, které shromažďujeme na stránkách, před neoprávněným přístupem, použitím a zpřístupněním. Společnost CCS však nemůže zajistit, aby naše bezpečnostní opatření zabránila každému pokusu o přístup, používání nebo zpřístupnění vašich určitelných osobních údajů.

Sdílení

Budeme sdílet agregované demografické informace s našimi partnery. Ty nejsou nijak spojeny s žádnými osobními údaji, které by mohly pomoci identifikovat libovolnou osobu. Neprodáváme ani nijak nezpřístupňujeme osobní údaje o uživatelích našich stránek, bez jejich předchozího schválení. Můžeme sdílet informace poskytované našimi uživateli s poskytovateli služeb, které jsme získali k provádění služeb naším jménem. Poskytovatelé služeb jsou smluvně omezeni v používání nebo zpřístupňování informací, kromě případů potřebných k provádění služeb naším jménem nebo splnění zákonných požadavků. Kromě toho můžeme zpřístupnit informace o vás, (i) pokud jsme tak žádání v rámci zákonného nebo právního procesu, (ii) jsme požádáni orgány činnými v trestním řízení, nebo (iii) si myslíme, že zpřístupnění je nutné nebo vhodné pro zabránění fyzickému poškození nebo finančním ztrátám nebo ve spojení s vyšetřováním podezření nebo skutečné nezákonné aktivity. Vyhrazujeme si právo přenášet jakékoliv informace, které máme, v případě prodeje nebo převodu části nebo celého našeho podnikání nebo majetku. Pokud by k takovému prodeji nebo převodu došlo, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom nasměřovali nabyvatele k používání osobních údajů získaných od vás prostřednictvím stránek způsobem, který je v souladu s naším prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.

Odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Uvědomte si, že společnost CCS není odpovědna za zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách jiných výrobců. Doporučujeme našim uživatelům uvědomit si, kdy opouštějí naše stránky a prostudovat si zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte a které mohou shromažďovat určitelné osobní údaje.

Průzkumy

Příležitostně můžeme požádat návštěvníky našich stránek, aby vyplnili online průzkumy či ankety vztahující se k jejich aktivitám, postojům nebo zájmům. Tyto průzkumy nám pomáhají vám poskytovat lepší služby a zlepšovat užitečnost našich stránek. Při provádění těchto průzkumů můžeme shromažďovat osobní údaje, například jméno a e-mailovou adresu nebo demografické informace, například PSČ nebo věk. Neudržujeme žádné osobní údaje o vás ve spojení s vaší účastí v průzkumech, pokud s tím výslovně nesouhlasíte.

Doplňkové informace

Shromažďujeme jisté agregované a neosobní údaje, když navštívíte naše stránky. Agregované a neosobní údaje nejsou vztaženy k žádnému určitelnému návštěvníkovi nebo uživateli. Sdělují nám takové informace, jako například kolikrát uživatel navštívil naše stránky a jak k nim přistupoval. Shromažďováním takových informací se dozvídáme, jak nejlépe přizpůsobit naše stránky návštěvníkům a uživatelům. Shromažďujeme tyto informace prostřednictvím souborů cookie nebo pomocí webových signálů, jak bylo vysvětleno výše.

Oznámení o změnách

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů může být pravidelně aktualizováno a to bez předchozího upozornění tak, aby odráželo změny v postupech zpracování online informací. Zveřejněním na snadno přístupném místě stránek upozornění o významných změnách v našem prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a na začátku prohlášení, kdy byly zásady naposledy aktualizovány. Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jsou platné v okamžiku zveřejnění na stránkách a vaše další použití stránek po zveřejnění takové informace znamená přijetí změn z vaší strany a váš souhlas s nimi.

Přenos informací do jiných zemí

Můžeme přenést osobní údaje shromážděné na stránce do jiných zemí, kde podnikáme, ale učiníme tak pouze pro výše uvedené účely. Když přeneseme vaše informace do jiných zemí, zajistíme ochranu těchto informací popsaným způsobem, pokud není vyžadováno jinak platnými zákony.

Zákazníci, dodavatelé a poskytovatelé služeb obchodující s některými evropskými přidruženými společnostmi CCS by si měli být vědomi, že přidružené společnosti CCS přenášejí různé typy informací o zákaznících, dodavatelích a poskytovatelích služeb (což zahrnuje určité osobní informace o vás a vašich zaměstnancích) z Evropského hospodářského prostoru do USA pro účely elektronického uložení, zpracování a použití americkými přidruženými společnostmi v souvislosti s podnikáním a podporou podnikání společnosti CCS a jejími vztahy se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb. Tento přenos informací je proveden obzvláště proto, aby usnadnil prodej a dodávku zboží společnosti CCS jejím zákazníkům a usnadnil výběr a příjem plateb za toto zboží a služby, dále aby usnadnil nákup zboží a služeb CCS od dodavatelů a poskytovatelů služeb a aby usnadnil realizaci plateb za toto zboží a služby, stejně jako pomohl při realizaci smluv se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb, interního školení, ochrany před zneužitím, podvodem, praním špinavých peněz nebo financováním terorismu.

Souhlas se zpracováním

Poskytnutím osobních údajů prostřednictvím stránek společnosti CCS všichni uživatelé včetně, bez vyjímky i uživatelé z členských států EU, plně chápou a jednoznačně souhlasí se sběrem a zpracováním těchto informací v USA.

Ochrana soukromí dětí

Stránky nejsou určeny pro děti mladší třinácti let a my na stránkách záměrně neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších třinácti let. Pokud zjistíme, že jsme na stránkách neúmyslně shromáždili osobní údaje od návštěvníka mladšího třinácti let, odstraníme informace z našich záznamů.

Jak nás kontaktovat nebo aktualizovat vaše údaje

This WEB site named « Carrier TRANSICOLD EUROPE » accesible by URL http://stage.carrier.com/truck-trailer/en/eu/ is the European website of Carrier Transicold Europe , a corporation with a capital of € 16 090 700, having its head office located in L’Européen Bâtiment D – 4, Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison,FRANCE being registered in the Commercial Register of Pontoise under reference no. B 410 041 776. and VAT registration number is FR52410041776.
The legal representative of Carrier Transicold is the managing Director.
This WEB site has been referred to the National Commission on Information Technology and Liberties, in pursuance of the French law of 6 January 1978.
This WEB site is hosted by Cognizant Technology Solutions US Corporation 500 Frank W. Burr Boulevard, Teaneck, NJ 07666.
Pursuant to Law no. 78-17 dated 6 January 1978 relating to information technology, computer files and liberties, you are hereby informed that you are entitled to access and rectify data concerning you. To do so, simply write to the following address:

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky ohledně tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, nebo chcete, abychom aktualizovali vaše údaje, které máme o vás nebo vaší činnosti, kontaktujte nás písemně na této adrese:
Carrier Transicold Europe,
Direction Communication,
L’Européen Bâtiment D
4, Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison (FRANCE)
Or contact us by Email [email protected] or by phone (+33) 01.41.42.28.00
All rights reserved, Copyright © United Technologies Corporation 2013. All rights reserved.