Proč zvolit společnost Carrier

Ve společnosti Carrier je naše kultura postavena na vedoucí pozici, inovacích a udržitelnosti. Náš globální dosah a silný závazek vůči angažovanosti našich zaměstnanců poskytne každému členovi týmu společnosti Carrier příležitost k růstu, učení se a dalším krokům v kariéře. A career at Carrier leads to global reach at a top performing company.

Globální dosah

Zaměstnanci společnosti Carrier mají svět na dosah ruky. Jako součást společnosti UTC Climate, Controls & Security, jednotky koncernu United Technologies Corporation, má společnost Carrier podporu téměř 53 600 zaměstnanců pracujících ve 60 zemích. Sdílené zaměření se na řešení výzev po celém světě umožňuje rozmanité pracovní síle společnosti Carrier zanechávat i nadále stopy v každé části zeměkoule.

Lokální angažovanost

Společnost Carrier má globální charakter, přesto však uznáváme, jak je angažovanost v místní komunitě důležitá. Záleží nám na tom, zda naši zaměstnanci přispívají k prospěchu komunit, ve kterých žijí a pracují. Proto je společnost Carrier hrdá na to, že podporuje dobrovolné činnosti a charitativní příspěvky v mnoha různých formách.

Kariéra je postavena na závazcích a hodnotách

Společnost Carrier je technologická firma, postavená na historickém dědictví inovací a vůdčích schopnostech, která chápe, že její úspěch spočívá na dvou důležitých pilířích, na osobním rozvoji zaměstnanců a na péči o zákazníky. Jako pionýr ve společenské odpovědnosti a péči o ekologická řešení se společnost Carrier snaží integrovat udržitelnost do všech kroků, které činí. Zachování životního prostředí a ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů jsou středobodem našeho snažení. Bereme svou úlohu přirozeného leadera velmi vážně.

Přesvědčivé obchodní výsledky

Koncern United Technologies Corporation stejně tak jako Carrier se trvale řadí mezi nejrespektovanější společnosti a značky na světě a představují špičkové dodavatele na každém trhu, kde se pohybují. Bez ohledu na ekonomické prostředí splňujeme agresivní výkonové víle a zajišťujeme udržitelnost investic pro naše akcionáře.