Skip to main content

AquaFlow

VWV水多联系统

单一系统的容量范围: 25~320 kW

 • 领先的技术和能效;
 • 安静的舒适性和纯粹的享受;
 • 卓越的可靠性和稳定性;
 • 智能控制系统和强大的功能;
 • 灵活的设计和无限的可能性;
 • 多种应用,可以根据当地的具体条件来加以定制;
 • 易于安装,自动调试。

室内舒适度

 • 室内温度的控制精度为 +/- 0.5℃,而且
 • 湿度检测精度为+/-5%**;
 • 冬季可以不停机采暖,并由室外机组进行顺序除霜;
 • 室内制冷剂没有泄漏的风险。

具有较高的效率

 • 节能风冷式室外机(ODU)(中国GB国家标准),采用可变水流量和可变蒸发温度控制;
 • 系统的综合部分负荷性能系数(IPLV)比传统的液体循环加热系统高40%,比VRF高10%。 **

易于安装

 • 紧凑的占地面积;
 • 易于布置管道和线路连接;
 • 室内机组采用工厂组装的阀门合控制器;
 • 整体式机组,包括主管路液体循环的加热套件在内。

设计灵活性

 • 系统最大容量为186 HP,最多可以组合8种型号;
 • 连接管道长达400米,高度差可达100米;
 • 可选的液体循环加热套件,可以匹配无限制的管道长度***;
 • 对于室内机组的高度差没有限制 。

智能新风

 • 100% 新风,只需25%的传统通风成本**;
 • 热回收型新风机组;
 • 按需提供新风(控制二氧化碳的浓度)。

强大的控制功能

 • 管理整套HVAC 系统;
 • 自适应变水流量与温度控制;
 • 提供分户计费与楼宇控制的连接。

** 基于开利的研究结果。
*** 假设采用可选的液体循环加热模块。

部件 型号 类型 规格
系统 管理模块 HSM - -
室内机组 BFP 热回收型新风处理机组 1,000~8,000 m3/h
室外机组 30RQH/30RBH 风冷式热泵 65 kW
室内机组 42CE 风管式 紧凑型风机盘管机组 1.9~13.5 kW
变频驱动器(VFD) 液体循环加热套件 HK 单泵/ 双 泵 5~89.6 m3/h
室内机组 42CN 风道式安静型风机盘管机组 1.9~13.5 kW
室内机组 42GWC 天花嵌入式风机盘管机组 3.2~12.6 kW
室内机组 42CM 壁挂式风机盘管机组 1.98~5.1 kW

热泵系统的性能

设备型号 系统制冷量(kW)
SHSRQM025 24.5
SHSRQM030 28.9
SHSRQM035 33.9
SHSRQM040 39.2
SHSRQM050 49.0
SHSRQM055 53.4
SHSRQM060 57.8
SHSRQM065 62.8
SHSRQM070 67.8
SHSRQM075 73.1
SHSRQM080 78.4
SHSRQM085 82.3
SHSRQM090 86.7
SHSRQM095 91.7
SHSRQM100 96.7
SHSRQM105 101.7
SHSRQM110 107.0
SHSRQM115 112.3
SHSRQM120 117.6
SHSRQM125 120.6
SHSRQM130 125.6
SHSRQM135 130.6
SHSRQM140 135.6
SHSRQM145 140.9
SHSRQM150 146.2
SHSRQM155 151.5
SHSRQM160 156.8
SHSRQM165 159.5
SHSRQM170 164.5
SHSRQM175 169.5
SHSRQM180 175.4
SHSRQM185 180.1
SHSRQM190 185.4
SHSRQM195 190.7
SHSRQM200 196.0
SHSRQM205 198.4
SHSRQM210 203.4
SHSRQM215 208.7
SHSRQM220 214.0
SHSRQM225 219.3
SHSRQM230 224.6
SHSRQM235 229.9
SHSRQM240 235.2
SHSRQM245 237.3
SHSRQM250 242.6
SHSRQM255 247.9
SHSRQM260 253.2
SHSRQM265 258.5
SHSRQM270 263.8
SHSRQM275 269.1
SHSRQM280 274.4
SHSRQM285 276.5
SHSRQM290 281.8
SHSRQM295 287.1
SHSRQM300 292.4
SHSRQM305 297.7
SHSRQM310 303.0
SHSRQM315 308.3
SHSRQM320 313.6
SHSRQM225 219.3
SHSRQM230 224.6
SHSRQM235 229.9
SHSRQM240 235.2
SHSRQM245 237.3
SHSRQM250 242.6
SHSRQM255 247.9
SHSRQM260 253.2
SHSRQM265 258.5
SHSRQM270 263.8
SHSRQM275 269.1
SHSRQM280 274.4
SHSRQM285 276.5
SHSRQM290 281.8
SHSRQM295 287.1
SHSRQM300 292.4
SHSRQM305 297.7
SHSRQM310 303.0
SHSRQM315 308.3
SHSRQM320 313.6
SHSRQA065 65
SHSRQA130 130
SHSRQA195 195
SHSRQA260 260
SHSRQA325 325
SHSRQA390 390
SHSRQA455 455
SHSRQA520 520

 

单冷系统的性能

设备型号 系统制冷量(kW)
SHSRBM030 29.2
SHSRBM040 39.5
SHSRBM060 58.4
SHSRBM070 68.7
SHSRBM080 79
SHSRBM090 87.6
SHSRBM100 97.9
SHSRBM110 108.2
SHSRBM120 118.5
SHSRBM130 127.1
SHSRBM140 137.4
SHSRBM150 147.7
SHSRBM160 158
SHSRBM170 166.6
SHSRBM180 176.9
SHSRBM190 187.2
SHSRBM200 197.5
SHSRBM210 206.1
SHSRBM220 216.4
SHSRBM230 226.7
SHSRBM240 237
SHSRBM250 245.6
SHSRBM260 255.9
SHSRBM270 266.2
SHSRBM280 276.5
SHSRBM290 285.1
SHSRBM300 295.4
SHSRBM310 305.7
SHSRBM320 316
SHSRBA065 65
SHSRBA130 130
SHSRBA195 195
SHSRBA260 260
SHSRBA325 325
SHSRBA390 390
SHSRBA455 455
SHSRBA520 520

 

EVI热泵系统的性能

设备型号 系统制冷量(kW)
SHSRQE035 35.5
SHSRQE040 41.0
SHSRQE070 71.0
SHSRQE075 76.5
SHSRQE080 82.0
SHSRQE105 106.5
SHSRQE110 112.0
SHSRQE115 117.5
SHSRQE120 123.0
SHSRQE140 142.0
SHSRQE145 147.5
SHSRQE150 153.0
SHSRQE155 158.5
SHSRQE160 164.0
SHSRQE175 177.5
SHSRQE180 183.0
SHSRQE185 188.5
SHSRQE190 194.0
SHSRQE195 199.5
SHSRQE200 205.0
SHSRQE205 213.0
SHSRQE210 218.5
SHSRQE215 224.0
SHSRQE220 229.5
SHSRQE225 235.0
SHSRQE230 240.5
SHSRQE240 246.0
SHSRQE245 248.5
SHSRQE250 254.0
SHSRQE255 259.5
SHSRQE260 265.0
SHSRQE265 270.5
SHSRQE270 276.0
SHSRQE275 281.5
SHSRQE280 287.0
SHSRQE285 289.5
SHSRQE290 295.0
SHSRQE295 300.5
SHSRQE300 306.0
SHSRQE305 311.5
SHSRQE310 317.0
SHSRQE315 322.5
SHSRQE320 328.0

室内舒适度

 • 室内温度的控制精度为 +/- 0.5℃,而且
 • 湿度检测精度为+/-5%**;
 • 冬季可以不停机采暖,并由室外机组进行顺序除霜;
 • 室内制冷剂没有泄漏的风险。

具有较高的效率

 • 节能风冷式室外机(ODU)(中国GB国家标准),采用可变水流量和可变蒸发温度控制;
 • 系统的综合部分负荷性能系数(IPLV)比传统的液体循环加热系统高40%,比VRF高10%。 **

易于安装

 • 紧凑的占地面积;
 • 易于布置管道和线路连接;
 • 室内机组采用工厂组装的阀门合控制器;
 • 整体式机组,包括主管路液体循环的加热套件在内。

设计灵活性

 • 系统最大容量为186 HP,最多可以组合8种型号;
 • 连接管道长达400米,高度差可达100米;
 • 可选的液体循环加热套件,可以匹配无限制的管道长度***;
 • 对于室内机组的高度差没有限制 。

智能新风

 • 100% 新风,只需25%的传统通风成本**;
 • 热回收型新风机组;
 • 按需提供新风(控制二氧化碳的浓度)。

强大的控制功能

 • 管理整套HVAC 系统;
 • 自适应变水流量与温度控制;
 • 提供分户计费与楼宇控制的连接。

** 基于开利的研究结果。
*** 假设采用可选的液体循环加热模块。

部件 型号 类型 规格
系统 管理模块 HSM - -
室内机组 BFP 热回收型新风处理机组 1,000~8,000 m3/h
室外机组 30RQH/30RBH 风冷式热泵 65 kW
室内机组 42CE 风管式 紧凑型风机盘管机组 1.9~13.5 kW
变频驱动器(VFD) 液体循环加热套件 HK 单泵/ 双 泵 5~89.6 m3/h
室内机组 42CN 风道式安静型风机盘管机组 1.9~13.5 kW
室内机组 42GWC 天花嵌入式风机盘管机组 3.2~12.6 kW
室内机组 42CM 壁挂式风机盘管机组 1.98~5.1 kW

热泵系统的性能

设备型号 系统制冷量(kW)
SHSRQM025 24.5
SHSRQM030 28.9
SHSRQM035 33.9
SHSRQM040 39.2
SHSRQM050 49.0
SHSRQM055 53.4
SHSRQM060 57.8
SHSRQM065 62.8
SHSRQM070 67.8
SHSRQM075 73.1
SHSRQM080 78.4
SHSRQM085 82.3
SHSRQM090 86.7
SHSRQM095 91.7
SHSRQM100 96.7
SHSRQM105 101.7
SHSRQM110 107.0
SHSRQM115 112.3
SHSRQM120 117.6
SHSRQM125 120.6
SHSRQM130 125.6
SHSRQM135 130.6
SHSRQM140 135.6
SHSRQM145 140.9
SHSRQM150 146.2
SHSRQM155 151.5
SHSRQM160 156.8
SHSRQM165 159.5
SHSRQM170 164.5
SHSRQM175 169.5
SHSRQM180 175.4
SHSRQM185 180.1
SHSRQM190 185.4
SHSRQM195 190.7
SHSRQM200 196.0
SHSRQM205 198.4
SHSRQM210 203.4
SHSRQM215 208.7
SHSRQM220 214.0
SHSRQM225 219.3
SHSRQM230 224.6
SHSRQM235 229.9
SHSRQM240 235.2
SHSRQM245 237.3
SHSRQM250 242.6
SHSRQM255 247.9
SHSRQM260 253.2
SHSRQM265 258.5
SHSRQM270 263.8
SHSRQM275 269.1
SHSRQM280 274.4
SHSRQM285 276.5
SHSRQM290 281.8
SHSRQM295 287.1
SHSRQM300 292.4
SHSRQM305 297.7
SHSRQM310 303.0
SHSRQM315 308.3
SHSRQM320 313.6
SHSRQM225 219.3
SHSRQM230 224.6
SHSRQM235 229.9
SHSRQM240 235.2
SHSRQM245 237.3
SHSRQM250 242.6
SHSRQM255 247.9
SHSRQM260 253.2
SHSRQM265 258.5
SHSRQM270 263.8
SHSRQM275 269.1
SHSRQM280 274.4
SHSRQM285 276.5
SHSRQM290 281.8
SHSRQM295 287.1
SHSRQM300 292.4
SHSRQM305 297.7
SHSRQM310 303.0
SHSRQM315 308.3
SHSRQM320 313.6
SHSRQA065 65
SHSRQA130 130
SHSRQA195 195
SHSRQA260 260
SHSRQA325 325
SHSRQA390 390
SHSRQA455 455
SHSRQA520 520

 

单冷系统的性能

设备型号 系统制冷量(kW)
SHSRBM030 29.2
SHSRBM040 39.5
SHSRBM060 58.4
SHSRBM070 68.7
SHSRBM080 79
SHSRBM090 87.6
SHSRBM100 97.9
SHSRBM110 108.2
SHSRBM120 118.5
SHSRBM130 127.1
SHSRBM140 137.4
SHSRBM150 147.7
SHSRBM160 158
SHSRBM170 166.6
SHSRBM180 176.9
SHSRBM190 187.2
SHSRBM200 197.5
SHSRBM210 206.1
SHSRBM220 216.4
SHSRBM230 226.7
SHSRBM240 237
SHSRBM250 245.6
SHSRBM260 255.9
SHSRBM270 266.2
SHSRBM280 276.5
SHSRBM290 285.1
SHSRBM300 295.4
SHSRBM310 305.7
SHSRBM320 316
SHSRBA065 65
SHSRBA130 130
SHSRBA195 195
SHSRBA260 260
SHSRBA325 325
SHSRBA390 390
SHSRBA455 455
SHSRBA520 520

 

EVI热泵系统的性能

设备型号 系统制冷量(kW)
SHSRQE035 35.5
SHSRQE040 41.0
SHSRQE070 71.0
SHSRQE075 76.5
SHSRQE080 82.0
SHSRQE105 106.5
SHSRQE110 112.0
SHSRQE115 117.5
SHSRQE120 123.0
SHSRQE140 142.0
SHSRQE145 147.5
SHSRQE150 153.0
SHSRQE155 158.5
SHSRQE160 164.0
SHSRQE175 177.5
SHSRQE180 183.0
SHSRQE185 188.5
SHSRQE190 194.0
SHSRQE195 199.5
SHSRQE200 205.0
SHSRQE205 213.0
SHSRQE210 218.5
SHSRQE215 224.0
SHSRQE220 229.5
SHSRQE225 235.0
SHSRQE230 240.5
SHSRQE240 246.0
SHSRQE245 248.5
SHSRQE250 254.0
SHSRQE255 259.5
SHSRQE260 265.0
SHSRQE265 270.5
SHSRQE270 276.0
SHSRQE275 281.5
SHSRQE280 287.0
SHSRQE285 289.5
SHSRQE290 295.0
SHSRQE295 300.5
SHSRQE300 306.0
SHSRQE305 311.5
SHSRQE310 317.0
SHSRQE315 322.5
SHSRQE320 328.0