Skip to main content

AquaForce® - Högtemperaturluftvärmepumpar (82° C)
61CA

Köldmedium: R1234yf

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Värmeeffekt: 410 kW

Luftvärmepumparna 61CA är premiumlösningen för uppvärmning av stora byggnader, lokala värmenät och fjärrvärmenät upp till 82 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-hfo-r1234yf
carrier-icon-up-to-82

Applikationsområden

 • Värme- och kyldrift
 • Stora byggnader, lokala värmenät och fjärrvärmenät
 • Utomhustemperatur från -20 °C till +35 °C
 • Värmekälla: luft

Konstruktion

 • R1234yf-köldmedium med ultralåg GWP
 • Kompakt konstruktion
 • Fläktar med varvtalsreglering
 • Robust tubpannevärmeväxlare som kondensor

Effektområde

 • Värmeeffekt på 410 kW

Applikationsområden

 • Värme- och kyldrift
 • Stora byggnader, lokala värmenät och fjärrvärmenät
 • Utomhustemperatur från -20 °C till +35 °C
 • Värmekälla: luft

Konstruktion

 • R1234yf-köldmedium med ultralåg GWP
 • Kompakt konstruktion
 • Fläktar med varvtalsreglering
 • Robust tubpannevärmeväxlare som kondensor

Effektområde

 • Värmeeffekt på 410 kW
Dokument