Skip to main content

AquaSnap® - monoblockvärmepump för luft/vatten och höga temperaturer, med integrerad pumpmodul
61AF 014-019

Köldmedium: R-407C

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell värmeeffekt: 14-19 kW

Värmepumpsserien AquaSnap för höga temperaturer är utvecklad för kommersiella applikationer, som att värma kontorsbyggnader, lägenheter och hotell samt produktion av tappvarmvatten i både nybyggda och renoverade fastigheter.

 • Hetvatten upp till 65 °C
 • Hög energieffektivitetsnivå
 • Pumpmodul med klass A cirkulator
 • Överlägsen tillförlitlighet

Allmän beskrivning

 • Det lilla utrymmesbehovet och den låga höjden gör att den passar in i alla arkitektoniska stilar
 • Energibesparingar: Eurovent energieffektivitetsklass A
 • Driftsområdet tillåter utomhustemperaturer ner till -20 °C och utgående köldbärartemperaturer upp till 65 °C för applikationer med tappvarmvatten
 • Den intelligenta enhetsstyrningen möjliggör enhetsdrift i extrema förhållanden och minimerar enhetens stilleståndstider

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
 • Kompressorerna är installerade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Stöd för dynamisk förångnings- och utblåsningsledningar, vilket minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent)
 • Vertikala förångarbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
 • Den senaste generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial, är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
  • Varvtalsstyrd pump
  • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
  • Övertrycksventil
  • Värmeisolering och frysskydd ner till -20 °C, med en elvärmare
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Optimerad prestanda för säsongsvärmedrift
  • Energimärkning A+
  • Elektronisk expansionsventil
  • Dynamisk överhettningshantering
  • Specifik FreeDefrost-algoritm
 • Minskade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer med gasinjektion
  • Pro-Dialog+ styrutrustning med snabb felsökning

Miljöhänsyn

 • R-407C-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårt uthållighetstest

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
  • Start/stopp baserat på utomhustemperaturen
 • Lätt att använda
 • Ny LCD-panel med bakgrundsbelysning med manuell styrpotentiometer för att säkerställa läsbarhet i alla ljusförhållanden
 • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
 • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Externt driftläge med potentialfri kontakter (standard)

 • Start/stopp
 • Dubbelt börvärde
 • Effektbegränsning
 • Varningsindikering
 • Larmindikering
 • Användarsäkerhet
 • Pumpstyrning

Extern panel (tillbehör)

Tillbehör

 • Korrosionsskydd för batterier
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • En LT-pump med VSD
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNetgateway
 • Master-/slavdrift
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats

Fältinstallerade tillbehör

 • Externt vattenfilter på pumpmodulen

Allmän beskrivning

 • Det lilla utrymmesbehovet och den låga höjden gör att den passar in i alla arkitektoniska stilar
 • Energibesparingar: Eurovent energieffektivitetsklass A
 • Driftsområdet tillåter utomhustemperaturer ner till -20 °C och utgående köldbärartemperaturer upp till 65 °C för applikationer med tappvarmvatten
 • Den intelligenta enhetsstyrningen möjliggör enhetsdrift i extrema förhållanden och minimerar enhetens stilleståndstider

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
 • Kompressorerna är installerade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Stöd för dynamisk förångnings- och utblåsningsledningar, vilket minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent)
 • Vertikala förångarbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
 • Den senaste generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial, är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
  • Varvtalsstyrd pump
  • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
  • Övertrycksventil
  • Värmeisolering och frysskydd ner till -20 °C, med en elvärmare
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Optimerad prestanda för säsongsvärmedrift
  • Energimärkning A+
  • Elektronisk expansionsventil
  • Dynamisk överhettningshantering
  • Specifik FreeDefrost-algoritm
 • Minskade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer med gasinjektion
  • Pro-Dialog+ styrutrustning med snabb felsökning

Miljöhänsyn

 • R-407C-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårt uthållighetstest

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
  • Start/stopp baserat på utomhustemperaturen
 • Lätt att använda
 • Ny LCD-panel med bakgrundsbelysning med manuell styrpotentiometer för att säkerställa läsbarhet i alla ljusförhållanden
 • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
 • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Externt driftläge med potentialfri kontakter (standard)

 • Start/stopp
 • Dubbelt börvärde
 • Effektbegränsning
 • Varningsindikering
 • Larmindikering
 • Användarsäkerhet
 • Pumpstyrning

Extern panel (tillbehör)

Tillbehör

 • Korrosionsskydd för batterier
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • En LT-pump med VSD
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNetgateway
 • Master-/slavdrift
 • Mjukstartenhet
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats

Fältinstallerade tillbehör

 • Externt vattenfilter på pumpmodulen
Dokument