Skip to main content

XP Energy - luft/vattenvärmepump och komfortmodul
38AW / 80AW

Köldmedium: R-410A

Kompressor: rotation

Nominell kyleffekt: 4-16 kW

Nominell värmeeffekt: 5-15 kW

De reversibla AquaSnap PLUS luft/vatten-värmepumpar i delat system med inbyggd inverter-teknik är konstruerade för bostadsapplikationer och lätta affärslokalsapplikationer. De har utmärkta energiverkningsgradsvärden, enastående tyst drift och uppfyller de mest strikta driftstemperaturkrav. Med utmärkta energiverkningsgradvärden är luft/vatten-värmepumparna i delat system med inverterteknik berättigade till lokala skattereduktioner och stimulansprojekt i alla EU-länder.

 • Inverter-driven utomhusenhet
 • Kompakt komfortmodul
 • Systemenergiverkningsgrad
 • Enkel värmedriftslösning

carrier-XPEnergy-cooling-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Allmän beskrivning

 • Brett driftsområde i både värme- och kylläge
 • Inverter med dubbelrotationskompressorer
 • Reglerbara fläktar med innovativ, patenterad bladform, vilket leder till bättre fördelning av luft till särskilt låga ljudnivåer
 • Förinställd eller anpassat val av lämplig klimatkurva för stabil utgångseffekt som matchar värmelasten
 • Utgången för att koppla ihop och integrera enheten med befintliga värmekällor gör att man får energi på två sätt, man får ökade besparingar och optimal komfort i alla väderlekar
 • Möjlighet att styra två oberoende komfortzoner med en tvåzonsmontagesats i huvudkomfortmodulen
 • Utgående köldbärartemperatur på upp till 60 °C för värmeelement- och tappvarmvattenapplikationer, vilket då gör att hetvatten finns lätt tillgängligt

Anpassad efter dina behov

 • Enbart värmedrift eller reversibel komfortmodul
 • Reservvärmedrift, antingen elektrisk (enkelvärme) eller gaspanna (tillskottsvärme)
 • Komforten tillgodoses via operatörspanelen och möjligheten att integrera två utgående köldbärartemperaturzoner

Avancerad teknik

 • Elektronisk systemhantering: flera givare på viktiga positioner inom köldmediekretsen känner elektroniskt av driftstatusen på systemet
 • Pulsmoduleringsventil, en elektronisk expansionsventil med biflöde, optimerar mängden köldmedium i kretsen och överhettningen, och förhindrar att köldmediet flyter tillbaka in i kompressorn
 • Lufthanteringssystemet, som består av en propellerfläkt, expansionsventil och ett luftutsläppsgaller, garanterar minimerade bullernivåer

Avancerade prestanda

 • Extremt hög verkningsgrad i både kyl- och värmeläge, vilket säkerställer avsevärda energibesparingar
 • Verkningsgraden vid dellastförhållanden (årsenergieffektivitet) är den högsta nivån i branschen
 • Året-runt-komfort, optimerade individuella komfortnivåer - både på vintern och sommaren
 • Brett temperaturdriftsområde
  • Enheterna fungerar ner till en utomhustemperatur på -20 °C i värmeläge
  • Enheterna producerar hetvatten upp till 60 °C vid en utomhustemperatur på 30 °C

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet.
 • Det nya emballaget ger ökat skydd vid transport och hantering, och det är 100 % återvinningsbart

Snabb och enkel installation och service

 • Enkel åtkomst till alla interna komponenter
 • Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
 • Minskad vikt och ett handtag på enhetens paneler underlättar transport
 • Ingen ytterligare bufferttank krävs

DC-inverterstyrd dubbelrotationkompressor

 • Maximal energiverkningsgrad med hög effekt möjliggörs vid spetsförhållanden, och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
 • Kompressorns frekvens ökar kontinuerligt upp till maxnivån
 • Minskade vibrationer och minskat buller, även vid mycket låga varvtal
 • Dubbelrotationscylindrar, låga vibrationer och låg last på axeln säkerställer högsta kompressortillförlitlighet och en lång, problemfri livstid
carrier DC-inverterstyrd dubbelrotationskompressor för vätskekylare

Överlägsen tillförlitlighet

 • Hårda uthållighetstester
 • Tredjepartstest och certifiering - enhetens säkerhet är certifierad av IMQ
 • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, vatten- och köldmedietryck och eventuellt kretsläckage
 • Korrosionsbeständigt hölje
 • Påskyndad åldringsprovning av viktiga komponenter och fullständigt ihopmonterade enheter
 • Omfattande fält- och på-platstester

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Användningen av omgivningstemperatur som huvudsaklig energikälla i bostadsvärmeapplikationer minskar avsevärt den generella energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
 • Drift i nattläge
 • Tyst läge, enkel att ställa in och sparsam

Komfortmodul

 • Ännu mer kompakt och förbättrat utseende
 • Tappvarmvattensproduktionen är enklare och kan samverka med solpaneler

Tappvarmvattentank

 • 200 eller 300 liter
 • Med eller utan anslutning till en solpanel
 • Inbygg elvärmereserv
 • Anti-legionnellaskydd
 • Gör tappvarmvatten lättillgängligt
 • Säker och energieffektiv
carrier XP energy vattentank liten

Tvåzonsmontagesats

 • Två oberoende komfortzoner som är enkla att styra
 • Montagesatsen innehåller en hydraulisk frånkopplingskollektor, nödvändiga cirkulationspumpar och en modulerande ventil
 • Installerad tillsammans med tappvarmvattentanken kan tvåzonsmontagesatsen integrera alla fältinstallerade tillbehör, som till exempel fördelningsventilen och T-rör

GMC-panel

Den nya GMC-styrenheten har utvecklats specifikt för XP Energy värmepumpar med inverterstyrning och innefattar nya styrenhetsalgoritmer. Den har anpassade eller fördefinierade:
 • Klimatkurvor
 • Tappvarmvattenkontroll
 • Bullerreducerande funktion nattetid
 • Avfrostnings-/larmsignal
 • Extern värmekälla
 • Funktion för förhindrande av blockeringar i pumpen
 • Frysskydd
 • Kompressordriftshantering

Operatörspanel

 • Lättanvänd operatörspanel med lättläst LCD-skärm
 • Förbättrad kontroll för maximala prestanda, tillförlitlighet och inomhuskomfort
 • Utökade programmeringsfunktioner som till exempel veckoscheman
 • Elegant, modern design som smälter in i den övriga inredningen
carrier 33AW CS1 programerbar termostat

Allmän beskrivning

 • Brett driftsområde i både värme- och kylläge
 • Inverter med dubbelrotationskompressorer
 • Reglerbara fläktar med innovativ, patenterad bladform, vilket leder till bättre fördelning av luft till särskilt låga ljudnivåer
 • Förinställd eller anpassat val av lämplig klimatkurva för stabil utgångseffekt som matchar värmelasten
 • Utgången för att koppla ihop och integrera enheten med befintliga värmekällor gör att man får energi på två sätt, man får ökade besparingar och optimal komfort i alla väderlekar
 • Möjlighet att styra två oberoende komfortzoner med en tvåzonsmontagesats i huvudkomfortmodulen
 • Utgående köldbärartemperatur på upp till 60 °C för värmeelement- och tappvarmvattenapplikationer, vilket då gör att hetvatten finns lätt tillgängligt

Anpassad efter dina behov

 • Enbart värmedrift eller reversibel komfortmodul
 • Reservvärmedrift, antingen elektrisk (enkelvärme) eller gaspanna (tillskottsvärme)
 • Komforten tillgodoses via operatörspanelen och möjligheten att integrera två utgående köldbärartemperaturzoner

Avancerad teknik

 • Elektronisk systemhantering: flera givare på viktiga positioner inom köldmediekretsen känner elektroniskt av driftstatusen på systemet
 • Pulsmoduleringsventil, en elektronisk expansionsventil med biflöde, optimerar mängden köldmedium i kretsen och överhettningen, och förhindrar att köldmediet flyter tillbaka in i kompressorn
 • Lufthanteringssystemet, som består av en propellerfläkt, expansionsventil och ett luftutsläppsgaller, garanterar minimerade bullernivåer

Avancerade prestanda

 • Extremt hög verkningsgrad i både kyl- och värmeläge, vilket säkerställer avsevärda energibesparingar
 • Verkningsgraden vid dellastförhållanden (årsenergieffektivitet) är den högsta nivån i branschen
 • Året-runt-komfort, optimerade individuella komfortnivåer - både på vintern och sommaren
 • Brett temperaturdriftsområde
  • Enheterna fungerar ner till en utomhustemperatur på -20 °C i värmeläge
  • Enheterna producerar hetvatten upp till 60 °C vid en utomhustemperatur på 30 °C

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet.
 • Det nya emballaget ger ökat skydd vid transport och hantering, och det är 100 % återvinningsbart

Snabb och enkel installation och service

 • Enkel åtkomst till alla interna komponenter
 • Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
 • Minskad vikt och ett handtag på enhetens paneler underlättar transport
 • Ingen ytterligare bufferttank krävs

DC-inverterstyrd dubbelrotationkompressor

 • Maximal energiverkningsgrad med hög effekt möjliggörs vid spetsförhållanden, och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
 • Kompressorns frekvens ökar kontinuerligt upp till maxnivån
 • Minskade vibrationer och minskat buller, även vid mycket låga varvtal
 • Dubbelrotationscylindrar, låga vibrationer och låg last på axeln säkerställer högsta kompressortillförlitlighet och en lång, problemfri livstid
carrier DC-inverterstyrd dubbelrotationskompressor för vätskekylare

Överlägsen tillförlitlighet

 • Hårda uthållighetstester
 • Tredjepartstest och certifiering - enhetens säkerhet är certifierad av IMQ
 • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, vatten- och köldmedietryck och eventuellt kretsläckage
 • Korrosionsbeständigt hölje
 • Påskyndad åldringsprovning av viktiga komponenter och fullständigt ihopmonterade enheter
 • Omfattande fält- och på-platstester

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Användningen av omgivningstemperatur som huvudsaklig energikälla i bostadsvärmeapplikationer minskar avsevärt den generella energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
 • Drift i nattläge
 • Tyst läge, enkel att ställa in och sparsam

Komfortmodul

 • Ännu mer kompakt och förbättrat utseende
 • Tappvarmvattensproduktionen är enklare och kan samverka med solpaneler

Tappvarmvattentank

 • 200 eller 300 liter
 • Med eller utan anslutning till en solpanel
 • Inbygg elvärmereserv
 • Anti-legionnellaskydd
 • Gör tappvarmvatten lättillgängligt
 • Säker och energieffektiv
carrier XP energy vattentank liten

Tvåzonsmontagesats

 • Två oberoende komfortzoner som är enkla att styra
 • Montagesatsen innehåller en hydraulisk frånkopplingskollektor, nödvändiga cirkulationspumpar och en modulerande ventil
 • Installerad tillsammans med tappvarmvattentanken kan tvåzonsmontagesatsen integrera alla fältinstallerade tillbehör, som till exempel fördelningsventilen och T-rör

GMC-panel

Den nya GMC-styrenheten har utvecklats specifikt för XP Energy värmepumpar med inverterstyrning och innefattar nya styrenhetsalgoritmer. Den har anpassade eller fördefinierade:
 • Klimatkurvor
 • Tappvarmvattenkontroll
 • Bullerreducerande funktion nattetid
 • Avfrostnings-/larmsignal
 • Extern värmekälla
 • Funktion för förhindrande av blockeringar i pumpen
 • Frysskydd
 • Kompressordriftshantering

Operatörspanel

 • Lättanvänd operatörspanel med lättläst LCD-skärm
 • Förbättrad kontroll för maximala prestanda, tillförlitlighet och inomhuskomfort
 • Utökade programmeringsfunktioner som till exempel veckoscheman
 • Elegant, modern design som smälter in i den övriga inredningen
carrier 33AW CS1 programerbar termostat
Dokument

Kan kanske intressera