Skip to main content

AquaSnap® - kanalansluten reversibel luft/vatten-värmepump
30RQSY

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 40-150 kW

Nominell värmeeffekt: 40-160 kW

Aquasnap-serien värmepumpar har utformats för kommersiella applikationer (luftkonditionering av kontor, hotell m.m.) eller industriella applikationer (låg-temperaturprocessenheter m.m.)

 • Kompakt konstruktion
 • Tillgängligt statiskt tryck
 • Tyst drift
 • Reglerbar fläkt
 • Variabelt vattenflöde

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
 • Dynamiska fästen för insug och utblåsningsledning som minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent).
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar (endast 30RQSY 080-160)
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird™-fläktar, gjorda av kompositmaterial
 • Fläktmotor som styrs av en styrenhet med variabel frekvens för att möjliggöra justering av fläktvarvtalet i överensstämmelse med kanaler för att på så sätt uppnå optimerad verkningsgrad
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning (Carrier-patent)

Snabb och enkel installation

 • Flying Bird™ IV-fläktar som styrs av en styrenhet med variabel frekvens
 • Flödeskontroll efter kanalerna för optimerad verkningsgrad
 • Rörledningsanslutningsram för tilluft
 • Anslutningsram för förångad luft är standard för storlekar 30RQSY 039-078
 • Litet utrymmesbehov med låg höjd
 • Lätt löstagbara paneler
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Fläkt med variabelt varvtal
 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
  • Köldmediekretsen inkluderar flera parallellkopplade kompressorer
  • Den elektroniska expansionsventilen (EXV) tillåter drift med ett lägre kondenseringstryck (SEER and SCOP säsongsoptimerade prestandavärden)
  • Dynamiskt hantering av överhettning för bättre utnyttjande av vattenvärmeväxlarens yta
  • Optimering av avfrostningscykeln (30RQSY)
 • Reducerade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer
  • Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via styrenheten Touch Pilot Junior
  • R410A-köldmedium är lättare att använda än andra köldmediumblandningar
 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)

Miljöhänsyn

 • R410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets
 • Mycket effektiv - ger en ökad köldfaktor

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Touch Pilot Junior styrenhet

 • Energihantering
  • Internt tidsschema
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Komplett meny, anpassad för olika användare
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm kyldrift

Extern drift som standard

 • Lättåtkomlig via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Valbara kommunikationsportar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Effektbegränsning
 • Driftindikering
 • Larmindikering
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Förångningsfilter
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hantering av extern panna eller elvärmare
 • Master-/slavdrift
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Svetsad växlaranslutningssats

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
 • Dynamiska fästen för insug och utblåsningsledning som minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent).
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar (endast 30RQSY 080-160)
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird™-fläktar, gjorda av kompositmaterial
 • Fläktmotor som styrs av en styrenhet med variabel frekvens för att möjliggöra justering av fläktvarvtalet i överensstämmelse med kanaler för att på så sätt uppnå optimerad verkningsgrad
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning (Carrier-patent)

Snabb och enkel installation

 • Flying Bird™ IV-fläktar som styrs av en styrenhet med variabel frekvens
 • Flödeskontroll efter kanalerna för optimerad verkningsgrad
 • Rörledningsanslutningsram för tilluft
 • Anslutningsram för förångad luft är standard för storlekar 30RQSY 039-078
 • Litet utrymmesbehov med låg höjd
 • Lätt löstagbara paneler
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Fläkt med variabelt varvtal
 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
  • Köldmediekretsen inkluderar flera parallellkopplade kompressorer
  • Den elektroniska expansionsventilen (EXV) tillåter drift med ett lägre kondenseringstryck (SEER and SCOP säsongsoptimerade prestandavärden)
  • Dynamiskt hantering av överhettning för bättre utnyttjande av vattenvärmeväxlarens yta
  • Optimering av avfrostningscykeln (30RQSY)
 • Reducerade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer
  • Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via styrenheten Touch Pilot Junior
  • R410A-köldmedium är lättare att använda än andra köldmediumblandningar
 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)

Miljöhänsyn

 • R410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets
 • Mycket effektiv - ger en ökad köldfaktor

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Touch Pilot Junior styrenhet

 • Energihantering
  • Internt tidsschema
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
  • Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
  • Komplett meny, anpassad för olika användare
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm kyldrift

Extern drift som standard

 • Lättåtkomlig via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Valbara kommunikationsportar
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Effektbegränsning
 • Driftindikering
 • Larmindikering
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Förångningsfilter
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hantering av extern panna eller elvärmare
 • Master-/slavdrift
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Svetsad växlaranslutningssats
Dokument

Kan kanske intressera