Skip to main content

AquaSnap® - Reversibel luft/vatten-värmepump
30RQS

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 40-150 kW

Nominell värmeeffekt: 40-155 kW

AquaSnap-serien vätske-luft/vatten-värmepumpar har utformats för kommersiella applikationer (luftkonditionering av kontor, hotell m.m.) eller industriella applikationer (låg-temperaturprocessenheter m.m.).

 • Kommersiella och industriella applikationer
 • Kompakt konstruktion
 • Tyst drift
 • Växlande vattenflöde
 • Delvärmeåtervinning

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med lågt buller är monterade på fristående ramar och de är försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
 • Dynamiska fästen för insug och utblåsningsledning som minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent).
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird™-fläktar, gjorda av kompositmaterial

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Litet utrymmesbehov och låg höjd
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
  • Köldmediekretsen inkluderar flera parallellkopplade kompressorer
  • Den elektroniska expansionsventilen (EXV) tillåter drift med ett lägre kondenseringstryck (SEER and SCOP säsongsoptimerade prestandavärden)
  • Dynamiskt hantering av överhettning för bättre utnyttjande av vattenvärmeväxlarens yta
  • Optimering av avfrostningscykeln (30RQS)
 • Reducerade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer
  • Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via styrenheten Touch Pilot Junior
  • R410A-köldmedium är lättare att använda än andra köldmediumblandningar
 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)

Miljöhänsyn

 • Ozonvänligt R410A-köldmedium
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
 • Underhåll
  • Trendkurva i Display
  • Påminnelse om underhåll och kontroll
  • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
  • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20°C
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hantering av extern panna eller elvärmare
 • Master-/slavdrift
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med lågt buller är monterade på fristående ramar och de är försedda med flexibla anti-vibrationsfästen
 • Dynamiska fästen för insug och utblåsningsledning som minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent).
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird™-fläktar, gjorda av kompositmaterial

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Litet utrymmesbehov och låg höjd
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
  • Köldmediekretsen inkluderar flera parallellkopplade kompressorer
  • Den elektroniska expansionsventilen (EXV) tillåter drift med ett lägre kondenseringstryck (SEER and SCOP säsongsoptimerade prestandavärden)
  • Dynamiskt hantering av överhettning för bättre utnyttjande av vattenvärmeväxlarens yta
  • Optimering av avfrostningscykeln (30RQS)
 • Reducerade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer
  • Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via styrenheten Touch Pilot Junior
  • R410A-köldmedium är lättare att använda än andra köldmediumblandningar
 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)

Miljöhänsyn

 • Ozonvänligt R410A-köldmedium
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
 • Underhåll
  • Trendkurva i Display
  • Påminnelse om underhåll och kontroll
  • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
  • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20°C
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Hantering av extern panna eller elvärmare
 • Master-/slavdrift
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med