Skip to main content

AquaSnap® - luft/vattenvärmepump med scrollkompressor
30RQM / 30RQP

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 150-510 kW

Nominell värmeeffekt: 180-440 kW

AquaSnap värmepumpar är den bästa lösningen för industriella och kommersiella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver minskade installationskostnader, optimala prestandavärden och maximal kvalitet.

 • Hög verkningsgrad vid full- och dellast
 • Kompakt och enkel att installera
 • Låg ljudnivå
 • Låg köldmediefyllning
 • Överlägsen tillförlitlighet

Mycket ekonomisk drift

 • Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska enhetens energiförbruknings under bemannade och obemannade perioder
 • Greenspeed® pump med varvtalsstyrning minskar pumpenergiförbrukningen med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Extra energibesparingar med hjälp av värmeåtervinningstillbehör som möjliggör produktion av varmvatten

Låg ljudnivå

 • Batteriarea med fläktar med konstant varvtal (30RQM-modeller)
 • Batteriarea med Greenspeed® låg-buller-fläktar med variabelt varvtal (30RQP)
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Integrerad pumpmodul med Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning av enhet

Minskade installationskostnader

 • Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning med pumpmodul (tillbehör som rekommenderas av Carrier)

Miljövänligt

 • Ozonvänligt köldmedium R-410A
 • Låg köldmediefyllning
 • Läckfri köldmediekrets med minimala löddanslutningar
 • Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
 • Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till 2/3 genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20 °C (endast 30RQM)
 • Partiell värmeåtervinning
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Master-/slavdrift
 • Mjukstartenhet
 • Elkontakt, 230  V
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats

Mycket ekonomisk drift

 • Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska enhetens energiförbruknings under bemannade och obemannade perioder
 • Greenspeed® pump med varvtalsstyrning minskar pumpenergiförbrukningen med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Extra energibesparingar med hjälp av värmeåtervinningstillbehör som möjliggör produktion av varmvatten

Låg ljudnivå

 • Batteriarea med fläktar med konstant varvtal (30RQM-modeller)
 • Batteriarea med Greenspeed® låg-buller-fläktar med variabelt varvtal (30RQP)
 • Fjärde generationens bullerdämpade Flying Bird-fläktar, gjorda av kompositmaterial
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Integrerad pumpmodul med Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning av enhet

Minskade installationskostnader

 • Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning med pumpmodul (tillbehör som rekommenderas av Carrier)

Miljövänligt

 • Ozonvänligt köldmedium R-410A
 • Låg köldmediefyllning
 • Läckfri köldmediekrets med minimala löddanslutningar
 • Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
 • Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till 2/3 genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20 °C (endast 30RQM)
 • Partiell värmeåtervinning
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Master-/slavdrift
 • Mjukstartenhet
 • Elkontakt, 230  V
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med