Skip to main content

AquaSnap® - Reversibel luft/vattenvärmepump
30AWH HO

Köldmedium: R-410a

Kompressor: dubbelrotaterande likströmsinverter

Nominell kyleffekt: 4–17 kW

Nominell värmeeffekt: 4–15 kW

Luft/vattenvärmepumpen 30AWH HO är utformad för värmedrift och kyldrift i nya och befintliga privata bostäder och små företag.

 • Enkel, pålitlig, högeffektiv värmepump
 • Inbyggd pumpmodul
 • Utrustad med NHC-styrning

 • 4 singel-fasmodeller
 • 2 tre-fasmodeller
 • Drift i kylläge med en utomhustemperatur på 0 °C till 46 °C
 • Drift i värmeläge med en utomhustemperatur på -20 °C till 35 °C

Allmän beskrivning

 • Ett brett driftsområde, både inom kyldrift och värmedrift, vilket ger bra prestanda i många temperaturer
 • DC-inverterkompressor med dubbelrotation och med pulsamplitudmodulering (PAM) och pulsbreddsmodulering (PWM) för ökad tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och drift utan vibrationer, hur driftsförhållandena än ser ut
 • Reglerbara fläktar med patenterad, innovativ bladform, vilket leder till bättre fördelning av luft till särskilt låga ljudnivåer
 • Förkonfigurerade eller anpassningsbara vattenregler, för stabila strömnivåer som motsvarar förlusterna
 • Möjlighet att ansluta och integrera enheten till de befintliga värmekällorna eller till en extra värmekälla (antingen en singel eller dubbel energikälla), vilket leder till ökade besparingar och optimal komfort, oavsett väderförhållanden
 • Inlopps- och utloppsanslutningar till trevägsventilen för att möjliggöra anslutning till en tappvarmvattentank och öka användningsflexibiliteten, oavsett applikation
 • En vattenutloppstemperatur på upp till 60 °C för värmedrift och tappvarmvatten i bostadsapplikationer
 • Enkel installation för bättre säkerhet vid inre underhåll och service
 • För ökad säkerhet kan en inkommande larmsignal tvinga fram en avstängning av enheten, och den är kompatibel med extern säkerhetsutrustning eller externa styrsystem
 • Utgående signaler gör det möjligt att styra driften av kundens accelerationspump eller extrapump för att öka installationens användningsområden

Avancerad teknik

 • Elektronisk systemhantering: flera givare på viktiga positioner inom köldmediekretsen känner av systemets driftstatus
 • Den elektroniska expansionsventilen är en elektronisk dubbelflödesenhet som optimerar den köldmedievolym som finns i kretsen och överhettar den, vilket förhindrar att vätskan flödar tillbaka till kompressorn
 • Lufthanteringssystemet, som består av den axiella flödesfläkten, mynningen och luftutsläppsgallret, garanterar låga ljudnivåer
 • Det nya batteriet har en blå hydrofil beläggning som gör att vatten enklare förflyttas till växlaren med hjälp av tyngdkraften.

Avancerade prestandavärden

 • Extremt hög verkningsgrad, både i värmeläge och i kylläge, vilket därmed garanterar avsevärda energibesparingar
 • Komfort året runt – den avancerade tekniken som används ger användare optimerade komfortnivåer med avseende på vattentemperaturreglering och låg ljudnivå
 • Kan arbeta i låga omgivningstemperaturer i kylläge (från utomhustemperaturer på 0 °C till 46 °C)
 • Mjuk energi-teknik. Denna avancerade styrningslogik låter energi extraheras från utomhusluften för att garantera energioptimerad avfrostning utan att använda kompressorn.

Miljöhänsyn

 • Köldmediet R410A som inte bryter ner ozonskiktet är mycket tjockt, så det krävs en mindre mängd än för andra vätskor
 • Mycket effektiv – den möjliggör en extra hög energieffektivitet (EER)
 • Emballaget ger ökat skydd vid transport och hantering, och det är 100 % återvinningsbart

Snabb och enkel att installera och underhålla

 • Enkel åtkomst till alla interna komponenter: skruva bara loss tre skruvar för att ta bort hela frontpanelen och på så sätt komma åt alla komponenter
 • Den avancerade kretsutformningen och urvalet av komponenter har skapat en kompakt enhet, med mycket litet utrymmesbehov, som är enkel att transportera även genom trånga dörrar
 • Enhetens minskade vikt, och att det finns ett handtag på panelerna, gör att den är enkel att transportera
 • Säkerhetsventil 3 bar är installerad som standard
 • Intern två- eller treliters expansionstank
 • Skydd mot höga köldmedietemperaturer
 • Flödesstyrning för att se till att kretsarna innehåller tillräckligt med vatten för att kunna fungera korrekt
 • Flera alternativ för de elektriska kabelutgångarna: förgjorda hål i skyddshöljena gör att kabeln kan matas från sidan, framifrån eller bakifrån
 • Hankopplingar av gastyp
 • Inbyggd pumpmodul som minskar utrymmet som krävs och förenklar installationen. Anslut alla anslutningar: elektriska anslutningar, vattenförsörjning, och returledningar
 • Kopplingen mellan kondensvattenröret och enheten har en lufttät gummipackning
 • Monteringskonsolerna har en specifik form för att på så sätt se till att enheten är säkert fastmonterad i fundamentet

DC-inverterkompressor med dubbelrotation

 • Maximal energiverkningsgrad med hög effekt möjliggörs vid spetsförhållanden, och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
 • Kompressorns frekvens ökar kontinuerligt upp till maxnivån
 • Minskade vibrationer och minskat buller, även vid mycket låga varvtal
 • Två roterande kompressionscylindrar, låga vibrationer och låg last på axeln för att säkerställa att kompressorn erbjuder bästa möjliga tillförlitlighet och en lång och problemfri livslängd

Absolut tillförlitlighet

 • Alla enheter undergår tester vid olika stadier av tillverkningen för att försäkra att kretsarna sitter åt, elektrisk likformighet och för att kontrollera vatten- och köldmediumtrycket.
 • I slutet av produktionen testas alla enhetens driftparametrar noggrant.
 • Korrosionsbeständighetstest
 • Påskyndat ålderstest av de viktiga komponenterna och på enheterna när de har monterats ihop i sin helhet, för att på så sätt simulera tusentals timmar av kontinuerlig drift.
 • Påverkanstest av emballaget för att på så sätt se till att enheterna är korrekt skyddade mot oavsiktlig yttre påverkan.
 • Flera omfattande test på plats.

Ekonomisk drift

 • Den extra höga verkningsgraden är ett resultat av en lång urvals- och optimeringsprocess
 • Användningen av omgivningstemperatur som huvudsaklig energikälla i bostadsvärmeapplikationer minskar avsevärt energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
 • Viloläget, med minskat kompressorvarvtal på natten, ger en låg driftsljudnivå och avsevärda minskningar i energiförbrukningen
 • Ett enkelt justerbart och sparsamt tyst driftläge minskar kompressorvarvtalet
 • Köldmediet R-410A är enklare att använda än andra vätskor

NHC-styrenhet

NHC-styrenhet tillsammans med en frekvensomformare för kompressor och fläkt kombinerar intelligens med enkel drift.

 • Enkel att använda
  • NHC-styrenheten kan användas tillsammans med en ny operatörspanel (WUI) som möjliggör enkel åtkomst till konfigurationsparametrarna (kompressor frekvens, köldmedietemperatur, börvärde, lufttemperatur, vatteninloppstemperatur, larmrapport etc.).
  • Operatörspanelen är dessutom mycket intuitiv att använda. Den gör att driftläget enkelt kan avläsas och väljas. Funktionerna visas med symboler på den bakgrundsupplysta LCD-skärmen.
  • För att underlätta användning av panelen finns det tre åtkomstnivåer: slutanvändare, installatörer och fabrik.
 • Fördefinierade klimatkurvor (12) eller anpassade klimatkurvor (styrning av vattentemperaturens börvärde)
 • Styrning av lufttemperaturens börvärde
 • Schemaläge
 • Låg bullernivå eller nattdrift
 • Frysskydd genom att starta den interna accelerationspumpen
 • Betonghärdningsläge
 • Val av styrning
  • Operatörspanel (WUI)
  • ModBus-protokoll
 • 4 singel-fasmodeller
 • 2 tre-fasmodeller
 • Drift i kylläge med en utomhustemperatur på 0 °C till 46 °C
 • Drift i värmeläge med en utomhustemperatur på -20 °C till 35 °C

Allmän beskrivning

 • Ett brett driftsområde, både inom kyldrift och värmedrift, vilket ger bra prestanda i många temperaturer
 • DC-inverterkompressor med dubbelrotation och med pulsamplitudmodulering (PAM) och pulsbreddsmodulering (PWM) för ökad tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och drift utan vibrationer, hur driftsförhållandena än ser ut
 • Reglerbara fläktar med patenterad, innovativ bladform, vilket leder till bättre fördelning av luft till särskilt låga ljudnivåer
 • Förkonfigurerade eller anpassningsbara vattenregler, för stabila strömnivåer som motsvarar förlusterna
 • Möjlighet att ansluta och integrera enheten till de befintliga värmekällorna eller till en extra värmekälla (antingen en singel eller dubbel energikälla), vilket leder till ökade besparingar och optimal komfort, oavsett väderförhållanden
 • Inlopps- och utloppsanslutningar till trevägsventilen för att möjliggöra anslutning till en tappvarmvattentank och öka användningsflexibiliteten, oavsett applikation
 • En vattenutloppstemperatur på upp till 60 °C för värmedrift och tappvarmvatten i bostadsapplikationer
 • Enkel installation för bättre säkerhet vid inre underhåll och service
 • För ökad säkerhet kan en inkommande larmsignal tvinga fram en avstängning av enheten, och den är kompatibel med extern säkerhetsutrustning eller externa styrsystem
 • Utgående signaler gör det möjligt att styra driften av kundens accelerationspump eller extrapump för att öka installationens användningsområden

Avancerad teknik

 • Elektronisk systemhantering: flera givare på viktiga positioner inom köldmediekretsen känner av systemets driftstatus
 • Den elektroniska expansionsventilen är en elektronisk dubbelflödesenhet som optimerar den köldmedievolym som finns i kretsen och överhettar den, vilket förhindrar att vätskan flödar tillbaka till kompressorn
 • Lufthanteringssystemet, som består av den axiella flödesfläkten, mynningen och luftutsläppsgallret, garanterar låga ljudnivåer
 • Det nya batteriet har en blå hydrofil beläggning som gör att vatten enklare förflyttas till växlaren med hjälp av tyngdkraften.

Avancerade prestandavärden

 • Extremt hög verkningsgrad, både i värmeläge och i kylläge, vilket därmed garanterar avsevärda energibesparingar
 • Komfort året runt – den avancerade tekniken som används ger användare optimerade komfortnivåer med avseende på vattentemperaturreglering och låg ljudnivå
 • Kan arbeta i låga omgivningstemperaturer i kylläge (från utomhustemperaturer på 0 °C till 46 °C)
 • Mjuk energi-teknik. Denna avancerade styrningslogik låter energi extraheras från utomhusluften för att garantera energioptimerad avfrostning utan att använda kompressorn.

Miljöhänsyn

 • Köldmediet R410A som inte bryter ner ozonskiktet är mycket tjockt, så det krävs en mindre mängd än för andra vätskor
 • Mycket effektiv – den möjliggör en extra hög energieffektivitet (EER)
 • Emballaget ger ökat skydd vid transport och hantering, och det är 100 % återvinningsbart

Snabb och enkel att installera och underhålla

 • Enkel åtkomst till alla interna komponenter: skruva bara loss tre skruvar för att ta bort hela frontpanelen och på så sätt komma åt alla komponenter
 • Den avancerade kretsutformningen och urvalet av komponenter har skapat en kompakt enhet, med mycket litet utrymmesbehov, som är enkel att transportera även genom trånga dörrar
 • Enhetens minskade vikt, och att det finns ett handtag på panelerna, gör att den är enkel att transportera
 • Säkerhetsventil 3 bar är installerad som standard
 • Intern två- eller treliters expansionstank
 • Skydd mot höga köldmedietemperaturer
 • Flödesstyrning för att se till att kretsarna innehåller tillräckligt med vatten för att kunna fungera korrekt
 • Flera alternativ för de elektriska kabelutgångarna: förgjorda hål i skyddshöljena gör att kabeln kan matas från sidan, framifrån eller bakifrån
 • Hankopplingar av gastyp
 • Inbyggd pumpmodul som minskar utrymmet som krävs och förenklar installationen. Anslut alla anslutningar: elektriska anslutningar, vattenförsörjning, och returledningar
 • Kopplingen mellan kondensvattenröret och enheten har en lufttät gummipackning
 • Monteringskonsolerna har en specifik form för att på så sätt se till att enheten är säkert fastmonterad i fundamentet

DC-inverterkompressor med dubbelrotation

 • Maximal energiverkningsgrad med hög effekt möjliggörs vid spetsförhållanden, och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
 • Kompressorns frekvens ökar kontinuerligt upp till maxnivån
 • Minskade vibrationer och minskat buller, även vid mycket låga varvtal
 • Två roterande kompressionscylindrar, låga vibrationer och låg last på axeln för att säkerställa att kompressorn erbjuder bästa möjliga tillförlitlighet och en lång och problemfri livslängd

Absolut tillförlitlighet

 • Alla enheter undergår tester vid olika stadier av tillverkningen för att försäkra att kretsarna sitter åt, elektrisk likformighet och för att kontrollera vatten- och köldmediumtrycket.
 • I slutet av produktionen testas alla enhetens driftparametrar noggrant.
 • Korrosionsbeständighetstest
 • Påskyndat ålderstest av de viktiga komponenterna och på enheterna när de har monterats ihop i sin helhet, för att på så sätt simulera tusentals timmar av kontinuerlig drift.
 • Påverkanstest av emballaget för att på så sätt se till att enheterna är korrekt skyddade mot oavsiktlig yttre påverkan.
 • Flera omfattande test på plats.

Ekonomisk drift

 • Den extra höga verkningsgraden är ett resultat av en lång urvals- och optimeringsprocess
 • Användningen av omgivningstemperatur som huvudsaklig energikälla i bostadsvärmeapplikationer minskar avsevärt energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
 • Viloläget, med minskat kompressorvarvtal på natten, ger en låg driftsljudnivå och avsevärda minskningar i energiförbrukningen
 • Ett enkelt justerbart och sparsamt tyst driftläge minskar kompressorvarvtalet
 • Köldmediet R-410A är enklare att använda än andra vätskor

NHC-styrenhet

NHC-styrenhet tillsammans med en frekvensomformare för kompressor och fläkt kombinerar intelligens med enkel drift.

 • Enkel att använda
  • NHC-styrenheten kan användas tillsammans med en ny operatörspanel (WUI) som möjliggör enkel åtkomst till konfigurationsparametrarna (kompressor frekvens, köldmedietemperatur, börvärde, lufttemperatur, vatteninloppstemperatur, larmrapport etc.).
  • Operatörspanelen är dessutom mycket intuitiv att använda. Den gör att driftläget enkelt kan avläsas och väljas. Funktionerna visas med symboler på den bakgrundsupplysta LCD-skärmen.
  • För att underlätta användning av panelen finns det tre åtkomstnivåer: slutanvändare, installatörer och fabrik.
 • Fördefinierade klimatkurvor (12) eller anpassade klimatkurvor (styrning av vattentemperaturens börvärde)
 • Styrning av lufttemperaturens börvärde
 • Schemaläge
 • Låg bullernivå eller nattdrift
 • Frysskydd genom att starta den interna accelerationspumpen
 • Betonghärdningsläge
 • Val av styrning
  • Operatörspanel (WUI)
  • ModBus-protokoll

Kan kanske intressera