Skip to main content

AquaEdge® - Oljefri centrifugalvattenkylare och värmepump
19PV

Köldmedium: R-134a

Kompressor: centrifugal

Nominell kyleffekt: 550-1 600 kW

Nominell värmeeffekt: 650-1 875 kW

Den senaste generationen 19PV-vattenkylare och vatten/vattenvärmepumpar är den perfekta lösning för alla applikationer inom värmedrift och kyldrift inom kontor, hälsovård, industri, administration, shoppingcenter, datorhallar och gemensamma bostäder.

 • Energieffektivt
 • Kompakt och tålig
 • Centrifugalkompressor med två turbiner
 • Olje-fria kompressorer
 • Flödad förångare med mantel och rör
 • Själv-justerande elektronisk styrenhet
 • Manöverpanel med pekskärm

Centrifugalkompressor med två turbiner

 • Två-stegscentrifugalkompressor
 • Optimerad för köldmedium R134a
 • Olje-fri typ
 • Ljudlös, utan vibrationer via magnetisk levitation
 • Synkron inverter-motor med permanent-magnet och hög verkningsgrad

Förångare med mantel och rör

 • Tätningslös teknik med höga prestanda
 • Kopparrör med interna och externa gängor
 • 19 mm värmeisolering
 • Koppling av Victaulic-typ
 • Maximalt tryck, vattensidan, på 10 bar

Förångare med mantel och rör

 • Kopparrör med interna och externa gängor
 • 19 mm värmeisolering (tillbehör)
 • Inbyggd oljeavskiljare
 • Koppling av Victaulic-typ
 • Maximalt tryck, vattensidan, på 10 bar

Fältinstallerade tillbehör för köldmedier

 • Avfuktarfilter med uppladdningsbara kassetter
 • Hygroskopiska synglas
 • Elektroniska expansionsventiler
 • Backventil för att förebygga vätska återcirkulerar i kompressorn under överföringsfasen

Reglerings- och säkerhetsinstrument

 • Givare för hög- och lågtryck
 • Säkerhetsventiler på kylkretsen
 • Högtryckspressostat på varje kompressor
 • Förångare med frysskyddsmedelsgivare
 • Givare för styrning av kallvatten och hetvatten
 • Elektronisk styrenhet för förångarvattencirkulationen

Elcentral

 • Elcentral i skyddsklass IP23
 • Säkerhetsmanöverbrytare
 • 24 V manöverkrets
 • Transformatorkrets med fjärrstyrning
 • Skydd för ström- och manöverkretsar
 • Touch Pilot mikroprocessor-styrd elektronisk styrenhetsmodul
 • Elcentral med kabelnummer
 • Installationsplats för huvudkomponenter
 • EMC-filter och linjereaktorer
 • Dörrkontaktsskydd

Enhetskonstruktion

 • Elcentral i ljusgrått (RAL 7035)

Touch Pilot-styrenhetsmodul

 • Operatörspanel med 7-tums pekskärm
 • Intuitiv, användarvänlig navigering via symboler
 • Tydlig informationsdisplay på 10 språk
 • Reglering av temperaturen på kallvattnet
 • Reglering av vattentemperaturen baserat på utomhustemperaturen
 • Reglering av energilagring av låga temperaturer
 • Hantering av ett andra börvärde
 • Fullständig hantering av kompressorer med igångsättningssekvens, tidur och drifttidsbalansering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm
 • Låg ljudnivå
 • Master-/slavdrift
 • En enda anslutningspunkt
 • Kondensorisolering
 • Bacnet över IP
 • Styrning av kylmedelkylare
 • Styrenhet för kylmedelkylare med frikyla
 • Värmepumpsapplikation

Centrifugalkompressor med två turbiner

 • Två-stegscentrifugalkompressor
 • Optimerad för köldmedium R134a
 • Olje-fri typ
 • Ljudlös, utan vibrationer via magnetisk levitation
 • Synkron inverter-motor med permanent-magnet och hög verkningsgrad

Förångare med mantel och rör

 • Tätningslös teknik med höga prestanda
 • Kopparrör med interna och externa gängor
 • 19 mm värmeisolering
 • Koppling av Victaulic-typ
 • Maximalt tryck, vattensidan, på 10 bar

Förångare med mantel och rör

 • Kopparrör med interna och externa gängor
 • 19 mm värmeisolering (tillbehör)
 • Inbyggd oljeavskiljare
 • Koppling av Victaulic-typ
 • Maximalt tryck, vattensidan, på 10 bar

Fältinstallerade tillbehör för köldmedier

 • Avfuktarfilter med uppladdningsbara kassetter
 • Hygroskopiska synglas
 • Elektroniska expansionsventiler
 • Backventil för att förebygga vätska återcirkulerar i kompressorn under överföringsfasen

Reglerings- och säkerhetsinstrument

 • Givare för hög- och lågtryck
 • Säkerhetsventiler på kylkretsen
 • Högtryckspressostat på varje kompressor
 • Förångare med frysskyddsmedelsgivare
 • Givare för styrning av kallvatten och hetvatten
 • Elektronisk styrenhet för förångarvattencirkulationen

Elcentral

 • Elcentral i skyddsklass IP23
 • Säkerhetsmanöverbrytare
 • 24 V manöverkrets
 • Transformatorkrets med fjärrstyrning
 • Skydd för ström- och manöverkretsar
 • Touch Pilot mikroprocessor-styrd elektronisk styrenhetsmodul
 • Elcentral med kabelnummer
 • Installationsplats för huvudkomponenter
 • EMC-filter och linjereaktorer
 • Dörrkontaktsskydd

Enhetskonstruktion

 • Elcentral i ljusgrått (RAL 7035)

Touch Pilot-styrenhetsmodul

 • Operatörspanel med 7-tums pekskärm
 • Intuitiv, användarvänlig navigering via symboler
 • Tydlig informationsdisplay på 10 språk
 • Reglering av temperaturen på kallvattnet
 • Reglering av vattentemperaturen baserat på utomhustemperaturen
 • Reglering av energilagring av låga temperaturer
 • Hantering av ett andra börvärde
 • Fullständig hantering av kompressorer med igångsättningssekvens, tidur och drifttidsbalansering
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm
 • Låg ljudnivå
 • Master-/slavdrift
 • En enda anslutningspunkt
 • Kondensorisolering
 • Bacnet över IP
 • Styrning av kylmedelkylare
 • Styrenhet för kylmedelkylare med frikyla
 • Värmepumpsapplikation

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med