Skip to main content

AquaSnap® - kanalansluten luftkyld scrollvätskekylare
30RBY

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 16-21 kW

Aquasnap-serien vätskekylare har utformats för kommersiella applikationer som luftkonditionering av kontor och hotell m.m.

 • Snabb och enkel installation
 • Pumpmodul finns
 • Ekonomisk drift
 • Överlägsen tillförlitlighet

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med lågt buller sitter placerade på anti-vibrationsfästen
 • Vertikala luftvärmeväxlarbatterier
 • Senaste generationens fläktar med lågt buller

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul
 • Litet utrymmesbehov
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning
 • Enkel rörledningsanslutning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Reducerade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldriftkontroll av två enheter i master-/slav-läge
  • Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
 • Nattläge
 • Lätt att använda
  • Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
  • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
  • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Externt driftläge med potentialfri kontakter (standard)

 • Start/stopp
 • Dubbelt börvärde
 • Varningsindikering
 • Larmindikering
 • Användarsäkerhet
 • Ur drift
 • Enhetseffekt
 • Kompressordrift

Extern panel (tillbehör)

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med lågt buller sitter placerade på anti-vibrationsfästen
 • Vertikala luftvärmeväxlarbatterier
 • Senaste generationens fläktar med lågt buller

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul
 • Litet utrymmesbehov
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning
 • Enkel rörledningsanslutning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Reducerade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldriftkontroll av två enheter i master-/slav-läge
  • Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
 • Nattläge
 • Lätt att använda
  • Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
  • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
  • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Externt driftläge med potentialfri kontakter (standard)

 • Start/stopp
 • Dubbelt börvärde
 • Varningsindikering
 • Larmindikering
 • Användarsäkerhet
 • Ur drift
 • Enhetseffekt
 • Kompressordrift

Extern panel (tillbehör)

Dokument