Skip to main content

AquaSnap® - luftkyld vätskekylare med variabelt varvtal
30RBV

Köldmedium: R-410A

Kompressor: rotation

Nominell kyleffekt: 15-18 kW

Aquasnap Greenspeed®-serien vätskekylare har utformats för kommersiella applikationer som luftkonditionering av kontor, hotell och större bostäder.

 • Snabb och enkel installation
 • Pumpmodul som tillbehör
 • Kompressor och fläktar med inverterteknik
 • Överlägsen tillförlitlighet

Tyst drift

 • Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
 • Dubbelkompressor med inverter, lågt buller och låga vibrationsnivåer
 • Vertikala luftvärmeväxlarbatterier

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
 • Lätt löstagbara paneler
 • En neutral färg (RAL 7035) för att underlätta att enheten smälter in i bostäder
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad årstidsrelaterad verkningsgrad
 • Reducerade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • Ozonvänligt köldmedium R-410A
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

NHC-styrenhet

 • Lätt att använda
  • NHC-styrenhet kan användas med en ny operatörspanel (WUI), vilket ger enkel åtkomst till konfigurationsparametrar (frekvenskompressor, köldmediekretstemperatur, börvärden, lufttemperatur, ingående vattentemperatur, larmrapport)
  • Operatörspanelen är dessutom mycket intuitiv att använda. Den gör att det går lätt att läsa och välja driftläge. Funktionerna visas med symboler på den bakgrundsupplysta LCD-skärmen
  • För att underlätta användning av panelen finns det tre åtkomstnivåer: slutanvändare, installatörer och fabrik
 • Driftläge, värmedrift/kyldrift
 • Tappvarmvatten
 • Val av styrenhetsprodukt för körning av 30RBV 017-021:
  • Potentialfri kontakt
  • Operatörspanel WUI
  • ModBus-protokoll
carrier-NHC-operatörspanel

Tyst drift

 • Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
 • Dubbelkompressor med inverter, lågt buller och låga vibrationsnivåer
 • Vertikala luftvärmeväxlarbatterier

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
 • Lätt löstagbara paneler
 • En neutral färg (RAL 7035) för att underlätta att enheten smälter in i bostäder
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad årstidsrelaterad verkningsgrad
 • Reducerade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • Ozonvänligt köldmedium R-410A
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

NHC-styrenhet

 • Lätt att använda
  • NHC-styrenhet kan användas med en ny operatörspanel (WUI), vilket ger enkel åtkomst till konfigurationsparametrar (frekvenskompressor, köldmediekretstemperatur, börvärden, lufttemperatur, ingående vattentemperatur, larmrapport)
  • Operatörspanelen är dessutom mycket intuitiv att använda. Den gör att det går lätt att läsa och välja driftläge. Funktionerna visas med symboler på den bakgrundsupplysta LCD-skärmen
  • För att underlätta användning av panelen finns det tre åtkomstnivåer: slutanvändare, installatörer och fabrik
 • Driftläge, värmedrift/kyldrift
 • Tappvarmvatten
 • Val av styrenhetsprodukt för körning av 30RBV 017-021:
  • Potentialfri kontakt
  • Operatörspanel WUI
  • ModBus-protokoll
carrier-NHC-operatörspanel
Dokument

Kan kanske intressera