Skip to main content

AquaSnap® - kanalansluten luftkyld vätskekylare
30RBSY

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 40-160 kW

AquaSnap-serien vätskekylare har utformats för kommersiella applikationer (luftkonditionering av kontor, hotell m.m.) eller industriella applikationer (låg-temperaturprocessenheter m.m.).

 • Kompakt konstruktion
 • Tillgängligt statiskt tryck
 • Tyst drift
 • Fläktar med variabelt varvtal
 • Växlande vattenflöde (tillbehör)

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Fläktar i kompositmaterial med lågt buller
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Fläktmotor som styrs av en styrenhet med variabel frekvens för att möjliggöra justering av fläktvarvtalet i överensstämmelse med kanaler för att på så sätt uppnå optimerad verkningsgrad

Snabb och enkel installation

 • Flying Bird IV-fläktar som styrs av en styrenhet med variabel frekvens för att ge ett tryck på upp till 240 Pa (beroende på storlek) vid nominellt flöde
 • Flödeskontroll efter kanalerna för optimerad verkningsgrad med möjlighet att programmera ett maximalt tilluftsflöde
 • Litet utrymmesbehov för enheten med låg höjd för enkel installation i de flesta byggnader
 • Integrerad pumpmodul
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)
 • Fläkt med variabelt varvtal
 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Reducerade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler

 • Novation®-mikrokanalteknik i batterier
 • Extra tålig aluminiumlegering
 • Korrosionsbeständig
 • Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
 • Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
 • 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
 • Minskar lufttrycksförluster med 50 %
 • Kan rengöras mycket snabbt

Touch Pilot Junior styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Förångningsfilter
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Master-/slavdrift
 • Hantering av kylmedelkylare med frikyla
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Svetsad växlaranslutningssats

Tyst drift

 • Bullerdämpade scrollkompressorer monterade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
 • Fläktar i kompositmaterial med lågt buller
 • Vertikala kondensorbatterier
 • Fläktmotor som styrs av en styrenhet med variabel frekvens för att möjliggöra justering av fläktvarvtalet i överensstämmelse med kanaler för att på så sätt uppnå optimerad verkningsgrad

Snabb och enkel installation

 • Flying Bird IV-fläktar som styrs av en styrenhet med variabel frekvens för att ge ett tryck på upp till 240 Pa (beroende på storlek) vid nominellt flöde
 • Flödeskontroll efter kanalerna för optimerad verkningsgrad med möjlighet att programmera ett maximalt tilluftsflöde
 • Litet utrymmesbehov för enheten med låg höjd för enkel installation i de flesta byggnader
 • Integrerad pumpmodul
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Pump med varvtalsstyrning (tillbehör)
 • Fläkt med variabelt varvtal
 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • Reducerade underhållskostnader

Miljöhänsyn

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler

 • Novation®-mikrokanalteknik i batterier
 • Extra tålig aluminiumlegering
 • Korrosionsbeständig
 • Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
 • Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
 • 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
 • Minskar lufttrycksförluster med 50 %
 • Kan rengöras mycket snabbt

Touch Pilot Junior styrenhet

 • Energihantering
  • Intern tidsschemaklocka
  • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
  • Parallelldrift av två värmepumpar med master/slavstyrning
 • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
  • Nattläge
  • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
  • Tillgång till flera av enhetens parametrar
 • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Partiell värmeåtervinning
 • Mycket låg ljudnivå
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Förångningsfilter
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Master-/slavdrift
 • Hantering av kylmedelkylare med frikyla
 • Huvudströmbrytare utan säkring
 • Mjukstartenhet
 • Förstärkt EMC-filtrering
 • Svetsad växlaranslutningssats
Dokument

Kan kanske intressera