Skip to main content

AquaSnap® - luftkyld scrollkylare
30RBM / 30RBP

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 170-520 kW

AquaSnap-vätskekylare är den bästa lösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, maskinteknikenheter, designenheter och fastighetsägare kräver minskade installationskostnader, optimala prestanda och högsta möjliga kvalitet.

 • Hög verkningsgrad vid full- och dellast
 • Kompakt och enkel att installera
 • Låg ljudnivå
 • Låg köldmediefyllning
 • Överlägsen tillförlitlighet

AquaSnap-vätskekylarna finns i två versioner:

AquaSnap 30RBM har ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för fullastapplikationer som kräver minskade investeringskostnader. AquaSnap kan köras i kalla eller varma klimat och kan utrustas med specifika tillbehör för att kunna köras i -20 °C upp till +52 °C.

AquaSnap Greenspeed® 30RBP är ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för dellastapplikationer som kräver hög SEER, SEPR och IPLV. Dessutom kan de låga ljudnivåer som uppnås vid dellast passa mycket bra för bullerkänsliga applikationer. AquaSnap Greenspeed® körs i -20 °C upp till +48 °C som standard.

Mycket ekonomisk drift

 • Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska energiförbrukningen vid kyldrift av enheten under bemannade och obemannade perioder
 • Greenspeed® pump med varvtalsstyrning minskar pumpenergiförbrukningen med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Extra energibesparingar med hjälp av flera tillbehör: direkt expansionsfrikylning utan glykol i en eller två kylkretsar, delvis värmeåtervinning
 • Minskade underhållskostnader

Låg ljudnivå

 • Kondensor med fläktar med konstant varvtal (30RBM-modeller)
 • Kondensor med Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal och lite buller (30RBP-modeller för ännu tystare drift)
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Inbyggd pumpmodul med Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning av enhet

Minskade installationskostnader

 • Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning med pumpmodul (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Ingen bufferttank krävs

Miljövänligt

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Minskad direkt uppvärmningspotential:
  • Låg R-410A-köldmediefyllning
  • Läckfri köldmediekrets med minimala löddanslutningar
  • Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
  • Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till 2/3 genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler

 • Novation®-mikrokanalteknik i batterier
 • Extra tålig aluminiumlegering
 • Korrosionsbeständig
 • Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
 • Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
 • 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
 • Minskar lufttrycksförluster med 50 %
 • Kan rengöras mycket snabbt

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20 °C, endast för 30RBM
 • Partiell värmeåtervinning
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Carrier DX frikylningssystem
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Master-/slavdrift
 • Hantering av kylmedelkylare med frikyla
 • Mjukstartenhet
 • Elkontakt, 230 V
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Värmeväxlare med mantel och rör för 30RBM/RBP 160-260

AquaSnap-vätskekylarna finns i två versioner:

AquaSnap 30RBM har ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för fullastapplikationer som kräver minskade investeringskostnader. AquaSnap kan köras i kalla eller varma klimat och kan utrustas med specifika tillbehör för att kunna köras i -20 °C upp till +52 °C.

AquaSnap Greenspeed® 30RBP är ett kompakt allt-i-ett-paket som är optimerat för dellastapplikationer som kräver hög SEER, SEPR och IPLV. Dessutom kan de låga ljudnivåer som uppnås vid dellast passa mycket bra för bullerkänsliga applikationer. AquaSnap Greenspeed® körs i -20 °C upp till +48 °C som standard.

Mycket ekonomisk drift

 • Hög energiverkningsgrad vid full- och dellast och effektiv utformning av vattensidan
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska energiförbrukningen vid kyldrift av enheten under bemannade och obemannade perioder
 • Greenspeed® pump med varvtalsstyrning minskar pumpenergiförbrukningen med upp till två tredjedelar (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Extra energibesparingar med hjälp av flera tillbehör: direkt expansionsfrikylning utan glykol i en eller två kylkretsar, delvis värmeåtervinning
 • Minskade underhållskostnader

Låg ljudnivå

 • Kondensor med fläktar med konstant varvtal (30RBM-modeller)
 • Kondensor med Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal och lite buller (30RBP-modeller för ännu tystare drift)
 • Specifika styrenhetsfunktioner för att minska bullernivån under natten eller obemannade perioder

Snabb och enkel installation

 • Kompakt konstruktion
 • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
 • Inbyggd pumpmodul med Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning av enhet

Minskade installationskostnader

 • Greenspeed®-pump med varvtalsstyrning med pumpmodul (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
 • Ingen bufferttank krävs

Miljövänligt

 • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
 • Minskad direkt uppvärmningspotential:
  • Låg R-410A-köldmediefyllning
  • Läckfri köldmediekrets med minimala löddanslutningar
  • Minskad energiförbrukning för enheten (hög full- och dellastverkningsgrad)
  • Pumpenergiförbrukningen kan minskas med upp till 2/3 genom att använda Greenspeed®-pumpar med varvtalsstyrning

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Novation® Värmeväxlare med aluminium-mikrokanaler

 • Novation®-mikrokanalteknik i batterier
 • Extra tålig aluminiumlegering
 • Korrosionsbeständig
 • Kan användas i måttliga marina och urbana miljöer
 • Ungefär 10 % effektivare än ett vanligt batteri
 • 40 % mindre köldmedium används i vätskekylaren
 • Minskar lufttrycksförluster med 50 %
 • Kan rengöras mycket snabbt

SmartVu™-styrenhet

 • Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
 • 10 språk
 • Enkel åtkomst till elskåpet
 • Lösenordsskydd
 • Nattläge
 • Energihantering
carrier-aquaforce-luftkyld-vätskekylare-pekskärm

Extern drift som standard

 • Enkel åtkomst via internet
 • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
 • Kommunikationsportar som tillbehör
 • Start/stopp av maskin
 • Hantering av dubbelt börvärde
 • Pumpstyrning

Fjärrhantering (EMM tillbehör)

 • Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
 • Korrosionsskydd för batterier
 • Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
 • Vinterdrift ner till -20 °C, endast för 30RBM
 • Partiell värmeåtervinning
 • Låg ljudnivå
 • Mycket låg ljudnivå
 • Enhet med kanalanslutna fläktar
 • Galler och inbyggnadspaneler
 • Pumpmodul med valbar pump
 • Vattenbufferttankmodul
 • Expansionstank
 • Frysskydd
 • Carrier DX frikylningssystem
 • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
 • Master-/slavdrift
 • Hantering av kylmedelkylare med frikyla
 • Mjukstartenhet
 • Elkontakt, 230 V
 • Följer ryska föreskrifter
 • Svetsad växlaranslutningssats
 • Värmeväxlare med mantel och rör för 30RBM/RBP 160-260
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med