Skip to main content

AquaSnap® - kanalansluten luftkyld scrollvätskekylare
30PA

Köldmedium: R-410a

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 17-36 kW

30PA med enbart kyldrift är kompakta luft-/vattenenheter för utomhusbruk Dessa enheter har tillverkats för drift inomhus och är en optimal lösning för alla applikationer med processkyla

 • Allt-i-ett-enhetsaggregat
 • Hög verkningsgrad
 • Tyst drift
 • Konfigurationsmöjligheter
 • Funktion för kanalanslutning för installation inomhus

carrier-AquaSnap-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Finns i två versioner:

 • STD (standard)
 • HEE (extra hög verkningsgrad)

Hölje

 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, färg RAL 7035
 • Självstöttande och isolerad ram

Utomhuskrets

 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • Dropplåt för kondensvatten
 • Valfri position för luftförsörjning
 • Matningsfläkt: standardversion eller extra hög verkningsgradsversion

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor med akustiskt isoleringshölje som monteras över antivibrationsfästen
 • Vevhusvärmare
 • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
 • Torkfilter mot syrabildning

Inomhuskrets

 • Termiskt isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Differentialtryckspressostat för flödesstyrenhet
 • Inbyggt vattenfrysskydd i styrenheten
 • Frysskydd för köldmedium
 • Styrenhet för kompressorns utloppstemperatur
 • Inbyggd backventil i hetgasröret
 • Kompressor med termiskt skydd
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns och fläktmotorns strömledning
 • Bestämma tidpunkten för frånkopplingen av cirkulationspumpen
 • Säkerhetsutrustning för fel i cirkulationspumpen

Elskåp

 • Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
 • IP55-skydd
 • Kraftmatning med nolledare och huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter

Elektronisk kontrollpanel 30PA

30PA-styrenheten består i princip av ett µPC SMAL-styrkort, en pGD1-manöverskärm, en TCO-användarterminal (tillbehör för extern styrning) och givare.
Huvudfunktioner:
 • Urval av börvärden för inloppsvattentemperatur
 • Permanent kontroll och optimering av driftparametrarna
 • Säkerhetshantering
 • Tidsinställning av kompressorn
 • Reglering av vattenutloppstemperaturen
 • Tidur och veckovis programmering
 • Felsökning och huvudlarm

pGD1-terminal

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
 • Initial programmering av enheten
 • Modifiering av driftläget
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge
 • Inställning av börvärden
 • Visning på skärmen av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Visning på skärmen av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

TCO-användarterminal (tillval för extern styrning)

TCO-användarstyrenhet för extern styrning har:
 • Modifiering av vissa driftparametrar
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge och inställning av börvärden
 • Skärmvisning av vissa kontrollerade variabler och givarvärden
 • Skärmvisning av larmkoder
carrier användarstyrenhet

Konfiguration

 • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
 • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mm.w.c. konfiguration
 • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
 • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mmVp

Klimatförhållanden

 • I enheter med STD-versionen som arbetar i kyldrift med en utomhustemperatur som är lägre än 12 °C, är en tryckkontroll av kondensering som möjliggör drift under "alla säsonger" (ner till -15 °C) obligatorisk. Detta genomförs med hjälp av motoriserat spjäll i fläktutblåset.
 • Batteriskydd :
  • Batteri med kopparrör och kopparlameller (på begäran)
  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold-beläggning
 • Under perioder med låg utomhustemperatur, frysskydd för enheten :
  • Elvärmare i dropplåten för kondensvatten. Obligatoriskt när utomhustemperaturerna är under 3 °C
  • Drift med glykol/vatten ner till en lägsta utloppstemperatur på -7 °C
  • Frysskydd med flexibla elvärmare runt röret på hydraulkretsen

Installation

 • Antivibrationfästen av gummi
 • Skyddsgaller för batteriet
 • Gravimetriska filter i returluften. Filterramen är löstagbar och vid förfrågan är det möjligt att tillhandahålla ramen fristående från enheten och den kan sedan monteras ihop på plats
 • Flexibla kanaler för ingående luft och returluft
 • Flexibla röranslutningar (500 mm), följer med montagesatsen
Finns för:
 • Enhetens inlopp/utlopp
 • Inlopp/utlopp för hetgasvärmeväxlarkretsen
 • För 30PA-enheter, filter med rostfritt ståltrådsnät (500 mikrometer), följer med montagesatsen
 • Avstängnings- och vattenreglerventiler, följer med montagesatsen
 • Högtrycks- och låg-trycksmätare i kylkretsen

Energiåtervinning

Hetgasvärmeväxlarkrets som innehåller:
 • Termisk isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål för användning i en sluten krets i återvinning av heta gaser
 • Avtappningsventil och kulventil
 • Kontrolltermostat för hetvattenåtervinning
 • En hetvattenscirkulationspump med tre varvtal finns som tillbehör

Elskåp

 • Mjukstartenhet för kompressor
 • Transformator för kraftmatning utan nolledare
 • Spänning 400/440 V - 60 Hz (på begäran)
 • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning

Styrenhet/kommunikationshantering

 • TCO-användarstyrenhet, för extern styrning
 • RS485-seriekort för nätverkskommunikation med protokoll: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
 • Ethernet pCO webbkort för nätverkskommunikation med protokoll: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP och HTTP

Finns i två versioner:

 • STD (standard)
 • HEE (extra hög verkningsgrad)

Hölje

 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, färg RAL 7035
 • Självstöttande och isolerad ram

Utomhuskrets

 • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
 • Dropplåt för kondensvatten
 • Valfri position för luftförsörjning
 • Matningsfläkt: standardversion eller extra hög verkningsgradsversion

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor med akustiskt isoleringshölje som monteras över antivibrationsfästen
 • Vevhusvärmare
 • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
 • Torkfilter mot syrabildning

Inomhuskrets

 • Termiskt isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Differentialtryckspressostat för flödesstyrenhet
 • Inbyggt vattenfrysskydd i styrenheten
 • Frysskydd för köldmedium
 • Styrenhet för kompressorns utloppstemperatur
 • Inbyggd backventil i hetgasröret
 • Kompressor med termiskt skydd
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns och fläktmotorns strömledning
 • Bestämma tidpunkten för frånkopplingen av cirkulationspumpen
 • Säkerhetsutrustning för fel i cirkulationspumpen

Elskåp

 • Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
 • IP55-skydd
 • Kraftmatning med nolledare och huvudjordanslutning
 • Kompressor och fläktmotorkontakter

Elektronisk kontrollpanel 30PA

30PA-styrenheten består i princip av ett µPC SMAL-styrkort, en pGD1-manöverskärm, en TCO-användarterminal (tillbehör för extern styrning) och givare.
Huvudfunktioner:
 • Urval av börvärden för inloppsvattentemperatur
 • Permanent kontroll och optimering av driftparametrarna
 • Säkerhetshantering
 • Tidsinställning av kompressorn
 • Reglering av vattenutloppstemperaturen
 • Tidur och veckovis programmering
 • Felsökning och huvudlarm

pGD1-terminal

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
 • Initial programmering av enheten
 • Modifiering av driftläget
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge
 • Inställning av börvärden
 • Visning på skärmen av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Visning på skärmen av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

TCO-användarterminal (tillval för extern styrning)

TCO-användarstyrenhet för extern styrning har:
 • Modifiering av vissa driftparametrar
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge och inställning av börvärden
 • Skärmvisning av vissa kontrollerade variabler och givarvärden
 • Skärmvisning av larmkoder
carrier användarstyrenhet

Konfiguration

 • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
 • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mm.w.c. konfiguration
 • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
 • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mmVp

Klimatförhållanden

 • I enheter med STD-versionen som arbetar i kyldrift med en utomhustemperatur som är lägre än 12 °C, är en tryckkontroll av kondensering som möjliggör drift under "alla säsonger" (ner till -15 °C) obligatorisk. Detta genomförs med hjälp av motoriserat spjäll i fläktutblåset.
 • Batteriskydd :
  • Batteri med kopparrör och kopparlameller (på begäran)
  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold-beläggning
 • Under perioder med låg utomhustemperatur, frysskydd för enheten :
  • Elvärmare i dropplåten för kondensvatten. Obligatoriskt när utomhustemperaturerna är under 3 °C
  • Drift med glykol/vatten ner till en lägsta utloppstemperatur på -7 °C
  • Frysskydd med flexibla elvärmare runt röret på hydraulkretsen

Installation

 • Antivibrationfästen av gummi
 • Skyddsgaller för batteriet
 • Gravimetriska filter i returluften. Filterramen är löstagbar och vid förfrågan är det möjligt att tillhandahålla ramen fristående från enheten och den kan sedan monteras ihop på plats
 • Flexibla kanaler för ingående luft och returluft
 • Flexibla röranslutningar (500 mm), följer med montagesatsen
Finns för:
 • Enhetens inlopp/utlopp
 • Inlopp/utlopp för hetgasvärmeväxlarkretsen
 • För 30PA-enheter, filter med rostfritt ståltrådsnät (500 mikrometer), följer med montagesatsen
 • Avstängnings- och vattenreglerventiler, följer med montagesatsen
 • Högtrycks- och låg-trycksmätare i kylkretsen

Energiåtervinning

Hetgasvärmeväxlarkrets som innehåller:
 • Termisk isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål för användning i en sluten krets i återvinning av heta gaser
 • Avtappningsventil och kulventil
 • Kontrolltermostat för hetvattenåtervinning
 • En hetvattenscirkulationspump med tre varvtal finns som tillbehör

Elskåp

 • Mjukstartenhet för kompressor
 • Transformator för kraftmatning utan nolledare
 • Spänning 400/440 V - 60 Hz (på begäran)
 • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning

Styrenhet/kommunikationshantering

 • TCO-användarstyrenhet, för extern styrning
 • RS485-seriekort för nätverkskommunikation med protokoll: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
 • Ethernet pCO webbkort för nätverkskommunikation med protokoll: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP och HTTP
Dokument

Kan kanske intressera