Skip to main content

Luftbehandlingsenhet
39SQ/R/P

Luftflöde : 1 600-28 000 m³/h

39SQ-enheten har luftbehandlingsaggregat, med invärtes eller dubbla flöden utrustad med en högeffektiv luft-till-luft-värmeväxlare och ett styrsystem för en Plug & Play-installation.

 • Spara energi
 • Snabb och enkel Plug & Play-installation
 • Helt flexibel konstruktion
 • Enheten har ett kvalitetshölje
 • Luftkvalitet

 • Luftflöde från 1 600 till 28 000 m3/h
 • Rakt eller dubbelt luftflöde
 • 3 versioner
  • 39SQ-standardinvertesenheter
  • Högeffektiva 39SQR tvåplansenheter med roterande värmeväxlare
  • Högeffektiva och standard-effektiva 39SQP tvåplansenheter med korsflödes-plattvärmeväxlare
 • Airostar-enheter kan installeras inuti eller utanför byggnaden

Värmeväxlare

 • Kan återvinna 90 % av värmen från frånluften och överföra den till tilluften

Fläktar

 • Högeffektiva anslutningsfläktar för från- och tilluft

Hölje

 • Robust 62 mm hög fundamentram som stödjer en periferisk ram och dubbelskiktspaneler
 • Ramen använder en ihålig, stängd profil i galvaniserat stål
 • Dubbelskiktspanelerna i galvaniserad plåt med 60 mm stenullsisolering begränsar värmeförluster

Filter

 • Luftfilter som nås från sidan i filterklass F7
 • Filterramarna har en excenterspännare för att eliminera luftförbiströmning och därmed garantera perfekt filtrering
 • En differenstryckbrytare signalerar när filtren behöver bytas ut

Underhåll

 • Man kommer åt underhållsdörrarna på både höger och vänster sida
 • För att underlätta underhållsarbete används samma filter för frisk luft och för frånluft
 • Släta väggar och slätt fundament möjliggör effektiv rengöring av höljet

Pro-Dialog-styrenhet för luftbehandlingsaggregat kombinerar intelligens med enkelhet

 • Energihantering
 • Säkerhetsfunktioner
 • Extern drift
 • Lätt att använda
 • Luftflöde från 1 600 till 28 000 m3/h
 • Rakt eller dubbelt luftflöde
 • 3 versioner
  • 39SQ-standardinvertesenheter
  • Högeffektiva 39SQR tvåplansenheter med roterande värmeväxlare
  • Högeffektiva och standard-effektiva 39SQP tvåplansenheter med korsflödes-plattvärmeväxlare
 • Airostar-enheter kan installeras inuti eller utanför byggnaden

Värmeväxlare

 • Kan återvinna 90 % av värmen från frånluften och överföra den till tilluften

Fläktar

 • Högeffektiva anslutningsfläktar för från- och tilluft

Hölje

 • Robust 62 mm hög fundamentram som stödjer en periferisk ram och dubbelskiktspaneler
 • Ramen använder en ihålig, stängd profil i galvaniserat stål
 • Dubbelskiktspanelerna i galvaniserad plåt med 60 mm stenullsisolering begränsar värmeförluster

Filter

 • Luftfilter som nås från sidan i filterklass F7
 • Filterramarna har en excenterspännare för att eliminera luftförbiströmning och därmed garantera perfekt filtrering
 • En differenstryckbrytare signalerar när filtren behöver bytas ut

Underhåll

 • Man kommer åt underhållsdörrarna på både höger och vänster sida
 • För att underlätta underhållsarbete används samma filter för frisk luft och för frånluft
 • Släta väggar och slätt fundament möjliggör effektiv rengöring av höljet

Pro-Dialog-styrenhet för luftbehandlingsaggregat kombinerar intelligens med enkelhet

 • Energihantering
 • Säkerhetsfunktioner
 • Extern drift
 • Lätt att använda
Dokument