Skip to main content

IdroFan® - Hybridfläktkonvektor
36XB

Kyleffekt: 0,27-2,2 kW

Värmeeffekt: 0,44-2,8 kW

Hybridfläktkonvektorn 36XB kombinerar fördelarna med både kylbafflar och fläktkonvektorer:

 • Energiverkningsgrad
 • Enkel installation
 • Höga komfortnivåer
 • Mycket låga ljudnivåer
 • Hög kvalitet på inomhusluften

carrier-IdroFan

Allmän beskrivning

 • Den låga höjden på enheten (lägre än 200 mm) underlättar installation på platser med låg takhöjd
 • Enhetens utseende kan anpassas så att den passar specifika tak, färgscheman och designen på returluftgrillen
 • Som standard utrustad med en dropplåt för batterikondensat
 • Batteriet kan anslutas till ett vattensystem med fyra rör, och på så sätt ge kyldrift eller värmedrift
 • Kan utrustas med ett rumsluftreturfilter G3 till F5, med åtkomst för rengöring/utbyte

Driftprinciper

 • Den primära ventilationsluften matas till varje enhet, vilket leder till ett sekundärt luftflöde (rum) över kyl-/värmebatteriet utan att enhetsfläkten behöver köras
 • När behovet är som störst kan enhetsfläkten strömsättas för att öka det sekundära luftflödet och på så sätt öka enhetens kyl-/värmeeffekt
 • Unik tilluftsspridare i Carrier-design säkerställer utmärkt luftspridning
 • Luftvolymen i den primära ventilationen kan styras baserat på koldioxidnivåerna i rummet
 • Koldioxidgivaren (tillbehör) som är installerad i det sekundära luftflödet (rum), kan anpassas efter matningen av den primära ventilationsluften till enheten
 • Genom att använda enhetsfläkten enbart när behovet är som störst, kan man göra energibesparingar på upp till 80 %
 • Genomsnittlig årlig specifik fläkteffekt (A-SFP) är mindre än 0,05 W/l/s
 • Förutom att variera mängden hygienisk luft, kan 36XB få ett filter på returluften som kommer från gallret

Kommunikationsstyrenhet

 • BMS-kompatibel styrenhet
 • För applikationer med 2 rör, 2 rör + elvärme och 4 rör
 • Aquasmart™ Evolution System-kompatibel
 • Variabelt fläktvarvtal
 • Integrerad styrenhet för fönsterpersienner och belysning
 • Motoriserade persienner och styrenhet för belysning

Allmän beskrivning

 • Den låga höjden på enheten (lägre än 200 mm) underlättar installation på platser med låg takhöjd
 • Enhetens utseende kan anpassas så att den passar specifika tak, färgscheman och designen på returluftgrillen
 • Som standard utrustad med en dropplåt för batterikondensat
 • Batteriet kan anslutas till ett vattensystem med fyra rör, och på så sätt ge kyldrift eller värmedrift
 • Kan utrustas med ett rumsluftreturfilter G3 till F5, med åtkomst för rengöring/utbyte

Driftprinciper

 • Den primära ventilationsluften matas till varje enhet, vilket leder till ett sekundärt luftflöde (rum) över kyl-/värmebatteriet utan att enhetsfläkten behöver köras
 • När behovet är som störst kan enhetsfläkten strömsättas för att öka det sekundära luftflödet och på så sätt öka enhetens kyl-/värmeeffekt
 • Unik tilluftsspridare i Carrier-design säkerställer utmärkt luftspridning
 • Luftvolymen i den primära ventilationen kan styras baserat på koldioxidnivåerna i rummet
 • Koldioxidgivaren (tillbehör) som är installerad i det sekundära luftflödet (rum), kan anpassas efter matningen av den primära ventilationsluften till enheten
 • Genom att använda enhetsfläkten enbart när behovet är som störst, kan man göra energibesparingar på upp till 80 %
 • Genomsnittlig årlig specifik fläkteffekt (A-SFP) är mindre än 0,05 W/l/s
 • Förutom att variera mängden hygienisk luft, kan 36XB få ett filter på returluften som kommer från gallret

Kommunikationsstyrenhet

 • BMS-kompatibel styrenhet
 • För applikationer med 2 rör, 2 rör + elvärme och 4 rör
 • Aquasmart™ Evolution System-kompatibel
 • Variabelt fläktvarvtal
 • Integrerad styrenhet för fönsterpersienner och belysning
 • Motoriserade persienner och styrenhet för belysning
Dokument