Skip to main content

Inomhusenhet
40ZS/ZF

Köldmedium: R-410A

Kyleffekt: 20-135 kW

Värmeeffekt: 20-145 kW

Luftflöde: 4 000-24 000 m³/h

40ZS/ZF-serien består av enheter i horisontell konstruktion som är avsedda för installation inomhus, och de är anslutna till ett kanalnätverk.

 • Köldmedium R-410a
 • Inomhusenhet med centrifugalfläkt
 • Konfigurationsmöjligheter

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
 • 1 krets:
  • Modellerna 90/100/120/160/180/182
 • 2 kretsar:
  • Modellerna: 200/240/320/360/420/485/540/600

Allmän beskrivning

 • Centrifugalfläkt (EC-anslutningsfläkt finns även i modellerna 90 till 360)
 • Köldmedium R-410a
 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
 • Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken

Luftkrets

 • Batteri/batterier med kopparrör och aluminiumlameller
 • Centrifugalfläkt/centrifugalfläktar som är kopplade med skivor och remmar
 • Återanvändbara luftfilter, monterade på en ram
 • Dropplåt för kondensvatten

Kylkrets

 • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning

Skydd

 • Manöverbrytare för huvuddörr.

Utomhusklimat

 • Korrosion
  • Batteri med kopparrör och kopparlameller
  • INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning®
  • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd i batteriet för inomhusluft
  • Droppskydd i intaget för utomhusluft

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Två alternativ:
  • Nominellt batteri för värmedrift i enheter för endast kyldrift
  • Hjälpbatteri för värmedrift i värmepumpsenheter
 • Extra elvärmare, luftflödesregulator inkluderad

Tillbehör för komfort/inomhusluftkvalitet

 • Filtrering av tilluft
 • Filtrering av returluft (med centrifugalreturfläkt)

Säkerhet

 • Mjukstartenhet för matnings och/eller returcentrifugalfläktar som förlänger den angivna tiden som huvudsakligen riktar sig till installationer med tygkanaler
 • Differentialtryckgivare för avkänning av igensatta filter
 • Differentialtryckgivare för kontroll av luftflödet
 • Rökdetektorer i överensstämmelse med standarden NF S 61-961
 • Läckagedetektor för köldmedium (med CARRIERrtc-styrutrustning)

Installation

 • Vibrationsdämpare av gummi
 • Position för tilluft- och/eller frånluft för inomhusenhet
 • Tilluftsfläkt och eller frånluftsfläkt med högt tryck
 • Elektronisk anslutningsfläkt/anslutningsfläktar i tilluften (på begäran)
 • Enheter med blandningsbox för luftutbyte och frikyla

Frikyla

 • På enheter med blandningsbox kan frikylan hanteras av den elektroniska styrenheten
 • Tre alternativ för hantering av frikylan:
  • Termisk, med temperaturjämförelse
  • Entalpisk, med entalpijämförelse
  • Värmeentalpisk, med entalpijämförelse och temperaturkorrigering
 • 1 krets:
  • Modellerna 90/100/120/160/180/182
 • 2 kretsar:
  • Modellerna: 200/240/320/360/420/485/540/600

Allmän beskrivning

 • Centrifugalfläkt (EC-anslutningsfläkt finns även i modellerna 90 till 360)
 • Köldmedium R-410a
 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
 • Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken

Luftkrets

 • Batteri/batterier med kopparrör och aluminiumlameller
 • Centrifugalfläkt/centrifugalfläktar som är kopplade med skivor och remmar
 • Återanvändbara luftfilter, monterade på en ram
 • Dropplåt för kondensvatten

Kylkrets

 • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning

Skydd

 • Manöverbrytare för huvuddörr.

Utomhusklimat

 • Korrosion
  • Batteri med kopparrör och kopparlameller
  • INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning®
  • Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål
 • Luftfuktighet
  • Droppskydd i batteriet för inomhusluft
  • Droppskydd i intaget för utomhusluft

Tillbehör för komfort/värmedrift

 • Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Två alternativ:
  • Nominellt batteri för värmedrift i enheter för endast kyldrift
  • Hjälpbatteri för värmedrift i värmepumpsenheter
 • Extra elvärmare, luftflödesregulator inkluderad

Tillbehör för komfort/inomhusluftkvalitet

 • Filtrering av tilluft
 • Filtrering av returluft (med centrifugalreturfläkt)

Säkerhet

 • Mjukstartenhet för matnings och/eller returcentrifugalfläktar som förlänger den angivna tiden som huvudsakligen riktar sig till installationer med tygkanaler
 • Differentialtryckgivare för avkänning av igensatta filter
 • Differentialtryckgivare för kontroll av luftflödet
 • Rökdetektorer i överensstämmelse med standarden NF S 61-961
 • Läckagedetektor för köldmedium (med CARRIERrtc-styrutrustning)

Installation

 • Vibrationsdämpare av gummi
 • Position för tilluft- och/eller frånluft för inomhusenhet
 • Tilluftsfläkt och eller frånluftsfläkt med högt tryck
 • Elektronisk anslutningsfläkt/anslutningsfläktar i tilluften (på begäran)
 • Enheter med blandningsbox för luftutbyte och frikyla

Frikyla

 • På enheter med blandningsbox kan frikylan hanteras av den elektroniska styrenheten
 • Tre alternativ för hantering av frikylan:
  • Termisk, med temperaturjämförelse
  • Entalpisk, med entalpijämförelse
  • Värmeentalpisk, med entalpijämförelse och temperaturkorrigering
Dokument

Fungerar bra tillsammans med