Skip to main content

Luftkyld kondensor med axiell fläkt och vertikalt utlopp
38ZS/ZF

Köldmedium: R-410A

Kyleffekt: 21-138 kW

Värmeeffekt: 23-148 kW

Luftflöde: 1 000-39 000 m³/h

38ZS/ZF-serien består av luftkylda kondensorer som är konstruerade för installation utomhus.

 • Köldmedium R-410a
 • Utomhusenhet med axiell fläkt
 • Konfigurationsmöjligheter

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
Två alternativ:
 • 38ZS-serien: icke-reversibla enheter
 • 38ZF-serien: reversibla enheter
Serie:
 • 1 kylkrets, 1 kompressor:
  • Modellerna 90/100/120/160/180/182
 • 2 kylkretsar, 2 kompressorer:
  • Modellerna: 200/240/320/360/420/485/540/600

Allmän beskrivning

 • Axiella fläktar med fritt vertikalt utlopp
 • Hermetisk scrollkompressor/hermetiska scrollkompressorer
 • Köldmedium R-410a
 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, grå grafitfärg RAL 7024 och vit RAL 7035
 • Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken

Luftkrets

 • Axiella fläktar med två varvtal som är direkt kopplade till motorn (modellerna 90 till 182 är anslutna för högt varvtal)
 • Batteri (batterier) med kopparrör och aluminiumlameller Två utformningar:
  • Modellerna 90 till 320: batteri i U-form
  • Modellerna 360 till 600: batterier i V-form
 • Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 360 till 600)

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor/scrollkompressorer med ljudisolering som monterats över dämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Termostatisk expansionsventil/expansionsventiler (värmepumpar)
 • Fyrvägsväxelventil/växelventiler (värmepumpar)
 • Partikelavskiljare, torkfilter mot syrabildning och vätskesamlare
 • Kylningsanslutningar för svetsning
 • Maximal ekvivalent längd för kylkanalen är 50 meter

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp
 • Inbyggd backventil i kompressorn
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns/kompressorernas kraftledning och fläktens/fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elskåp

 • Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp. Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
 • Transformator för kraftmatning utan nolledare är inkluderad i elskåpet
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor(er) och fläktmotorkontakt(er)
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

CARRIERrtc basic och medium (standard)

 • CARRIERrtc basic: modellerna 90 till 182
 • CARRIERrtc medium: modellerna 200 till 600
 • Val av driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, avfuktning, fläkt
 • Modifiering av börvärdet
 • Permanent kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden som uppmätts av givarna
 • Visning av larm som skapats av koder
 • Tidsinställning av kompressorerna
 • Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp medelst givare
 • Kontroll av omgivningstemperaturen tack vare givaren som är införlivad i TCO-styrenheten
 • Drift under hela året genom styrning av kondenserings- och förångningstrycket
 • Kontroll av utloppstemperaturen för att förbättra installationens termiska komfortnivå
 • Optimal strömförbrukning:
  • Avfrostningshantering (i värmepumpar)
  • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
  • Tidsschema
carrier användarterminal

pGD1-styrenhet

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
 • Initial programmering av enheten
 • Modifiering av driftläget
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge
 • Inställning av börvärden
 • Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

CARRIERrtc elektronisk styrenhet (tillbehör)

 • Elmodul med mikroprocessor bestående av ett styrkort och en pGD1-manöverskärm.
 • Hantering av omgivningstemperaturen sker via en NTC-omgivningsgivare
 • Ytterligare funktioner:
  • Elektroniska anslutningsfläktar
  • Entalpisk eller värmeentalpisk frikylning
  • Rökdetektor
  • Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
  • Energimätare
  • Läckagedetektor för köldmedium

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Elvärmare för skydd av elskåpets komponenter
  • Kompressor med skydd för låg temperatur (vevhusvärmare som tillbehör)
 • Korrosion
  • Batteri med kopparrör och kopparlameller
  • INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
 • Luftfuktighet
  • Tropiksäkrat elskåp
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)

Installation

 • Vibrationsdämpare av gummi
 • Avstängningsventiler och köldmedielast för kylningsanslutningar (upp till 7,5 meter långa)
 • Oljeavskiljare för kylningsanslutningar med en maximal ekvivalent längd för kylkanalerna på 50 meter eller längre
 • Luftskyddsgaller för batteri (i modellerna 90 till 320)
 • Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 90 till 320)

Elskåp

 • Kraftmatning med nolledare
 • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning (med CARRIERrtc-styrenhet)

Energibesparande

 • Elektroniska EC-axialfläktar som justerar sitt varvtal efter installationens krav, vilket reducerar elförbrukningen och ljudnivån vid delladdning, samt förbättrar enhetens genomsnittliga årstidseffekt
Två alternativ:
 • 38ZS-serien: icke-reversibla enheter
 • 38ZF-serien: reversibla enheter
Serie:
 • 1 kylkrets, 1 kompressor:
  • Modellerna 90/100/120/160/180/182
 • 2 kylkretsar, 2 kompressorer:
  • Modellerna: 200/240/320/360/420/485/540/600

Allmän beskrivning

 • Axiella fläktar med fritt vertikalt utlopp
 • Hermetisk scrollkompressor/hermetiska scrollkompressorer
 • Köldmedium R-410a
 • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, grå grafitfärg RAL 7024 och vit RAL 7035
 • Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken

Luftkrets

 • Axiella fläktar med två varvtal som är direkt kopplade till motorn (modellerna 90 till 182 är anslutna för högt varvtal)
 • Batteri (batterier) med kopparrör och aluminiumlameller Två utformningar:
  • Modellerna 90 till 320: batteri i U-form
  • Modellerna 360 till 600: batterier i V-form
 • Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 360 till 600)

Kylkrets

 • Hermetisk scrollkompressor/scrollkompressorer med ljudisolering som monterats över dämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
 • Vevhusvärmare
 • Termostatisk expansionsventil/expansionsventiler (värmepumpar)
 • Fyrvägsväxelventil/växelventiler (värmepumpar)
 • Partikelavskiljare, torkfilter mot syrabildning och vätskesamlare
 • Kylningsanslutningar för svetsning
 • Maximal ekvivalent längd för kylkanalen är 50 meter

Skydd

 • Pressostater för hög- och lågtryck
 • Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp
 • Inbyggd backventil i kompressorn
 • Manöverbrytare för huvuddörr
 • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns/kompressorernas kraftledning och fläktens/fläktarnas motor
 • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen

Elskåp

 • Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp. Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
 • Transformator för kraftmatning utan nolledare är inkluderad i elskåpet
 • Huvudjordanslutning
 • Kompressor(er) och fläktmotorkontakt(er)
 • Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
 • Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
 • Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
 • Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
 • RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
 • Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)

CARRIERrtc basic och medium (standard)

 • CARRIERrtc basic: modellerna 90 till 182
 • CARRIERrtc medium: modellerna 200 till 600
 • Val av driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, avfuktning, fläkt
 • Modifiering av börvärdet
 • Permanent kontroll av driftparametrarna
 • Visning av värden som uppmätts av givarna
 • Visning av larm som skapats av koder
 • Tidsinställning av kompressorerna
 • Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp medelst givare
 • Kontroll av omgivningstemperaturen tack vare givaren som är införlivad i TCO-styrenheten
 • Drift under hela året genom styrning av kondenserings- och förångningstrycket
 • Kontroll av utloppstemperaturen för att förbättra installationens termiska komfortnivå
 • Optimal strömförbrukning:
  • Avfrostningshantering (i värmepumpar)
  • Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
  • Tidsschema
carrier användarterminal

pGD1-styrenhet

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
 • Initial programmering av enheten
 • Modifiering av driftläget
 • Enheten PÅ/AV
 • Val av driftläge
 • Inställning av börvärden
 • Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
 • Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

CARRIERrtc elektronisk styrenhet (tillbehör)

 • Elmodul med mikroprocessor bestående av ett styrkort och en pGD1-manöverskärm.
 • Hantering av omgivningstemperaturen sker via en NTC-omgivningsgivare
 • Ytterligare funktioner:
  • Elektroniska anslutningsfläktar
  • Entalpisk eller värmeentalpisk frikylning
  • Rökdetektor
  • Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
  • Energimätare
  • Läckagedetektor för köldmedium

Utomhusklimat

 • Temperatur
  • Elvärmare för skydd av elskåpets komponenter
  • Kompressor med skydd för låg temperatur (vevhusvärmare som tillbehör)
 • Korrosion
  • Batteri med kopparrör och kopparlameller
  • INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
 • Luftfuktighet
  • Tropiksäkrat elskåp
  • Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)

Installation

 • Vibrationsdämpare av gummi
 • Avstängningsventiler och köldmedielast för kylningsanslutningar (upp till 7,5 meter långa)
 • Oljeavskiljare för kylningsanslutningar med en maximal ekvivalent längd för kylkanalerna på 50 meter eller längre
 • Luftskyddsgaller för batteri (i modellerna 90 till 320)
 • Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 90 till 320)

Elskåp

 • Kraftmatning med nolledare
 • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning (med CARRIERrtc-styrenhet)

Energibesparande

 • Elektroniska EC-axialfläktar som justerar sitt varvtal efter installationens krav, vilket reducerar elförbrukningen och ljudnivån vid delladdning, samt förbättrar enhetens genomsnittliga årstidseffekt
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med