Skip to main content
family-shopping-supermarket_h

Aggregat

Carriers enhetsaggregat är utformade att ge luftkonditionering till medelstora ytor, som till exempel shoppingcenter, butiker och andra kommersiella områden. För maximal anpassningsbarhet för olika driftförhållanden finns det olika serier och tillbehör.
 

Inga resultat hittades

carrier-38ZS-38SZF-split-system-air-cooled-condensing-unit

Kyleffekt (kW): 21-138

Värmeeffekt (kW): 23-148

Luftflöde (m3/h): 10000-39000

Applikation: Detaljhandel

Luftkyld kondensor med axiell fläkt och vertikalt utlopp 38ZS/ZF https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/aggregat/38zs-zf/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867041/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-38ZS-38SZF-split-system-air-cooled-condensing-unit.jpg
carrier-40ZS-40ZF-split-system-indoor-unit

Kyleffekt (kW): 20-135

Värmeeffekt (kW): 20-145

Luftflöde (m3/h): 4000-24000

Applikation: Detaljhandel

Inomhusenhet 40ZS/ZF https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/aggregat/40zs-zf/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867047/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-40ZS-40ZF-split-system-indoor-unit.jpg
carrier-50NI-modular-compact-heat-pump

Kyleffekt (kW): 19-115

Värmeeffekt (kW): 19-120

Luftflöde (m3/h): 4000-21000

Applikation: Detaljhandel

Moduluppbyggd kompakt värmepump 50NI https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/aggregat/50ni/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867039/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50NI-modular-compact-heat-pump.jpg