Przejdź do głównej zawartości

Chłodzona powietrzem jednostka skraplająca z wentylatorem osiowym i pionowym wylotem
38ZS/ZF

Czynnik chłodniczy: R-410A

Wydajność chłodnicza: 21 - 138 kW

Wydajność grzewcza: 23 - 148 kW

Przepływ powietrza: 1000 - 39 000 m³/h

Seria 38ZS/ZF to chłodzone powietrzem jednostki skraplające przeznaczone do zainstalowania na zewnątrz budynku.

 • Czynnik chłodniczy R-410A
 • Urządzenie zewnętrzne z wentylatorem osiowym
 • Elastyczna konfiguracja

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
Dostępne są dwie opcje:
 • Seria 38ZS: nieodwracalne
 • Seria 38ZF: odwracalne
Asortyment produktów:
 • 1 obieg chłodzenia, 1 sprężarka:
  • Modele: 90/100/120/160/180/182
 • 2 obiegi chłodzenia, 2 sprężarki:
  • Modele: 200/240/320/360/420/485/540/600

Opis ogólny

 • Wentylatory osiowe ze swobodnym wylotem pionowym
 • Hermetyczne sprężarki spiralne
 • Czynnik chłodniczy R-410A
 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze grafitowym RAL 7024 i białym RAL 7035
 • Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie

Obieg powietrza

 • 2-biegowe wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z silnikiem (modele od 90 do 182 z okablowaniem do dużych prędkości)
 • Wymienniki z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami. Dwie konstrukcje:
  • Modele od 90 do 320: wymiennik w kształcie U
  • Modele od 360 do 600: wymienniki w kształcie V
 • Zbiornik na skropliny (w modelach od 360 do 600)

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczne sprężarki spiralne z izolacją dźwiękową, na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczne zawory rozprężne (pompy ciepła)
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Separatory cząstek, filtry osuszające zapobiegające powstawaniu kwasu i odbieralniki cieczy
 • Połączenia systemu chłodzenia do spawania
 • Maksymalna ekwiwalentna długość przewodu wynosi 50 metrów

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Zawór zwrotny wbudowany w sprężarkę
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Panel elektryczny

 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego wbudowany na panelu elektrycznym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarek i silników wentylatorów
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

CARRIERrtc wersja basic i medium (standard)

 • CARRIERrtc wersja basic: modele 90 do 182
 • CARRIERrtc wersja medium: modele 200 do 600
 • Wybór trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, osuszanie, wentylator
 • Modyfikacja nastawy
 • Stała kontrola parametrów pracy
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Widok alarmów wygenerowanych za pomocą kodów
 • Regulacja czasu pracy sprężarek
 • Kontrola temperatury tłoczenia sprężarki za pomocą czujnika
 • Kontrola temperatury otoczenia za pomocą czujnika w terminalu TCO
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kontrola temperatury na wylocie w celu poprawy komfortu cieplnego uzyskanego z instalacji
 • Zarządzanie energią:
  • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
  • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
  • Programowanie harmonogramu pracy
terminal użytkownika carrier

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Sterownik elektroniczny CARRIERrtc (opcjonalny)

 • Moduł elektroniczny z mikroprocesorem składający się z płytki sterującej i panelu graficznego pGD1
 • Zarządzanie temperaturą otoczenia jest kontrolowane za pomocą czujnika NTC
 • Dodatkowe funkcje:
  • Wentylatory elektroniczne typu plug-fan
  • Wymiennik entalpiczny lub termoentalpiczny w trybie free cooling
  • Stacja wykrywania dymu
  • Czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2 i/lub związków lotnych
  • Licznik energii
  • Detektor wycieku czynnika chłodniczego

Na zewnątrz budynku

 • Temperatura
  • Grzałka elektryczna zabezpieczająca podzespoły panelu elektrycznego
  • Sprężarka z zabezpieczeniem przed niską temperaturą (dodatkowa grzałka karteru)
 • Korozja
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
  • Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
 • Wilgotność
  • Panel elektryczny przystosowany do warunków tropikalnych
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)

Montaż

 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Zawory serwisowe i napełnienie czynnikiem chłodniczym połączeń obiegu chłodzenia (do 7,5 metra długości)
 • Separator oleju do połączeń obiegu chłodzenia o maksymalnej ekwiwalentnej długości przewodu chłodzenia większej niż 50 metrów
 • Kratka ochronna wymiennika powietrza (w modelach od 90 do 320)
 • Zbiornik na skropliny (w modelach od 90 do 320)

Panel elektryczny

 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Licznik do monitorowania zużycia energii w instalacji (ze sterowaniem CARRIERrtc)

Oszczędzanie energii

 • Elektroniczny wentylator osiowy EC dostosowuje prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu, poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
Dostępne są dwie opcje:
 • Seria 38ZS: nieodwracalne
 • Seria 38ZF: odwracalne
Asortyment produktów:
 • 1 obieg chłodzenia, 1 sprężarka:
  • Modele: 90/100/120/160/180/182
 • 2 obiegi chłodzenia, 2 sprężarki:
  • Modele: 200/240/320/360/420/485/540/600

Opis ogólny

 • Wentylatory osiowe ze swobodnym wylotem pionowym
 • Hermetyczne sprężarki spiralne
 • Czynnik chłodniczy R-410A
 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze grafitowym RAL 7024 i białym RAL 7035
 • Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie

Obieg powietrza

 • 2-biegowe wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z silnikiem (modele od 90 do 182 z okablowaniem do dużych prędkości)
 • Wymienniki z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami. Dwie konstrukcje:
  • Modele od 90 do 320: wymiennik w kształcie U
  • Modele od 360 do 600: wymienniki w kształcie V
 • Zbiornik na skropliny (w modelach od 360 do 600)

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczne sprężarki spiralne z izolacją dźwiękową, na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczne zawory rozprężne (pompy ciepła)
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Separatory cząstek, filtry osuszające zapobiegające powstawaniu kwasu i odbieralniki cieczy
 • Połączenia systemu chłodzenia do spawania
 • Maksymalna ekwiwalentna długość przewodu wynosi 50 metrów

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Zawór zwrotny wbudowany w sprężarkę
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Panel elektryczny

 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego wbudowany na panelu elektrycznym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarek i silników wentylatorów
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

CARRIERrtc wersja basic i medium (standard)

 • CARRIERrtc wersja basic: modele 90 do 182
 • CARRIERrtc wersja medium: modele 200 do 600
 • Wybór trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, osuszanie, wentylator
 • Modyfikacja nastawy
 • Stała kontrola parametrów pracy
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Widok alarmów wygenerowanych za pomocą kodów
 • Regulacja czasu pracy sprężarek
 • Kontrola temperatury tłoczenia sprężarki za pomocą czujnika
 • Kontrola temperatury otoczenia za pomocą czujnika w terminalu TCO
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kontrola temperatury na wylocie w celu poprawy komfortu cieplnego uzyskanego z instalacji
 • Zarządzanie energią:
  • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
  • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
  • Programowanie harmonogramu pracy
terminal użytkownika carrier

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Sterownik elektroniczny CARRIERrtc (opcjonalny)

 • Moduł elektroniczny z mikroprocesorem składający się z płytki sterującej i panelu graficznego pGD1
 • Zarządzanie temperaturą otoczenia jest kontrolowane za pomocą czujnika NTC
 • Dodatkowe funkcje:
  • Wentylatory elektroniczne typu plug-fan
  • Wymiennik entalpiczny lub termoentalpiczny w trybie free cooling
  • Stacja wykrywania dymu
  • Czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2 i/lub związków lotnych
  • Licznik energii
  • Detektor wycieku czynnika chłodniczego

Na zewnątrz budynku

 • Temperatura
  • Grzałka elektryczna zabezpieczająca podzespoły panelu elektrycznego
  • Sprężarka z zabezpieczeniem przed niską temperaturą (dodatkowa grzałka karteru)
 • Korozja
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami
  • Wymiennik INERA® z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
 • Wilgotność
  • Panel elektryczny przystosowany do warunków tropikalnych
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)

Montaż

 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Zawory serwisowe i napełnienie czynnikiem chłodniczym połączeń obiegu chłodzenia (do 7,5 metra długości)
 • Separator oleju do połączeń obiegu chłodzenia o maksymalnej ekwiwalentnej długości przewodu chłodzenia większej niż 50 metrów
 • Kratka ochronna wymiennika powietrza (w modelach od 90 do 320)
 • Zbiornik na skropliny (w modelach od 90 do 320)

Panel elektryczny

 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Licznik do monitorowania zużycia energii w instalacji (ze sterowaniem CARRIERrtc)

Oszczędzanie energii

 • Elektroniczny wentylator osiowy EC dostosowuje prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu, poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia

Zobacz również


Dobrze współpracuje z