Przejdź do głównej zawartości

Kompaktowe centrale dachowe chłodzenie/pompa ciepła z opcją oddzielnego modułu gazowego
50EN/EH

Czynnik chłodniczy: R-410A

Wydajność chłodnicza: 90 - 280 kW

Wydajność grzewcza: 100 - 290 kW

Przepływ powietrza: 18 000 - 46 000 m³/h

Klimatyzatory i pompy ciepła 50EN/EH są autonomicznymi urządzeniami typu "powietrze-powietrze" o kompaktowej poziomej konstrukcji, do zainstalowania na dachu budynku.

 • Urządzenia kompaktowe typu "wszystko w jednym"
 • Zgodny z ErP 2018
 • Cicha praca
 • Elastyczna konfiguracja
 • Wentylatory typu plug-fan z silnikiem EC

 • Seria 50EN: klimatyzatory
 • Seria 50EH: odwracalne pompy ciepła

Opis ogólny

Urządzenie kompaktowe typu "wszystko w jednym", gdzie wszystkie części zamontowano wewnątrz urządzenia. Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do kanału rozprowadzania powietrza bez dodatkowych części lub wyposażenia, rur, kabli itp., więc nie zajmuje miejsca na podłodze. Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie.

 • Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym
 • Elektroniczne wentylatory typu plug-fan w obiegu wewnętrznym
 • Wymienniki powietrza
 • Hermetyczne sprężarki spiralne
 • Sterowanie elektroniczne z mikroprocesorem
 • Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie

Obudowa

 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
 • Izolacja termiczna o grubości 9 mm, z klasyfikacją ogniową B-s3, d0 (M1)
 • Rama samonośna

Obieg zewnętrzny

 • Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami

Obieg wewnętrzny

 • Elektroniczne wentylatory EC typu "plug fan", bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu. Wentylatory typu "plug fan" z bezpośrednim napędem i zmienną prędkością oferują następujące korzyści:
  • wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
  • lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
  • znacznie zwiększona wydajność silnika,
  • zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
  • pomiar natężenia przepływu.
 • Filtry powietrza do wielokrotnego użytku, zamontowane na ramie
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Zbiornik na skropliny

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczne sprężarki spiralne montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczny zawór rozprężny z wyrównaniem zewnętrznym
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Kwasoodporny osuszacz filtra
 • Konstrukcja systemu chłodzenia wykorzystująca 2 objętości powietrza
obieg chłodzenia urządzenia dachowego 50ENEH carrier

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Szafa elektryczna

 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej
 • Numeracja przewodów
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego, w panelu elektrycznym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarki i silnika wentylatora
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
 • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Sterownik CARRIERrtc

Układ sterowania CARRIERrtc składa się z płytki sterującej µPC MEDIUM, czujników, panelu graficznego pGD1 i panelu operatorskiego TCO (opcja). Ten system wykorzystuje magistralę polową RS485 do zarządzania dodatkowymi elementami. Karta BMS (opcjonalna) umożliwia podłączenie płytki sterującej do scentralizowanego systemu zarządzania technicznego.

Zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (μPC MEDIUM), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.

Główne funkcje
 • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Opóźnienia czasowe sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
Funkcje opcjonalne
 • Zewnętrzna przepustnica do wymiany świeżego powietrza, pracująca zależnie od temperatury powietrza zmieszanego lub sygnału czujnika jakości powietrza
 • Komora mieszania umożliwiająca swobodne chłodzenie typu termicznego, entalpicznego lub termoentalpicznego
 • Obieg odzysku w układzie chłodzenia służący do odświeżania powietrza
 • Obrotowy wymiennik ciepła
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne: 2-stopniowe ze sterowaniem dwustanowym lub 1-stopniowe ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Palnik gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Nawilżacz ze sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Sterownik natężenia przepływu powietrza (z wentylatorami odśrodkowymi)
 • Presostat wykrywania zapchania filtrów
 • Detektor dymu
 • Czujnik jakości powietrza do pomiaru CO2 i/lub związków lotnych
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego
 • Licznik energii oraz obliczanie wydajności chłodzenia i ogrzewania
 • Podział na 2 strefy z wykorzystaniem przepustnic

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Panel operatorski TCO (opcjonalny do zdalnego sterowania)

Panel operatora TCO, przeznaczony do zdalnego sterowania, umożliwia:
 • modyfikację parametrów pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy i wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie niektórych sterowanych zmiennych i wartości z czujników,
 • wyświetlanie na ekranie kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier

Rozwiązania w zakresie nadzoru

pCO Web
 • Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
PlantWatchPRO3
 • Rozwiązanie zaprojektowane do monitorowania instalacji o średniej i małej kubaturze z możliwością jednoczesnej obsługi do 30 urządzeń
 • Dostępne w dwóch wersjach: panelowej oraz ściennej
 • Jest wyposażone w: ekran dotykowy 7", brzęczyk powiadomień, 1 port USB i 1 wejście na kartę SD do pobierania raportów, ładowania modeli urządzeń oraz implementowania dodatków service pack
PlantVisorPRO2
 • Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń
 • Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
 • Z możliwością tworzenia stref i grup
 • Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji
 • Dostępne w dwóch wersjach:
  • Pudełkowa: z procesorem oraz (opcjonalnie) monitorem i klawiaturą
  • Dotykowa: z procesorem i ekranem dotykowym umieszczonymi w jednym urządzeniu

Na zewnątrz budynku

 • Temperatura
  • Izolacja termiczna i akustyczna o grubości 50 mm, z klasyfikacją ogniową Euroklasa A2-s1, d0 (M0)
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
 • Korozja
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
  • Wymienniki INERA® (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
  • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej przeznaczony dla obiegu wewnętrznego
 • Wilgotność
  • Funkcja "stop-drop" w wewnętrznym wymienniku powietrza (opcjonalnie od modelu 415 do 960 i zainstalowana w modelach 1100 i 1200)
  • Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
  • Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)

Opcje klimatyzacji/ogrzewania

 • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
 • Palnik na gaz ziemny lub propan z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE

Opcje zapewnienia wysokiej jakości powietrza/klimatyzacji w pomieszczeniach

 • Ten czujnik należy zamontować w środowisku lub w kanale, aby umożliwić wykonywanie pomiarów CO2 i/lub lotnych związków
 • Dwustopniowe opacymetryczne filtry fałdowane

Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła

 • Tryb free-cooling, 3 różne opcje:
  • termiczny, na zasadzie porównania temperatur,
  • entalpiczny, na zasadzie porównania entalpii,
  • termoentalpiczny, na zasadzie porównania entalpii z uwzględnieniem korekty temperaturowej.
 • Odzysk aktywny: obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego
 • Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza

Opcje bezpieczeństwa

 • Łagodny rozruch opcjonalnych wentylatorów odśrodkowych nawiewnych i/lub powrotnych
 • Przełącznik różnicowy ciśnienia do wykrywania zatkania filtrów
 • Przełącznik różnicowy ciśnienia do kontroli przepływu wody, z wentylatorem odśrodkowym
 • Detektor dymu, zgodny z wymaganiami normy NF S 61-961
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego

Opcje montażu

 • 2-biegowe wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z silnikiem. Ważne: modele 840 1200 z tymi wentylatorami nie są zgodne z przepisami ErP (tylko w krajach poza Unią Europejską).
 • Wentylatory odśrodkowe powietrza nawiewanego i/lub powrotnego, połączone za pomocą kół pasowych i pasów. Ważne: wentylatory odśrodkowe powietrza nawiewanego nie są zgodne z przepisami ErP (tylko w krajach poza Unią Europejską).
 • Kontrola nadciśnienia za pomocą zespołów MC0, MRC0, MC1 i MRC1
 • Standaryzowane prefabrykowane wsporniki dachowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej farbą poliestrową, izolowane termicznie. Regulowana wysokość
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Adaptacyjne wsporniki dachowe do wymiany istniejących urządzeń w miejscu instalacji
 • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej przeznaczony dla obiegu zewnętrznego
 • Kratka ochronna wymiennika zewnętrznego
 • Kratka wymiennika zewnętrznego chroniąca przed gradem

Opcje szaf elektrycznych

 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
 • Licznik energii do monitorowania zużycia energii w instalacji
 • Licznik energii oraz pomiar mocy grzewczej i chłodniczej
 • Seria 50EN: klimatyzatory
 • Seria 50EH: odwracalne pompy ciepła

Opis ogólny

Urządzenie kompaktowe typu "wszystko w jednym", gdzie wszystkie części zamontowano wewnątrz urządzenia. Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do kanału rozprowadzania powietrza bez dodatkowych części lub wyposażenia, rur, kabli itp., więc nie zajmuje miejsca na podłodze. Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie.

 • Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym
 • Elektroniczne wentylatory typu plug-fan w obiegu wewnętrznym
 • Wymienniki powietrza
 • Hermetyczne sprężarki spiralne
 • Sterowanie elektroniczne z mikroprocesorem
 • Wszystkie urządzenia są testowane i kontrolowane fabrycznie

Obudowa

 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
 • Izolacja termiczna o grubości 9 mm, z klasyfikacją ogniową B-s3, d0 (M1)
 • Rama samonośna

Obieg zewnętrzny

 • Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami

Obieg wewnętrzny

 • Elektroniczne wentylatory EC typu "plug fan", bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu. Wentylatory typu "plug fan" z bezpośrednim napędem i zmienną prędkością oferują następujące korzyści:
  • wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
  • lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
  • znacznie zwiększona wydajność silnika,
  • zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
  • pomiar natężenia przepływu.
 • Filtry powietrza do wielokrotnego użytku, zamontowane na ramie
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Zbiornik na skropliny

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczne sprężarki spiralne montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczny zawór rozprężny z wyrównaniem zewnętrznym
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Kwasoodporny osuszacz filtra
 • Konstrukcja systemu chłodzenia wykorzystująca 2 objętości powietrza
obieg chłodzenia urządzenia dachowego 50ENEH carrier

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Szafa elektryczna

 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej
 • Numeracja przewodów
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego, w panelu elektrycznym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarki i silnika wentylatora
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
 • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Sterownik CARRIERrtc

Układ sterowania CARRIERrtc składa się z płytki sterującej µPC MEDIUM, czujników, panelu graficznego pGD1 i panelu operatorskiego TCO (opcja). Ten system wykorzystuje magistralę polową RS485 do zarządzania dodatkowymi elementami. Karta BMS (opcjonalna) umożliwia podłączenie płytki sterującej do scentralizowanego systemu zarządzania technicznego.

Zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (μPC MEDIUM), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.

Główne funkcje
 • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Opóźnienia czasowe sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem (w pompach ciepła)
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
Funkcje opcjonalne
 • Zewnętrzna przepustnica do wymiany świeżego powietrza, pracująca zależnie od temperatury powietrza zmieszanego lub sygnału czujnika jakości powietrza
 • Komora mieszania umożliwiająca swobodne chłodzenie typu termicznego, entalpicznego lub termoentalpicznego
 • Obieg odzysku w układzie chłodzenia służący do odświeżania powietrza
 • Obrotowy wymiennik ciepła
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne: 2-stopniowe ze sterowaniem dwustanowym lub 1-stopniowe ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Wymiennik ciepłej wody z zaworem trójdrogowym i sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Palnik gazowy ze sterowaniem proporcjonalnym
 • Nawilżacz ze sterowaniem dwustanowym lub proporcjonalnym
 • Sterownik natężenia przepływu powietrza (z wentylatorami odśrodkowymi)
 • Presostat wykrywania zapchania filtrów
 • Detektor dymu
 • Czujnik jakości powietrza do pomiaru CO2 i/lub związków lotnych
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego
 • Licznik energii oraz obliczanie wydajności chłodzenia i ogrzewania
 • Podział na 2 strefy z wykorzystaniem przepustnic

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Panel operatorski TCO (opcjonalny do zdalnego sterowania)

Panel operatora TCO, przeznaczony do zdalnego sterowania, umożliwia:
 • modyfikację parametrów pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy i wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie niektórych sterowanych zmiennych i wartości z czujników,
 • wyświetlanie na ekranie kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier

Rozwiązania w zakresie nadzoru

pCO Web
 • Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
PlantWatchPRO3
 • Rozwiązanie zaprojektowane do monitorowania instalacji o średniej i małej kubaturze z możliwością jednoczesnej obsługi do 30 urządzeń
 • Dostępne w dwóch wersjach: panelowej oraz ściennej
 • Jest wyposażone w: ekran dotykowy 7", brzęczyk powiadomień, 1 port USB i 1 wejście na kartę SD do pobierania raportów, ładowania modeli urządzeń oraz implementowania dodatków service pack
PlantVisorPRO2
 • Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń
 • Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
 • Z możliwością tworzenia stref i grup
 • Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji
 • Dostępne w dwóch wersjach:
  • Pudełkowa: z procesorem oraz (opcjonalnie) monitorem i klawiaturą
  • Dotykowa: z procesorem i ekranem dotykowym umieszczonymi w jednym urządzeniu

Na zewnątrz budynku

 • Temperatura
  • Izolacja termiczna i akustyczna o grubości 50 mm, z klasyfikacją ogniową Euroklasa A2-s1, d0 (M0)
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
 • Korozja
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
  • Wymienniki INERA® (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium o bardzo dużej odporności na korozję
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
  • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej przeznaczony dla obiegu wewnętrznego
 • Wilgotność
  • Funkcja "stop-drop" w wewnętrznym wymienniku powietrza (opcjonalnie od modelu 415 do 960 i zainstalowana w modelach 1100 i 1200)
  • Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
  • Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)

Opcje klimatyzacji/ogrzewania

 • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
 • Palnik na gaz ziemny lub propan z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE

Opcje zapewnienia wysokiej jakości powietrza/klimatyzacji w pomieszczeniach

 • Ten czujnik należy zamontować w środowisku lub w kanale, aby umożliwić wykonywanie pomiarów CO2 i/lub lotnych związków
 • Dwustopniowe opacymetryczne filtry fałdowane

Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła

 • Tryb free-cooling, 3 różne opcje:
  • termiczny, na zasadzie porównania temperatur,
  • entalpiczny, na zasadzie porównania entalpii,
  • termoentalpiczny, na zasadzie porównania entalpii z uwzględnieniem korekty temperaturowej.
 • Odzysk aktywny: obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego
 • Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza

Opcje bezpieczeństwa

 • Łagodny rozruch opcjonalnych wentylatorów odśrodkowych nawiewnych i/lub powrotnych
 • Przełącznik różnicowy ciśnienia do wykrywania zatkania filtrów
 • Przełącznik różnicowy ciśnienia do kontroli przepływu wody, z wentylatorem odśrodkowym
 • Detektor dymu, zgodny z wymaganiami normy NF S 61-961
 • Detektor wycieku czynnika chłodniczego

Opcje montażu

 • 2-biegowe wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z silnikiem. Ważne: modele 840 1200 z tymi wentylatorami nie są zgodne z przepisami ErP (tylko w krajach poza Unią Europejską).
 • Wentylatory odśrodkowe powietrza nawiewanego i/lub powrotnego, połączone za pomocą kół pasowych i pasów. Ważne: wentylatory odśrodkowe powietrza nawiewanego nie są zgodne z przepisami ErP (tylko w krajach poza Unią Europejską).
 • Kontrola nadciśnienia za pomocą zespołów MC0, MRC0, MC1 i MRC1
 • Standaryzowane prefabrykowane wsporniki dachowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej farbą poliestrową, izolowane termicznie. Regulowana wysokość
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Adaptacyjne wsporniki dachowe do wymiany istniejących urządzeń w miejscu instalacji
 • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej przeznaczony dla obiegu zewnętrznego
 • Kratka ochronna wymiennika zewnętrznego
 • Kratka wymiennika zewnętrznego chroniąca przed gradem

Opcje szaf elektrycznych

 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
 • Licznik energii do monitorowania zużycia energii w instalacji
 • Licznik energii oraz pomiar mocy grzewczej i chłodniczej

Zobacz również