Przejdź do głównej zawartości

AquaSnap® - Chłodzony powietrzem agregat wody lodowej ze sprężarką spiralną do zabudowy kanałowej
30PA

Czynnik chłodniczy: R-410A

Sprężarka: spiralna o stałej prędkości

Nominalna wydajność chłodnicza: 17 - 36 kW

Agregaty 30PA, przeznaczone wyłącznie do chłodzenia, to urządzenia kompaktowe powietrze-woda z zewnętrznym doprowadzeniem powietrza. Urządzenia te zostały zaprojektowane do pracy w pomieszczeniach i są optymalnym rozwiązaniem dla chłodzenia procesowego

 • Urządzenia kompaktowe typu "wszystko w jednym"
 • Wysoka wydajność
 • Cicha praca
 • Elastyczna konfiguracja
 • Możliwość zabudowy kanałowej instalacji wewnątrz budynku

carrier-AquaSnap-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Dostępne w dwóch wersjach:

 • STD (urządzenia standardowe)
 • HEE (urządzenia z wysoką efektywnością energetyczną)

Obudowa

 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pomalowanej farbą poliestrową, kolor RAL 7035
 • Rama samonośna z izolacją

Obieg zewnętrzny

 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Zbiornik na skropliny
 • Wybór położenia wlotu powietrza
 • Wentylator nawiewu: wersja standardowa lub o wysokiej efektywności energetycznej

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczna sprężarka spiralna z izolacją dźwiękową, zamocowana na podkładkach antywibracyjnych
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczny zawór rozprężny z wyrównaniem zewnętrznym
 • Filtr osuszający zapobiegający powstawaniu kwasu

Obieg wewnętrzny

 • Izolowany termicznie, spawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Przełącznik różnicowy ciśnienia do kontroli przepływu wody
 • Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu wody wbudowane w układzie sterowania
 • Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu za pomocą czynnika chłodniczego
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Zawór zwrotny wbudowany w wylot sprężarki
 • Zabezpieczenie termiczne sprężarki
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Ustawianie czasu odłączenia pompy obiegowej
 • Urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniem pompy obiegowej

Panel elektryczny

 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
 • Ochrona IP55
 • Zasilacz z przewodem neutralnym i połączeniem z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarki i silnika wentylatora

Elektroniczny panel sterowania 30PA

Układ sterowania 30PA składa się zasadniczo z płytki sterującej µPC MEDIUM, panelu graficznego pGD1, interfejsu operatora TCO (opcja do zdalnego sterowania) i czujników.
Główne funkcje:
 • Wybór nastaw temperatury wody na wlocie
 • Stała kontrola i optymalizacja parametrów pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Regulacja czasu pracy sprężarki
 • Regulacja temperatury wody na wylocie
 • Programator czasowy i programowanie tygodniowe
 • Diagnostyka usterek i główny alarm

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Panel operatorski TCO (opcjonalny do zdalnego sterowania)

Panel operatorski TCO, przeznaczony do zdalnego sterowania, umożliwia:
 • modyfikację parametrów pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy i wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie niektórych sterowanych zmiennych i wartości z czujników,
 • wyświetlanie na ekranie kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier

Konfiguracja

 • Nawiew pionowy, układ M01 (domyślny nawiew poziomy, układ M00)
 • W wersji STD: różne konfiguracje dostępnego ciśnienia dyspozycyjnego od 7 do 35 mm słupa wody (konfiguracja)
 • Nawiew pionowy, układ M01 (domyślny nawiew poziomy, układ M00)
 • W wersji STD: różne konfiguracje dostępnego ciśnienia dyspozycyjnego od 7 do 35 mm słupa wody

Warunki klimatyczne

 • W urządzeniach w wersji standardowej (STD), które pracują w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej poniżej 12°C, sterowanie ciśnieniem skraplania umożliwiające pracę "przez cały rok" (do -15°C) jest obligatoryjne. Jest to wykonywane za pomocą przepustnicy napędzanej silnikiem, umieszczonej na wylocie wentylatora.
 • Zabezpieczenie wymienników:
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami (na zamówienie)
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
 • Zabezpieczenie urządzenia przed zamarzaniem w okresach występowania niskich temperatur zewnętrznych:
  • Grzałki elektryczne w zbiorniku na skropliny. Obowiązkowe, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3°C
  • Praca z roztworem wody i glikolu do minimalnej temperatury na wylocie -7°C
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem za pomocą grzałek elektrycznych rozmieszczonych odpowiednio wokół rury obiegu hydraulicznego

Montaż

 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Kratka ochronna wymiennika
 • Filtry grawimetryczne na powrocie powietrza. Obudowa filtrów jest wymienna, a na życzenie możliwe jest jej dostarczenie niezależnie od urządzenia i zamontowanie na miejscu
 • Elastyczne przewody doprowadzające i odprowadzające powietrze
 • Elastyczne połączenia hydrauliczne (500 mm), dostarczane w zestawie
Przeznaczenie:
 • Wlot/wylot urządzenia
 • Wlot/wylot obiegu schładzacza
 • Do urządzeń 30PA filtr z siatką ze stali nierdzewnej (500 mikronów) jest dostarczany w zestawie
 • Zawory odcinające i sterujące wodą są dostarczane w zestawie
 • Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu chłodzenia

Odzysk energii

Obieg schładzacza, który zawiera:
 • Izolowany termicznie spawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do pracy w obiegu zamkniętym przy odzyskiwaniu gorących gazów
 • Zawór spustowy i zawór kulowy
 • Termostat sterowania odzyskiem ciepłej wody
 • Opcja dla 3-biegowej pompy obiegowej ciepłej wody

Panel elektryczny

 • Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego
 • Napięcie 400/440 V - 60 Hz (na zamówienie)
 • Licznik energii do monitorowania zużycia energii w instalacji

Zarządzanie komunikacją/sterowanie

 • Terminal użytkownika TCO do zdalnego sterowania
 • Karty szeregowe RS485 umożliwiające komunikację w sieci za pośrednictwem protokołów: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
 • Karta Ethernet pCO Web umożliwiająca komunikację sieciową za pośrednictwem protokołów: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP i HTTP

Dostępne w dwóch wersjach:

 • STD (urządzenia standardowe)
 • HEE (urządzenia z wysoką efektywnością energetyczną)

Obudowa

 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pomalowanej farbą poliestrową, kolor RAL 7035
 • Rama samonośna z izolacją

Obieg zewnętrzny

 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Zbiornik na skropliny
 • Wybór położenia wlotu powietrza
 • Wentylator nawiewu: wersja standardowa lub o wysokiej efektywności energetycznej

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczna sprężarka spiralna z izolacją dźwiękową, zamocowana na podkładkach antywibracyjnych
 • Grzałka karteru
 • Termostatyczny zawór rozprężny z wyrównaniem zewnętrznym
 • Filtr osuszający zapobiegający powstawaniu kwasu

Obieg wewnętrzny

 • Izolowany termicznie, spawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Przełącznik różnicowy ciśnienia do kontroli przepływu wody
 • Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu wody wbudowane w układzie sterowania
 • Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu za pomocą czynnika chłodniczego
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Zawór zwrotny wbudowany w wylot sprężarki
 • Zabezpieczenie termiczne sprężarki
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Ustawianie czasu odłączenia pompy obiegowej
 • Urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniem pompy obiegowej

Panel elektryczny

 • Kompletny panel elektryczny ze wszystkimi połączeniami przewodów. Izolowana pokrywa panelu zapobiegająca kondensacji
 • Ochrona IP55
 • Zasilacz z przewodem neutralnym i połączeniem z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarki i silnika wentylatora

Elektroniczny panel sterowania 30PA

Układ sterowania 30PA składa się zasadniczo z płytki sterującej µPC MEDIUM, panelu graficznego pGD1, interfejsu operatora TCO (opcja do zdalnego sterowania) i czujników.
Główne funkcje:
 • Wybór nastaw temperatury wody na wlocie
 • Stała kontrola i optymalizacja parametrów pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Regulacja czasu pracy sprężarki
 • Regulacja temperatury wody na wylocie
 • Programator czasowy i programowanie tygodniowe
 • Diagnostyka usterek i główny alarm

Terminal pGD1

Ten panel graficzny, zamontowany w panelu elektrycznym urządzenia, umożliwia:
 • wstępne zaprogramowanie urządzenia,
 • zmiany trybu pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy,
 • wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie sterowanych zmiennych i wartości mierzonych przez czujniki,
 • wyświetlanie na ekranie aktywnych alarmów i zapisanych historii alarmów.
terminal graficzny carrier

Panel operatorski TCO (opcjonalny do zdalnego sterowania)

Panel operatorski TCO, przeznaczony do zdalnego sterowania, umożliwia:
 • modyfikację parametrów pracy,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wybór trybu pracy i wykonanie ustawień,
 • wyświetlanie na ekranie niektórych sterowanych zmiennych i wartości z czujników,
 • wyświetlanie na ekranie kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier

Konfiguracja

 • Nawiew pionowy, układ M01 (domyślny nawiew poziomy, układ M00)
 • W wersji STD: różne konfiguracje dostępnego ciśnienia dyspozycyjnego od 7 do 35 mm słupa wody (konfiguracja)
 • Nawiew pionowy, układ M01 (domyślny nawiew poziomy, układ M00)
 • W wersji STD: różne konfiguracje dostępnego ciśnienia dyspozycyjnego od 7 do 35 mm słupa wody

Warunki klimatyczne

 • W urządzeniach w wersji standardowej (STD), które pracują w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej poniżej 12°C, sterowanie ciśnieniem skraplania umożliwiające pracę "przez cały rok" (do -15°C) jest obligatoryjne. Jest to wykonywane za pomocą przepustnicy napędzanej silnikiem, umieszczonej na wylocie wentylatora.
 • Zabezpieczenie wymienników:
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i miedzianymi żeberkami (na zamówienie)
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem i powłoką Blygold®
 • Zabezpieczenie urządzenia przed zamarzaniem w okresach występowania niskich temperatur zewnętrznych:
  • Grzałki elektryczne w zbiorniku na skropliny. Obowiązkowe, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3°C
  • Praca z roztworem wody i glikolu do minimalnej temperatury na wylocie -7°C
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem za pomocą grzałek elektrycznych rozmieszczonych odpowiednio wokół rury obiegu hydraulicznego

Montaż

 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy
 • Kratka ochronna wymiennika
 • Filtry grawimetryczne na powrocie powietrza. Obudowa filtrów jest wymienna, a na życzenie możliwe jest jej dostarczenie niezależnie od urządzenia i zamontowanie na miejscu
 • Elastyczne przewody doprowadzające i odprowadzające powietrze
 • Elastyczne połączenia hydrauliczne (500 mm), dostarczane w zestawie
Przeznaczenie:
 • Wlot/wylot urządzenia
 • Wlot/wylot obiegu schładzacza
 • Do urządzeń 30PA filtr z siatką ze stali nierdzewnej (500 mikronów) jest dostarczany w zestawie
 • Zawory odcinające i sterujące wodą są dostarczane w zestawie
 • Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu chłodzenia

Odzysk energii

Obieg schładzacza, który zawiera:
 • Izolowany termicznie spawany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do pracy w obiegu zamkniętym przy odzyskiwaniu gorących gazów
 • Zawór spustowy i zawór kulowy
 • Termostat sterowania odzyskiem ciepłej wody
 • Opcja dla 3-biegowej pompy obiegowej ciepłej wody

Panel elektryczny

 • Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
 • Transformator zasilający bez przewodu neutralnego
 • Napięcie 400/440 V - 60 Hz (na zamówienie)
 • Licznik energii do monitorowania zużycia energii w instalacji

Zarządzanie komunikacją/sterowanie

 • Terminal użytkownika TCO do zdalnego sterowania
 • Karty szeregowe RS485 umożliwiające komunikację w sieci za pośrednictwem protokołów: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
 • Karta Ethernet pCO Web umożliwiająca komunikację sieciową za pośrednictwem protokołów: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP i HTTP
Dokumenty

Zobacz również