Siirry pääsisältöön

Modulaarinen kompakti lämpöpumppu
50NI

Kylmäaine: R-410A

Jäähdytysteho: 19-115 kW

Lämmitysteho: 19-120 kW

Ilmavirtaus: 4 000-21 000 m³/h

Kompaktit ilma-ilmayksiköt pystyrakenteella vain sisäkäyttöön.
 • R-410A-kylmäaine
 • Kaksoiskierukkakompressori
 • Kokoonpanon joustavuus
 • Ulkoilman kammiopuhallin EC HEE -moottorilla
 • Suuri kausittainen suorituskyky
 • Yksiköt toimitetaan kahtena moduulina, ulko- ja sisämoduulina, asennettavaksi paikan päällä joko kompaktina tai lohkottuna versiona valinnan mukaan.

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
Saatavilla kymmenen eri mallia:
 • 90, 120, 160 ja 180: Yksi piiri ja kaksi kompressoria
 • 200, 240, 280, 320, 360, 420 ja 485: Kaksi piiriä ja neljä kompressoria

Yleiskuvaus

 • Hermeettiset kierukkakompressorit
 • Kaksoiskokoonpano
 • EC-kammiopuhallin sisä- ja ulkopiiriin
 • Kaksi moduulia: ulkomoduuli ja sisämoduuli asennettavaksi kompaktina tai lohkottuna versiona
 • Kotelo on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka pinnalla on polyesterimaali, valkoinen RAL 7035
 • Kaikki yksiköt testataan ja tarkistetaan tehtaalla

Ulkomoduuli

Ulkoilmapiiri
 • Elektroniset EC-syöttökammiopuhaltimet kytkettynä suoraan kierrosnopeusohjattuun ohjausnopeuteen ja virtauksen säätimeen.
 • Lauhteen tippa-allas
Jäähdytyspiiri
 • Hermeettiset kierukkatyyppiset kaksoiskompressorit asennettuna tärinänvaimentimille. Faasitasapainon ja pyörimissuunnan ohjaus
 • Kampikammion lämmitin
 • Termostaattipaisuntaventtiilit ulkoisella paineentasauksella (lämpöpumppuyksiköt)
 • Nelitiekierronkääntöventtiilit (lämpöpumppuyksiköt)
 • Imuvaraaja, haponkestävät kuivatussuodattimet, nestesäiliöt
 • Kompaktin version syöttö- ja huoltoventtiili
 • Mahdollisuus asentaa moduulit erikseen syöttö- ja huoltoventtiilien kanssa
 • Hitsattavat jäähdytysliitännät
Jakokeskus
 • Kattava ja täysin johdotettu jakokeskus. Eristetty vaippa ehkäisemään kondensaatiota
 • Jakokeskukseen sisältyy virransyötön muuntaja ilman nollaliitäntää
 • Päämaadoitusliitäntä
 • Kompressorien ja puhaltimien moottorikontaktit
Suojaukset
 • Suuren ja pienen paineen painekytkimet
 • Kompressorin poiston lämpötilaohjaus
 • Takaiskuventtiili osana kompressoria
 • Ovipääkytkin
 • Magneettitermiset suojakatkaisimet kompressorien virtajohdolle ja puhaltimien moottorille
 • Automaattinen kytkin ohjauspiirissä

Sisämoduuli

Sisäilmapiiri
 • Patterissa kupariputket ja alumiiniseosrivat
 • Elektroniset EC-syöttökammiopuhaltimet kytkettynä suoraan kierrosnopeusohjattuun ohjausnopeuteen ja virtauksen säätimeen
 • Uudelleenkäytettävät ilmansuodattimet, asennettuna runkoon
 • Lauhteen tippa-allas
Jäähdytyspiiri
 • Termostaattipaisuntaventtiilit ulkoisella paineentasauksella
Suojaukset
 • Ovipääkytkin
 • Konedirektiivi 2006/42/EY (MD)
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU (EMC)
 • Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU (LVD)
 • Painelaitedirektiivi 2014/68/EU (Luokka 2) (PED)
 • RoHS-direktiivi 2011/65/ EU (RoHS)
 • Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY (ECO-DESIGN)
 • Energiamerkintädirektiivi 2010/30/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmonisoitu standardi: EN 378-2:2012

CARRIERrtc-ohjaus

CARRIERrtc-ohjaus koostuu μPC MEDIUM -ohjauspiirilevystä, antureista, pGD1-näyttöyksiköstä ja TCO-käyttäjäpäätteestä (lisävaruste).

Päätoiminnot

 • Asetusarvon ja käyttötilan valinta: Lämmitys, Jäähdytys, Automaattinen, Ilmanvaihto
 • Käyttöparametrien jatkuva ohjaus
 • Anturien mittaamien arvojen näyttö
 • Kompressorien aikaviipeet
 • Sulatuksen hallinta (lämpöpumppuyksiköissä)
 • Syöttöilman lämpötilan ohjaus
 • Käyttö kaikkina vuodenaikoina lauhdutus- ja höyrystyspaineen ohjauksella
 • Asetusarvon tasaus ulkolämpötilan mukaan
 • Tunti- ja viikkoaikaohjelma
 • Palontorjunta
 • Vikadiagnostiikka ja yleishälytys

Valinnaiset

 • Ulkoilmapelti ilman vaihtoa varten sekoitetun ilman lämpötilan tai ilmanlaatuanturin mukaan
 • Sekoituslaatikko termiselle, entalpiselle tai termoentalpiselle vapaajäähdytykselle
 • Jäähdytyksen talteenottopiiri ilman vaihdolle
 • Pyörivä lämmönvaihdin
 • Lisälämpövastukset: kaksivaiheinen päälle / pois päältä -ohjauksella tai yksivaiheinen verrannollisella ohjauksella
 • Kuuman veden patteri kolmitieventtiilillä, verrannollinen ohjaus tai päällä / pois päältä -ohjaus
 • Kaasupoltin verrannollisella ohjauksella
 • Kostutin verrannollisella ohjauksella tai päällä / pois päältä -ohjauksella
 • Ilmavirtauksen säädin (keskipakopuhaltimilla)
 • Tukkeutuneen suodattimen painekytkin
 • Savuntunnistuskeskus
 • Ilmanlaatuanturi CO2:n ja/tai haihtuvien yhdisteiden mittaamiseen
 • Kylmäaineen vuodonilmaisin
 • Energiamittari ja jäähdytys- ja lämmityskapasiteetin laskenta

pGD1-näyttöyksikkö

Tämä graafinen näyttöyksikkö koneen jakokeskuksessa tarjoaa seuraavat toiminnot:
 • Yksikön alkuohjelmointi
 • Toimintatilan muokkaus
 • Yksikkö päälle / pois päältä
 • Toimintatilan valinta
 • Asetusarvojen asetus
 • Ohjattujen muuttujien ja mitattujen anturiarvojen tarkastelu näytöllä
 • Aktiivisten hälytysten ja hälytyshistorian tarkastelu näytöllä
carrier-graphic-terminal

TCO-käyttäjäpääte (lisävaruste)

 • Laitteen kytkentä PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
 • Käyttötilan valinta
 • Asetusarvojen säätö
 • Asennuksen lämpötilojen ja kosteuden, ulkolämpötilan, syöttöilman lämpötilan, CO2-anturin ja ulkoilmapellin aukiolon näyttö
 • Hälytyskoodien näyttö
carrier-user-terminal

CARRIERrtc-keskiversion ohjaus (lisävaruste)

Mikroprosessorilla varustettu elektroninen moduuli koostuu ohjauspiirilevystä ja TCO-käyttäjäpäätteestä

Ulkomoduulin lisävarusteet

Ulkoilmaympäristö
 • Korroosio
  • Patterissa kupariputket ja kuparirivat
  • INERA® -patterissa on erittäin tehokkaat ja hyvin korroosiota kestävät kupariputket ja alumiiniseosrivat
  • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat, joissa polyuretaani- ja Blygold®-pinnoite
 • Kosteus
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunniteltu sähkökeskus
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunnitellut moottorit ja puhaltimet (ota yhteyttä)
Asennus
 • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet
 • Jäähdytysliitäntöjen huoltoventtiilit
 • Öljynerotin jäähdytysliitäntöihin, kun jäähdytyslinjan maksimiekvivalenttipituus on yli 50 metriä; lisävaruste on valittavissa vain silloin, kun yksiköt toimitetaan kahtena moduulina, ulko- ja sisämoduulina asennettavaksi lohkottuna versiona
 • Ulkoyksikön ilmansyötön paikka:
  • Sivulla: oletussyöttö
  • Päällä: saatavilla vain silloin, kun yksiköt toimitetaan asennettavaksi lohkottuna versiona
 • Ilmapatterin suojaritilä
 • Gravimetriset suodattimet paluuilmassa
Akustiikka
 • Kompressorissa ääntä eristävä vaippa
Jakokeskus
 • Virransyöttö nollaliitännällä
 • Energiamittari asennuksen energiankulutuksen seurantaan (CARRIERrtc-ohjaus)

Sisämoduulin lisävarusteet

Ulkoilmaympäristö
 • Kosteus
  • Pisaraerotin sisäilman patterissa
  • Pisaraerotin ulkoilman otossa
 • Korroosio
  • Patterissa kupariputket ja kuparirivat
  • INERA® -patterissa on erittäin tehokkaat ja hyvin korroosiota kestävät kupariputket ja alumiiniseosrivat
  • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat, joissa polyuretaani- ja Blygold®-pinnoite
  • Lauhteen tippa-allas ruostumatonta terästä.
Viihtyvyyden/lämmityksen lisävarusteet
 • Kuuman veden lisäpatteri ja kolmitieventtiili. Kaksi vaihtoehtoa:
  • Nimellispatteri lämmitystä varten pelkän jäähdytyksen yksiköissä
  • Lisäpatteri lämmitystä varten lämpöpumppuyksiköissä
 • Lisäsähkövastukset, ilmavirtauksen säädin sisältyy
Viihtyvyyden / sisäilman laadun lisävarusteet
 • Syöttöilman suodatus
 • Ilmanlaatuanturi asennettavaksi ympäristöön tai kanavaan, jotta voidaan mitata CO2-pitoisuutta ja/tai haihtuvia yhdisteitä (CARRIERrtc-ohjauksella)
Suojaus
 • Syötön ja/tai paluun keskipakopuhaltimien pehmeäkäynnistin, joka pidentää asetusaikaa, joka on tarkoitettu pääasiassa kangaskanava-asennuksiin
 • Tukkeutuneiden suodattimien tunnistukseen paine-erokytkin
 • Paine-erokytkin ilmavirtauksen ohjaukseen
 • Savuntunnistuskeskus standardin NF S 61-961 mukaisesti
 • Kylmäaineen vuodonilmaisin (CARRIERrtc-ohjaus)
Asennus
 • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet
 • Keskipakopuhallin hihnoilla ja hihnapyörillä sisämoduuliin (vain malleihin 240-360)
 • Sisäyksikön ilman syötön ja/tai paluun paikka
 • Sekoituslaatikolla varustetut kokoonpanot, joissa kaksi moottoroitua peltiä ilmanvaihtoon ja vapaajäähdytykseen
Saatavilla kymmenen eri mallia:
 • 90, 120, 160 ja 180: Yksi piiri ja kaksi kompressoria
 • 200, 240, 280, 320, 360, 420 ja 485: Kaksi piiriä ja neljä kompressoria

Yleiskuvaus

 • Hermeettiset kierukkakompressorit
 • Kaksoiskokoonpano
 • EC-kammiopuhallin sisä- ja ulkopiiriin
 • Kaksi moduulia: ulkomoduuli ja sisämoduuli asennettavaksi kompaktina tai lohkottuna versiona
 • Kotelo on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka pinnalla on polyesterimaali, valkoinen RAL 7035
 • Kaikki yksiköt testataan ja tarkistetaan tehtaalla

Ulkomoduuli

Ulkoilmapiiri
 • Elektroniset EC-syöttökammiopuhaltimet kytkettynä suoraan kierrosnopeusohjattuun ohjausnopeuteen ja virtauksen säätimeen.
 • Lauhteen tippa-allas
Jäähdytyspiiri
 • Hermeettiset kierukkatyyppiset kaksoiskompressorit asennettuna tärinänvaimentimille. Faasitasapainon ja pyörimissuunnan ohjaus
 • Kampikammion lämmitin
 • Termostaattipaisuntaventtiilit ulkoisella paineentasauksella (lämpöpumppuyksiköt)
 • Nelitiekierronkääntöventtiilit (lämpöpumppuyksiköt)
 • Imuvaraaja, haponkestävät kuivatussuodattimet, nestesäiliöt
 • Kompaktin version syöttö- ja huoltoventtiili
 • Mahdollisuus asentaa moduulit erikseen syöttö- ja huoltoventtiilien kanssa
 • Hitsattavat jäähdytysliitännät
Jakokeskus
 • Kattava ja täysin johdotettu jakokeskus. Eristetty vaippa ehkäisemään kondensaatiota
 • Jakokeskukseen sisältyy virransyötön muuntaja ilman nollaliitäntää
 • Päämaadoitusliitäntä
 • Kompressorien ja puhaltimien moottorikontaktit
Suojaukset
 • Suuren ja pienen paineen painekytkimet
 • Kompressorin poiston lämpötilaohjaus
 • Takaiskuventtiili osana kompressoria
 • Ovipääkytkin
 • Magneettitermiset suojakatkaisimet kompressorien virtajohdolle ja puhaltimien moottorille
 • Automaattinen kytkin ohjauspiirissä

Sisämoduuli

Sisäilmapiiri
 • Patterissa kupariputket ja alumiiniseosrivat
 • Elektroniset EC-syöttökammiopuhaltimet kytkettynä suoraan kierrosnopeusohjattuun ohjausnopeuteen ja virtauksen säätimeen
 • Uudelleenkäytettävät ilmansuodattimet, asennettuna runkoon
 • Lauhteen tippa-allas
Jäähdytyspiiri
 • Termostaattipaisuntaventtiilit ulkoisella paineentasauksella
Suojaukset
 • Ovipääkytkin
 • Konedirektiivi 2006/42/EY (MD)
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU (EMC)
 • Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU (LVD)
 • Painelaitedirektiivi 2014/68/EU (Luokka 2) (PED)
 • RoHS-direktiivi 2011/65/ EU (RoHS)
 • Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY (ECO-DESIGN)
 • Energiamerkintädirektiivi 2010/30/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmonisoitu standardi: EN 378-2:2012

CARRIERrtc-ohjaus

CARRIERrtc-ohjaus koostuu μPC MEDIUM -ohjauspiirilevystä, antureista, pGD1-näyttöyksiköstä ja TCO-käyttäjäpäätteestä (lisävaruste).

Päätoiminnot

 • Asetusarvon ja käyttötilan valinta: Lämmitys, Jäähdytys, Automaattinen, Ilmanvaihto
 • Käyttöparametrien jatkuva ohjaus
 • Anturien mittaamien arvojen näyttö
 • Kompressorien aikaviipeet
 • Sulatuksen hallinta (lämpöpumppuyksiköissä)
 • Syöttöilman lämpötilan ohjaus
 • Käyttö kaikkina vuodenaikoina lauhdutus- ja höyrystyspaineen ohjauksella
 • Asetusarvon tasaus ulkolämpötilan mukaan
 • Tunti- ja viikkoaikaohjelma
 • Palontorjunta
 • Vikadiagnostiikka ja yleishälytys

Valinnaiset

 • Ulkoilmapelti ilman vaihtoa varten sekoitetun ilman lämpötilan tai ilmanlaatuanturin mukaan
 • Sekoituslaatikko termiselle, entalpiselle tai termoentalpiselle vapaajäähdytykselle
 • Jäähdytyksen talteenottopiiri ilman vaihdolle
 • Pyörivä lämmönvaihdin
 • Lisälämpövastukset: kaksivaiheinen päälle / pois päältä -ohjauksella tai yksivaiheinen verrannollisella ohjauksella
 • Kuuman veden patteri kolmitieventtiilillä, verrannollinen ohjaus tai päällä / pois päältä -ohjaus
 • Kaasupoltin verrannollisella ohjauksella
 • Kostutin verrannollisella ohjauksella tai päällä / pois päältä -ohjauksella
 • Ilmavirtauksen säädin (keskipakopuhaltimilla)
 • Tukkeutuneen suodattimen painekytkin
 • Savuntunnistuskeskus
 • Ilmanlaatuanturi CO2:n ja/tai haihtuvien yhdisteiden mittaamiseen
 • Kylmäaineen vuodonilmaisin
 • Energiamittari ja jäähdytys- ja lämmityskapasiteetin laskenta

pGD1-näyttöyksikkö

Tämä graafinen näyttöyksikkö koneen jakokeskuksessa tarjoaa seuraavat toiminnot:
 • Yksikön alkuohjelmointi
 • Toimintatilan muokkaus
 • Yksikkö päälle / pois päältä
 • Toimintatilan valinta
 • Asetusarvojen asetus
 • Ohjattujen muuttujien ja mitattujen anturiarvojen tarkastelu näytöllä
 • Aktiivisten hälytysten ja hälytyshistorian tarkastelu näytöllä
carrier-graphic-terminal

TCO-käyttäjäpääte (lisävaruste)

 • Laitteen kytkentä PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
 • Käyttötilan valinta
 • Asetusarvojen säätö
 • Asennuksen lämpötilojen ja kosteuden, ulkolämpötilan, syöttöilman lämpötilan, CO2-anturin ja ulkoilmapellin aukiolon näyttö
 • Hälytyskoodien näyttö
carrier-user-terminal

CARRIERrtc-keskiversion ohjaus (lisävaruste)

Mikroprosessorilla varustettu elektroninen moduuli koostuu ohjauspiirilevystä ja TCO-käyttäjäpäätteestä

Ulkomoduulin lisävarusteet

Ulkoilmaympäristö
 • Korroosio
  • Patterissa kupariputket ja kuparirivat
  • INERA® -patterissa on erittäin tehokkaat ja hyvin korroosiota kestävät kupariputket ja alumiiniseosrivat
  • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat, joissa polyuretaani- ja Blygold®-pinnoite
 • Kosteus
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunniteltu sähkökeskus
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunnitellut moottorit ja puhaltimet (ota yhteyttä)
Asennus
 • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet
 • Jäähdytysliitäntöjen huoltoventtiilit
 • Öljynerotin jäähdytysliitäntöihin, kun jäähdytyslinjan maksimiekvivalenttipituus on yli 50 metriä; lisävaruste on valittavissa vain silloin, kun yksiköt toimitetaan kahtena moduulina, ulko- ja sisämoduulina asennettavaksi lohkottuna versiona
 • Ulkoyksikön ilmansyötön paikka:
  • Sivulla: oletussyöttö
  • Päällä: saatavilla vain silloin, kun yksiköt toimitetaan asennettavaksi lohkottuna versiona
 • Ilmapatterin suojaritilä
 • Gravimetriset suodattimet paluuilmassa
Akustiikka
 • Kompressorissa ääntä eristävä vaippa
Jakokeskus
 • Virransyöttö nollaliitännällä
 • Energiamittari asennuksen energiankulutuksen seurantaan (CARRIERrtc-ohjaus)

Sisämoduulin lisävarusteet

Ulkoilmaympäristö
 • Kosteus
  • Pisaraerotin sisäilman patterissa
  • Pisaraerotin ulkoilman otossa
 • Korroosio
  • Patterissa kupariputket ja kuparirivat
  • INERA® -patterissa on erittäin tehokkaat ja hyvin korroosiota kestävät kupariputket ja alumiiniseosrivat
  • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat, joissa polyuretaani- ja Blygold®-pinnoite
  • Lauhteen tippa-allas ruostumatonta terästä.
Viihtyvyyden/lämmityksen lisävarusteet
 • Kuuman veden lisäpatteri ja kolmitieventtiili. Kaksi vaihtoehtoa:
  • Nimellispatteri lämmitystä varten pelkän jäähdytyksen yksiköissä
  • Lisäpatteri lämmitystä varten lämpöpumppuyksiköissä
 • Lisäsähkövastukset, ilmavirtauksen säädin sisältyy
Viihtyvyyden / sisäilman laadun lisävarusteet
 • Syöttöilman suodatus
 • Ilmanlaatuanturi asennettavaksi ympäristöön tai kanavaan, jotta voidaan mitata CO2-pitoisuutta ja/tai haihtuvia yhdisteitä (CARRIERrtc-ohjauksella)
Suojaus
 • Syötön ja/tai paluun keskipakopuhaltimien pehmeäkäynnistin, joka pidentää asetusaikaa, joka on tarkoitettu pääasiassa kangaskanava-asennuksiin
 • Tukkeutuneiden suodattimien tunnistukseen paine-erokytkin
 • Paine-erokytkin ilmavirtauksen ohjaukseen
 • Savuntunnistuskeskus standardin NF S 61-961 mukaisesti
 • Kylmäaineen vuodonilmaisin (CARRIERrtc-ohjaus)
Asennus
 • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet
 • Keskipakopuhallin hihnoilla ja hihnapyörillä sisämoduuliin (vain malleihin 240-360)
 • Sisäyksikön ilman syötön ja/tai paluun paikka
 • Sekoituslaatikolla varustetut kokoonpanot, joissa kaksi moottoroitua peltiä ilmanvaihtoon ja vapaajäähdytykseen

Sinua voi kiinnostaa myös