Carrier är världsledande inom högteknologiska uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylningslösningar. Carrier är en del av UTC Climate, Controls & Security, som i sin tur är en enhet inom United Technologies Corp., en av de ledande leverantörerna till rymd- och byggnadsindustrin världen över.

För oss på Carrier är vårt mål att vara det första valet för uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylningslösningar världen över. Vi arbetar för att göra världen till en bättre plats att leva, arbeta och leka. Våra anställda, produkter och tjänster skapar bekväma, produktiva och hälsosamma miljöer, oberoende av klimat och säkerställer att den globala tillgången till livsmedel transporteras och bevaras för säker förtäring.

Vår kultur bygger på UTC Climate, Controls & Security grundläggande värderingar. Dessa värderingar utgör grundpelarna i vår verksamhet. De definierar vilka vi är och ligger till grund för alla beslut vi fattar.

KVALITET

 • Kvalitet är den gemensamma nämnaren för allt vi gör.
 • Vi har förbundit oss att tillhandahålla förstklassig service och att följa styrsystemet ACE.

PRESTANDA

 • Våra kunder har ett val och vår prestanda avgör om de väljer oss.
 • Vi strävar efter kontinuerlig tillväxt för att förstärka vår ledande position.
 • Vi uppnår finansiella resultat i världsklass.
 • Vi förbättrar hela tiden produktiviteten hos våra tillgångar, resurser och i hela vår verksamhet.

ANSVAR

 • Framgångsrika företag förbättrar människors liv.
 • Vi agerar med integritet och upprätthåller de högsta etiska standarderna.
 • Vi tar ansvar för miljön och strävar efter hållbarhet.
 • Vi bryr oss om våra anställdas och våra kunders hälsa och säkerhet.
 • Vi stöder aktivt de samhällen där vi bedriver vår verksamhet.

INNOVATION

 • Vi är ett företag med idéer och vi engagerar oss för forskning och utveckling.
 • Vårt arv ger oss inspiration att hitta nästa viktiga, innovativa och säljbara idé.
 • Vi investerar hela tiden i nya produkter, ny teknik och intelligenta system.

KUNDSERVICE

 • Vi lyssnar på våra kunder och tar hänsyn till deras behov.
 • Vi gör det lätt att göra affärer med oss.
 • Vi arbetar hårt för att tillhandahålla förstklassig kundservice.

MÖJLIGHETER FÖR DE ANSTÄLLDA

 • Vi lyssnar på våra anställda och behandlar varandra med respekt.
 • Vi engagerar oss för att ge anställda och ledning möjligheten att vidareutvecklas.
 • Vi stöder och strävar efter livslångt lärande för att öka våra kunskaper och förmågor.
 • Vi värdesätter mångfald hos personer och kultur och vi letar och delar med oss av idéer öppet.