Skip to main content
green-world

Zrównoważony Rozwój

Naturalni liderzy ekorozwoju

Firma Carrier wprowadza zrównoważony rozwój w każdym aspekcie swojego działania. Jest to dla nas całkowicie naturalne.

Od nowatorskich rozwiązań poprzez budownictwo ekologiczne po usługi zwiększające wydajność — firma Carrier jest liderem zrównoważonego rozwoju. Angażujemy się w rozwiązania nieszkodliwe dla klimatu. Jesteśmy pionierami stosowania naturalnych czynników chłodniczych w branży dystrybucji żywności. Nieprzerwanie inwestujemy również w badanie i rozwój z myślą o ulepszeniu naszych produktów oraz procesów przy zachowaniu środowiska naturalnego.

Mniejszy wpływ na środowisko i większa wydajność energetyczna?
Brzmi nieźle.

Jesteśmy firmą, której działalności towarzyszy myśl o środowisku naturalnym, dlatego nic dziwnego, że źródłem inspiracji dla jednej z naszych najbardziej przełomowych i ekologicznych technologii jest atmosfera ziemska. Mówimy tu o dwutlenku węgla — gazie, który występuje w atmosferze całej naszej planety w postaci naturalnej. Teraz występuje również jako czynnik chłodniczy w naszych najbardziej przyjaznych dla środowiska systemach chłodniczych.

Firma Carrier, jako pionier zastosowania komercyjnego gazu CO2 w technologii chłodniczej, przez ponad 10 lat wiele zainwestowała w rozwój transkrytycznych obiegów CO2. Przez ten czas opracowaliśmy zaawansowane procesy produkcyjne, nowe, opatentowane podzespoły i nowe materiały, dzięki którym mogliśmy zastosować CO2 jako skuteczny czynnik chłodniczy. Efektem tego jest system chłodniczy CO2OLtec®.

System CO2OLtec® firmy Carrier reprezentuje jedno z najbardziej przyjaznych dla środowiska osiągnięć w branży chłodzenia komercyjnego. Gaz CO₂ użyty jako naturalny czynnik chłodniczy pozwala na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w branży dystrybucji żywności. Właściwie rzecz biorąc, zainstalowanie systemu CO₂OLtec zapewnia imponujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 50% w porównaniu z tradycyjnymi systemami chłodniczymi pracującymi na bazie fluorowęglowodorów. Wycieki czynnika chłodniczego z układu również mają znikomy wpływ na zjawisko globalnego ocieplenia.

Od 2009 r., w którym nowatorska technologia CO2OLtec® została wprowadzona na rynek, wyposażono w nią 1400 sklepów w całej Europie. Ogólnie rzecz biorąc, klienci używający technologii CO2OLtec® zredukowali emisję CO2 o ponad 389 000 ton. Jest to równoznaczne usunięciu z szos ponad 87 000 samochodów.

Co w tym wszystkim wywiera największe wrażenie, to technologia CO2OLtec®, która pomaga klientom w tak imponującym zminimalizowaniu wpływu na środowisko, a jednocześnie zapewnia optymalną wydajność i niezawodność, skutkując również zmniejszeniem kosztów zużycia energii średnio o 10% niezależnie od tego, czy mowa o klimacie łagodnym, czy też zimnym. Te typy klimatu są obecne na większości terenów Europy — obszaru powyżej znanego powszechnie „równika CO₂”, w którym średnia roczna temperatura sięga do 15 C.

Rzecz jasna, firma Carrier podejmuje wysiłki, aby wprowadzić te korzystne rozwiązania energetyczne również na obszarze południowej Europy. W celu wprowadzenia wydajnej technologii opartej na CO₂ w całej Europie firma Carrier pracuje nad wyeliminowaniem „równika CO2” na południu, a także projektuje systemy CO2, które są co najmniej tak samo wydajne jak konwencjonalne systemy chłodnicze z danego regionu.

Przykładowo, firma Carrier zainstalowała we Włoszech i Hiszpanii kilka systemów chłodniczych CO2OLtec®, które specjalnie zmodyfikowano w celu zapewnienia większej wydajności energetycznej przy wyższych temperaturach otoczenia. Dlatego nie ma znaczenia, w którym miejscu Europy jesteś— firma Carrier jest w stanie dostarczyć systemy chłodnicze, które są nieszkodliwe dla naszej plany i korzystne Twojego budżetu.

Dzięki rozwiązaniom zintegrowanym CO2OLtec® zrównoważony rozwój, chłodzenie produktów oraz ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń jest dostępne w jednym urządzeniu.

Nie ma wątpliwości, że firma Carrier Chłodnictwo to czołowy dostawca układów chłodniczych pod klucz o dużej wydajności oraz usług z zakresu dystrybucji żywności. Nasze zaangażowanie w pomaganiu klientom w zmniejszeniu wpływu na środowisko, zwiększenia oszczędności i optymalizacji wydajności wykracza jednak zasadniczo poza samo chłodzenie. Nasze zintegrowane układy CO₂OLtec® są tego doskonałym przykładem.

Nowatorski zintegrowany układ CO2OLtec® łączy możliwość chłodzenia produktów oraz ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w jeden system. Użycie technologii CO2 zarówno do chłodzenia produktów, jak i do ogrzewania oraz chłodzenia sklepu eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych systemów grzewczych zasilanych paliwem kopalnym.

Sposób działania wygląda następująco: całe ciepło odprowadzane w procesie chłodzenia produktów jest gromadzone i przekierowane do ogrzewania pomieszczeń za pośrednictwem modułu CO2OLheat®. System jest wyposażony we wbudowaną pompę ciepła, która generuje dodatkowe ciepło w trakcie zimnych miesięcy i stosownie do potrzeb umożliwia chłodzenie supermarketu. Kompleksowy, zintegrowany system chłodzenia produktów oraz ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń jest kierowany przez układ sterowania firmy Carrier, który zaprojektowano z myślą o zapewnieniu optymalnego zużycia energii.

Mówiąc o oszczędności energii, wybór rozwiązania z wbudowanym agregatem wewnętrznym CO2OLtec® pozwala sprzedawcom detalicznym artykułów żywnościowych na oszczędność kosztów zużycia energii do 35%. Ponadto, dzięki zastosowaniu naturalnego czynnika chłodniczego CO2, klienci uzyskują również możliwość zmniejszenia śladu węglowego do 58% i nie są nękani ciągłymi zmianami w przepisach dotyczących czynników chłodniczych.

Dzięki układom zintegrowanym CO2OLtec® przez cały rok można spodziewać się optymalnej temperatury dla klientów sklepu, jego personelu i produktów, a równocześnie cieszyć się dużymi korzyściami dla środowiska i własnych zysków.

Dzisiaj tworzymy rozwiązania, myśląc o jutrze.

Dla firmy Carrier zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko fraza — to duża część tego, kim jesteśmy od samego początku. W ramach naszego wkładu w zrównoważony rozwój zawsze staramy się szukać nowych dróg na zapewnienie klientom możliwości oszczędzania energii i zachowania naszych zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Nasze systemy chłodnicze kierowane do branży dystrybucji żywności stwarzają niewiarygodną możliwość realizacji tego celu.

We współczesnych supermarketach to systemy chłodnicze są jak dotąd największym pojedynczym konsumentem energii. Prawdę mówiąc, ponad 40% całkowitego średniego zużycia energii w sklepie przypada na chłodzenie. Ponadto, do 60% wskaźnika TEWI (całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego, Total Equivalent Warming Impact) dla systemu chłodniczego bierze się ze zużycia energii. Te liczby pokazują, jaki wpływ może mieć na środowisko (i koszty zużycia energii) wdrożenie wydajniejszych systemów.

Firma Carrier podczas współpracy partnerskiej z klientami stara się pomóc im w zmniejszeniu kosztów eksploatacji i wpływu na środowisko, pomimo wznoszących się cen energii, wzrastającego zużycia mocy powstałego w przypadku dłuższych godzin otwarcia sklepu czy też ciągłego poszerzania asortymentu towarów wymagających chłodzenia. W celu sprostania tym wyzwaniom firma Carrier oferuje nowatorskie rozwiązania, takie jak system CO2OLtec®, który pracuje przy użyciu naturalnego czynnika chłodniczego CO2, umożliwiając zmniejszenie kosztów zużycia energii u klientów do 10% zarówno w łagodnym, jak i w chlodnym klimacie.

Oprócz tego, nasze rozwiązanie systemowe CO2OLtec® skupia w jednym systemie możliwość chłodzenia produktów wcałym sklepie oraz ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, zapewniając do 35% redukcji kosztów zużycia energii.

Firma Carrier oferuje pełen wybór mebli chłodniczych do przechowywania chłodzonej i mrożonej żywności o rozszerzonych możliwościach oszczędzania energii. Wyraża to nasz program produktów e*cube

e*cube odnosi się do kryteriów zwiększenia jakości „energy, efficiency, environment” (energia, wydajność, środowisko), które dotyczą wszystkich naszych towarów i usług.

  • Energia: oszczędzanie energii przez cały okres eksploatacji
  • Wydajność: równomierna wydajność w zakresie temperatury, jakości produktów żywnościowych i wydajności energetycznej
  • Środowisko: znacząca redukcja śladu węglowego w całym układzie chłodniczym

Na bazie tego podejścia stworzyliśmy serię Evolution 6 — następną generację urządzeń zapewniających oszczędność energii w warunkach sklepów detalicznych. Ta seria mebli chłodniczych służy jako nowy punkt odniesienia w kategoriach organizacji przestrzeni sprzedażowej i wydajności chłodzenia dla wszystkich rodzajów sklepów.

Oprócz nowych urządzeń oferujemy także umowy serwisowe, usługi zdalne i modernizacje używanych mebli pod kątem polepszenia wydajności i zapewnienia jak największej oszczędności energii. Więcej informacji na temat tych usług można znaleźć na stronie Serwis i wsparcie.

W firmie Carrier wiemy wszystko o zrównoważonym rozwoju.

Podejście firmy Carrier do zrównoważonego rozwoju wywodzi się częściowo z przekonania, że produkty ekologiczne muszą powstać w firmie ekologicznej. Od momentu, gdy firma Carrier Chłodnictwo została zakupiona w 2004 r. przez Carrier i stała się częścią firmy United Technologies, prowadzi ona politykę wyznaczania realistycznych i osiągalnych celów, które pozwolą zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne.

We wszystkich naszych działaniach firma Carrier jest zaangażowana w programy i inicjatywy, które są związane z ochroną środowiska, zdrowiem i wydajnością (EHS).

Nieprzerwanie prowadzimy pomiary i rejestry naszej wydajności pod kątem realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Należy do nich osiągnięcie określonej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia wody, ograniczenie produkcji odpadów przemysłowych i propagowanie bezpieczeństwa pracowników. Oprócz samego działania, staramy się również przenosić naszą postawę dotyczącą ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa na naszych dostawców.

Nasza globalna inicjatywa dostawców EHS jest skupiona na tym, aby wszyscy krytyczni dostawcy spełniali nasze oczekiwania, do których należą bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników oraz minimalizowanie wpływu na środowisko.

Jak się mają te wszystkie cele i osiągnięcia dotyczące środowiska w stosunku do klientów? Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że współpracują z firmą, która nie poprzestaje tylko na słowach, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Jest to część tego, kim jesteśmy — stale i nieprzerwanie.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska podlegają ciągłej zmianie. Nasza pomoc w zapewnieniu zgodności działań klienta z przepisami nie zmienia się.

Europejskie inicjatywy prawne związane z ochroną środowiska i wydajnością energetyczną produktów oraz budynków są częste i skomplikowane. Sytuację utrudnia jeszcze fakt, że te przepisy zmieniają się wraz z biegiem czasu. Na szczęście firma Carrier oferuje zrównoważone produkty i usługi, dzięki którym zdejmuje z klientów ciężar uporania się z kwestiami zgodności z przepisami.

Oto pobieżne spojrzenie na najnowsze tendencje prawne w Europie:

  • Nowa, europejska Dyrektywa Gazu Fluorowego UE/517/2014 ważna dla 28 państw członkowskich Unii Europejskiej nakłada schemat faz redukcji i ograniczenia dotyczący określonego użytkowania czynników chłodniczych na bazie fluorowęglowodorów (HCF) w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ponadto wymagane są częstsze kontrole szczelności systemów chłodzących HCF przy prowadzeniu prawidłowego dziennika częstotliwości i wielkości uzupełnienia płynu chłodniczego.
  • Niektóre kraje europejskie uchwaliły lub zaproponowały podatek bazujący na wskaźniku wpływu na globalne ocieplenie w przypadku czynnika chłodniczego na bazie fluorowęglowodorów używanego w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
  • Niektóre kraje UE zaoferowały bodźce podatkowe i subsydia motywujące do zastosowania naturalnych czynników chłodniczych oraz ulepszeń związanych z oszczędnością energii w systemach tego rodzaju.

Rozwiązania firmy Carrier pozwolą w łatwy sposób uniknąć problemów tego rodzaju, a pomogą nawet skorzystać finansowo na zachętach zapewnianych przez władze. Przykładowo, nasze rozwiązania CO2OLtec® wykorzystują dwutlenek węgla ze wskaźnikiem GWP wynoszącym 1 jako naturalny czynnik chłodniczy. Wdrożenie rozwiązania CO2OLtec® zapewni ochronę przed podatkami związanymi ze wskaźnikiem GWP, przepisami dotyczącymi gazów fluorowanych i jakimikolwiek innymi nowymi przepisami dotyczącymi fluorowęglowodorów.

CO2OLtec® to tylko jeden przykład nowatorskich rozwiązań firmy Carrier, które będą stanowić pomoc w zredukowaniu zużycia energii i zmniejszeniu wpływu na środowisko, zdejmując z klienta ból głowy, który często pojawia się przy tego rodzaju problemach prawnych. Firma Carrier, prowadząc współpracę partnerską z zakresu rozwiązań do chłodzenia komercyjnego, chętnie pomaga w zrozumieniu zasad, które przyświecają zmianom regulacji, a także w poznaniu metod nawigowania między naszymi produktami i usługami.

OBEJRZYJ FILM, ABY POZNAĆ CO2OLtec®
Poznaj zalety naszych rozwiązań zintegrowanych
WIDOCZNOŚĆ OZNACZA SKUTECZNOŚĆ.
DZIĘKI NAM LEPSZA SPRZEDAŻ PRZY NISKICH TEMPERATURACH.
Stanowisko firmy Carrier dotyczące regulacji UE o gazach fluorowanych
NATURALNE CZYNNIKI CHŁODNICZE W EUROPIE