Přeskočit na hlavní obsah
green-world

Udržitelnost

Jsme lídry v oblasti udržitelnosti

Ve společnosti Carrier vnášíme koncept udržitelnosti do všeho, co děláme. Je to pro nás přirozené.

Jsme průkopníky v používání přírodních chladiv v oblasti maloobchodu s potravinami. Jsme v oboru vůdčí společností v nabídce inovativních řešení, ekologických provozů, či služeb poskytovaných za účelem zvýšení účinnosti. Průběžně investujeme do výzkumu a vývoje, zdokonalujeme své produkty a postupy. Přispíváme tak k ochraně životního prostředí.

Snížený dopad na životní prostředí a větší energetická úspora?
To zní skvěle.

Naše společnost se vždy zajímala o to, jaký vliv má její činnost na životní prostředí. Bylo tedy zřejmé, že inspirace pro jeden z našich nejudržitelnějších technologických průlomů vyjde ze samotné atmosféry. Hovoříme o oxidu uhličitém – plynu, který se přirozeně vyskytuje v atmosféře, je k dispozici po celém světě a nyní i jako chladivo v našich ekologicky udržitelných řešeních chladicích systémů.

Společnost Carrier začala používat komerční chladicí technologii s CO2 jako první a do vývoje transkritických systémů CO2 vložila za více než 10 let mnoho prostředků. Tehdy jsme použili moderní výrobní postupy, nové patentované komponenty a CO2OLtec® refrigeration system.

Systém Carrier CO2OLtec® představuje jedno z nejudržitelnějších řešení pro komerční chlazení v našem průmyslovém odvětví. Za účelem snížení emisí skleníkových plynů využívá pro maloobchodní prodej potravin technologii přírodního chladiva CO2. V porovnání s tradičními chladicími systémy s chladivy HFC umožňuje instalace systému CO2OLtec® až impozantní 50% snížení emisí skleníkových plynů. Systém má také jen zanedbatelný nepříznivý dopad na globální oteplování způsobený únikem chladiva.

Inovativní technologií CO2OLtec® bylo od jejího uvedení na trh v roce 2009 vybaveno 1400 prodejen v celé Evropě. Obecně platí, že zákazníci, kteří využívají technologii CO2OLtec®, snížili emise CO2 o více než 389 000 tun, což odpovídá odstranění 87 000 vozů ze silnic.

Nejvýznamnější je zřejmě skutečnost, že technologie CO2OLtec® jim umožňuje dosáhnout této působivé úrovně udržitelnosti za současného udržení optimální výkonnosti a spolehlivosti a snížení energetických nákladů průměrně o 10 % v mírném až chladném podnebí. Do tohoto podnebí spadá většina Evropy – jde o oblasti nad proslulým „rovníkem dle CO2“ s průměrnými ročními teplotami do 15 °C.

Společnost Carrier je samozřejmě odhodlána přinášet energetické výhody také jižní Evropě. Aby však mohla společnost Carrier zajistit funkční technologii s CO2 do celé Evropy, bylo nejprve nezbytné zrušit v jižní Evropě zmíněný rovník dle CO2 a navrhnout takové systémy CO2, které budou minimálně tak účinné jako konvenční technologie chlazení v tomto regionu.

V Itálii a Španělsku například společnost Carrier nainstalovala několik systémů chlazení CO2OLtec®, jež byly speciálně upraveny tak, aby umožňovaly větší energetickou úsporu při vyšších okolních teplotách. Společnost Carrier vám tedy může dodat chladicí systémy, které nejsou škodlivé pro naši planetu a zároveň jsou přínosem pro váš rozpočet, bez ohledu na to, kde v Evropě sídlíte.

V integrovaných řešeních CO2OLtec® se snoubí udržitelnost, chlazení potravin a prostorové vytápění a chlazení.

Společnost Carrier Commercial Refrigeration je bezpochyby předním dodavatelem vysoce účinných kompletních chladicích systémů a služeb pro průmyslové odvětví maloobchodního prodeje potravin. Naše odhodlání pomáhat zákazníkům snižovat ekologickou stopu, zvyšovat úsporu energie a optimalizovat výkonnost se zdaleka neomezuje pouze na chlazení potravin. Naše řešení CO2OLtec® Integral je toho dokonalým důkazem.

Inovativní řešení CO2OLtec Integral slučuje v jediném systému potřeby celé prodejny – chlazení potravin i vytápění a chlazení prostoru. Použití technologie s CO2 pro zmíněné účely ruší potřebu používat tradiční systémy vytápění, a tedy i spotřebu fosilních paliv.

Funguje to takto: veškeré odpadní teplo, které se vytvoří během procesu chlazení, se shromažďuje a následně rozvádí prostřednictvím modulu CO2OLheat® k vytápění prostoru. K vytváření dalšího tepla během chladných měsíců systém používá vestavěné tepelné čerpadlo, a tak umožňuje dle potřeby chlazení supermarketu. Komplexní integraci chlazení potravin a vytápění a chlazení prostoru řídí systém řízení společnosti Carrier, který je konkrétně navržen k zajištění optimální energetické účinnosti.

Co se týče energetické úspory, výběrem řešení CO2OLtec® Integral mohou maloobchodní prodejci získat až 35% snížení energetických nákladů. Díky přírodnímu chladivu CO2 lze také docílit snížení až o 58 % na uhlíkové stopě systému a zároveň zůstat nedotčen stále se měnícími směrnicemi o chladivech.

Můžete se spolehnout, že řešení CO2OLtec® Integral zajistí po celý rok optimální teplotu pro zákazníky, zaměstnance i produkty, a ještě se můžete radovat z přínosu pro životní prostředí i z vašeho konečného obchodního výsledku.

Dnes vytváříme řešení a myslíme přitom na zítřek.

Ve společnosti Carrier je „udržitelnost“ více než jen fráze – od samého počátku utváří to, kým jsme. V rámci našeho úsilí o co největší míru udržitelnosti stále hledáme nové způsoby, jak pomoci zákazníkům snižovat využití energie a zachovat přírodní zdroje pro budoucí generace. Naše chladicí systémy pro maloobchod představují pro tento účel báječnou příležitost.

V současných supermarketech spotřebovávají chladicí systémy jako jediné bezkonkurenčně nejvíce energie. Chlazení si ve skutečnosti připisuje více než 40 % průměrné celkové spotřeby energie na prodejnu. Navíc až 60 % indexu TEWI (celkový ekvivalent dopadu oteplování) chladicího systému způsobuje spotřeba energie. Tyto cifry ukazují, jaký vliv může mít implementace účinnějších systémů na životní prostředí – a na energetické náklady.

Společnost Carrier pomáhá zákazníkům v rámci partnerského vztahu snižovat provozní náklady a dopad na životní prostředí navzdory eskalujícím cenám energií, zvyšování spotřeby energie z důvodů delší otvírací doby a stálého rozšiřování sortimentu zboží, které je třeba chladit. Jako řešení těchto výzev nabízí společnost Carrier inovativní systém CO2OLtec®, který využívá přírodní chladivo CO2 a jehož cílem je snížit náklady na energii až o 10 % u zákazníků v mírném až chladném podnebí.

Inovativní řešení CO2OLtec® Integral navíc kombinuje v jediném systému potřeby celé prodejny, tj. chlazení potravin i vytápění a chlazení prostoru, a tak dosahuje až 35% snížení nákladů na energie.

Společnost Carrier také nabízí úplnou řadu výstavního chladicího nábytku pro chlazené a mražené potraviny, který disponuje moderními úspornými prvky. Ty představuje náš produktový program e*cube.

Program e*cube poukazuje na pokroková opatření v oblasti „energií, účinnosti a životního prostředí“ vztahující se na celý náš sortiment produktů a služeb.

  • Energie: úspora energie během celého životního cyklu
  • Účinnost: udržovaný výkon, co se týče teploty, kvality potravin a energetické úspory
  • Životní prostředí: významné snížení uhlíkové stopy pro celý systém chlazení

S tímto přístupem jsme vyvinuli další generaci energeticky úsporných řešení pro maloobchodní formáty Evolution 6. Tato řada chladicích regálů představuje pro zákazníky provozující všechny typy prodejen nové měřítko využitelnosti prodejního prostoru a výkonnosti chlazení.

Vedle nových řešení dále nabízíme servisní smlouvy, vzdálený servis a upgrady stávajícího nábytku s cílem zvýšit jeho výkonnost a zajistit maximální úspornost. Více informací o těchto službách naleznete na stránce Servis a služby.

Ve společnosti Carrier praktikujeme udržitelnost ve všech aspektech.

Přístup společnosti Carrier ke konceptu udržitelnosti částečně vychází z ideje, že ekologické produkty musí začínat v ekologické společnosti. Společnost Carrier Commercial Refrigeration již od akvizice společností Carrier a od doby, kdy se v roce 2004 stala součástí společnosti United Technologies, průběžně stanovuje realistické a dosažitelné cíle a plány, díky nimž se snižuje náš nepříznivý dopad na životní prostředí.

Společnost Carrier ve všech svých provozech poctivě realizuje programy a iniciativy související s naším působením v oblasti ekologie, zdraví a bezpečnosti (EHS).

Své výkony průběžně porovnáváme s cíli udržitelnosti a informujeme o nich. Naše ambice zahrnují cílené snižování emisí skleníkových plynů, spotřeby vody a vytváření průmyslového odpadu a také podporu bezpečnosti zaměstnanců. Náš závazek ohledně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti rozšiřujeme i za brány našich závodů na naše dodavatele.

Naše globální iniciativa týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměřená na dodavatele usiluje o to, aby 100 % všech klíčových dodavatelů splňovalo naše očekávání, tj. bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance a minimalizaci nepříznivého dopadu na životní prostředí.

Co tyto ekologické cíle a úspěchy znamenají pro vás? Jako zákazník si můžete být jisti, že spolupracujete s partnerem, který se namísto planých slov ve věci udržitelnosti skutečně angažuje. Stále máme na zřeteli, že udržitelnost je součástí toho, kým jsme.

Směrnice vztahující se k životnímu prostředí se stále mění. Naše odhodlání pomáhat vám je stálé.

Regulačních iniciativ souvisejících s životním prostředím a energetickou úsporou produktů a budov je v Evropě spousta a jsou komplikované. Aby to bylo ještě složitější, tyto směrnice se v průběhu času vyvíjejí. Společnost Carrier naštěstí nabízí udržitelné produkty a služby, a tak přispívá k tomu, že regulační záležitosti pro vás nebudou problémem.

Toto je stručný přehled některých nejnovějších evropských regulačních trendů:

  • Nová evropská směrnice F-Gas EU/517/2014 pro 28 členských států Evropské unie nařizuje rozfázované schéma a konkrétní omezení používání chladiv HFC ve stacionárních aplikacích chlazení a klimatizace a vyžaduje častější povinné kontroly systémů HFC ke zjištění, zda nedochází k úniku chladiva, včetně řádného zaznamenávání použití náhradních náplní chladiva a jeho frekvenci.
  • Některé evropské země uzákonily nebo navrhly zákon založený na potenciálu pro globální oteplování chladiv typu HFC používaných v systémech chlazení a klimatizace.
  • Některé země EU nabízejí daňové pobídky či náhrady za používání přírodních chladiv a nízkoenergetických vylepšení takových systémů.

Díky řešení společnosti Carrier se můžete snadno vyhnout problémům a dokonce získat finanční prospěch z vládních pobídek. Naše řešení CO2OLtec® například používají přírodní chladivo oxid uhličitý, jehož potenciál GWP je 1. Zavedením řešení CO2OLtec® se chráníte před daní spojenou s potenciálem GWP, před směrnicemi F-Gas a veškerými novými směrnicemi souvisejícími s chladivy HFC, jež se mohou objevit v budoucnosti.

Systém CO2OLtec® je jen jedním příkladem z inovativních řešení společnosti Carrier, díky němuž dokážete snížit spotřebu energie a negativní dopad na životní prostředí a zároveň se vyhnete starostem tak často spojeným s regulačními záležitostmi. Společnost Carrier jako váš partner pro řešení komerčního chlazení s vámi bude ráda spolupracovat. Pomůže vám lépe porozumět novým směrnicím a předpisům a vysvětlí vám, jak vám naše produkty a služby mohou pomoci těmito úskalími proplouvat.


Klikněte zde pro více informací o pozici společnosti Carrier v oblasti regulace EU F-plyny (EU / 517 / 2014)
ZJISTĚTE VÍCE
O TECHNOLOGII CO2OLtec®
VÝHODY NAŠEHO INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ
VIDITELNOST ROVNÁ SE ÚČINNOST
VYSOKÝ OBRAT
ZA NÍZKÝCH TEPLOT - SPOLEHNĚTE SE
NA NÁS
REGULACE EU F-PLYNY A CARRIER