Proč zvolit Carrier

Ve společnosti Carrier si zakládáme na kultuře vedení, inovace a udržitelnosti. Náš globální dosah a pevný závazek motivovat zaměstnance nabízejí každému členovi týmu Carrier příležitost růst, učit se a budovat kariéru.

Why CarrierCCR evropský tým na veletrhu Euroshop 2014

Globální dosah

Zaměstnanci společnosti Carrier mají svět na dosah. Jako součást společnosti UTC Climate, Controls & Security, jednotky společnosti United Technologies Corporation, má společnost Carrier podporu téměř 50 000 zaměstnanců působících ve 180 zemích. Sdílené zaměření na řešení celosvětových výzev umožňuje různorodé pracovní síle společnosti Carrier nadále zanechávat stopy v každé části světa.

Lokální angažovanost

Společnost Carrier je globální celosvětově působící společností. Nicméně si uvědomuje také důležitost lokální angažovanosti. Záleží na tom, aby naši zaměstnanci byli přínosem pro komunity, v nichž žijí a pracují. Proto společnost Carrier povzbuzuje k dobrovolnictví a dobročinným příspěvkům v mnoha různých podobách.

Kariéry budované na závazcích a hodnotách

Společnost Carrier je vybudována na odkazu inovace a vedoucí pozice. Zaměřuje se na technologický pokrok a uvědomuje si, jak důležitý je pro výkon společnosti osobní rozvoj zaměstnanců a péče o zákazníky. Jako průkopník sociální zodpovědnosti a péče o životní prostředí společnost Carrier usiluje o udržitelnost ve všech aspektech své činnosti. Zachování životního prostředí a ochrana omezených světových přírodních zdrojů patří k základním bodům činnosti. Svou přirozeně vedoucí pozici bere společnost velmi vážně.

Vynikající obchodní výsledky

Společnosti United Technologies Corporation a Carrier jsou pravidelně řazeny mezi nejuznávanější společnosti a značky na světě a jako takové jsou vynikajícími hráči na každém trhu, kde působí. Bez ohledu na povahu ekonomického prostředí dosahuje ambiciózních výkonnostních cílů a svým akcionářům zajišťuje investiční stabilitu.