Společnost Carrier Commercial Refrigeration podepsala dne 31. května v Praze Evropskou Chartu Diverzity, jež je jedinečným závazkem společnosti k zavádění a prosazování principů diverzity a začlenění se na pracovišti. Tento dokument je schválen a podpořen Evropskou komisí Generálním ředitelstvím pro spravedlnost a ochranu spotřebitele a první charta byla představena ve Francii před více než 10 lety. Carrier, světový lídr v oblasti high-tech vytápění, klimatizace a chladících řešení je součástí UTC Climate, Controls & Security United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

Evropskou Chartu Diversity podepsalo dosud více než 7 500 signatářů z celé Evropy. V České republice je koordinována nevládní organizací (Byznys pro spolecnost), pod záštitou ministra sociálních věcí a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Ačkoliv byla Charta představena před 1,5 lety, tak má již více než 50 signatářských společností, které jsou lídry v diverzitě. Podpisem Evropské Charty Diverzity, se Carrier Commercial Refrigeration zavazuje k zachování takového prostředí na pracovišti, které je otevřeno všem, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, národnosti, etnického původu, náboženství, světových názorů, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientaci.

Rozmanitost a začlenění je jedním z klíčových prvků naší Carrier firemní strategie, která významně přispívá k našemu úspěchu. Carrier podporuje rodiny svých zaměstnanců ve všech jeho fázích a napříč všemi generacemi, a to uplatněním rovných šancí a začleněním opatřeními, které zlepšují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Podpis Charty je naším dalším krokem na cestě aktivního začlenění diversity do naší firemní strategie a každodenní reality. Naše úsilí v této oblasti již bylo veřejně uznáno minulý rok, kdy Carrier Commercial Refrigeration Česká republika získala ocenění Family Friendly Company 2015.

"Náš závazek k rozmanitosti a začlenění pomáhá zajistit myšlenky, pohledy a zkušenosti jednotlivých zaměstnanců za podpory kultury učení, motivací otevřené výměny informací, přilákáním prvotřídních talentů a inspirací pokračujících inovací v produktech společnosti, procesů a řešení," řekl Patrick Tobler, ředitel lidských zdrojů, Carrier Commercial Refrigeration, který připojil svůj podpis na Chartu ve jménu Carrier Commercial Refrigeration."

diversity-charter